Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

SUMO Affiliates Pro v8.3 NULLED – WordPress Affiliate Plugin

19

SUMO Affiliates Pro là một WordPress Affiliates Plugin toàn diện bằng cách sử dụng mà bạn có thể chạy một hệ thống affiliate trên trang WordPress hiện tại của mình.

Bạn có thể thưởng hoa hồng Affiliate cho các hành động như đăng ký Affiliate, gửi biểu mẫu, mua sản phẩm, v.v.

Demo: https://codecanyon.net/search/22795996

Tính năng nổi bật SUMO Affiliates Pro – WordPress Affiliate Plugin

SUMO Affiliates Pro - WordPress Affiliate Plugin

 • WordPress Affiliate Plugin toàn diện
 • Tích hợp nâng cao với WooCommerce
 • Hoa hồng liên kết để gửi biểu mẫu thông qua – Contact Form7 – Formidable Forms – WP Forms
 • Hoa hồng liên kết cho đăng ký email thông qua – MailChimp – ActiveCampaign
 • Hoa hồng liên kết để truy cập các trang / bài đăng riêng lẻ có mã ngắn hoa hồng đích
 • Mẫu đăng ký Affiliate cho người dùng
 • Người dùng có thể đính kèm tài liệu trong khi gửi mẫu đăng ký Affiliate
 • Tùy chọn cho người dùng trực tiếp trở thành một chi nhánh trong khi tạo tài khoản thông qua WooCommerce
 • Người dùng có tài khoản hiện có trên trang web cũng có thể trở thành một chi nhánh
 • Khi người dùng đăng nhập cố gắng trở thành một chi nhánh, quản trị viên trang web có tùy chọn – Quản lý tài khoản Affiliate trong tài khoản hiện tại – Tạo một tài khoản riêng để quảng cáo Affiliate – Hãy để người dùng quyết định
 • Tùy chọn để quản trị viên trang web thông báo và nhận thông báo về các hoạt động liên kết qua SMS và Email
 • Bảng riêng cho quản trị viên trang để quản lý các chi nhánh
 • Tùy chọn để quản trị viên trang tự động phê duyệt tất cả các ứng dụng Affiliate / phê duyệt sau khi xem xét
 • Bảng điều khiển riêng cho các chi nhánh để quản lý quảng cáo Affiliate
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang để tạo các tab bổ sung không giới hạn trong bảng điều khiển Affiliate
 • Các chi nhánh có thể tạo liên kết Affiliate không giới hạn
 • Mã QR có thể được tạo cho các Affiliate và có thể được tải xuống dưới dạng hình ảnh
 • Hiệu lực của Affiliate có thể được giới hạn trong sản phẩm mà liên kết được tạo
 • Giới thiệu một hình thức bạn bè cho các chi nhánh
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang để tạo các trang đích duy nhất cho các chi nhánh
 • Tính hợp lệ của các liên kết liên kết có thể được tùy chỉnh bởi quản trị viên trang web
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để xác định liên kết dựa trên – Affiliate ID – Affiliate Name
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để cho phép các chi nhánh của họ tùy chỉnh slug Affiliate
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để cho phép các chi nhánh tạo Affiliate dễ đọc (Liên kết đẹp)
 • Chi nhánh của bạn có thể quảng bá sản phẩm trên trang web của bạn mà không cần sử dụng Affiliate chi nhánh
 • Hệ thống MLM cho các chi nhánh
 • Số lượng giới thiệu trực tiếp, số cấp để trao hoa hồng MLM và tỷ lệ hoa hồng cho mỗi cấp có thể được tùy chỉnh
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang để đặt tỷ lệ hoa hồng cho các sản phẩm riêng lẻ ở cấp Affiliate
 • Các chi nhánh có thể nhận được hoa hồng giới thiệu khi người giới thiệu của họ sử dụng phiếu giảm giá WooCommerce được liên kết với họ
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để thưởng hoa hồng trọn đời cho các chi nhánh cho các giao dịch mua được thực hiện bởi các giới thiệu của họ
 • Bảng riêng để nắm bắt các URL được truy cập bằng Affiliate
 • Bảng riêng để ghi lại các hành động giới thiệu đã được chuyển đổi
 • Tùy chọn để quản trị viên trang tự động phê duyệt các lượt giới thiệu / phê duyệt các lượt giới thiệu sau khi xem xét
 • Hoa hồng giới thiệu có thể được giới hạn cho các sản phẩm / danh mục cụ thể
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web ngừng trao hoa hồng cho chi nhánh nếu – Người dùng được giới thiệu đã vượt quá số lượng đơn đặt hàng được chỉ định – Người dùng được giới thiệu đã vượt quá số tiền phải chi trên trang web – Người dùng được giới thiệu đã vượt quá số tiền phải chi trên một đơn hàng
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để cho phép người dùng của họ chọn một chi nhánh trong quá trình thanh toán , để hoa hồng Affiliate cho giao dịch đó sẽ được trao cho chi nhánh đó
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để cho phép các chi nhánh của họ xem chi tiết đơn hàng của các lượt giới thiệu của họ
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để kiếm tiền hoa hồng cho các giao dịch mua được thực hiện bằng các Affiliate của riêng họ
 • Khi người dùng sử dụng nhiều Affiliate để hoàn thành hành động giới thiệu, quản trị viên trang web có tùy chọn – Hoa hồng thưởng cho Affiliate đầu tiên – Hoa hồng giải thưởng cho Affiliate gần đây nhất
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để đặt số tiền hoa hồng tối đa có thể được phép cho bất kỳ hành động giới thiệu nào
 • Quản trị viên trang web có thể xử lý thanh toán giới thiệu cho các chi nhánh của họ bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào được liệt kê bên dưới – Thanh toán PayPal – Chuyển khoản ngân hàng – Ví liên kết – Điểm thưởng (SUMO Reward Points Plugin)
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang để đính kèm tệp trong email được gửi đến các chi nhánh
 • Tùy chọn để quản trị viên trang tự động tạo và gửi báo cáo xuất chi dưới dạng tệp PDF trong email xuất chi
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web và chi nhánh được thông báo qua thông báo đẩy cho các hành động giới thiệu
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để hiển thị bảng thành tích của các chi nhánh
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web và chi nhánh để xem các báo cáo chi tiết về quảng cáo Affiliate trên trang web
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để gửi báo cáo định kỳ qua email đến các chi nhánh của họ
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang để xuất dữ liệu sau dưới dạng CSV – Chi nhánh – Lượt truy cập – Giới thiệu –Xuất chi
 • Tùy chọn cho quản trị viên trang web để tạo các biểu ngữ quảng cáo có thể được sử dụng bởi các chi nhánh để quảng bá trang web
 • Tương thích với SUMO Reward Points – Hoa hồng Affiliate có thể được trao dưới dạng Điểm thưởng (Yêu cầu Plugin Điểm thưởng SUMO )
 • Tương thích với SUMO Subscriptions cho quản trị viên trang web để nhận hoa hồng Affiliate cho: Chỉ thanh toán ban đầu – Cả thanh toán ban đầu và gia hạn
 • Tương thích với SUMO Payment Plans – Hoa hồng Affiliate của sản phẩm trong gói thanh toán sẽ được trao sau khi nhận được khoản thanh toán cuối cùng cho sản phẩm
 • Tương thích với SUMO Pre-Orders cho quản trị viên trang web để nhận hoa hồng cho – Sản phẩm trả trước – Trả tiền khi phát hành sản phẩm
SUMO Affiliates Pro - WordPress Affiliate Plugin V8.3 Nulled Free Changelog

