WooSwatches v3.4.6 – Woocommerce Color or Image Variation Swatches

2

WooSwatches Plugin chuyển đổi danh sách thả xuống các thuộc tính của một biến thông thường để chọn màu hoặc hình ảnh.

Bạn có thể hiển thị hình ảnh hoặc màu sắc ở tất cả các kích cỡ phổ biến. Hiển thị chúng ở chế độ tròn hoặc vuông. Hỗ trợ lựa chọn màu sắc / hình ảnh / văn bản và lựa chọn danh sách thả xuống.

Giá trị màu sắc hoặc hình ảnh toàn cầu cho các thuộc tính. Tích hợp bộ lọc sản phẩm màu / đồ họa. Hoạt động trên thiết bị di động. Kích cỡ mẫu khác nhau từ nhỏ đến lớn.

Demo: https://codecanyon.net/search/7444039

Tính năng WooSwatches Plugin – WooCommerce Color or Image Variation Swatches

Tính năng WooSwatches Plugin - WooCommerce Color or Image Variation Swatches

 • WooSwatches Plugin biến đổi màu sắc / hình ảnh / văn bản và thả xuống chọn.
 • Woocommerce cải thiện các thuộc tính sản phẩm biến đổi và các mẫu thuộc tính.
 • Giá trị màu sắc hoặc hình ảnh cho các thuộc tính.
 • Bộ lọc sản phẩm màu / hình ảnh sẵn có.
 • Hoạt động trên thiết bị di động.
 • Kích thước khác nhau của swatch từ nhỏ đến lớn.
 • Square cũng như hỗ trợ swatch tròn.
 • Tùy chọn để hiển thị tên tùy chọn bên dưới swatch.
 • Hiển thị tên tùy chọn đã chọn trên trang sản phẩm duy nhất.
 • Hiển thị các mẫu màu hoặc hình ảnh trên các trang lưu trữ của cửa hàng / danh mục / thẻ.
 • Inbuilt tính năng liên kết biến thể trực tiếp.
 • Thay đổi hình ảnh sản phẩm trên swatch di chuột trên các trang danh mục / lưu trữ.
 • Màu sắc, hình ảnh mẫu tương thích với shortcode [sản phẩm].
 • Hiển thị nhiều liên kết hơn nếu số mẫu màu lớn hơn định nghĩa.
 • Thanh trượt cho swatches shop nếu số swatches cao hơn giá trị đặt
WooSwatches - Woocommerce Color or Image Variation Swatches v3.4.6 Nulled Free Changelog

v3.4.6 – 03 March 2022
Fix – crossing of out of stock options not working on single attribute products.

v3.4.5 – 17 February 2022
Enhancement
Added support for is_tax(“product-collection”) for shop swatches.

v3.4.4 - 10 February 2022
Enhancement - restore original image on mouseleave.

v3.4.3 – 22 January 2022
Enhancement – Added support for is_tax(“collections”) for shop swatches.

v3.4.2 - 20 January 2022
* Versopm 3.4.2 - 20 January 2022 * Fix - textswatches not working by default with global values.

v3.4.1 - 08 January 2022
* Enhancement - added wcva_disable_unselect_on_click hook.
* Enhancement - Show textswatches by default on global values.
* Enhancement - Textblock are prefered as default option for custom swatches.
v3.4.0 - 04 January 2022
* Enhancement - Show textswatches by default on global values.
* Enhancement - Textblock are prefered as default option for custom swatches.

v3.3.12 - 03 January 2022
* Version 3.3.12 - Fix - Debugg error when variation image are used as swatches.

v3.3.11
- Enhancement - Added hook to override default shop swatches shape.

v3.3.10 (31 July 2021)
– Enhancement – crossout only last row when attribute number is greater than 2.

Version 3.3.9 (21 July 2021) – Fix – bug with crossing out of stock options.

v3.3.7 (03 July 2021)
– Fix – crossing of out of stock options not working properly when attribute number is more than two.
– Fix – full size images used for shop swatches when variation images are used as swatch image.
– Fix – bug with shop swatches not getting disabled when variation images are used as swatch image.
– Enhancement – Made cross out image more opaque.

Version 3.3.6
– Fix – php version related Issue arised after update 3.3.5.

v3.3.3 - 23 June 2021
* 3.3.3 - Fix - issue with crossing outofstock option when attribute number is greater than two.

v3.3.2 – 08 June 2021
– Fix: Shop swatches not working with finnish text. – Fix – debug errors on shop page when main image was not set.

v3.3.1 - 07 June 2021
- Fix - Variation image not working with finnish attribute text.
* Enhancement - Cross Out of stock options.
* Enhancement - Updated iris,slick and powerTip library to latest.
* Enhancement - all jquery code wrapped into noconflict mode.
* Enhancement - all instances of __() & _e() replaced with escaping functions.

v3.3 - 29 may 2021
* Enhancement - Cross Out of stock options.
* Enhancement - Updated iris,slick and powerTip library to latest.
* Enhancement - all jquery code wrapped into noconflict mode.
* Enhancement - all instances of __() & _e() replaced with escaping functions.

v3.2 - 19 may 2021
* Enhancement - Added option to chose custom height and width for each attribute swatches.
* Fix - Outline not perfectly visible on ios safari.
* Fix - text below swatches visible when outofstock options are made hidden via CSS.

v3.1.5 - 26 march 2021
* 3.1.5 - 26 march 2021 - Shop swatches height option gets hidden on admin page load.

Version v3.1.4 – 24 February 2020
3.1.4 – 24 February 2020 – Shop swatches now works when display type is set as “use variation images”.

v3.1.2 - 22 december 2020
- fix - Fix - first image not changing when avada WooCommerce Product Images Layout is enabled.

v3.1.1
- fix - pricing template duplication with avada.
* Fix - compatibility issue with php 8.0
* Fix - debug issue arised after wordpress 5.6
* Enhancement - Updated add-to-cart-variation.js according to latest WooCommerce release.

= v3.0.20 – 29 November 2020 =
– Fix – remove enabled attribute while detecting disabled options.

= v3.0.18 - 27 November 2020 =
- Fix - pricing issue with avada theme.

= v3.0.17 =
- Enhancement – option to enable click on disabled options.
- Fix compatibility issue with perfect brands plugin.
– Added hook to crossout out of stock options on single product page.
- Enhancement
- added wcva_shop_outofstock_output hook to optionally show outofstock options on shop page.
- Enhancement- Show live preview of color,image,textblock on backend.
- Fix - Wrong enqueue of script on shop/archive page.
- Enhancement- Backend metabox tab design improved.
- Version 3.0.6(29 august 2020) – Added textdomain in plugin metadata.
- Version 3.0.5 (28 august 2020) – fix- remove duplication with multiple variation images plugin.
- Version 3.0.4 – Fix- plugin activation notice not dismissible.
- Version 3.0.3 – Added plugin info links.
- Version 3.0.1 – Added notice on how to enable dashboard updates after plugin activation. – Added plugin settings link.
- Fix – Jquery conflict on product edit page.
- Fix – Jquery conflict on wooswatches settings page.
- Enhancement – Replaced background-image with—bg-image on swatch output.
 • Có thể bạn quan tâm đến các Plugin Codecanyon cao cấp miễn phí. Xem thử Ngay!

password: xem hướng dẫn bên dưới

2 bình luận
 1. Thanh đã bình luận

  Không down đc ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok de minh fix

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.