Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

BuddyBoss Platform Plugin v1.1.9.1 & BuddyBoss Theme v1.8.9.1 – Forum WordPress

28

Nền tảng BuddyBoss Platform bổ sung các tính năng cộng đồng cho WordPress. Hồ sơ thành viên, kênh hoạt động, tin nhắn trực tiếp, thông báo và nhiều hơn nữa!

BuddyBoss giúp bạn dễ dàng chia sẻ kiến ​​thức và niềm đam mê của mình trong, xây dựng người dùng tăng thu nhập của bạn.

Platform này cung cấp cấu trúc học tập, học vi mô, học tập xã hội và gamification cho học tập tích cực.

Giao tiếp trực tuyến cho phép người đăng ký hoặc khách hàng của bạn kết nối dưới thương hiệu của bạn. Người tham gia có thể giao tiếp và tương tác với nhau về các chủ đề trong diễn đàn và nhóm.

Nó có thể giúp bạn kiếm được lòng trung thành, thu thập thông tin phản hồi, thêm giá trị và thu hút thương hiệu của bạn. Nhờ tích hợp AppBoss, bạn có thể khởi chạy ứng dụng di động của riêng mình và giữ liên lạc với cộng đồng ở bất kỳ đâu.

Kết nối bạn bè - BuddyBoss PlatformXem thêm Buddy: Simple WordPress chủ đề cộng đồng trực tuyến WordPress

Tính năng chính BuddyBoss Theme và BuddyBoss Platform

 • Chương trình thành viên trực tuyến

  Cung cấp giá trị cho các thành viên của bạn bằng cách tạo ra nguồn doanh thu phù hợp và đáng tin cậy. Sử dụng các tính năng cộng đồng và gamification để giữ cho cộng đồng của bạn hoạt động.

 • Đào tạo doanh nghiệp

  Có một trung tâm trung tâm để đào tạo lực lượng lao động của bạn, cũng như để liên lạc và tương tác với nhân viên là một yếu tố thành công quan trọng trong thị trường cạnh tranh ngày nay. BuddyBoss giúp bạn tập trung vào kinh nghiệm của sinh viên và học tập.

tùy chỉnh mọi thứ - BuddyBoss Platform

 • Các tổ chức phi lợi nhuận

  Giảm chi phí giáo dục và đào tạo với các khóa học trực tuyến có cấu trúc cho nhân viên và tình nguyện viên của bạn. Cung cấp đào tạo kỹ năng quan trọng như gây quỹ hiệu quả hoặc viết đơn xin tài trợ để giúp tăng tài trợ cho tổ chức của bạn.

  Sử dụng các chức năng của cộng đồng để quan tâm đến nhân viên, tình nguyện viên và các bên quan tâm của bạn, để cung cấp cho họ giá trị lớn có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn.

 • Trường học trực tuyến và học tập tổng hợp

  Giáo dục trực tuyến đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết. BuddyBoss giúp bạn tạo ra một môi trường học tập linh hoạt hỗ trợ sinh viên của bạn từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

BuddyBoss - Platform Theme v1.8.9.1 Nulled Free Changelog

= v1.8.9.1 =
* Updater - Improvements to updater code

= v1.8.8 =
* Theme Options - Removed Redux framework unwanted files

= 1.8.6 =
* Forums - Improved discussion labels logic to show group name when forum associated with the group
* Forums - Removed discussion labels on a single forum and discussion screen
* Forums - Show proper notification and button text on a forum and discussion screen for logged out users
* Activity - Improved activity form upload media UI

= v1.8.5 =
* Profiles - Fixed profile type search settings to show when the Network Search component is active
* Profiles - Fixed exported data to show profile type field value to name instead of id
* Groups - Fixed changing group photo updates user avatar temporarily in the header
* Forums - Fixed discussion reply notification issue showing wrong member name
* Activity - Fixed public URL link preview issue for private network
* Media - Fixed bunch of non-translatable strings related to the media component
* Media - Fixed missing 'video-js-rtl.min.css' file error when a site using RTL language
* Text Editor - Fixed HTML copy paste issue
* LearnDash - Code refactoring to fix warnings and notices
* REST API - Fixed sign up user exists endpoint error message status code in the API
* REST API - Fixed activity uploaded media order in the API
= v1.8.1 =
* LearnDash - Fixed lessons assignment not clickable issue
* MemberPress - Fixed 'Terms of service' option not showing issue for logged in members