v8.3 on 02 April 2022
Tweak: Improvement in saving the PayPal Email ID
Fix: Unable to set the Logo in Payouts Statements Module

v8.2 on 19 March 2022
New: MLM Commission can be set based on Category Level
Tweak: Tested with WordPress v5.9.2 & WooCommerce v6.3.1
v8.1 on 03 March 2022
Tweak: Validation when admin is manually creating the Referral Commission to the Affiliate who didn't set their Payment Method
Tweak: Shortcode to display the Affiliate ID from Cookie
Tweak: Tested with WordPress v5.9.1 & v6.2.1

v8.0 on 10 February 2022
New: Option to set the Fixed Commission in MLM Depth Level Settings
Tweak: Tested with WordPress v5.9 & WooCommerce v6.2
Fix: Commission is not awarding to affiliates when referred users submit the form through Formidable Form
Fix: Commission Calculation Issue when calculating the commission after applying coupon/discount

Version 7.9 on 18 October 2021
New: Added "In Progress" status in the Referrals Tab
Tweak: Tested with WordPress v5.8.1 & WooCommerce v5.8.0

Version 7.8 on 22 September 2021
Tweak: Compatible with PHP v8.x
Tweak: Tested with WooCommerce v5.6
Fix: "Mark as Paid" option is not working in the "Referrals" Tab when choosing in "Bulk Actions"
Fix: Fatal Error at Wallet Menu[Conflict with PHP v8.x]

