Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Premium Addons PRO v2.8.0 NULLED (+Pro Templates) – Premium Addons For Elementor Pro

17

Premium Addons PRO – Đây là những tiện ích và ứng dụng siêu hữu ích cho trình tạo trang Elementor. Hơn 45+ widget giúp bạn hoàn thành trang web của mình nhanh hơn và với chất lượng tốt hơn nhiều.

Premium Addons PRO là mô-đun 100%, bạn có thể kích hoạt các yếu tố bạn sử dụng và vô hiệu hóa phần còn lại để tăng năng suất. Plugin được thiết kế giống như Elementor, có nghĩa là các tệp JS được tải tùy thuộc vào yếu tố bạn sử dụng trên mỗi trang.

Các tiện ích bổ trợ Premium được thử nghiệm trong tất cả các trình duyệt web chính như Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera và Internet Explorer để đảm bảo khả năng tương thích trình duyệt đầy đủ cho tất cả các yếu tố.

Premium Addons PRO có thể được đổi tên hoàn toàn với tên thương hiệu và chi tiết tác giả của bạn. Khách hàng của bạn sẽ không bao giờ biết những công cụ bạn sử dụng để tạo trang web của bạn.

Xem thêm: Kho lưu trữ cập nhật hằng ngày Plugin PremiumTheme WordPress tại đây!

Demo: https://premiumaddons.com/pro/

Tính năng Premium Addons PRO for Elementor

tính năng Pro - Premium Addons for Elementor

 • 50+ Widgets & Addons
 • Thiết kế Mô-đun, nhanh nhẹ

 • Tương thích mọi thiết bị, trình duyệt
 • Xây dựng nhãn thương hiệu cho riêng bạn

– Hơn 50 tiện ích và tiện ích bổ sung

Cả hai phiên bản Free & PRO bao gồm hơn 50 widget và addons giúp bạn hoàn thành các dự án trang web của mình nhanh hơn và với chất lượng tốt hơn nhiều

– Modular & Lightweight

Premium Addons là mô-đun 100%, Bạn có thể kích hoạt các yếu tố mà bạn đang sử dụng và vô hiệu hóa phần còn lại để có hiệu suất nhanh hơn. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển plugin của mình giống như cách xây dựng Elementor, điều đó có nghĩa là các tệp JS được tải tùy thuộc vào yếu tố bạn đang sử dụng trên mỗi trang.

– Responsive & Cross Browser

Các widget của Premium Addons được thử nghiệm trên tất cả các trình duyệt web chính như Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera và Internet Explorer để đảm bảo khả năng tương thích trình duyệt đầy đủ cho tất cả các yếu tố.

– 100% White Labeled

Addons cao cấp có thể được tái thương hiệu hoàn toàn với chi tiết tên thương hiệu và tác giả của riêng bạn. Khách hàng của bạn sẽ không bao giờ biết bạn đang sử dụng công cụ nào để xây dựng trang web của họ và sẽ nghĩ rằng đây là bộ công cụ của riêng bạn. Dán nhãn trắng hoạt động miễn là giấy phép của bạn hoạt động.

Premium Addons PRO - Premium Addons For Elementor Pro Nulled Free Changelog

= 2.8.0 =
- Tweak: Apply Custom Mouse Cursor on full page or the entire website - [here](https://premiumaddons.com/elementor-custom-mouse-cursor-global-feature/).
- Tweak: Added responsive controls to Number of Columns option in Behance Feed widget.
- Fixed: Carousel Tabs option applied on nested tabs.
- Fixed: Unnecessary Elementor placeholder images added to the Media Library after importing templates.
- Fixed: Multi Scroll widget not working with Elementor custom breakpoints.
- Fixed: Ken Burns addon not showing images properly on small screens.
- Fixed: Hover Box widget not working properly on iOS devices.
= v2.7.4 =
- Tweak: Added compatibility between Badge Global Addon and Elementor Container element - [here](https://elementor.com/help/container-element/).
- Fixed: Horizontal Scroll jiterring issue on touch devices.
= v2.7.3 =
- Tweak: Added support for future features compatibility

= v2.7.2 =
- Tweak: Added support for future features compatibility
- Fixed: Button Trigger Size option not working on frontend in Magic Section widget.
- Fixed: Alignment issue in Icon Box widget when description is short.
- Fixed: Invalid CSS added in the editor when Badge Addon is enabled.

