Instantify v6.4 – PWA & Google AMP & Facebook IA for WordPress

0

Instantify là một plugin AIO kết hợp các ứng dụng web lũy tiến (Progressive Web Apps), Google AMP và các bài viết Facebook Instant Article và kết hợp chúng để đạt được hiệu suất tuyệt vời và trải nghiệm người dùng trên tất cả các nền tảng có thể.

Instantify giúp dễ dàng làm cho trang web của bạn thân thiện với thiết bị di động và tăng tốc độ tải để đảm bảo bạn có được thứ hạng hàng đầu của Google, lưu lượng truy cập miễn phí nhiều hơn và tăng cường chuyển đổi mà không cần bất kỳ kỹ năng hoặc kỹ năng cần thiết nào.

Plugin Instantify tương thích với mọi cấu hình WP. Bạn có quyền kiểm soát từng cài đặt và với bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ.

Demo: https://codecanyon.net/search/25757693

Tính năng Instantify – PWA & Google AMP & Facebook IA for WordPress

Instantify - PWA & Google AMP & Facebook IA for WordPress

  • Biến trang web của bạn thành một trang web thân thiện với thiết bị di động nhanh hơn, an toàn hơn và nhẹ hơn để có thứ hạng hàng đầu và lưu lượng truy cập nhiều hơn
  • Làm cho trang web của bạn OFFLINE USABLE cho khách truy cập
  • Làm cho trang web của bạn tuân thủ Google, tăng cường SEO và xếp hạng cao hơn trong công cụ tìm kiếm có nghĩa là lưu lượng truy cập MIỄN PHÍ tăng cao
  • Kiếm tiền từ trang web của bạn với Quảng cáo Facebook và Google Adsense để kiếm tiền dễ dàng mà không cần bất kỳ công việc khó khăn nào
  • Chuyển đổi nhiều khách truy cập thành người mua và bỏ thêm tiền vào túi của bạn ngay lập tức
Instantify - PWA & Google AMP & Facebook IA for WordPress Nulled Free Changelog

v6.4 – 12 March, 2022
IMPROVED - Push Notifications feature now works without GMP extension
IMPROVED - Navigation tab bar detects URL parameters
IMPROVED - Admin assets conditional loading
IMPROVED - Push Notifications batch size is now automatically set
FIXED - Font Awesome issue

v6.3 – 6 February, 2022
IMPROVED - Translatable strings
FIXED - AMP errors

v6.2 – 25 January, 2022
ADDED - Option to control enabled platforms for PWA and AMP
IMPROVED - AMP feature
FIXED - Push notifications stats
FIXED - Deactivate license issue
v6.1 – 29 November, 2021
FIXED - Minor bugs

v6.0 – 27 November, 2021
ADDED - ID property to Manifest
ADDED - URL protocol handlers option
ADDED - PWA installation stats
ADDED - Credit card payment option in native mobile app generators
ADDED - Search functionality to the admin settings
IMPROVED - PWA values can be defined on each page separately
FIXED - Minor issue on admin side
FIXED - PWA analytics resetting on deactivate
v5.9 – 9 November, 2021
ADDED - Push notification subscribers statistics
IMPROVED - Added tooltip descriptions for pricing tables
IMPROVED - Prealoders performance
FIXED - Passwordless login feature

Version 5.8 – 5 November, 2021
ADDED - Passwordless login via Touch ID, Face ID and Windows Hello
ADDED - Automated push notifications for Ultimate Member
ADDED - Remastered native mobile app pricing table and added iOS option
IMPROVED - Subscribers won't be deleted after plugin uninstall
FIXED - Screenshots failed generation
FIXED - JS optimization compatibility

v5.7 – 27 October, 2021
ADDED - Country segment in sending push notifications
ADDED - Push notifications settings section
ADDED - Push notifications vibrate option
ADDED - Fixed push notifications option
ADDED - Support for Edge browser
IMPROVED - Push notifications service performance
IMPROVED - User agent detection on client side
IMPROVED - Ajaxify option algorithm
IMPROVED - Font loading performance...

v5.6 – 11 October, 2021
ADDED - Mobile screenshot for Manifest
ADDED - WooCommerce order status update automated push notifications
IMPROVED - Inactive Blur feature performance
IMPROVED - ServiceWorker with updated workbox module
FIXED - Plugin activation issue with SSL

v5.5 – 4 October, 2021
ADDED - Maskable icon support
ADDED - iOS special installation overlay
ADDED - WooCommerce promo code rewards installation overlay
IMPROVED - Admin area options performance
FIXED - Minor bugs on admin side
Version 5.3 - 6 August, 2021
ADDED - Scroll progress bar feature
IMPROVED - Inactive blur effect is now in options