= v1.7.6 =
* Profiles - Fixed change password critical issue
* Forums - Fixed issue with discussion tags not getting saved on update
* Activity - Fixed forum discussion activity > quick reply > upload media access control issue
* Activity - Fixed activity permission issue when group privacy changes from Public to Private and vice versa
* Activity - Fixed URL preview attachment deletion issue on deleting activity
* Activity - Fixed activity comment more options dropdown UI issue
* Media - Fixed video issue on specific servers by handling symbolic link file extension
* Media - Fixed photos directory create album popup UI issue
* Media - Fixed profile upload photos minor UI issue
* Media - Fixed video thumbnail issue for iPhone device
* Media - Small code enhancement to check if symlink function disabled on the server
* Messages - Fixed message thread performance issue by not loading all members at once
* Connections - Fixed members widget issue when connection component disabled
* Member Access Controls - Fixed notification email issue getting sent to the suspended members
* Network Search - Fixed members count in search results when profile type set to hidden
* Registration - Fixed forgot password issue when Group component disabled
* Widgets - Fixed 'Members I am Following' and 'Members Following Me' widget settings issue
* Coding Standards - Improved SQL queries
* Coding Standards - Small improvement to escape attribute in the network search template
* Elementor - Fixed Elementor conflict with forums parent option in admin
* REST API - Fixed long thread performance issue in messages endpoint
* REST API - Fixed messages thread members performance issue in API
* Compatibility - Fixed 'WP Offload Media' plugin PDF document preview not generated issue
* Compatibility - Fixed 'WP Offload Media' plugin general compatibility issues
* Compatibility - Fixed 'Events Manager' plugin conflict
* Compatibility - Fixed 'ACF Frontend Pro' plugin critical issue

= v1.7.5 =
* Moderation - Added moderation support for the Video module
* Moderation - Improvements to report media instead of reporting activity post internally
* Moderation - Fixed issue showing hidden media on edit activity post
* Profiles - Fixed edit profile repeater field issue not allowing to add new instance
* Profiles - Fixed duplicate fields issue in the admin when adding too many at once from the edit profile screen
* Groups - Fixed issue to not show My Group tab in Videos and Photos directory page when Group component disabled
* Forums - Fixed discussion pagination issue when 'Discussions by Last Post' configured
* Media - Fixed minor issue with .m4v video support
* GamiPress - Fixed gamipress badges UI issue in the activity feed
* Compatibility - Fixed moderation conflict with Avada Builder Plugin
* REST API - Fixed Repeater field issue in the API endpoint
* REST API - Fixed API issue when Push Notification component disabled
* REST API - Provided embeddable report link for media, document, and video in the API endpoint
* REST API - Fixed Group type issue in the Groups endpoints showing HTML markup
* REST API - Fixed API compatibility issue also with Avada Builder Plugin

= v1.7.3 =
* Profiles - Fixed profile action button minor UI issue
* LearnDash - Fixed compatibility issue with 'LearnDash LMS - Course Grid' plugin
* LearnDash - Fixed Learndash issue to show right participants count in lesson sidebar
* LearnDash - Fixed issue with lesson sidebar scroll in responsive view
* LearnDash - Fixed draft course preview issue with featured image layout

= v1.7.2 =
* Moderation - Added styling to show Report button less prominent in the dropdown for all content types
* Forums - Fixed critical issue on deactivating BuddyBoss Platform

= v1.7.1.1 =
* Activity - Fixed critical error when Forums component disabled

= v1.7.0.1 =
* Compatibility - Improved tablet view for BuddyBoss Mobile App

= 1.7.0 =
* Videos - Added styling for new Videos features from BuddyBoss Platform
* Notifications - Added styling for new On-Screen Notifications features from BuddyBoss Platform

