Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Amelia v5.1.0 – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin

0

Amelia là một plugin WordPress thế hệ tiếp theo mạnh mẽ để đặt dịch vụ đặt phòng, sản phẩm, vé, cuộc hẹn, v.v., được tạo bằng công nghệ mới nhất. Amelia Plugin là chuyên gia đặt phòng tự động 24 giờ của bạn, để khách hàng của bạn có thể đặt lịch hẹn và đặt vé và dịch vụ tự động bất cứ lúc nào trong ngày.

Amelia Plugin hoàn hảo cho bất kỳ doanh nghiệp phụ thuộc vào lịch trình và đặt hẹn trước. Giữa những lại hình kinh doanh đa dạng:

 • Thẩm mỹ viện.
 • Thẩm mỹ viện và tiệm làm tóc.
 • Nhiếp ảnh gia riêng và nhiếp ảnh gia đám cưới.
 • Hướng dẫn viên du lịch riêng.
 • Phòng khám tư nhân, nha sĩ, các công ty chăm sóc sức khỏe khác.
 • Tư vấn luật và kinh doanh.
 • Cuộc sống cá nhân và huấn luyện viên kinh doanh.
 • Ngành công nghiệp du lịch.
 • Trung tâm sửa chữa và dịch vụ.
 • Nhà tâm lý học tư nhân.
 • Chuyên gia thẩm mỹ.
 • Quán cà phê Internet.

Demo: https://codecanyon.net/search/22067497

Tính năng nổi bật Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin

Amelia - Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin

 • Giao diện đặt phòng giống như tìm kiếm

 • Amelia cung cấp giao diện tích hợp, trong đó với một mã ngắn, bạn có thể hiển thị tất cả các danh mục dịch vụ của mình trên một trang hoặc tùy chọn một danh mục hoặc chỉ một dịch vụ.
 • Thuật sĩ đặt phòng từng bước cho phép chuyển đổi giữa các bước một cách trơn tru. Thuật sĩ được thêm vào bất kỳ trang nào với một mã ngắn.
 • Hỗ trợ sử dụng thanh toán tại chỗ, điều đó có nghĩa là khách hàng của bạn sẽ thanh toán bằng tiền mặt khi họ đến. Dữ liệu thanh toán vẫn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
 • Hỗ trợ thanh toán PayPal, Stripe

 • Bảng điều khiển thông tin back-end:  theo dõi tất cả các KPI quan trọng trong kinh doanh trong một bảng điều khiển một trang, cho phép chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp luôn theo dõi tất cả các thông số quan trọng.
 • Hiển thị tất cả các dịch vụ và tất cả nhân viên, hoặc chỉ những người cụ thể; Lượt xem hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày hoặc các chế độ xem Danh sách và Dòng thời gian cụ thể hơn.
 • Hỗ trợ nhiều nhân viên: Mỗi nhân viên có thể cung cấp một bộ dịch vụ cụ thể và có lịch trình riêng, ngày nghỉ, giờ làm việc và giờ nghỉ.

 • Hỗ trợ cho nhiều dịch vụ và danh mục: Amelia Plugin có thể định cấu hình thời gian đệm trước (thời gian cần thiết để chuẩn bị cho cuộc hẹn) và thời gian đệm sau (thời gian cần thiết trước khi cùng một nhân viên sẽ có thể chấp nhận khách hàng mới, ví dụ như nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp).

 • Hỗ trợ cho các cuộc hẹn bổ sung (bonus): Nếu bạn muốn bán lại một số hoạt động hoặc sản phẩm cho khách hàng của mình khi họ đặt lịch hẹn, bạn có thể dễ dàng làm như vậy với Amelia.

 • Hỗ trợ cho nhiều địa điểm kinh doanh: Mỗi vị trí có thể được thêm vào cơ sở dữ liệu, nhân viên được chỉ định cho các vị trí và sau đó khách hàng của bạn sẽ có thể chọn thêm một vị trí trong khi họ đặt chỗ.

