Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

MainWP Advanced Uptime Monitor v5.2.2 NULLED

0

MainWP Advanced Uptime Monitor cùng với dịch vụ Robot thời gian hoạt động kiểm tra các trang web của bạn 5 phút một lần, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Trong trường hợp trang web không tải, nó sẽ thực hiện thêm một vài lần kiểm tra trong 3 phút tới để đảm bảo rằng trang web đó không hoạt động. Nếu trang web vẫn không hoạt động, nó sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức.

Demo: https://mainwp.com/extension/advanced-uptime-monitor/

MainWP Advanced Uptime Monitor kiểm tra các trang web của bạn 5 phút một lần.

MainWP-Advanced-Uptime-Monitor-2

Mọi thứ có thể nhanh chóng xảy ra sai sót trong kinh doanh Trang web và bạn không thể ở bên cạnh mọi thứ để tự mình theo dõi mọi thứ. Tại đây, tiện ích mở rộng Advanced Uptime Monitor trở nên hữu ích. Bất kể máy chủ gặp sự cố hoặc có vấn đề gì đó xảy ra với mã của trang web, Advanced Uptime Monitor sẽ cảnh báo bạn ngay lập tức qua email để khôi phục trang web của bạn.

Kiểm tra 5 phút

MainWP-Advanced-Uptime-Monitor-3

MainWP Advanced Uptime Monitor kiểm tra trang web của bạn 5 phút một lần, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Nếu trang web không tải, nó sẽ thực hiện một vài kiểm tra nữa trong 3 phút tới để đảm bảo rằng trang web đó không hoạt động. Nếu trang web vẫn không hoạt động, nó sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức.

Tăng thời gian hoạt động của trang web của bạn

MainWP-Advanced-Uptime-Monitor-4

Với Advanced Uptime Monitor extension, bạn sẽ có thể phản hồi nhanh nhất có thể và làm bất cứ điều gì cần thiết để khôi phục trang web của mình. Bạn biết điều này quan trọng như thế nào khi nói đến kinh doanh bán hàng.

Thông báo tức thì

Advanced Uptime Monitor extension sẽ thông báo cho bạn qua email nếu trang web của bạn gặp sự cố. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các địa chỉ email giống nhau hoặc khác nhau cho mỗi trang web. Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng đúng người sẽ nhận được thông báo.

Giám sát mọi thứ, chọn từ các dịch vụ sau:

Changelog: MainWP Advanced Uptime Monitor

Download MainWP Advanced Uptime Monitor v5.2.2 Nulled Free

Version 5.2.2 – 12-8-2021​
Updated: PHP 8 compatibility
Version 5.2.1 – 12-1-2021​
Fixed: An issue with displaying uptime data in reports for the Better Uptime API
Fixed: An issue with loading monitors for the Better Uptime API
Fixed: An issue with displaying monitor details
Added: The availability column in the monitors table for Better Uptime API

Version 5.2 – 8-16-2021
Added: Support for the Better Uptime API
Version 5.1.3 – 6-17-2021
Fixed: Multiple PHP warnings
Version 5.1.2 – 6-9-2021
Fixed: Multiple PHP warnings
Version 5.1.1 – 1-8-2021
Fixed: An issue with displaying reporting tokens data
Version 5.1 – 12-30-2020
Added: support for NodePing API
Added: support for Site24x7 API
Added: phpDocs blocks for code documentation
Updated: Refactored the code to meet WordPress coding standards
Removed: Unused files
Version 5.0.2.1 – 9-10-2020
Fixed: jQuery version compatibility issues
Updated: MainWP Dashboard 4.1 compatibility
Version 5.0.2 – 2-19-2020
Fixed: multiple translation issues
Fixed: multiple cosmetic issues
Updated: removed monitor type field from the edit monitor form
Updated: multiple URLs
Version 5.0.1 – 10-9-2019
Fixed: issue with selecting monitors in the Monitors table
Fixed: issue with loading more than 50 monitors
Fixed: issue with creating monitors in bulk
Added: option to hide the extension widget on the Overview page
Added: saveState property to the monitors list
Added: colReorder property to the monitors list
Added: horizontal scroll to the monitors list
Updated: multiple usability updates
Updated: multiple cosmetic updates
Version 5.0 – 8-28-2019
Updated: extension UI/UX redesign
Updated: support for the MainWP 4.0
Version 4.6.1 – 12-7-2018
Fixed: a typo on the extension page
Version 4.6 – 11-14-2018
Added: mainwp_aum_auto_add_sites hook
Added: mainwp_aum_monitor_created hook
Added: mainwp_aum_monitor_deleted hook
Added: mainwp_aum_monitor_started hook
Fixed: an issue with displaying uptime data in the Manage Sites table
Version 4.5 – 8-24-2018
Added: a new feature for creating a monitor for all child sites automatically
Version 4.4 – 7-6-2018
Fixed: an issue with logging events duration times
Fixed: multiple PHP warnings
Version 4.3 – 4-20-2018
Fixed: PHP 7.2 compatibility issues
Updated: displaying method for contact types
Version 4.2 – 12-15-2017
Fixed: issue with saving monitors
Added: duration time for the events list
Added: support for the new token for the Client Reports
Added: French translation
Version 4.1 – 10-20-2017
Fixed: conflict with the Managed Client Reports for WooCommerce
Fixed: PHP Warning
Version 4.0 – 9-28-2017
Fixed: multiple cosmetic issues
Fixed: multiple translation issues
Fixed: multiple WordPress coding standard issues
Fixed: multiple spelling issues
Added: support for the Uptime Robot API version 2
Added: new monitor options (HTTP Username and Password)
Added: Uptime monitoring option box (widget)
Added: Last monitor events option box (widget)
Updated: general extension style
Updated: notification texts
Updated: error messages
Removed: unused code
Removed: unused images
  • Xem thêm: Tổng hợp tiện ích bổ sung MainWP WordPress Manager cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.