= v2.7.1 =
- Fixed: Fatal error with some PHP versions after v2.7.0
= v2.6.8 =
- New: Added five new skins in Elementor WooCommerce Products Listing widget - [here](https://premiumaddons.com/elementor-woocommerce-products/).
- Tweak: Added compatibility between section/column addons and Elementor Container element - [here](https://elementor.com/help/container-element/).
- Tweak: Widgets code refactored to improve performance and loading speed.
- Tweak: Added Hover Box Shadow option in Lottie Animation section addon.
- Fixed: PHP warning when Follow Delay option value is not set in Custom Mouse Cursor addon.
- Fixed: Image with Size option set to custom not rendered in Image Layers and Icon Box widgets.

= v2.6.7 =
- New: Added Custom Mouse Cursor global addon - [here](https://premiumaddons.com/elementor-custom-mouse-cursor-global-feature).
- Tweak: Added Auto Change Tabs option in Tabs widget.
- Tweak: HTML markup for images in Icon Box widget.
- Tweak: Make sure images in Image Layers and Tabs widgets are lazyloaded to improve loading speed.
- Fixed: Section/Column addons not working on editor when used inside widgets using Elementor templates.
= v2.6.6 =
- Fixed: Box shadow and Background Color options overriden by default values in CSS in Preview Window widget.
- Fixed: Charts widget not working in some cases inside Tabs widget.
- Fixed: Animated Gradient and Blob Generator addons not working in Tabs widget.
- Fixed: Ken Burns addon Infinite option always disabled when the editor page is reloaded.

= v2.6.5 =
- Tweak: Load the main CSS file only when required.
- Fixed: Tabs widget not working properly with some themes.
- Fixed: Compatibility between Carousel option in Social Reviews widgets and RTL sites.
- Fixed: Keyboard Scrolling still works even when the control is disabled in Horizontal Scroll widget.

= v2.6.4 =
- Fixed: Compatibility issues with Elementor v3.5.0.

= v2.6.3 =
- Tweak: Added options to control Scroll Offset for each section individually in Color Transition widget.
- Tweak: Javascript loading method improved for Animated Gradient, Particles section/column addons for better performance.
- Fixed: Styling options not working for SVG icons in Magic Section widget.
= v2.6.2 =
- Tweak: Added WooCommerce Total Amount In Cart and Current Product Stock options in Display Conditions feature.
- Fixed: Console error when videos are inserted in Tabs widget.

= v2.6.1 =
- Fixed: Undefind variable $dir_class in Image Layers widget when Text option is used.
- Fixed: Button Size option not working in Whatsapp Chat widget.

= v2.6.0 =
- New: Added Animated Blob Generator section addon - [here](https://premiumaddons.com/elementor-animated-blob-generator/).
- Tweak: Added Radar Style option in Image Hotspots widget.
- Tweak: Added div, p and span HTML tag options for heading in Hover Box widget.
- Fixed: Default icon size changed in Hover Box widget.
- Fixed: Background Color not changing when multiple Background Transition widgets are used on the same page.

= v2.5.5 =
- Fixed: Background is not changed on scroll up in Background Transition widget.
- Fixed: Nested tabs styling overwrite issue in Tabs widget.
= v2.5.4 =
- Tweak: Tabs widget rebuilt for better usability and editing experience.
- Tweak: Control number of carousel slides to show in Instagram Feed widget.
- Tweak: Prevent Background Transition widget from changing color when up/down backgrounds are the same.
- Fixed: Line height not working for Business/Place Name, Reviewer Name and Review Text in Social Reviews widgets.
- Fixed: Entrance Animations not working on for the first in Horizontal Scroll widget.
- Fixed: Premium Parallax not working for Elementor columns.
- Fixed: Tabs widget not working when shortcodes are used in tabs content.
= v2.5.3 =
- Tweak: Added Heroes Flying-Left effect in iHover widget.
- Tweak: Remove any duplicate content when Accordion Tabs option is enabled in Tabs widget.
- Tweak: Added Tab ID option in Tabs widget.
- Fixed: Animation issues for Flash Rotation, Flip Door, and Magic Door effects in iHover widget.
- Fixed: Charts not working on the editor page on Chrome browser.
- Fixed: Color option not applied on links in Table widget when CSV file is used.

= 2.5.2 =
- Tweak: Save all the plugin settings on change without need to click "Save Settings" button.
- Tweak: Compatibility with Elementor v3.4.4.
- Fixed: Trustpilot Reviews widget not working for some businesses.
- Fixed: Snappy scroll stability issues in Horizontal Scroll issues.
- Fixed: Compatibility issues between Elementor custom breakpoints and Horizontal Scroll widget.