Amelia - Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin v5.1.0 Nulled Free Changelog

v5.1 (Released 18.07.2022)
New update with several new options, improvements, and bug fixes:
Feature: group_appointments_details placeholder added
Feature: Option to Book Packages from the back-end
Feature: Total capacity option for the Packages added – now you can set the total capacity for the package and let your customers choose the number of appointments that they will book for each service inside the package
Feature: Added options to customize the sidebar on the Redesigned Step-by-step Booking form
Improvement: Added “Amount Paid” to the Export Appointments option
Improvement: Added option in the Lesson Space to keep the same space for the same customer/student and employee/teacher
Improvement: Added changes to the Payment Summary to the Step-by-step 2.0 booking form
BugFix: Fixed issue with a calculated price on the Step-by-step 2.0 when the coupon is greater than the service price
BugFix: Fixed issue with the Step-by-step 2.0 booking in the popup
BugFix: Fixed issue with mandatory attachment field
BugFix: Fixed issue with not sending the attendee code in the employees’ notifications
BugFix: Fixed issue with not being able to create the special days in the employees’ panel
BugFix: Fixed issue with pending notifications and canceled appointments
BugFix: Fixed issue with retrieving Google/Outlook events for the next month
BugFix: Fixed issue with “Allow admin to book at any time” option and “Period available for booking in advance” option
BugFix: Fixed issue with the “Load entities on page load” option and hidden service
BugFix: Fixed issue with uppercase letters in the titles of the Step-by-step 2.0 booking form
BugFix: Fixed issue with Google listings and ads
BugFix: Fixed conflict with the GoDaddy plugin
Other small bug fixes and stability improvements
v4.5.1 (Released 17.03.2022)
A minor update with a couple of bug fixes:
BugFix:Fixed issue with the “Reset Password” option for Customers Panel
BugFix:Fixed issue with Event booking and refreshing the booking form
BugFix:Fixed issue with coupons and WooCommerce
Other small bug fixes and stability improvements
v4.5 (Released 07.03.2022)
New update with several new features, improvements, and bug fixes:
Feature:Razorpay Payment method
Improvement:Emails and Phone numbers are now links so you can directly contact your customers
Improvement:Appointment editing (service, employee, location, date, time, and status change) is now connected between Amelia and WooCommerce
Improvement:Implemented new icons for payment types on the admin dashboard and added payment info in the expanded appointment details
Improvement:Connected rejected status in Mollie with canceled status in Amelia
Added new Spanish translation
Added new Italian translation
Added new Czech translation
BugFix:Fixed issue with coupon and customer placeholders in the Event notifications
BugFix:Fixed issue with Event description formatting on the Event Calendar booking form
BugFix:Fixed issue with editing recurring events in the Employee panel
BugFix:Fixed issue with showing packages on the Catalog and Search booking forms
BugFix:Fixed issue with Tanzania phone country code
BugFix:Fixed issue with group booking and price per employee
Security and stability issues fixed
Other small bug fixes

