Divi Overlays v2.8.8.1 NULLED – Cửa sổ bật lên cho Divi WordPress

0

Divi Overlays là một cách hoàn toàn mới để tạo lớp phủ toàn màn hình đẹp, cửa sổ bật lên hoặc cửa sổ module bằng Divi Builder.

Divi Overlays tận dụng sức mạnh và tính linh hoạt của Divi Builder, cho phép bạn dễ dàng thêm bất kỳ loại nội dung nào bạn có thể tưởng tượng trong lớp phủ, sau đó chạy nó với bất kỳ nội dung nào trên trang: liên kết văn bản, hình ảnh, nút Divi, v.v. Hoặc sử dụng kích hoạt tự động, chẳng hạn như trì hoãn thời gian, trì hoãn cuộn hoặc ý định thoát

Demo: https://divilife.com/doads/divi-overlays/

Đây chỉ là một vài ví dụ về nhiều thứ bạn có thể hiển thị với Divi Overlays – Divi Builder WordPress

Tính năng Divi Overlays

  • Pricing Tables
  • Contact Forms, Subscribe Forms
  • Multi-step subscribe forms
  • Image Galleries and Image Sliders
  • Shopping Cart Overlays

Để kích hoạt, nhập dữ liệu bất kỳ!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.