Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Weight Based Shipping Plus v5.3.22 NULLED

0

WooCommerce Weight Based Shipping Plus là plugin ận chuyển theo Trọng lượng plugin vận chuyển đơn giản nhưng linh hoạt cho WooCommerce. Giải pháp đơn giản để vận chuyển dựa trên trọng lượng nhưng không giới hạn kỹ thuật

Demo: https://weightbasedshipping.com/

Vận chuyển theo Trọng lượng

WooCommerce Weight Based Shipping Plus ác định giá vận chuyển tùy thuộc vào trọng lượng đơn hàng, điểm đến và tổng phụ.

Các lớp vận chuyển WooCommerce Weight Based Shipping Plus

Đặt riêng chi phí vận chuyển cho từng loại vận chuyển cụ thể.

Khu vận chuyển

Hỗ trợ hoàn hảo WooCommerce Shippping Zones cũng như cấu hình vận chuyển toàn cầu bên ngoài khu vực vận chuyển.

Giao hàng miễn phí có điều kiện

Thiết lập các tùy chọn giao hàng để hiển thị cho các đơn đặt hàng đạt đến ngưỡng tổng phụ cụ thể, trọng lượng hoặc đi đến các điểm đến cụ thể.

Demo: https://weightbasedshipping.com/

Hệ thống dựa trên quy tắc

Hệ thống dựa trên quy tắc

WooCommerce Weight Based Shipping Plus xác định giá vận chuyển bằng cách tạo quy tắc cho từng trường hợp khác nhau mà bạn có.

Điểm đến, Trọng lượng, Tổng phụ

Điểm đến, Trọng lượng, Tổng phụ

Mỗi quy tắc có thể được thiết lập để kích hoạt trên một số điểm đến, trọng lượng hoặc tổng phụ của đơn hàng nhất định. Tất cả các điều kiện là tùy chọn.

Tính toán giá linh hoạt

Tính toán giá linh hoạt

WooCommerce Weight Based Shipping Plus xác định giá vận chuyển cố định hoặc tỷ lệ trọng lượng lũy ​​tiến hoặc cả hai.

Các hạng vận chuyển

Các hạng vận chuyển

Bạn có thể ghi đè giá vận chuyển cho các loại vận chuyển cụ thể.

Giới hạn giá vận chuyển

Giới hạn giá vận chuyển

Bạn có thể đặt ràng buộc giá vận chuyển tối thiểu và tối đa để đảm bảo rằng nó ổn trong mọi trường hợp.

Changelog: WooCommerce Weight Based Shipping Plus

Download WooCommerce Weight Based Shipping Plus v5.3.22 NULLED Free

New Update Changelog v5.3.22​
Compatible with Woocommerce 6.5
= v5.3.18 =
* Tested with WooCommerce 6.0.
= 5.3.18 =
* Fix an error preventing the plugin to activate under some circumstances.
* Tested with WooCommerce 6.0.

= 5.3.17 =
* Tested with WooCommerce 5.9.

= 5.3.16 =
* Tested with WooCommerce 5.8.
* Drop PHP 5.6 support.

= 5.3.15 =
* Tested with WooCommerce 5.7.

= 5.3.14 =
* Tested with WooCommerce 5.6.

= 5.3.13 =
* Tested with WordPress 5.8, WooCommerce 5.5.

= 5.3.12 =
* Tested with WooCommerce 5.3.

= 5.3.11 =
* Tested with WooCommerce 5.2.

= 5.3.10 =
* Tested with WooCommerce 5.1, WordPress 5.7.

= 5.3.9 =
* Bump the minimum supported PHP version to 5.6.
* Tested with WooCommerce 5.0.

= 5.3.8 =
* Tested with WooCommerce 4.9.
* Require minimum WooCommerce 3.2.

= 5.3.7.1 =
* Tested with WooCommerce 4.8, WordPress 5.6.

= 5.3.7 =
* Fix the issue with the global WBS method not being triggered by WooCommerce for customers having no location set.
* Tested with WooCommerce 4.7.

= 5.3.6.1 =
* Tested with WooCommerce 4.6.

= 5.3.6 =
* Raise the minimum required WooCommerce version to 3.1.2.
* Tested with WooCommerce 4.5.

= 5.3.5 =
* Fix unsaved settings warning with WooCommerce 4.4.1.

= 5.3.4.5 =
* Tested with WordPress 5.5.

= 5.3.4.4 =
* Fix a typo in the settings link.

= 5.3.4.3 =
* Tested with WooCommerce 4.3.

= 5.3.4.2 =
* Tested with WooCommerce 4.2.

= 5.3.4.1 =
* Tested with WooCommerce 4.1.

= 5.3.4 =
* Added 'No shipping class' option to the Shipping Classes section.
* Fixed small appearance issues with recent WordPress/WooCommerce.

= 5.3.3.2 =
* Tested with WooCommerce 4.0, WordPress 5.4.

= 5.3.3.1 =
* Tested with WooCommerce 3.9.

= 5.3.3 =
* Fix appearance with WordPress 5.3.

= 5.3.2.2 =
* Update supported WooCommerce version to 3.8, WordPress to 5.3.

= 5.3.2.1 =
* Update supported WooCommerce version to 3.7.

= 5.3.2 =
* Workaround VaultPress false-positive.

= 5.3.1 =
* Fix '400 Bad Request' error on saving settings.

= 5.3.0 =
* Add 'after discount applied' option to the Order Subtotal condition to match against order price with coupons and other discounts applied.

= 5.2.6 =
* Fix WooCommerce 3.6.0+ compatibility issue causing no shipping options shown to a customer under some circumstances.

= 5.2.5 =
* Fix PHP 5.3 compatibility issue.

= 5.2.4.1 =
* Update supported WordPress version to 5.1.

= 5.2.4 =
* Partial support for decimal quantities.

= 5.2.3 =
* Update supported WordPress version to 5.0.

= 5.2.2 =
* Improve prerequisites checking.
* Update supported WooCommerce version to 3.5.

= 5.2.1.1 =
* Fix error during plugin activation with active Debug Bar.

= 5.2.1 =
* Update supported WooCommerce version.

= 5.2.0 =
* Don't ignore duplicate shipping classes entries. When multiple rates specified for a class in a rule, they all will be in effect starting from this version.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.