WP Content Copy Protection & No Right Click PRO v10.8 NULLED

0

Plugin WP Content Copy Protection & No Right Click PRO wp này bảo vệ nội dung bài viết không bị sao chép bởi bất kỳ tác giả trang web nào khác, bạn không muốn nội dung của mình lan truyền mà không có sự cho phép của bạn !!

Plugin WP Content Copy Protection & No Right Click PRO sẽ giữ cho các bài đăng và trang chủ của bạn được bảo vệ bằng nhiều kỹ thuật (JavaScript + CSS), kỹ thuật này không tìm thấy trong bất kỳ plugin wordpress nào khác và bạn sẽ sở hữu nó miễn phí với plugin này

Demo: https://www.wp-buy.com/product/wp-content-copy-protection-pro/

Dễ dàng cài đặt:

WP Content Copy Protection & No Right Click PRO 5Đọc các bước cài đặt để thấy rằng plugin này không cần bất kỳ mã hóa hoặc chỉnh sửa chủ đề nào, chỉ cần sử dụng chuột của bạn ..

Tính năng cơ bản của WP Content Copy Protection & No Right Click

 • Bảo vệ nội dung của bạn khỏi sự lựa chọn và sao chép. plugin này làm cho việc bảo vệ
  bài đăng của bạn trở nên cực kỳ đơn giản mà không phải la mắng người đọc của bạn
 • Không ai có thể lưu hình ảnh từ trang web của bạn.
 • Không có nhấp chuột phải hoặc menu ngữ cảnh.
 • Hiển thị thông báo cảnh báo, Quảng cáo Hình ảnh hoặc Quảng cáo HTML khi lưu hình ảnh hoặc nhấp chuột phải.
 • Tắt các phím sau CTRL + A, CTRL + C, CTRL + X, CTRL + S hoặc CTRL + V.
 • Bảng điều khiển tiên tiến và dễ sử dụng.
 • Không ai có thể nhấp chuột phải vào hình ảnh trên trang web của bạn nếu bạn muốn

Các tính năng của phiên bản WP Content Copy Protection & No Right Click PRO bao gồm:

WP Content Copy Protection & No Right Click PRO 1

 • PRO version product page
 • Watermarking
 • Sử dụng quy tắc htacsess
 • Hỗ trợ bảo vệ lớp phủ jquery
 • Nhận toàn quyền kiểm soát trên Nhấp chuột phải hoặc menu ngữ cảnh
 • Hiển thị thông báo cảnh báo, khi người dùng nhấp chuột phải vào hình ảnh, hộp văn bản, liên kết, văn bản thuần túy, v.v.
 • Quản trị viên có thể loại trừ Trang chủ hoặc các bài đăng đơn lẻ khỏi bị sao chép bảo vệ
 • Quản trị viên có thể tắt bảo vệ sao chép cho người dùng quản trị viên.
 • 3 lớp bảo vệ (bảo vệ JavaScript, bảo vệ RightClick, bảo vệ CSS)
 • Bảo vệ hình ảnh tích cực (người dùng chuyên nghiệp gần như không thể lấy cắp hình ảnh của bạn !!)
 • WP Content Copy Protection & No Right Click PRO tương thích với tất cả các khung chủ đề chính
 • Tương thích với tất cả các trình duyệt chính
 • Đã thử nghiệm trên IE9, IE10, Firefox, Google Chrome, Opera
 • Tắt chức năng kéo và thả hình ảnh
 • Hoạt động trên điện thoại thông minh và iphones – đã giải quyết từ ngày 2-10-2015 và cập nhật lúc 13-11-2015
 • Khả năng thiết lập các mức độ bảo vệ khác nhau trên mỗi trang hoặc bài đăng.

Ảnh chụp màn hình WP Content Copy Protection & No Right Click PRO

 

WP Content Copy Protection & No Right Click PRO 2WP Content Copy Protection & No Right Click PRO 3WP Content Copy Protection & No Right Click PRO 4
Changelog: WP Content Copy Protection & No Right Click PRO

Download WP Content Copy Protection (Pro) v10.8 Nulled Free

New Update Changelog v10.8​
Fixed - Fix default options
v10.6
Improve CSS protection functionality
Prevent the use of google chrome developer tools
Prevent the use of some browser extensions
Prevent the use of firefox developer tools
Support watermarking by russian laguage
Support watermarking by Arabic laguage
Support watermarking directon text for RTL laguages
fix error with old php versions
fix error when using developer mode
Using nounce to secure tje admin form
Add new option to control the cookie, our cookie called wccp_pro_functionality
Change some tab icons
Add new tab called beta options
Add new options inside beta options to stop developer tools and browser extensions

=v10.2=
fix the update problem

v9.9
Fix color picker error
some JS fix

=v9.8=
select text protection improved
New option (inside 2nd tab) to control Drag/Drop for images only
JS drag drop old function improved
some JS fix

v9.7 Nulled Free
Now compatible with (elemenator page builder) plugin
Now compatible with (siteorigin live editor page builder) plugin
Now compatible with (WordPress Page Builder – Beaver Builder) plugin
Now compatible with (WordPress internal preview mode)
New control panel (restore defaults) button added
New control panel (preview alert message) button added
New name for the top bar icon to fix its default choice in the previous version
Translation file updated
Disable (CTRL + Shift + I) developer tools shortcut key
Some fixes
Important fix for content editable tags
Now compatible with wpDiscuz plugin & some chat wordpress plugins
Top bar icon has been returned, as it was inside previous version 2.6
New option inside main settings to control the visibility of the top bar icon
Stop the auto loading for the alert (warning.png) i

= v9.6 =
Code fix for image & video overlay protection

=9.5=
Change the place of (exclude by user type) option, its now the first option inside the exclusion tab
Plugin private admin page styles just run when amin page loaded
Fix for exclude by user type feature to work better with Ultimate Members plugin
Code fix to allow users to drag & drop images when editing thier profiels
Watermark exclusion code fix


=v9.3=
Code fix for video protection
Watermarking code fix=v8.7= Thanks To @NullMaster
Videos protection is now stronger than any other plugin
New feature, For the first time! watermarked is not out of exclusion anymore. Any excluded page will be excluded from image watermarking too
New feature, WordPress media library is now excluded from image watermarking
New feature, Posts & Pages editor are also excluded from image watermarking
Fix bug for CTRL+(p,s,u) with editable text boxes
Fix bug with image smart protection CSS
New feature, Exclude registered images sizes from watermarking
New feature, Exclude images by name & size (manually) from watermarking
New feature, to enable/disable drag & drop. This feature is needed for LMS ,quizing and e-learning systems
Selection Exclude by class name bug fix
Exclude online services bug fix
Exclude by user type feature improved to list all user types
Disable special keys function improvment
All editable text inputs are now allowed to copy/paste
Selection issue fixed for SmartPhones
Update to the new bootstrap version
Use RTL-bootstrap version for RTL languages

=V8.4=
Fix Exclusion by class name settings code

=v8.3=
Fix laguages & translation issues
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.