= v1.6.7.2 =
* Theme Options - Provided TikTok, Telegram, and ClubHouse options for footer Social Links

= v1.6.7.1 =
* Forums - Fixed media link embed issue in Forum discussion and replies

= 1.6.7 =
* Theme Options - Fixed important issue to clear transient on theme update
* GamiPress - Fixed blocks alignment compatibility issues with 'GamiPress - BuddyBoss integration'
* Translations - Updated German (formal) language files

= BuddyBoss Theme - Version 1.6.6​ =
Release date: May 17, 2021

Changes:​
Profiles - Improved mobile layout when profile navigation configured to show vertically
Members - Fixed members listing online indication UI issue
Groups - Activity feed alignment issue when group navigation configured to show vertically
Network Search - Fixed styling issue with members search results
Network Search - Small code improvement
LearnDash - Fixed focus mode scroll issue in the Course navigation
LearnDash - Fixed course breadcrumbs background color issue
LearnDash - Fixed LearnDash 'Course Grid' plugin template issue
LifterLMS - Fixed view and share Certificates issue
WooCommerce - Fixed outdated template notice after WooCommerce latest update
Elementor - Fixed post and page error on edit with Elementor
Elementor - Fixed issue with the facebook logo hidden when post edited
Events Calendar Pro - Fixed layout when 'Enable updated designs for all calendar views' checked
Events Calendar Pro - Fixed search style issue on events pages
Events Calendar Pro - Fixed redirection issue with Login to Purchase
Translations - Updated German (formal) language files
Compatibility - Fixed magnific popup js conflict with Platform

= v1.6.5 =
* Forums - Fixed closed discussion reply issue shows two instances on photo upload
* Messages - Fixed chat responsive issue
* LearnDash - Fixed compatibility issues with LearnDash 3.4
* LearnDash - Fixed 'Instructor Role' plugin compatibility issue with Courses page
* MemberPress - Fixed checkout page critical bug
* WooCommerce - Fixed minor alignment issue with password show/hide icon
* WooCommerce - Fixed lost password page permission on Private Website settings
* GamiPress - Fixed compatibility issues with 'GamiPress - BuddyBoss integration'
* Elementor - Fixed issue with the Video elements not playing
* Elementor - Fixed members widget height issue
* Elementor - Fixed header issue on BuddyBoss Mobile App

= 1.6.4.1 =
* Messages - Improved Group Send Private Message screen
* AppBoss - Code refactoring

= 1.6.4 =
* Member Access Controls - Added styling for changes related to new Access Control settings provided in BuddyBoss Platform Pro
* Groups - Improved 'Send Messages' screen to allow members to Send Group Message or Private Message
* Notifications - Fixed notification dropdown issue where sender name do not show
* Elementor - Fixed issue with the header bar widget compatibility with WooCommerce
* Elementor - Fixed issue with the tab widget button link
* Theme Options - Fixed theme options styling conflict with LearnDash
* WooCommerce - Fixed issue with single product gallery where photos not showing
= 1.6.3.1 =
* MemberPress - Fixed MemberPress login form password field UI issue

= 1.6.3 =
* Moderation - Added styling for new 'Moderation' component
* Media - Added styling for all the improvements from platform
* Theme Options - Fixed Typography, body font dropdown issue
* Elementor - Fixed Course Grid widget layout repeating issue
* Elementor - Fixed Members widget texts not translatable issue
* Compatibility - Fixed styling for plugin "BuddyPress Edit Activity"

= 1.6.2 =
* Forums - Fixed reply editor excerpt formatting issue
* Activity - Fixed sidebar cut off issue on iPad device
* Elementor - Improved Gallery widget to add video support
* Elementor - Fixed issue with Elementor section background video

BuddyBoss Platform Pro - v1.2.1 Nulled Free Changelog

= v1.2.1 =
* Notifications - Refactored notifications types for Lab feature enabled in 'BuddyBoss Platform'
* Notifications - Refactored emails for Lab feature enabled in 'BuddyBoss Platform'
* Zoom - Updated Zoom Client WebSDK to 2.3.0