v4.3.1 (Released 24.11.2021)
Minor update with several improvements and bug fixes:
Improvement: Added price info in the Export appointments option
Improvement: Added option for admin to be able to make an appointment at any time (outside of the employee’s working hours)
Improvement: Added minutes to the scheduled custom notifications
Improvement: Added option to translate locations’ names to other languages
BugFix: Fixed issue with custom scheduled notifications for events that are sent to the employees
BugFix: Fixed issue with missing WebHook when the appointment is canceled from the admin panel
BugFix: Fixed issue with not changing the appointment date on the Finance page once it is rescheduled
BugFix: Fixed issue with hidden location showing in the location filter on the Events frontend booking
BugFix: Fixed issue with custom notifications when grouping events
BugFix: Fixed issue with using the old customer panel shortcode [ameliacustomerpanel]
Other small bug fixes and stability improvements
v4.3 (Released 01.11.2021)
Major update with several features, integrations, bug fixes, and stability improvements:
Feature: Integration with Facebook Pixels for easier analysis and marketing purposes
Feature: Integration with Google Analytics for tracking customers’ booking
Feature: Event-calendar booking form added to the Customize page
Feature: Option to edit custom currency so now users can add any currency they need
Feature: Added a translation option for location description
Improvement: Managing Packages on the back-end – added options for managing booked packages on the admin’s back-end with options for admin and customer to cancel the entire package (Canceled Package notification added for this purpose)
Improvement: Forgot Password option added for logging into Employee Panel
Improvement: Global Customize Settings implemented for customizing all booking forms and panels
Improvement: Added option to hide Profile tab from Employee Panel while creating a shortcode
Improvement: Implemented a solution for uploading fonts, so now there is no need to work with predefined fonts, and you can use their own desired fonts
Improvement: Additional options for Buddy Boss integration – Event Booking forms and separated options for adding Employee and Customer panels
Improvement: The modals can no longer be closed on click beside the modal, but only by clicking on the cross at the top right corner
Improvement: Phone keyboard available on mobiles in the phone field
Added new Spanish translation
Added new Polish translation
BugFix: Fixed issue with updating the Revenue on the Dashboard page when status on the Finance page is changed
BugFix: Fixed issue with removing extras for appointments on the back-end
BugFix: Fixed issue with changing the status for group appointments
BugFix: Fixed issue with booking packages when minimum and maximum capacity is zero
BugFix: Fixed issue with appointment time in ICS files when multiple extras with duration are added to the appointment
BugFix: Fixed issue with creating Appointments on the Dashboard page
BugFix: Fixed issue with sending SMS to additional phone numbers
BugFix: Fixed issue with sending Zoom links in scheduled custom notifications
BugFix: Fixed issue with coupon and maximum allowed usage
Other small bug fixes and stability improvements
v4.2 (16.09.2021)
Major update with several features, integrations, bug fixes, and stability improvements:
Integration with Lesson Space for making online classrooms
Integration with Buddy Boss for adding the booking functionality and panels for managing appointments into the employees’ and customers’ profiles
Feature: Added text styling options for descriptions (Services, Events, Packages, Extras, and WooCommerce) so now you can style descriptions easily
Feature: New option regarding deposit payments so now admin can enable full and deposit payments together so the customer can choose what to pay during the booking
Feature: Added Location filter on the Events List Booking form
Improvement: New look for the payment options on the Booking forms
Improvement: Supported HTML in Email notifications
Improvement: Closed Events can now be opened so attendees can get info about the closed event
BugFix: Fixed issue with booking appointments from the package in the Customers panel
BugFix: Fixed issue with adding events in the time slots that were previously booked in Outlook Calendars
BugFix: Fixed issue with sorting packages
BugFix: Fixed issue with weekly recurring option
Added new Spanish translation
Other small bug fixes and stability improvements

v4.0.1 (08.07.2021)
A minor update with a couple of bug fixes and new translations:
Added new Dutch translation
Added new Spanish translation
Added new German translation
Fixed RTL issues
Fixed issue with Catalog shortcode when there is preselected Service or Package
Fixed issue when one employee has multiple locations
Other small bug fixes and stability improvements

v3.3 (Released 19.05.2021)
Major update with couple of new features, improvements and bug fixes:
Feature: Mollie Payment Gateway integrated – now you can use Mollie as a payment gateway that supports a large number of payment methods for Europe based countries.
Feature: Google Meet integration for scheduling and maintaining online meetings.
Improvement: Mandatory option for extras – added option to choose whether extras will be mandatory for selection during the booking process.
Improvement: Added coupon field option on the back-end so admin can now make appointments with a discount.
Improvement: Added service_extras placeholder that displays all extras that customer booked in the appointment.
Improvement: Added Duplicate Event option.
Added British English translation.
Updated Spanish translation.
Updated German translation.
Updated French translation.
Updated Dutch translation.
Updated Russian translation.
Added changes in Polish translation.
BugFix: Fixed issue with translation .
BugFix: Fixed issue with ordering services and packages.
BugFix: Fixed issue with the invisible button for deleting Days Off from mobile phones.
BugFix: Fixed custom date format for the Catalan language.
Other small bug fixes and stability improvements.

= Version 3.2 (Released 20.04.2021) =
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements:
Feature: Multi Language support – Now you can use the plugin in multiple languages at the same time.
Feature: Deposit payments – now you can configure and receive deposit payments for appointments and events.
Feature: Added time_zone placeholder that you can add to customers and employees notifications.
Improvement: Added option to send ics files in employees notifications.
Improvement: Purchase code hidden from the Activation Settings once is entered, you can find it by logging into our store.tms-plugins.com.
Improvement: “Minimum time before canceling” and “Minimum time before rescheduling” are now two separate options.
Improvement: Added small changes for recurring and packages placeholders in the notifications.
Improvement: Added option to change Redirect URI in Google and Outlook Calendar Settings.
Improvement: Customers’ names in Export Appointment are now shown like entered during the booking (when customers have used the same email address).
Added changes in German translation.
BugFix: Fixed issue with Google Calendar sync when editing the appointment.
BugFix: Fixed issue with password for the Employees panel.
BugFix: Fixed issue with searching customers on the Employee panel.
BugFix: Fixed issue with disabled phone input for WP users on the Event shortcode.
BugFix: Fixed issue with reloading the booking form when “Enter” is used while entering the coupon code.
BugFix: Fixed issue with creating overlapping Special Days.
BugFix: Fixed issue with ordering Customers on the Customers list in Add/Edit Appointments modal.
BugFix: Fixed issue with employee’s placeholders in the Event Next Day Reminder notification.
Compatibility with WordPress 5.7.1 approved.
Compatibility with PHP 8 approved.
Small bug fixes and stability improvements.

