Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Anywhere Elementor Pro Addon v2.25.1 Nulled – Global Post Layouts | Taxonomy Archive Layouts

4

AnyWhere Elementor Pro là một tiện ích bổ sung cho trình thiết kế trang Elementor Pro. Phát triển bố cục cho tin nhắn, trang, CPT, lưu trữ phân loại, trang sản phẩm WooCommerce, trang cửa hàng, trang danh mục sản phẩm và nhiều hơn nữa.

Anywhere Elementor Pro Addon là tiện ích linh hoạt nhất để thiết kế các trang lưu trữ của bạn: Skin Builder – Khả năng thiết kế SKIN của riêng bạn mà không cần viết bất kỳ mã nào.

Nhiều chế độ bố trí – Hiển thị bài đăng trong Lưới, Danh sách, Thanh trượt, Băng chuyền & Lưới thông minh, hỗ trợ các loại bài tùy chỉnh & trường tùy chỉnh, kiểm soát truy vấn mạnh mẽ

Demo: https://www.elementoraddons.com/anywhere-elementor-pro/


Tính năng nổi bật Anywhere Elementor Pro Addon – Global Post Layouts | Taxonomy Archive Layouts

AnyWhere Elementor Pro

 • Single Post/CPT Layouts
 • Taxonomy Archives
 • Post Type Archives
 • Author Archive
 • Search Result
 • Date Archives
 • 404 Page
 • Single Product Layouts
 • Product Category Archive
 • Shop Page Layout
 • Post/Archive Title
 • Post Content
 • Post Information
 • Post Image
 • Post Blocks
 • Custom Taxonomy
 • Post Author
 • Post comments
 • Read More Button
 • Post Navigation
 • Search Form
 • Custom Fields

Anywhere Elementor Pro Addon v2.25.1 Nulled Free Changelog

= 2.25.1 =
* Enhancement : Added Dynamic Bg, Link, Rule, Slider support for Elementor’s FlexBox Container
* Enhancement: Added support for Top offset (Pagination) in AE Post Blocks Advance on Ajax for responsive devices
* Fix: Issue in Portfolio widget, filters not rendering properly on Ajax
* Fix: Issue in Taxonomy Blocks widget when two or more Post type assign to same taxonomy
* Fix: Issue in ACF Repeater widget, tabs not working properly on Ajax and responsive devices
= v2.23 =
* Enhancement : Added Fallback image option to Dynamic Background Feature
* Enhancement : Added hook to control the visibility of AE-Template meta-boxes
* Enhancement : Added styling option for No Post Message in AE - Post Blocks Advance widget
* Enhancement : Added option to disable Image link in AE ACF Gallery widget
* Enhancement : Dynamic Rules feature enabled for widgets.
* Enhancement : Added more options to Taxonomy Query section in AE Taxonomy Blocks widget.
* Enhancement : Added Fallback option in AE ACF Field widget
* Enhancement : Added support for Search & Filter Pro in AE Post Blocks Advance widget
* Enhancement : Enabled rendering of AEPro > Dynamic Background in editor for Repeater and Flexible Layouts
* Fix : Issue in AE Post Blocks Advance widget (Related Posts) when 2 or more Taxonomies selected as Related by.
* Fix : Compatibility with latest Elementor Release
* Fix : Security Issue
= v2.22.2 =
* Fix: Compatibility issue with WordPress 5.9
* Fix: ACF Shortcodes not working with ajax pagination in Post Blocks Advanced widget
= v2.22 =
* New : Added support for Nested ACF Repeater fields
* Tweak : Dynamic Background Repeater Image now working in Editor Mode
* Tweak : Added compatibility for swiper js with Elementor 3.5
* Fix : Post Block Checker Board Notice handled
* Fix : Woo Description Resolve issue for Short Description
* Fix : Resolved issue with using two or more gallery in swiper gallery inside post block loop
* Fix : Accordion icons position breaking with Elementor 3.5
Few other code improvements

= v2.21.3 =
* Fixed: Before Text not working in ACF Fields after recent release.

= 2.21.1 =
* Fixed: Throwing notice when Taxonomy Block in used on Post Type Archive.
* Fixed: Issue of Relationship option is not visible in Post Blocks Adv and Post blocks to ACF Free users.
* Fixed: Duplicate Shortcode Boxes on AE Templates list.
* Fixed: Google License key was not being saved after the last release.
* And some other minor bug fixes.
= v2.21 =
* New Widget: AE Trigger
* New Skin: Term + Post Loop skin added to Taxonomy Blocks widget.
* Fixed: Issue with Nested Post Blocks
* Fixed: Issue in AE Post Blocks Advanced - Relationship when there is no post selected in the field
* And some other UI changes and minor bug fixes

= v2.20.3 =
* Fixed: Relationship Field (Post Blocks) not showing correct posts.
* Fixed: AE Custom Fields widget not showing data when used for repeater fields.

