Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

SUMO Subscriptions v14.2 NULLED – WooCommerce Subscription System

0

SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System là một plugin Hệ thống đăng ký WooCommerce cho Thanh toán Định kỳ. Nó là toàn diện nhất WooCommerce Subscriptions Plugin mà bạn có thể sử dụng Tạo và bán sản phẩm đăng ký từ Cửa tiệm WooCommerce hiện tại của bạn.

Demo: https://codecanyon.net/item/sumo-subscriptions-woocommerce-subscription-system/16486054

SUMO Subscriptions - WooCommerce Subscription System - 1

Tính năng SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System

 • Toàn diện nhất WooCommerce Subscriptions Plugin
 • Đăng ký đơn giản, đăng ký biến và đăng ký sản phẩm được nhóm
 • Đăng ký đặt hàng cho các Sản phẩm Không phải Đăng ký và Không phải là Thành viên
 • Người dùng có thể Chọn Thời lượng Đăng ký và Số lần Gia hạn cho Đăng ký Đơn hàng
 • Thanh toán Đăng ký Đồng bộ hóa
 • Số tiền Tỷ lệ có thể được tính cho Đăng ký Đồng bộ hóa
 • Sản phẩm đăng ký và không đăng ký trong một lần thanh toán
 • Cổng giao dịch tham chiếu PayPal có sẵn để Gia hạn Đăng ký Tự động
 • Gia hạn Đăng ký Tự động bằng cách sử dụng Đăng ký PayPal
 • Cổng thanh toán Sọc sẵn để Gia hạn Đăng ký Tự động
 • Gia hạn Đăng ký Tự động bằng cách sử dụng SUMO Reward Points Payment Gateway(yêu cầu SUMO Reward Points Plugin)
 • Sử dụng Gia hạn Đăng ký Thủ công bất kì WooCommerce Cổng thanh toán được hỗ trợ
 • Nhiều đăng ký trong một lần thanh toán
 • Dùng thử miễn phí và dùng thử trả phí được hỗ trợ
 • Người đăng ký có thể chuyển đổi giữa Gia hạn đăng ký tự động và Gia hạn đăng ký thủ công
 • Chuyển đổi giữa các biến thể giống hệt nhau
 • Phí dùng thử và Phí đăng ký có thể được đặt
 • Quản trị viên trang web có thể tạo đơn hàng theo cách thủ công với Đăng ký và gán cho bất kỳ Người dùng nào
 • Tùy chọn để Bao gồm / Không bao gồm Chi phí Vận chuyển trong Gia hạn Đăng ký
 • Tùy chọn để Bao gồm / Loại trừ Chi phí Thuế trong Gia hạn Đăng ký
 • Nhiều email nhắc nhở thanh toán có thể được gửi
 • Có thể thay đổi đăng ký sang Chế độ Gia hạn Thủ công khi Gia hạn Tự động bị hủy
 • Cài đặt của Sản phẩm đăng ký có thể được cập nhật hàng loạt bằng Cập nhật hàng loạt
 • Nhật ký chính để ghi lại tất cả các giao dịch trên toàn bộ trang web
 • Đóng góp định kỳ (yêu cầu SUMO Donations Plugin)
 • Đăng ký tư cách thành viên (yêu cầu SUMO Memberships Plugin)
 • Tương thích với SUMO Reward Points (yêu cầu SUMO Reward Points Plugin)
 • Có thể tùy chỉnh cao
 • WPML tương thích
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Và nhiều hơn nữa

SUMO Subscriptions - WooCommerce Subscription System - 2

SUMO Subscriptions tương thích với

 1. SUMO Reward Points – WooCommerce Points and Rewards System
 2. SUMO Memberships – WooCommerce Membership System
 3. SUMO Donations – WooCommerce Donation System
 4. WooCommerce Recover Abandoned Cart
 5. WooCommerce PayPal Payouts
 6. SUMO Affiliates Pro – WordPress Affiliate Plugin

Làm thế nào để cài đặt SUMO Subscriptions?

 1. Tải xuống tệp phiên bản mới nhất (sumosubscriptions.zip) của SUMO Subscriptions từ Codecanyon.
 2. Giải nén sumosubscriptions.zip mà bạn sẽ tìm thấy Plugins các tập tin tức là sumosubscriptions.zip.
 3. Cài đặt phiên bản mới nhất của SUMO Subscriptions tức là sumosubscriptions.zip bằng WordPress Dashboard.
 4. Kích hoạt Plugin.

Làm cách nào để nâng cấp lên phiên bản SUMO Subscriptions mới hơn?

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn và muốn nâng cấp lên phiên bản SUMO Subscriptions mới nhất thì vui lòng thực hiện theo các bước sau.

 1. Hủy kích hoạt và xóa phiên bản SUMO Subscriptions hiện có trong trang web của bạn.
 2. Tải xuống tệp phiên bản mới nhất (sumosubscriptions.zip) của SUMO Subscriptions từ Codecanyon.
 3. Giải nén sumosubscriptions.zip mà bạn sẽ tìm thấy Plugins các tập tin là sumosubscriptions.zip.
 4. Cài đặt phiên bản mới nhất của SUMO Subscriptions tức là sumosubscriptions.zip bằng WordPress Dashboard.
 5. Kích hoạt Plugin.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không mất bất kỳ giá trị cài đặt nào, dữ liệu, v.v. bằng cách làm theo các bước trên.