Version 5.2 – 4 August, 2021
ADDED - Blur effect when the website is not focused on mobiles and tablets
IMPROVED - Installation button now supports desktops
IMPROVED - AMP compatibility
FIXED - Dark Mode not working on desktops
FIXED - Manifest and ServiceWorker outputting HTML tags sometimes

v5.1 – 16 June, 2021
ADDED - Option to add custom FBIA transformation rules
IMPROVED - Manifest and ServiceWorker outputs faster now
IMPROVED - Pull down navigation
IMPROVED - FBIA article transformer

Version 5.0 – 4 June, 2021
ADDED - Option to disable PWA for individual pages
ADDED - Option to export/import plugin settings
IMPROVED - Manifest and ServiceWorker output stability
IMPROVED - Pull down navigation performance
IMPROVED - AMP compatibility
FIXED - App shortcuts icon size issue
FIXED - FBIA Copyright text not appearing in articles
FIXED - FBIA output invalid HTML chars in feed

= v4.8 – 17 April, 2021 =
ADDED - PWA general options
ADDED - Related articles for FBIA
ADDED - Custom embed ad type for FBIA
IMPROVED - AMP compatibility with 3-rd party plugins

= v4.7 – 5 April, 2021 =
ADDED - Ability to control features by device and platform
ADDED - IARC Rating ID property in Manifest
ADDED - Date range selectors for PWA installation analytics
IMPROVED - PWA installation analytics now counts all installs
IMPROVED - AMP and Google Fonts caching
IMPROVED - AMP functionality
FIXED - Navigation Tab Bar settings not saving sometimes

= Version 4.6 – 6 March, 2021 =
ADDED - Dark Mode support
ADDED - ServiceWorker cache expire time option
IMPROVED - PWA browsing detection
IMPROVED - AMP compatibility with 3-rd party plugins
FIXED - Facebook in-app browser issues
FIXED - Push Notifications segmentation issue

= v4.5 – 28 February, 2021 =
ADDED - Snackbar installation overlay
ADDED - In feed installation overlay
IMPROVED - Installation overlay options
IMPROVED - AMP Compatibility with 3rd-party plugins
IMPROVED - Compatibility with WP Rocket

= v4.4 – 21 February, 2021 =
IMPROVED - Changelog in support section
IMPROVED - User agent detection
IMPROVED - AMP compatibility with 3rd-party plugins

= v4.2 – 4 February, 2021 =
- Improved AMP compatibility with 3rd-party plugins
- Fixed installation prompts not showing sometimes

= Version 4.1 – 3 February, 2021 =
- Added option to skip first time visit for installation overlays
- Added option to set labels separately for icons in navigation tab bar
- Improved navigation tab bar with Font Awesome icons
- Improved AMP compatibility with 3rd-party plugins
- Fixed AMP sidebar menu not working on some themes
- Fixed Mozilla firefox fullscreen prompt pointer

= v4.0 – 26 January, 2021 =
- Added new fade preloader style
- Added PWA support for Opera browser
- Added AMP sidebar menu option
- Added AMP markup validation control and reports
- Added custom CSS option for AMP
- Added option to suppress certain plugins on AMP
- Improved PWA Chrome installation experience
- Improved AMP compatibility with 3rd-party plugins
- Improved overview section with more information
- Improved Ajaxify feature with pure JavaScript
- Improved AMP Mode option
- Improved Manifest and ServiceWorker names
- Fixed link preventDefault on PWA
- Fixed unexpected deactivation issue
- Fixed color inputs not working
- Fixed Firefox installation prompt issue

= v3.9 – 11 January, 2021 =
- Added automatic notifications for Peepso
- Added option to filter push subscribers in list
- Improved new content detection for auto push notifications
- Improved push subscriber automatic updating
- Improved compability with PHP 8
- Fixed BuddyPress automatic notifications issue

v3.6 – 21 November, 2020
- Added automatic cache update
- Added 5 new icons to navigation tab bar
- Improved skeleton loading
- Improved AMP
- Improved offline fallback page caching
- Optimized plugin assets
- Fixed native Chrome prompt not showing

v3.5
- Added background sync API support
- Added persistent storage API support
- Added web share API support with button
- Added web share target API support
- Added screen wake lock API support
- Added skeleton loading option to preloader
- Added new icons to navigation tab bar
- Added two new icon styles on navigation tab bar
- Added pills for indicating new and beta features
- Improved preloaders performance
- Fixed related application property issue

Xem thêm: AMP for WP (+Extension Bundle) – Best AMP Plugin

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.