= v2.20.2 =
* Fixed: Issue with ACF Repeater widget.

= v2.20 =
* Enhancement : ACF Group Field Support Added in Dynamic Tags
* Enhancement : Dynamic Rules - Post Type and Post Term Rules Added
* Enhancement : Added option to style current term in Taxonomy Blocks
* Enhancement : ACF Gallery - Justified Grid Layout & Hover Direction Aware effect to Overlay
* Enhancement : Fallback Image Added to AE-ACF Image Skin
* Enhancement : AE-ACF Repeater - Expand All & Collapse All Button added in Accordion Layout
* Enhancement : Post Blocks Advance - Expand All & Collapse All button added in Accordion Layout
* Enhancement : Added Support For Custom Option In AE-ACF Checkbox Fields
* Fixed : Added Compatibility for Elementor 3.4

= v2.19.2 =
* Fixed: Post Content widget removing P Tags
* Fixed: Post Blocks with filters not loading posts on initial load.

= v2.19.1 =
* Tweak: Compatibility with upcoming WPML 4.5
* Fixed: Conflict with some of the themes.
* Fixed: Link not working on Post Title widget after last release.
* Fixed: Issue with Repeater widget when block layout is deleted.

= v2.19 =
* New: Added new widget for ACF Flexible Content.
* Enhancement: Added FacetWP support for all queries.
* Enhancement: Added support for Reverse query in Post Blocks Adv - ACF Relationship.
* Enhancement: Added Support for URL hashtag in Post Blocks Adv - Filter Bar.
* Enhancement: Added Woocommerce specific controls in Post Blocks Adv.
* Enhancement: Added Smart Grid skin for ACF Gallery.
* Enhancement: Added option to allow displaying term custom fields on Singular and Block Layout.
* Fixed: Issue in Post Block Adv, Infinite scroll is not working when Pagination control is disabled.
* And some other UI changes and minor bug fixes.

= v2.18.2 =
* Updated licensing logic to support Freemius.

= 2.18 =
* New: Dynamic Rules - Show/Hide Section, Columns and widget by defining smart dynamic rules.
* Enhancement: ACF Gallery - Allow dynamic captions on lightbox.
* Enhancement: ACF Gallery - Added Alt and Title attributes to html markup.
* Enhancement: Dynamic Background - Added support for dynamic background colors in Post Blocks Adv and Repeater widget.
* Enhancement: Dynamic Background - Added support for ACF Group Fields.
* Enhancement: Dynamic Contnet - Added WooCommerce support.
* Enhancement: Post Blocks Advanced - Added option to define default open state for accordion.
* Enhancement: ACF Repeater - Added option to define default open state for accordion.
* Enhancement: ACF Repeater - Added support for repeater sub fields of type Post Object and Relationship.
* Enhancement: Improved Admin UI.
* Fixed: Woo Tabs - Warning message on frontend when no tab is applicable to product.
* Fixed: Post Blocks Advanced - Multiple bugs related to filters and pagination.
* Fixed: Woo Add to Cart - Causing conflict with other plugin due to outdated filter used.

= v2.17.3 =
* Fixed: Tab Title field was missing in ACF Repeater widget.

= v2.17.2 =
* Enhancement: Added support for Dynamic background color (custom field, term custom field, option field) in AE Pro Dynamic Background
* Enhancement: Added option for default opened section in AE ACF Repeater Widget(Accordion).
* Enhancement: Added option for default opened tab in AE Post Blocks Adv(Accordion).
* Enhancement: Added URL Field to Elementor’s Dynamic Option Image.
* Fixed: Issue with ACF Select Field is selected in Dynamic Options.
* Fixed: Issue with ACF Number field is selected in Dynamic Options.
* Fixed: Issue with Swiper Autoplay Delay(duration).
* Fixed: Issue with AE - Custom Field Map.

= 2.17.1 =
* Fixed compatibility with Elementor 3.1

= 2.17.0 =
* Compatibility with Elementor 3.0
* Fixed query issues in Post Blocks widget for ACF Relationship & Related Posts.
* Fixed issue with CPT's excluded from Search not working in Preview Post.
* Improved carousel navigation in ACF Repeater widget.
* Fixed bug in AE - Pods widget.


password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

4 bình luận
 1. Nhi đã bình luận

  Hình như bị fix rồi ạ. Các block vẫn bị khoá AD ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ad update bản mới, thử lại nhé

 2. Thắng đã bình luận

  AD ơi, cho em xin key ạ. Em cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nulled thì không có key nhé ban

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.