Changelog: SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System

Download SUMO Subscriptions v14.2 - WooCommerce Subscription System Nulled Free

v14.2 on 18 July 2022
Tweak: Tested with WordPress 6.0.1
Tweak: Tested with WooCommerce 6.7.0
Tweak: Subscription plan message default value improvements
Fix: Subscription is in Active status even when user is deleted
Fix: Fatal error when Synchronization is used in some cases
Fix: Unable to access downloadable files when subscription is cancelled

v13.5 on 08 March 2022
Tweak: Recipients supported for subscription emails
Tweak: Tested with WooCommerce 6.2.1
Tweak: Tested with WordPress 5.9.1
Fix: Include/Exclude Categories in Order Subscription not working

Version 13.4 on 24 December 2021
Tweak: Revamped Bulk Action
Tweak: Tested with WooCommerce 6.0
Fix: Pause functionality not working properly in My Account page
Fix: Rounding off price issue in PayPal

v13.3 on 03 December 2021
Tweak: Filter hook added for my account success action
Tweak: Updated PO files
Tweak: Tested with WordPress V5.8.2
Tweak: Tested with WooCommerce V5.9
Fix: Fatal error in Edit subscription page
Fix: Replaced weekdays locale with English

v13.2 on 30 October 2021
Tweak: Supported stock management
Tweak: Subscribers can immediately cancel their subscription by clicking the cancel link
Fix: New order email going to customer instead of admin
Fix: Hide inbuilt payment gateways option not working properly
v13.1 on 13 October 2021
Tweak: Supported Current Subscription Fee for Order Subscription
Tweak: Subscription won't process if the subscription is Cancelled
Tweak: PayPal Standard supported for Synchronized Subscription
Tweak: PayPal Standard supported for subscription with Signup Fee
Fix: Subscription URL issue in Related orders table

Version 13.0 on 20 August 2021
New: Admin can update quantity from Edit Subscription page
Tweak: Signup fee supported for PayPal Subscriptions
Tweak: Synchronization supported for PayPal Subscriptions
Tweak: Displayed Subscription Plan in List of Subscriptions table
Tweak: Tested with WordPress 5.8
Tweak: Tested with WooCommerce 5.6
Tweak: Compatible with PHP 8.x
Fix: Cancel at the End of Billing not working in some cases

Version 12.9 on 23 July 2021
Tweak: Tested with WordPress 5.7.2
Tweak: Tested with WooCommerce 5.5.1
Fix: PayPal payment method not displayed in Pay for Order page
Fix: Warning error in Subscription email templates
Fix: Optional Trial not working when Shop page is set as site frontpage

v12.7 on 12 June 2021
New: Show Subscription Related Orders in Edit Order page
Tweak: WPML Compatibility improvements
Tweak: Code improvements, utility hooks and functions added
Fix: Renewal order item meta not updated properly from parent order
Fix: Warnings in checkout page related to Order Subscription

= v12.5 on 11 February 2021 =
New: Subscription Variation Form Template can be used From Plugin/WooCommerce
Tweak: Addon price compatibility improvements
Tweak: WooCommerce Stripe Payment Gateway compatibility improvements
Tweak: Supported Current Subscription Fee for Automatic Subscriptions
Fix: Subscription recurring fee discount not updated in some cases

= Version 12.4 on 06 January 2021 =
Tweak: Send Email to Admin supported for all subscription emails
Fix: Resubscribe price calculation issue when purchase quantity is more than 1
Fix: Resubscribe not working in some cases
Fix: Next payment date issue when Trial is limited
Fix: Conflict with other plugins while hiding payment gateways when order amount is 0
Fix: WooCommerce Stripe plugin activation error

= v12.3 on 09 December 2020 =
Tweak: Admin can set Maximum Recurring Cycle for users
Tweak: PayPal Subscription will be suspended while submitting Cancel request
Tweak: Plugin Settings page enqueues revamped
Tweak: Improvements in initial subscription total calculation in frontend
Tweak: Compatibility with WooCommerce v4.7.x
Fix: Order fees not calculated in SUMO Subscriptions - PayPal Reference Transactions gateway
Fix: Unable to place subscription order when Order Total is 0

= Version 12.2 on 28 October 2020 =
New: Compatible with WooCommerce Stripe( for Credit Card payment gateway support for automatic payments)
Tweak: Inline Style code optimized
Tweak: Filter hook added to show the product permalink
Fix: Recurring dates not displayed correctly when trial is enabled
Fix: Stripe checkout error
Fix: Next payment dates display issue in edit product page

Version 12.1 on 19 September 2020
Fix: Tax display issue
Fix: Stripe parameters missing error in checkout
Fix: Prevent updating same quantity in my account page

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.