= v1.2.0 =
* Profiles - Provided options to customize Profile header with the option to change alignment and select specific elements to show
* Profiles - Provided options to customize Members directory with the option to select specific elements to show, enable specific profile actions, and set primary action
* Profiles - Moved options to change profile cover image sizes from BuddyBoss Theme
* Groups - Provided options to customize single Group header with the option to change alignment and select specific elements to show
* Groups - Provided options to customize Groups directory with the option to change alignment and select specific elements to show
* Groups - Moved options to change group cover image sizes from BuddyBoss Theme

v1.1.9.1
- Member Access Controls - Fixed member profile header showing string 'array' issue

= v1.1.9 =
- Zoom - Fixed Gutenberg block issues on adding existing webinar​
File Changes:​
- buddyboss-platform-pro.php​
- class-bb-platform-pro.php​
- includes/integrations/zoom/assets/js/blocks/bp-zoom-meeting-block.js​
- includes/integrations/zoom/assets/js/blocks/build/bp-zoom-meeting-block.js​
- includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-blocks.php​
- languages/buddyboss-pro.pot​
- package.json​
- readme.txt​
BuddyBoss Platform Pro - Version 1.1.8 - Nulled + Theme Unlock​
Theme unlock added to the plugin already. Nulling the theme is not required when using this.​
==== Changelog ====​
Changes:
* Zoom - Fixed create meeting/webinar password validation issue when it doesn't match requirements from Zoom settings

File Changes:
* buddyboss-platform-pro.php
* class-bb-platform-pro.php
* includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-ajax.php
* includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-blocks.php
* includes/integrations/zoom/includes/class-bp-zoom-conference-api.php
* languages/buddyboss-pro.pot
* package.json
* readme.txt
[ Version 1.1.7 ]
* Zoom - Added support to Send emails in Batches in the Background to Group members for Meeting and Webinar notifications
* Zoom - Fixed meeting and webinar timeout issue in the group by updating Client WebSDK
* Member Access Controls - Fixed minor UI issue in profile when message access configured

= v1.1.4 =
* Media - Provided 'Member Access Controls' settings to decide which members should have access to upload videos
* Zoom - Fixed issue to run CRON only when zoom enabled

BuddyBoss Platform Pro - Version 1.1.3.2
Release date: Jul 15, 2021

Changes:
Groups - Fixed group 'Member Access Controls' issue in Send invite screen
Compatibility - Fixed WordPress 8.0 compatibility issues
Translations - Updated German (formal) language files
File Changes:
buddyboss-platform-pro.php
class-bb-platform-pro.php
includes/access-control/bb-access-control-filters.php
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-block-rtl.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-block-rtl.min.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-block.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-block.min.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.min.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.min.css
includes/integrations/zoom/assets/js/bp-zoom.js
includes/integrations/zoom/assets/js/bp-zoom.min.js
languages/buddyboss-pro-de_DE_formal.mo
languages/buddyboss-pro-de_DE_formal.po
languages/buddyboss-pro.pot
readme.txt

BuddyBoss Platform Pro - Version 1.1.3
Release date: Jun 10, 2021
Changes:
Zoom - Improved meeting and webinar security
File Changes:
buddyboss-platform-pro.php
class-bb-platform-pro.php
includes/integrations/zoom/assets/js/bp-zoom.js
includes/integrations/zoom/assets/js/bp-zoom.min.js
includes/integrations/zoom/bp-zoom-functions.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/activity-meeting-entry.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/activity-webinar-entry.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/blocks/meeting-block.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/blocks/webinar-block.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/single-meeting-item.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/single-webinar-item.php
languages/buddyboss-pro-de_DE_formal.mo
languages/buddyboss-pro-de_DE_formal.po
languages/buddyboss-pro.pot
readme.txt

