Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Quform v2.15.0 – Premium WordPress Form Builder

0

Quform là một plugin WordPress nâng cao cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng xây dựng nhiều biểu mẫu với toàn quyền kiểm soát. Cho dù đó là một trích dẫn phức tạp hoặc hình thức đặt phòng hay chỉ là một hình thức liên lạc đơn giản, Quform sẽ cho phép bạn thực hiện tất cả điều này mà không cần chạm vào bất kỳ mã nào. Trong một vài cú nhấp chuột, bạn sẽ có một Form đầy đủ chức năng.

Việc sử dụng trình tạo biểu mẫu được thực hiện đơn giản với chức năng kéo và thả và Quform tương thích với tất cả các trình duyệt. Có các tùy chọn và cài đặt cho người dùng cơ bản cũng như cho các chuyên gia.

Demo: https://codecanyon.net/search/706149

Tính năng nổi bật Quform – Premium WordPress Form Builder

Quform - Premium WordPress Form Builder

 • Biểu mẫu nhiều trang mới
 • Mục chỉnh sửa mới
 • Phần tử trùng lặp mới
 • Phần tử nút Gửi mới có thể được di chuyển
 • Email mới không giới hạn có thể được gửi từ một lần gửi
 • Logic có điều kiện mới trên các thông báo
 • Mới Thêm tệp đính kèm vào thông báo
 • Logic hệ thống xác nhận mới
 • Hỗ trợ RTL mới
 • Hệ thống ghi nhãn mới cho các mục nhập mẫu
 • Hình thức và mục rác mới
 • Công cụ di chuyển mới
 • Cải tiến hiệu suất mới
 • Bảo vệ CSRF mới
 • New Fancybox 2 và Magnific Popup hỗ trợ
 • Timepicker và Datepicker UI Kendo mới
 • Thêm hình ảnh hoặc biểu tượng nền trên các thành phần Checkbox hoặc Radio elements
 • Các nhóm Optgroups trong phần Select và Multi Select
 • New Side-by-side elements trong xây dựng hình thức
 • Phần tử Bố cục Cột mới cho bố cục biểu mẫu phức tạp
 • Xuất mới các mục nhập trực tiếp vào tệp .xls, .xlsx, .csv, .ods hoặc .html
 • 19 loại yếu tố mới bao gồm
 • New reCAPTCHA v3
 • Tạo một biểu mẫu mà không biết bất kỳ HTML hoặc PHP!
 • Hình thức đáp ứng
 • Kéo và thả form elements
 • Hoàn toàn có thể dịch
 • Giao diện người dùng dễ sử dụng
 • Xem các mục nhập biểu mẫu bên trong quản trị viên WordPress
 • Gửi dữ liệu mẫu đã gửi qua email
 • Logic có điều kiện để hiển thị / ẩn các trường
 • Tự động đặt giá trị biểu mẫu từ URL
 • Tải lên tệp, được gửi dưới dạng tệp đính kèm hoặc được lưu vào máy chủ (hoặc cả hai)
 • Xem trước trong khi xây dựng
 • Tiến trình tải lên tập tin
 • Đặt điều kiện người nhận dựa trên giá trị biểu mẫu
 • Lưu dữ liệu biểu mẫu vào bảng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh
 • 6 bộ lọc tùy chọn để loại bỏ dữ liệu không mong muốn
 • 15 trình xác nhận tùy chọn để yêu cầu dữ liệu cụ thể từ người dùng
 • Hình thức nhập / xuất trên các trang web
 • Ngăn chặn thư rác với 3 tùy chọn CAPTCHA: honeypot, image and reCAPTCHA (v2 checkbox, v2 invisible và v3 supported)
 • Hoàn toàn tương thích với WordPress 5.2 trở lên (tương thích 5.4.x)

Elements có trong Quform – WordPress Form Builder

 • Text
 • Textarea
 • Email
 • Select menu
 • Checkboxes
 • Radio buttons
 • Multi-select
 • File upload
 • Date
 • Time
 • Name
 • Password
 • HTML
 • Hidden
 • Captcha
 • ReCaptcha
 • Submit button
 • Groups
 • Column layouts