= v2.5.1 =
- Tweak: iHover widget code refactored for faster editing speed..
- Tweak: Added Image Hover Effect in Image Layers widget.
- Tweak: Added compatibility between Multiscroll widget and sticky headers.
- Fixed: Premium Parallax not working for Elementor columns.
- Fixed: Premium Particles not working on some devices in editor page.
- Fixed: Premium Parallax not working for Elementor columns.
- Fixed: Content is not fully rendered issue in Unfold widget.
- Fixed: Removed Unnecessary requests made in Instagram Feed widget.
- Fixed: Hide Slide On and Disable Horizontal Scroll On options not working togethr in Horizontal Scroll widget.
- Fixed: Carousel not working in Facebook Feed widget when `Only Show Admin Posts` option is enabled.
- Fixed: Fold Height option not working when set to `0` in Unfold widget.
- Fixed: Console error in Multi Scroll widget.
- Fixed: Admin notices not showing when Premium Addons for Elementor is not installed.

= v2.5.0 =
- Tweak: JS code refactored for better performance and faster editing speed.
- Tweak: Compatibility with Elementor v3.4.2.
- Fixed: Emojis not showing in Twitter Feed widget.
- Fixed: Slides overlapping issue on touch devices in Horizontal Scroll widget.
- Fixed: Image Hotspots colors not working in editor page.

= v2.4.9 =
- New: Added Advanced Border Radius option to improve the normal Border Radius option - [here](https://9elements.github.io/fancy-border-radius/).
- Fixed: Particles overlapping issue when browser active tab is changed.
- Fixed: Alignment controls icons not showing in editor panel.
- Fixed: Tabs widget style conflict with LearnDash plugin.

= v2.4.7 =
- Tweak: Added `Change Tabs to Accordion On Small Screens` option in Tabs widget.
- Tweak: Improved compatibility with Elementor new version.

= v2.4.5 =
- Fixed: Error `Call to undefined function` when only Trustpilot Review widget is enabled.

= v2.4.4 =
- Fixed: Console error in Parallax addon issue.

= v2.4.2 =
- Tweak: Added Clear Cached Data button to Facebook, Google and Yelp Reviews widgets.
- Tweak: Added Carousel Arrows option for Carousel Tabs option in Tabs widget.
- Tweak: Snap Scroll improved in Horizontal Scroll widget.

= v2.4.1 =
- Fixed: Horizontal Scroll slides anchoring not working since v2.4.0
- Fixed: Lightbox option issue in Instagram Feed widget.

= v2.4.0 =
- Tweak: Feed Media Height control added to work all time in Facebook/Twitter Feed widgets.
- Tweak: Section/Column addons code refactored to improve editing speed.

= v2.3.9 =
- Tweak: Added Hovered Image Width control option in Image Accordion widget.
- Tweak: Javascript Code refactored for better performance and security.
- Fixed: Lottie Animation icon size option not working on Chrome in Whatsapp Chat widget.

= v2.3.8 =
- Tweak: Added Spacing Color option in Image Accordion widget.
- Fixed: Horizontal Scroll anchor links not working with Elementor popups.
- Fixed: Images Spacing option not working with horizontal direction in Image Accordion widget.

= v2.3.7 =
- Tweak: Added Minimal Mask effect for Text in Image Layers widget.
- Tweak: Added Image Spacing option in Image Accordion widget.
- Fixed: Icon Color option not applied on SVGs in all widgets.

= v2.3.6 =
- Fixed: Hide Section option not working after v2.3.5 in Horizontal Scroll widget.

= 2.3.4 =
- Tweak: Code refactored for better performance and security.
- Fixed: Live Search option shows results only from current page in Table widget.
- Fixed: Icon Hover Animation not working with Whole Box Link in Icon Box widget.

= 2.3.3 =
- Tweak: Added Pull Data from CSV file in Charts widget.
- Fixed: Some Particles effects not working.
- Fixed: Template style is rendered in Content Toggle widget.

= v2.3.1 =
- Tweak: Compatibility with Elementor PRO 3.2.0.

= 2.3.0 =
- Tweak: Code refactored for better performance and faster editor loading.
- Tweak: Font Awesome 5 compatibility for Magic Section widget.
- Tweak: Added option to enable cookies for logged in users in Alert Box widget.
- Tweak: Added Hover Image option in Preview Window widget.
- Tweak: Added responsive controls for Fold Height and Fade Height options in Unfold widget.
- Tweak: Added Icon Spacing option for Link in Icon Box widget.
- Fixed: Icon Spacing not working on RTL sites in Whatsapp Chat widget.
- Fixed: Tooltips height issue in Image Hotspots widget.

= v2.2.9 =
- Tweak: Added option to hide specific sections on different devices in Horizontal Scroll widget.
- Fixed: Content alignment responsive controls not working in Icon Box widget.

