Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Recover Abandoned Cart v23.4 NULLED – CodeCanyon

0

WooCommerce Recover Abandoned Cart là một Plugin sẽ khôi phục các giỏ hàng bị bỏ rơi và tăng doanh số bán hàng. Việc bỏ qua giỏ hàng xảy ra do nhiều lý do và việc gửi thư (kèm theo các thư tiếp theo) có thể là cách tốt nhất để khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi, chính xác là những gì Plugin này làm.

WooCommerce Recover Abandoned Cart giám sát giỏ hàng bị Thành viên và Khách bỏ quên. Nó tự động gửi thư bằng cách sử dụng các mẫu thư vào những thời điểm cụ thể để Khôi phục các sản phẩm bị bỏ quên. Bạn có thể chèn liên kết Giỏ hàng trong email. Bạn có thể thiết lập bất kỳ số lượng mẫu thư nào để gửi các thư tiếp theo.

Lợi thế của việc có nhiều mẫu thư tại các khoảng thời gian xác định là bạn có thể gửi một thư đầu tiên mà không cần phiếu giảm giá. Nếu Người mua không phản hồi thì bạn có thể gửi thư theo dõi kèm theo mã phiếu giảm giá. Điều này sẽ cám dỗ Người mua mua hàng. Việc mua hàng của Người mua được theo dõi bằng cookie.

Recover Abandoned Cart hoạt động cho cả Thành viên và Khách. Dành cho thành viên ngay sau khi sản phẩm được thêm vào Giỏ hàng và sau đó Thành viên rời đi vì một lý do nào đó thì Giỏ hàng bị bỏ rơi sẽ được thu giữ. Cho khách họ sẽ phải đến bước nhập Id Email của họ trong Trang thanh toán và sau khi Id Email được nhập, Abandoned Cart sẽ được chụp lại.

Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-recover-abandoned-cart/7715167

WooCommerce Khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi - 1

Những lợi ích WooCommerce Recover Abandoned Cart

WooCommerce Khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi - 2

Đặc trưng WooCommerce Recover Abandoned Cart

 • Theo dõi và ghi lại các xe bị bỏ rơi
 • Khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi với thư tự động sử dụng mẫu thư
 • Khôi phục doanh số đã mất với Plugin phục hồi giỏ hàng bị bỏ qua
 • Hoạt động cho Sản phẩm đơn giản và có thể thay đổi
 • Khôi phục Giỏ hàng quên thanh toán hoạt động cho cả hai Thành viên và khách
 • Người dùng nhấp trên thư là ghi lại để bạn phân tích mẫu thư nào hoạt động
 • Thời gian gửi thư và Abandoned Cart có thể thiết lập
 • Người dùng mua sử dụng liên kết Giỏ hàng từ thư là ghi lại
 • Nhiều mẫu thư để theo dõi
 • Kích hoạt / Hủy kích hoạt Mail Templates
 • Gửi thư thủ công Lựa chọn
 • Gửi email cho quản trị viên khi Giỏ hàng được khôi phục
 • Mã phiếu giảm giá tự động Thế hệ để đưa vào Thư
 • WooCommerce Mẫu thư có thể được sử dụng
 • Kiểm tra đơn hàng trước để Capturing giỏ hàng bị bỏ quên
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • WPML, WPML String Translation
 • Chụp số điện thoại để theo dõi thủ công

WooCommerce Khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi - 3

Khả năng Tương thích với WooCommerce Recover Abandoned Cart CodeCanyon

 1. SUMO Reward Points – WooCommerce Points and Rewards System
 2. SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System
 3. SUMO Memberships – WooCommerce Membership System
 4. SUMO Donations – WooCommerce Donation System
 5. SUMO Coupons – WooCommerce Coupon System
 6. SUMO WooCommerce Payment Plans and Deposits
 7. WooCommerce Pay Your Price
 8. SUMO Affiliates Pro – WordPress Affiliate Plugin

Người dùng nói gì về WooCommerce Recover Abandoned Cart?

WooCommerce Khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi - 4

Làm thế nào để cài đặt WooCommerce Recover Abandoned Cart ?

1. Tải xuống tệp (recverabandonedcart.zip) của WooCommerce Recover Abandoned Cart từ Codecanyon.
2. Giải nén reverabandonedcart.zip bên trong mà bạn sẽ tìm thấy Plugins các tập tin tức là rac.zip.
3. Cài đặt Recover Abandoned Cart tức là rac.zip bằng WordPress Dashboard.
4. Kích hoạt Plugin.

Cập nhật WooCommerce Recover Abandoned Cart

WooCommerce Recover Abandoned Cart CodeCanyon Nulled Free Changelog

v23.4 on 12 April 2022
New: Minimum WordPress and WooCommerce version not met error message
Fix: Default values not working properly when the plugin is activated before WooCommerce activation
v23.3 on 22 March 2022
New: Guest GDPR Compliance
Tweak: Tested with WooCommerce version 6.3.1

v23.2 on 15 March 2022
New: Added Shortcode to display the Coupon Expiry Date in the Email Notification
Tweak: Improvements in the Settings rearrangement
Tweak: Improvements in the Export Cart List Table
Tweak: Tested with WordPress version 5.9.2
Tweak: Tested with WooCommerce version 6.2.2

v23.1 on 10 February 2022
Tweak: Shortcode added to display the customer's contact number
Tweak: PHP version 8.0 compatibility improvement
Fix: Fatal error when accessing the plugin page
Fix: Search query-based email log display improvement
Fix: Auto-fill not working properly in the checkout when the plugin is activated

v23.0 on 29 December 2021
Tweak: Tested with WordPress v5.8.2 & WooCommerce v6.0
Fix: Aelia Currency Switcher compatibility Error related improvement
Fix: Shipping Cost displayed as zero in the Abandoned Cart

Version 22.9.2 on 05 October 2021
Tweak: Tested with WordPress v5.8.1 & WooCommerce v5.7.1
Fix: Email Improvements

Version 22.9.1 on 20 August 2021
Tweak: Tested with WordPress v5.8 & WooCommerce v5.6
Fix: Manual Email Improvements

v22.9 on 12 June 2021
Tweak: Code Improvements
Tweak: Tested WooCommerce up to v5.4.1

Version 22.8 on 01 June 2021
Tweak - Code improvements

v22.7 on 12 March 2021
Fix: Compatibility related fixes

v22.6 on 18 November 2020
Tweak: Option to Restrict the Coupon Usage to the User for whom it was issued

v22.5
- Fix: WPML Improvements
- Fix: WooCommerce lower version compatibility improvement
- Fix: Captured Cart List-display improvements for WooCommerce 4.x compatibility
- Tweak: Guest Cart based Captured Cart List info display improvements
- Tweak: JS related improvements
- Tweak: Email Content display improvements
- Tweak: Added Sub-Heading field for Popup feature
- Tweak: Poly-lang conflict improvements
- Fix: WPML Multi-Currency conflict improvements

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.