BuddyBoss Platform Pro - Version 1.1.2.1
Release date: May 31, 2021
Changes:
Zoom: Fixed meeting and webinar critical security issue
File Changes:
buddyboss-platform-pro.php
class-bb-platform-pro.php
includes/integrations/zoom/assets/js/bp-zoom.js
includes/integrations/zoom/assets/js/bp-zoom.min.js
includes/integrations/zoom/bp-zoom-functions.php
languages/buddyboss-pro.pot
readme.txt

= v1.1.2 Release date: May 17, 2021 =
Changes:​
Zoom - Fixed Recordings play issue in the popup
Zoom - Fixed Recordings popup when meeting title is long
Translations - Updated German (formal) language files
Compatibility - Fixed translation issue with 'TranslatePress' plugin

File Changes:​
buddyboss-platform-pro.php
class-bb-platform-pro.php
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom-rtl.min.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.css
includes/integrations/zoom/assets/css/bp-zoom.min.css
includes/integrations/zoom/bp-zoom-functions.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/activity-meeting-entry.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/activity-webinar-entry.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/blocks/meeting-block.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/blocks/webinar-block.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/loop-meeting.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/loop-webinar.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/meeting/recordings.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/single-meeting-item.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/single-webinar-item.php
includes/integrations/zoom/templates/buddypress/zoom/webinar/recordings.php
languages/buddyboss-pro-de_DE_formal.mo
languages/buddyboss-pro-de_DE_formal.po
languages/buddyboss-pro.pot
readme.txt

= v1.1.1 =
Release date: Mar 30, 2021
Changes:​
Improvements - Repositioned 'View Tutorial' buttons in the settings
File Changes:​
buddyboss-platform-pro.php
class-bb-platform-pro.php
includes/access-control/bb-access-control-functions.php
includes/access-control/includes/class-bb-access-control.php
includes/integrations/zoom/bp-zoom-admin-tab.php
includes/integrations/zoom/bp-zoom-functions.php
languages/buddyboss-pro.pot
readme.txt

= v1.1.0.2 =
* Activity - Fixed issue with Edit and Delete permission in REST API

= v1.1.0.1 =
* Messages - Removed Group Message overridden template

= 1.0.9 =
* Zoom - Added support for Zoom Webinar in Gutenberg blocks
* Zoom - Added support for Zoom Webinar in Social Groups
* Zoom - Added option to setup Meeting and Webinar notifications in Social Groups

= v1.0.8 =
Changes
- Zoom - Added 'Private Meeting URLs' support
- Zoom - Fixed Recurring meeting delete issue in Social Groups
- Zoom - Fixed Weekly occurrence Recurring meeting edit screen issue
* Zoom - Improved logic in social groups to show upcoming meeting until meeting ends
* Zoom - Fixed in browser meeting invalid signature bug
* Zoom - Fixed recording popup dates group not in sync with dates dropdown
* Zoom - Fixed multi-site license key issue

BuddyBoss - Platform Plugin v1.6.3 Nulled Free Changelog

= v1.6.3 =
* Profiles - Fixed issue to handle special character in profile field type - dropdown
* Profiles - Fixed irrelevant members name issue in private message search
* Forums - Provided forum discussion first level replies pagination support
* Forums - Fixed bug by escaping Html in forum discussion and reply
* Forums - Fixed hidden reply issue on restore
* Forums - Fixed Organizer and Moderator sync issue with social groups
* Network Search - Fixed issue with sub-forum discussion not showing in search results
* REST API - Provided API support for forum replies pagination
* Compatibility - small improvement for profile and group custom tab screen

= BuddyBoss Platform - v1.6.2​ =
Moderation - Improved module to optimize performance
Icons - Added new font icons for TikTok, Telegram, and ClubHouse