= v2.2.8 =
- New: Apply Animated Gradient, Ken Burns, Parallax and Particles add-on on columns.
- Fixed: Global Colors not working for Animated Gradient add-on.
- Fixed: Spinner effect text link not working in iHover widget.

= v2.2.7 =
- Tweak: Added Text option in Image Layers widget.
- Tweak: Code refactored for better performance.

= v2.2.6 =
- Tweak: Added Show Admin Posts Only option in Facebook Feed widget.
- Tweak: Added Data Format Locale option to format numbers in Charts widget.
- Tweak: Number formatting in Twitter Feed widget.

= 2.2.5 =
- Tweak: Added Horizontal Scroll Parallax option in Parallax Section add-on.
- Tweak: Added Profile Header and Tweet Information options in Twitter Feed widget.
- Tweak: Added Cube effect in Hover Box widget.
- Tweak: Added Profile Header in Instagram Feed widget.
- Tweak: Added Feed Share button in Instagram Feed widget.
- Tweak: WPML Compatibility for Horizontal Scroll widget.
- Tweak: Reload data every Minute option changed to Five Minutes to prevent API block in Table widget.

= 2.2.4 =
- Tweak: Added Show/Hide Profile Name and Feed Content option in Facebook/Twitter Feed widget.
- Tweak: Added Feed Media Image Height option in Facebook/Twitter Feed widget.
- Tweak: Added CSS ID option for hotspots in Image Hotspots widget.
- Fixed: All RTL issues in Facebook/Twitter Feed widget.

= v2.2.3 =
- Tweak: Added Custom Navigation option to Tabs widget.
- Tweak: Added Back To Initial Position for Parallax Mouse Interactivity in Image Layers widget.
- Fixed: Icon Spacing option not working when direction option is set to RTL in Table widget.
- Fixed: Google Sheets not working in Table widget.
- Fixed: Left Margin/Padding option not working for Title/Link in Hover Box widget.

= v2.2.2 =
- Tweak: Now you can load more than 25 feed posts in Instagram Feed widget.
- Fixed: Google Sheets not working in Table widget.
- Fixed: Carousel swipes in opposite direction in all social feed/reviews widgets.
- Fixed: Duplicated Premium Addons icon in section add-ons after WordPress v5.6.

= v2.2.1 =
- Fixed: Description not showing issue in Icon Box widget.
- Fixed: Font Awesome icons not showing in Image Hotspots widget.
- Fixed: Inline editing not working for content in Tabs widget.

= v2.2.0 =
- Tweak: Added two new styles to Hover Box widget - [here](https://premiumaddons.com/flip-box-widget-for-elementor-page-builder/).
- Tweak: Added Carousel option in Facebook/Instagram Feed widgets.
- Tweak: Added Equal Height option in Facebook/Twitter Feed widgets.
- Tweak: Added Lottie Animation Icon option in Tabs widget.
- Tweak: Added Whole Box Link and Link Position options in Icon Box widget.
- Tweak: Added responsive controls for Carousel Tabs option in Tabs widget.
- Tweak: Added slides spacing for Carousel Tabs option in Tabs widget.
- Tweak: Added Rotate option to back icon in Icon Box widget.
- Tweak: Hotspots Image render function code refactored to improve for site performance.
- Tweak: Removed API Key option in Behance Feed widget.
- Fixed: List layout width issue in Facebook/Twitter Feed widgets.
- Fixed: Multi Scroll widget console error with some themes.
- Fixed: Horizontal Scroll widget issues on browser window resize.
- Fixed: Tabs widget spacing issues on small screens.
- Fixed: Default padding given to content in Content Toggle widget.
- Fixed: Widgets Badge White Labeling option not working.
- Fixed: Warning `Trying to access array offset on value of type null` when Navigation Arrows option is disabled in Horizontal Scroll widget.

= v2.1.4 =
- Tweak: Added WPML Compatibility for Table widget.
- Fixed: Bounce image issue in Parallax section addon.
- Fixed: Font Awesome icons not showing in social feed widgets.

