Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

YITH WooCommerce Questions and Answers Premium v1.3.22

2

YITH WooCommerce Questions and Answers Premium giúp tạo một phần Hỏi & Đáp mạnh mẽ trên trang sản phẩm của bạn để khách hàng của bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của họ và mua mà không nghi ngờ gì.

Người dùng mua trực tuyến luôn do dự khi họ mua một sản phẩm mà họ không thể nhìn thấy cũng như không thể chạm vào.

Đặt mình vào vị trí của khách hàng tiềm năng của bạn: mọi thứ họ biết về sản phẩm được thể hiện bằng hình ảnh và một số dòng mô tả, họ không thể tự kiểm tra chi tiết hoặc yêu cầu thêm thông tin từ người bán, vì nó sẽ ở trong một cửa hàng thực.

Có bao nhiêu câu hỏi họ sẽ hỏi trước khi nhấp vào nút mua, và họ cảm thấy khó chịu như thế nào khi họ mua một cách mù quáng!

Khách hàng của bạn càng cần nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm của bạn, thương mại điện tử của bạn sẽ càng có nhiều chuyển đổi.

YITH WooCommerce Questions and Answers Premium cho phép bạn đưa ra câu trả lời tích cực cho mọi nghi ngờ có thể ngăn khách hàng mua sản phẩm: bạn có thể sử dụng plugin để tạo phần câu hỏi thường gặp trên mỗi trang thông tin sản phẩm, cũng như thêm độc lập câu hỏi và câu trả lời thường gặp .

Theo cách tương tự, khách hàng của bạn sẽ có thể dễ dàng và nhanh chóng viết câu hỏi của họ và đợi cho đến khi bạn – hoặc có lẽ khách hàng đã mua sản phẩm cụ thể này – cung cấp cho họ tất cả thông tin họ cần.

Với YITH WooCommerce Questions and Answers Premium, bạn có thể thiết lập một đường dây trực tiếp với khách hàng tiềm năng của mình và thuyết phục họ mua: một công cụ tiếp thị thực sự mà cửa hàng của bạn không thể bỏ lỡ.

Demo: https://yitheme.com/theme/plugins/yith-wo…ns-and-answers/

Tính năng cao cấp YITH WooCommerce Questions and Answers Premium

Tính năng YITH WooCommerce Questions and Answers Premium

 • Tất cả các tính năng của phiên bản miễn phí
 • Đặt số lượng câu trả lời để hiển thị cho mỗi câu hỏi
 • Thông báo cho quản trị viên qua email ngay khi một câu hỏi hoặc câu trả lời mới được thêm vào sản phẩm
 • Thông báo cho người dùng ngay khi câu trả lời được thêm vào câu hỏi do họ đặt ra
 • Cung cấp cho người dùng khả năng bỏ phiếu câu hỏi và câu trả lời
 • Cho phép người dùng báo cáo lạm dụng
 • Chỉ hiển thị bản xem trước thay vì câu trả lời đầy đủ
 • Chế độ ẩn danh cho cả câu hỏi và câu trả lời: tên của tác giả có thể bị ẩn
 • Gửi email đến tất cả người dùng đã mua một sản phẩm cụ thể mỗi khi một câu hỏi mới được thêm vào nó
 • Chế độ FAQ: câu hỏi và câu trả lời được hiển thị cho người dùng mà không có khả năng chèn
 • Không có reCAPTCHA
 • Khả năng hiển thị câu hỏi và câu trả lời ngay trong tab cụ thể hoặc ở bất kỳ vị trí nào khác của trang thông qua việc sử dụng mã ngắn cụ thể
 • Chỉ xuất bản câu hỏi và / hoặc câu trả lời sau khi có sự phê duyệt của quản trị viên
 • Người dùng chưa đăng ký chỉ có thể chèn câu hỏi và / hoặc câu trả lời sau khi nhập tên và địa chỉ email ở dạng chèn
 • Ghi đè các mẫu email được tạo từ chủ đề của bạn Mới