= 1.5.9 =
* Profiles - Improvements to reflect uploaded profile and cover photo instantly
* Profiles - Small bug fix to show only published profile type and group type in the dashboard options
* Groups - Small improvement to show 404 screen when group type is invalid
* Groups - Fixed issue with group members logic to improve performance
* Groups - Fixed issue with a hidden group create a discussion to redirect to the discussion
* Forums - Provided Email Preference option to stop receiving forum replies and discussion email
* Forums - Fixed issue with duplicate reply notification generated
* Activity - Fixed activity comment box scroll issue
* Media - Fixed issue with Redis cache when photos moved into an album
* Messages - Fixed iPhone bug when sending Private Messages
* Messages - Fixed infinite loading issue on delete messages action
* Network Search - Small code improvement
* Moderation - Small bug fix to improve performance
* REST API - Fixed issue with notification marked read/unread
* REST API - Fixed notification endpoint invalid data issue
* REST API - Email Preference forum options support added
* REST API - Fixed registration label special character issue
* REST API - Cache improvements to fix group issues
* REST API - Fixed activity feed issue when activity tab disabled
* REST API - Fixed activity endpoint edit issue
* LearnDash - Fixed Courses slug compatibility issue
* Translations - Updated German (formal) language files

= v1.5.8.2 =
* REST API - Fixed course access and course count caching issue
* REST API - Fixed emoji size issue in private message
* REST API - Fixed Profile Social Network field update issue
* REST API - Small Performance Improvements

= 1.5.8 =
* Profiles - Fixed issue with the hidden groups showing in other members profile
* Profiles - Fixed issue with the delete account button
* Profiles - Small improvements in profile photo and cover photo dropzone style
* Profiles - Small improvements in privacy visibility settings to sync with repeater fields
* Groups - Fixed send messages screen, members not loading on scroll for big resolution screen
* Groups - Fixed issues with the group type pages
* Activity - Fixed activity comments read more issue
* Activity - Fixed a bunch of issues with @mention
* Activity - Fixed Youtube video embed issue in activity comments on edit activity
* Media - Small improvements in documents query
* RTL - Fixed select2 library rtl issue
* REST API - Cache improvements to fix BuddyBoss App deep linking and Web fallback bugs
* REST API - Fixed many API issues related to member connection, message media upload, search recipients in a message, etc
* REST API - Fixed API Vulnerability
* REST API - Fixed mu-plugin download issue to provide caching support
* LearnDash - Fixed compatibility issues with LearnDash 3.4
* WooCommerce - Fixed 'WooCommerce Memberships' plugin restrictions rules not working with components pages
* Elementor - Fixed maintenance mode settings compatibility issue
* Compatibility - Fixed document privacy option for MySQL 8.0.22
* Compatibility - Fixed 'Yoast SEO' plugin title and description meta tag not working with components pages
* Compatibility - Fixed critical issue with 'WPMY DEV' plugin on deleting members from the dashboard

= v1.5.7.2 =
* Messages - Provided 'select all' option in Group Send Private Message screen
* Messages - Improved and Fixed UI issues related to Group Message and Private Message screen
* REST API - Code refactoring
* Translations - Updates to refactor Hungarian, French, German, and German (formal) language files

= 1.5.7.1 =
* Messages - Fixed critical issue with sending a message when Social Groups component is not active
* REST API - Code refactoring

= 1.5.7 =
* Member Access Controls - Added support to restrict list of social interaction based on Access Control settings provided in BuddyBoss Platform Pro
* Activity - Fixed blog post activity showing Gutenberg block code issue
* Activity - Fixed issue with comments disappearing when blog post updated
* Messages - Fixed message threads listing scroll issue in the private message screen
* Media - Fixed 'select album' option shows even when it is disabled in the settings
* Media - Fixed media dropdown and popup layout issues
* Groups - Fixed send invite members listing scroll issue at the time of creating and managing group
* Groups - Fixed cover image layout issue at the time of creating a group
* Groups - Fixed group status not translatable issue in the email
* Forums - Fixed issue with Forum and Discussion non-English slug
* Profiles - Fixed issue with radio and checkbox fields in Profile Search
* LearnDash - Fixed issue with group name not synced on update
* Moderation - Fixed Reporting Category taxonomy showing in nav menu issue
* Compatibility - Fixed group roles label not working with 'Instructor Role for LearnDash' plugin
* Compatibility - Fixed issue registration issue with 'Google Captcha Pro' plugin
* Compatibility - Fixes for WordPress 5.6 and PHP 8.0
* REST API - Provided support and new endpoints added for the 'Access Control' feature
* REST API - Added caching support for all REST APIs