= v2.1.3 =
- Tweak: Alt attribute is now reading from Media library for images in Image Layers widget.
- Tweak: Unnecessary code removed for better performance.
- Tweak: Added Text Editor/Template Content Type option in Unfold widget.
- Tweak: Added Interactive option for tooltips in Image Hotspots widget.
- Tweak: Added File Source (URL/File Upload) option in Lottie Animations section add-on.
- Fixed: Images Alt attribute not added in multi-layered Parallax add-on.
- Fixed: Images stretch issue in Image Comparison widget.
- Fixed: Handle not moving in RTL sites issue in Image Comparison widget.
- Fixed: Responsive controls for section background not applied on Parallax add-on.
- Fixed: Custom Data table not pulling data after the file URL is changed in Table widget.
- Fixed: Instagram video not showing in RTL sites in Instagram Feed widget.
 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Hướng dẫn cài đặt Pro Templates – Premium Addons PRO

Đầu tiên tải xuống và giải nén các tập tin. Sau đó …
Sau đó Upload/Install theo thứ tự sau:
1. premium-addons-for-elementor-3.20.0
2. premium-addons-pro-2.7.4

Phiên bản hiện tại không cần thực hiện các bước ở trên, nếu không nulledvui lòng liên hệ admin để được fix, Pro Templates import tự động từ cloud

Premium Addons PRO v2.8.0 NULLED

Password: Xem hướng dẫn bên dưới

17 bình luận
 1. Hải Huỳnh đã bình luận

  Version hiện tại không import được PRO Template ạ. Nhờ ad giúp với ạ.
  Cảm ơn ad.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đúng rồi b. Hiện tại nulled bản mới ko còn import được nữa. Nên cân nhắc mua giấy phép. Ad có thể hỗ trợ mua giấy phép với giá rẻ khoảng 10-20$/1site, 3site=30$, 5site=45$ nếu bạn muốn nhé (Ad có thể cung cấp license của tất cả addons elementor phổ biến không chỉ riêng thằng này). Điều kiện là bạn cần cung cấp tài khoản admin, ad sẽ truy cập 1 lần duy nhất và bạn có thể đổi mật khẩu. License sẽ được add và bạn sẽ update lifetime cũng như toàn bộ tính năng của nó, đây là key chính hãng nên dạng reseller không liên quan gì đến các bản null nhé. Lưu ý bạn không có quyền truy cập kênh hỗ trợ từ nhà cung cấp, mọi hỗ trợ bạn muốn thông qua ad nhé.

 2. Minh Bùi đã bình luận

  Version hiện tại không import được PRO Template ạ. Nhờ ad giúp với ạ.
  Cảm ơn ad.

 3. kelangthang009 đã bình luận

  add ơi, update giùm add on này nha add ơi. Bản premium-addons-for-elementor nó lên bản mới 4.2.5 nên bản pro lúc impoct nó cứ báo active.
  Cảm ơn add nhiều nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko liên quan nhé đến việc activate nhé. với version ko tồn tại nha

   1. kelangthang009 đã bình luận

    Add ơi, thấy nó thông báo thế này nè add: Premium Addons PRO is not working because you need to activate Premium Addons for Elementor plugin. Khi active bản Premium Addons for Elementor thì nó lại đang là Version 4.2.5. Lại cái nữa, khi active Premium Addons for Elementor thì Premium Addons PRO ko import đc, báo phải active.
    Cảm ơn ad nhiều.

 4. Tinche đã bình luận

  Cant import templates 🙁 could you fix it please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update

 5. Tuan đã bình luận

  Dạ vâng, nhờ ad update giúp em bản cũ import được với ạ.

  Cảm ơn ad nhiều ạ

 6. Tuan đã bình luận

  Không import được template ad ạ.

  Báo lỗi: Template couldn’t be loaded. Please activate you license key before.

  Nhờ ad hướng dẫn cách fix ạ,

  Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại mẫu Pro vẫn cần license để import, giá license hiện tại sẽ giao động khoảng $7.5 thông qua seller.
   Nếu bạn muốn import và ko cần mua license, admin sẽ update 1 bản nulled version cũ để import thủ công qua tệp json (thiếu một số mẫu templates mới). Sau đó bạn tiến hành ghi đè bản mới nhất vào là dc

 7. quang nhat đã bình luận

  ad ơi, mình đã làm theo hướng dẫn, insert vào báo lỗi active nha ad ơi. Pls help me
  Cảm ơn ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tối gửi teamview mình xem cho

 8. Phước Dưỡng đã bình luận

  Ad ơi, mình đã thử theo cách hướng dẫn của bạn nhưng vẫn không thể insert widget, nó hiện lên thông báo này : “Template couldn’t be loaded. Please activate you license key before.”

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   có bản mới rồi bạn update lại nhé

 9. Mee đã bình luận

  Ad ơi, cho mình xin License key của plugin này với ạ, mình vừa Insert thử 1 Widget nhưng nó bắt nhập key. [email protected] Thanks ad ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad test binh thuong mà ban
   bạn thử update lại plugin free lên bản cao nhất, xong upload bản pro cài đặt thủ công giúp ad nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.