 

Changelog: YITH WooCommerce Questions and Answers

Download YITH WooCommerce Questions and Answers v1.11.0 Nulled Free
1.11.0 - Released on 03 March 2022
New: support for WooCommerce 6.3
Update: YITH plugin framework
Fix: fixed the Q&A not automatically approved when they are made by an admin
1.10.0 - Released on 07 February 2022
New: support for WooCommerce 6.2
Update: YITH plugin framework
Fix: ask_customers_for_answer sending duplicated emails
1.9.0 - Released on 17 January 2022
New: support for WordPress 5.9
Fix: fixed issue with the button to see the full answer
1.8.0 - Released on 30 December 2021
New: support for WooCommerce 6.1
Update: YITH plugin framework
1.7.0 - Released on 1 December 2021
New: support for WooCommerce 6.0
Update: YITH plugin framework
1.6.0 - Released on 4 November 2021
New: support for WooCommerce 5.9
Update: YITH plugin framework
Fix: fixed the unsubscribe shortcode
Dev: added email and username of the person who asks the question or answers it to the email notification
Dev: added some CSS rules to improve the RTL
1.5.0 - Released on 6 October 2021
New: support for WooCommerce 5.8
Update: YITH plugin framework
1.4.1 - Released on 27 September 2021
Update: YITH plugin framework
Fix: debug info feature removed for all logged in users
Fix: allow adding links when editing an answer
1.4.0 - Released on 8 September 2021
New: support for WooCommerce 5.7
Update: YITH plugin framework
Fix: fixed the saving and display of answers with images
1.3.23 - Released on 12 August 2021
New: support for WooCommerce 5.6
Update: YITH plugin framework
Fix: added a condition to prevent errors
Dev: added the woocommerce_screen_ids function, to show correctly the product selectors
1.3.22 - Released on 19 July 2021
Update: YITH plugin framework
Fix: fixed answer lists not showing below question
1.3.21 - Released on 12 July 2021
New: support for WordPress 5.8
New: support for WooCommerce 5.5
Update: YITH plugin framework
Fix: fixed the questions tab link in the counter
1.3.20 - Released on 31 May 2021
New: support for WooCommerce 5.4
Update: YITH plugin framework
Update: language files
1.3.19 - Released on 12 May 2021
New: support for WooCommerce 5.3
Update: YITH plugin framework
Dev: removed the woocommerce_screen_ids function from the plugin
Dev: changed the Q&A section title from h3 to h2
1.3.18 - Released on 07 April 2021
New: support for WooCommerce 5.2
Update: YITH plugin framework
1.3.17 - Released on 16 March 2021
New: added new shortcode "ywqa_show_counter" to display the Q&A counter in any place inside the product page
Fix: added a fix to not display the question twice
1.3.16 - Released on 10 March 2021
New: support for WordPress 5.7
New: support for WooCommerce 5.1
Tweak: added new option to sho or hide the Q&A counter in the product
Update: updated the plugin settings
Update: YITH plugin framework
Dev: added a minor CSS fix
Dev: fixed some warnings in the single question template
1.3.15 - Released on 11 February 2021
New: Support for WooCommerce 5.0
New: added a new Question counter near to the reviews counter
Update: YITH plugin framework
Fix: added the question trim text also in the question from shortcode
Dev: show question excerpt if not logged in or if not admin user
Dev: included a read more link in the questions if they exceed the excerpt
Dev: added new filter yith_ywqa_allow_guests_vote_answers
Dev: added new filter yith_ywqa_allow_guests_vote_answers_redirect
1.3.14 - Released on 31 December 2020
New: Support for WooCommerce 4.9
Update: plugin framework
1.3.13 - Released on 27 November 2020
New: Support for WooCommerce 4.8
Update: plugin framework
1.3.12 - Released on 04 November 2020
New: Support for WooCommerce 4.7
New: Support for WordPress 5.6
Update: update plugin fw
Update: updated Google reCaptcha library
Dev: Auto select plugin enabled