Version 7.7 on 19 August 2021
New: Option to set the commission based on Coupon Code in "WooCommerce Coupon Linking" Module
New: Option to set a separate email id for admin to receive affiliate related emails
New: Option to set the Referral Status[Unpaid/Pending] for Referral Actions
Tweak: Improvement in displaying the "Referral Code" on Affiliate Dashboard
Tweak: Following improvements made on Affiliate Dashboard for Mobile Devices, - Displaying the Submenu - Displaying the Title in Wallet Menu Table
Tweak: Tested with WordPress v5.8 & WooCommerce v5.5.2
Fix: MLM Commissions are awarding to Direct Affiliates[Conflict with Affiliate Wallet Module]

v7.6 on 20 July 2021
New: Shortcode to display the Username submitted through Contact Form 7 in Referrals Tab
New: Shortcodes added to display Billing Details, Billing Details Alert, Affiliate Application Status & Payment Method Alert
Tweak: Improvement in displaying the Child Affiliates in MLM Tree
Tweak: Improvement in redirecting to Affiliate Dashboard Page after completing the verification link via Email
Tweak: Tested WooCommerce up to v5.5.1 Fix: Shortcode to display the Campaign Section is not working
Fix: MLM Tree displaying for Guest Users

v7.5 on 18 June 2021
Tweak: Tested WordPress up to v5.7.2 and WooCommerce up to v5.4.1
Fix: Fatal error at Frontend Affiliate Dashboard[Referrals, Visits, Payments] when WooCommerce Plugin is deactivated
Fix: Order and User details are not displaying using "Referrals" Shortcode

= v7.4 on 28 April 2021 =
New: Compatible with WOOCS - WooCommerce Currency Switcher
Tweak: "Total Earned Commission" field present in MLM Module can be customized
Tweak: Improvement in "Terms of Service" link present in the Affiliate Registration Form
Tweak: Improvement in Frontend JS
Tweak: Tested WooCommerce up to v5.2.2

= v7.3 on 08 April 2021 =
New: Option to restrict the Landing Page Commission based on IP
New: Option to restrict the Affiliate Link usage based on parent affiliate
New: Shortcode to display the Referral Code
Tweak: Username field is editable on the edit affiliate page
Tweak: Improvement in displaying the URL in Visits Section
Tweak: Tested up to WordPress v5.7 & WooCommerce v5.1.0
Tweak: POT File Updated
Fix: Affiliate Registration Checkbox is not displaying at checkout
Fix: Fatal error while using Affiliate Fee Module

= v7.2 on 03 February 2021 =
Tweak: Tested up to WooCommerce v4.9.2
Tweak: Validating the space in "Username Field" under "Affiliate Registration Form" & "Campaign Field" in "Affiliate Tools"
Fix: Commission calculation issue on Renewal Orders[Conflict with SUMO Subscriptions Integration]

v7.1 on 01 January 2021
New: Pagination size added in the "Referrals" Tab at admin end
Tweak: Improvement in "Affiliate Email Verification" Module
Tweak: RTL supported for the Email Notifications
Tweak: Tested up to WordPress v5.6.0 & WooCommerce v4.8.0
Tweak: POT File Updated
Fix: Unable to access the settings present in the Modules when WooCommerce is deactivated

v7.0 on 27 November 2020
New: "WooCommerce Coupon Linking" Module supported for Manual Order
New: Option to award Signup Commission after First Purchase
Tweak: Improvement in "Affiliate Fee" Module
Tweak: Tested up to WooCommerce v4.7
Tweak: POT File Updated

= v6.9 =
- Tweak: Decimal Value supported in SUMO Memberships Integration
- Tweak: Improvement in displaying the data at Frontend Affiliate Dashboard
- Fix: Fatal Error at frontend when WooCommerce is deactivated
- New: Option for site admin to set the payment method for Affiliates
- New: Option to restrict the referral product purchase commission based on quantity
- Tweak: Validation when not selecting the products/categories under "WooCommerce Product Restriction" Module
- Tweak: Tested up to WooCommerce 4.6
- Tweak: Pot File Updated

password: xem hướng dẫn bên dưới

19 bình luận
 1. Thu Nguyen đã bình luận

  Hello admin,

  Theo ad thì plugin này với AffilateWP cái nào ngon hơn ạ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mình cungz ko rõ nữa, mình chi sd plugin ultimate affilate thấy cái đó ok nhất ko cài addons gì đủ hêt chuc nang. con lại thì chưa sd nên ko rõ

 2. Tin đã bình luận

  Cho mình xin key với nha ad ơi!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok để minh publish

 3. Minh Nguyen đã bình luận

  Bạn cho mình xin Key với nhé. Email mình: [email protected]

  Cảm ơn bạn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nulled không có key nhé, bạn sử dụng bthuong nếu có tính năng bị khóa báo lại ad

 4. Thông Văn đã bình luận

  cho mình xin key với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn check mail nha

 5. Hải đã bình luận

  ad cho m xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình gửi key download r, bạn check lại nha

 6. Đinh Phong đã bình luận

  Admin cho mình xin key với…thanks

 7. vu đã bình luận

  ad cho mình xin key vơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ad gửi key download rồi nha

 8. ĐInh Hải đã bình luận

  Admin cho mình xin key với…thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key download ad gửi r nha

 9. dai vi đã bình luận

  ad cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp ad

 10. ducphi đã bình luận

  ad cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp ad

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.