Quform - Premium WordPress Form Builder

Tính năng tạo style Quform – WordPress Form Builder

Làm cho hình thức Form của bạn trông tuyệt vời

Quform không chỉ đảm nhiệm chức năng, nó còn có thể dễ dàng làm cho hình thức của bạn trông tuyệt vời nữa. Quform có một hệ thống chủ đề hình thức độc đáo. Bạn có thể sử dụng một trong những chủ đề của nhà phát triển, tạo chủ đề của riêng bạn hoặc sử dụng thiết kế chủ đề của người khác.

Đối với người dùng cao cấp hơn, bạn sẽ không thất vọng với tính linh hoạt của các tính năng tạo kiểu của Quform. Bạn có thể có toàn quyền kiểm soát thiết kế biểu mẫu của mình và có rất nhiều tùy chọn bố cục để bạn có thể đưa nó đi bao xa tùy thích.

 • Bao gồm 11 chủ đề
 • Chủ đề Bootstrap dựng sẵn
 • Tạo chủ đề của riêng bạn
 • 11 kiểu nút button
 • Bố trí 3 nhãn label
 • Hiển thị bộ tải
 • Button animations mới
 • Dễ dàng sửa đổi màu sắc của mẫu
 • Dễ dàng sửa đổi kích thước phần tử
 • Thêm CSS nhắm mục tiêu thiết bị tùy chỉnh
 • Thêm các lớp tùy chỉnh cho các phần tử
 • Tải lên tập tin dropzone
 • Bao gồm FontAwesome
 • Responsive columns
 • Nhiều kiểu radio và checkbox
 • Đa lựa chọn multi-select và select
 • qTip2 tooltips với 12 kiểu bao gồm
 • Nhóm phần tử để tách các phần hoặc để bố trí
 • Mã định danh duy nhất giúp dễ dàng thao tác một elements
 • Tùy chỉnh màu sắc với bộ chọn màu
Quform - WordPress Form Builder v2.15.0 Nulled Free Changelog

v2.15.0 – 04 Oct 2021
Added form scheduling: choose a date and time for forms to open and close
Added an option to limit the maximum number of entries for a form
Added an option to limit the entries for a form to 1 per user or IP address
Added prefix and moreEntropy params to uniqid variable
Added a check for the zip PHP extension to the server compatibility
Fixed a conflict with older versions of ACF Pro
Fixed a conflict with old jQuery UI Widget
Fixed a session creation race condition in rare situations
v2.14.2 – 23 Jun 2021
Fixed a fatal error exporting entries

= v2.14.0 – 01 Jun 2021 =
Add support for WordPress auto plugin updates
Add support for using HTML in the upload dropzone text
Add a custom CSS class option for the wrapper of each element
Add action hooks for actions on forms and entries
Add support for SameSite cookie attribute
Add a filter hook to the export field list
Fix Select2 display issues in plugin admin pages
Fix a JavaScript error on some themes with a custom menu
Fix searching posts/pages returning inconsistent results
Fix a fatal error in the Dutch translation on PHP8
Fix an accessibility issue with the default submit button
Fix a source mapping warning in dev tools

= v2.13.1 – 15 Dec 2020 =
Fixed an issue with the “Combine JavaScript” option on WP 5.6
Fixed an issue with the Fancybox 1 script on WP 5.6
Fixed a deprecated notice on PHP 8

= v2.13.0 =
- Added a field to the icon selector to set the icon classes, so it’s now possible to use FontAwesome 5 if the icons are provided from another source
- Added aria-hidden=”true” to hidden submit button to fix an accessibility issue
- Added heights to Slim, Huge, Fat textarea fields
- Added a “Custom CSS class” option to Name element parts
- Added a filter on the HTML form tag attributes
- Fixed missing icons and icon conflicts on the plugin admin pages
- Fixed icon alignments in textarea fields for all themes
- Fixed inside label color on gradient themes

Gợi ý tương tự: Gravity Forms – WordPress Forms Plugin

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.