Dev: removed the .ready method from jQuery
Dev: Allow notify user by email when admin answer from backend
1.3.11 - Released on 01 October 2020
New: Support for WooCommerce 4.6
Update: plugin framework
Fix: fixed read more not working on answers
1.3.10 - Released on 17 September 2020
New: Support for WooCommerce 4.4
Update: plugin framework
Fix: fixed the alignment in the ask customer email
Dev: check if grecaptcha is ready before render the recaptcha
1.3.9 - Released on 13 August 2020
New: Support for WooCommerce 4.4
New: Support for WordPress 5.5
Update: plugin framework
Fix: fixed the recaptcha load
Fix: problem send email ask customer for answer when the status of the question was unnaproved
Dev: new action yith_questions_answers_after_approved_status
Dev: added new filter yith_ywqa_new_question_email_recipients
1.3.8 - Released on 03 Jul 2020
New: support for WooCommerce 4.3
Update: plugin framework
1.3.7 - Released on 29 May 2020
New: support for WooCommerce 4.2
Update: plugin framework
Update: language files
Dev: added new filter 'ywqa_get_author_name'
1.3.6 - Released on 04 May 2020
New: support for WooCommerce 4.1
New: added a new option to only allow the admins to reply
Update: plugin framework
Update: Italian language files
Update: Spanish language files
Update: Dutch language files
Fix: esc_html function deleted to not show HTML tags on emails
Dev: added new filter ywqa_allow_guest_to_answer, this filter should be false if the guest can leave question but no answers
1.3.5 - Released on 09 March 2020
New: support for WooCommerce 4.0
New: support for WordPress 5.4
New: added plugin shortcodes with Elementor PRO
Tweak: now, the answers paging option also displays the selected number of question in the main Q&A view, and the answers are in the correct order
Update: plugin-fw
Fix: customer answer email when the answer is made from backend
Dev: all strings are now escaped
Dev: new filter 'yith_ywqa_questions_tab_priority'
1.3.4 - Released on 27 December 2019
New: support for WooCommerce 3.9
Fix: fixed the redirect to the product page when user in in login page and go back
Update: Italian language
Update: Spanish language
Update: .pot file
1.3.3 - Released on 08 November 2019
New: support for WordPress 5.3
New: support for WooCommerce 3.8
Tweak: added a new option to anonymize the Q&A dates
Update: plugin framework
Update: Dutch language
Fix: now the answer email is sent when the answer is approved
Fix: fixed the new metabox to be displayed in all the post pages, now are only displayed in the q&a post
Dev: don't notify the answer to the question author if the answer needs to be approved
1.3.2 - Released on 05 August 2019
New: support WooCommerce 3.7
New: new link in the frontend to edit the Q&A in the backend
New: new metabox with the last Q&A post editor data
New: now, the Q&A author and the date are displayed in the Q&A overview on frontend
Update: updated plugin core
Fix: fixed a problem with the answer editor in the backend
Dev: added a new condition to avoid a non object warning
Dev: added an scroll up, if necessary, when access to the question
Dev: fixing minor issues
1.3.1 - Released on 31 May 2019
Update: Italian language
Fix: gcaptcha is loaded although the option is disabled
Dev: new filter 'ywqa_get_questions_order_by'
1.3.0 - Released on 24 May 2019
New: support to WordPress 5.2
New: support to reCaptcha v3
Tweak: now, the notification bubble display the questions without answers
Update: updated plugin submodules
Remove: completely deleted the search bar

Xem thêm: Trọn bộ Plugin Yithemes Premium hoàn toàn miễn phí

2 bình luận
 1. Thành đã bình luận

  link die rồi bạn, bạn giúp cập nhật lại link và update bản mới nhất được luôn không?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko có bản mới nhất đâu a nha

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.