= 1.5.4 =
* Profiles - Improved Profile completion module caching logic
* Notifications - Fixed custom notification blank text issue
* Notifications - Fixed forum reply notification incorrect timestamp
* Notifications - Fixed notification issue when a user comments on a blog post
* Groups - Private groups documents security issue fixed
* Groups - Fixed forums permission issue for non-members
* Forums - Fixed forum reply image repost issue
* Activity - Fixed invalid avatar on the activity post form
* Activity - Fixed blog post activity video embed issue
* Messages - code refactoring
* Network Search - Provided option to search for photos and albums
* REST API - Fixed many API issues in activity, media, messages, members, and social groups
* Compatibility - Fixed password reset email layout issue with 'Paid Memberships Pro' plugin

Download BuddyBoss - Social MarketPlace v1.7.0 Nulled Free
= v1.7.0 =
* Tweak - Removed template overrides for WC Vendors Marketplace and WC Vendors Pro plugins
* Fix - Updated various styling after removing template overrides
* Tweak - Updated WooCommerce outdated templates
* Fix - Unable to open calendar on Free Dashboard
* Fix - Aligned all fields on Free Vendor Dashboard
* Fix - Style coupon button on checkout page and add coupon on cart page
* Fix - Improve styling of number of items, height of add to cart button on single product page
* Fix - Shipping provider drop down styling on Orders page

Demo:  https://www.buddyboss.com/resources/reference/

——————————————————–

password: xem hướng dẫn cuối bài viết

28 bình luận
 1. Nghĩa đã bình luận

  Có bản buddyboss theme 1.7.5 không ad ơi?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Có chứ, mà bản mới v1.7.6 có vde gì à

   1. Nghĩa đã bình luận

    đây là link plugin platform chứ không phải bản theme cài đặt ad ơi. sửa lại link đi ad ơi.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     bạn có thể gửi các link nhà phát triển gốc ko, để mình check.

     1. Nghĩa đã bình luận

      đây ad, tôi cũng không rõ bạn cần chính xác link nào. https://www.buddyboss.com/

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      ok de mai minh làm 1 package chứa tát cả các theme + plugin liên quan đến thằng này

 2. Nghĩa đã bình luận

  file theme không đúng sếp ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nhầm á, này là plugin. Mai ad bổ sung thêm các theme chuyên của buddyboss

 3. Jackie đã bình luận

  Vui lòng update 1.1.4 Pro ad ơi. Cảm ơn Ad nhiều! ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok nè

 4. Toàn đã bình luận

  Admin ơi bản Plat form Pro v1.1.3.2 có dùng chung với bản thường buddyboss-platform-1.7.2.2 không ad ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này ad ko biết nữa bạn test thử nhé

 5. Nguyen Tu đã bình luận

  BuddyBoss Platform Pro – v1.1.3.1 – Có bản cập nhật nhé ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok nè, dạo này ad bị phân mảng quá nên blog hơi bỏ bê thông cảm mọi thứ đều sẽ rất chậm nhé

   1. Nguyen Tu đã bình luận

    Cảm ơn ad nhiều

   2. Nguyen Tu đã bình luận

    đã có 1.1.3.2 luôn nhé ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     ok r nha

     1. Nguyen Tu đã bình luận

      tks ad

     2. Nguyen Tu đã bình luận

      Tiếp tục có bản update, nhờ ad up giúp em

     3. HoTroWordpress đã bình luận

      mai nha

 6. Histor đã bình luận

  1.7.0.1 ?

 7. foxico đã bình luận

  unlock key doesn’t appears in footer

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. foxicoa đã bình luận

    i followed it but in footer in this website ************** there is no unlock key

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Ctrl + f5 new update pass tutorial

 8. Jackie đã bình luận

  Update BuddyBoss Platform Pro lên 1.1.3 thôi ad ơi. Cảm ơn Ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok nè

 9. Nguyễn Trọng Long đã bình luận

  Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.