= v3.1.2 (Released 12.03.2021) =
A minor update with multiple bug fixes and stability improvements:
Added new German translation
Added new Spanish translation
BugFix: Fixed issue with changing employee and date/time in appointment and applying that change in Google and Outlook calendars
BugFix: Fixed issue with Buffer time before and Buffer time after
BugFix: Fixed issue with Search on the Appointments page
BugFix: Fixed issue with Copy Appointments
BugFix: Fixed issue with PayPal payment method
BugFix: Fixed issue with Last Appointment and Total Appointments options on the Customers page
BugFix: Fixed issue with searching customers during the Appointment creation
BugFix: Fixed issue with recurring_appointments_details in WooCommerce description field
Other small bug fixes and stability improvements

= Version 3.1 (Released 04.03.2021) =
A major update with a couple of new features, improvements, and bug fixes:
Feature: Event Calendar Booking form – now you can show events in a form of a monthly calendar so your potential attendees can search, filter and book events
Improvement: Added package_duration placeholder
Improvement: Added option to send attachments as links in the employees notifications
Improvement: Added option to choose how customers’ info will be exported in the group appointments – now you can export data in separate rows and cells
Improvement: Implemented redesigned options for adding placeholders on the notification page and settings page – now all placeholders are sorted under the several categories in dropdowns and there isn’t a need to go from the settings page when you set them for integrations and payments
Improvement: Next available month is shown during the package booking
Improvement: Added loaders to customers and employees panels
Added new German translation
BugFix: Fixed issue with WooCommerce payment method, packages and custom fields
BugFix: Fixed issue with customers time zone and time and date on customers panel
BugFix: Fixed issue with spaces in copied purchase code
BugFix: Fixed issue with filters on the Search Booking Form
BugFix: Fixed issue with Event Canceled by Attendee Notification
BugFix: Fixed issue with editing recurring appointments on the back-end
BugFix: Fixed issue between extras with duration and capacity of the appointment
BugFix: Fixed issue with Google Busy Events not blocking Amelia time slots when those events start at the same time as employee break but last longer
BugFix: Fixed issue with WooCommerce payment and blank Sender Name and Email
Other small bug fixes and stability improvements

v3.0.2 (Released 19.01.2021)
A minor update with a couple of improvements and bug fixes:
Improvement: Implemented option for employees to see and download attachments from front-end employees panel.
Improvement: Location selection removed from packages booking when locations are not used.
Improvement: “Save” string is divided into two different strings for translation purposes.
Added new German translation.
BugFix: Fixed several design issues on the front-end booking forms.
BugFix: Fixed issue with showing events without attendees on the front-end employee panel.
BugFix: Fixed issue with accessing profile on the Front-end customers panel.
BugFix: Fixed issue with option “The price will multiple by the number of people” and Search Booking Form.
BugFix: Fixed issue with recurring_appointments_details placeholder.
BugFix: Fixed issue with appointment_cancel_url in the notifications.
BugFix: Fixed issue with “Text Color on background” on the Front-end customers panel and Front-end employees panel.
Other small bug fixes and stability improvements.

Version 3.0.1 (Released 05.01.2021)
A minor update with a couple of bug fixes and stability improvements:
Fixed issue with Elementor, Amelia and PHP below 7.3 version
Fixed issue with PayPal and PHP 8.0 version
Added new Dutch translation

Version 3.0 (Released 30.12.2020)
Major update with one large feature, couple of new ones, several bug fixes and stability improvements:
Feature: PACKAGES FEATURE – Now you can create packages of services and offer them with some special discount to your customers. This feature is available in Pro and Developer licenses.
Feature: Integration with Elementor – now you can find Amelia shortcodes in Elementor.
Feature: Added option in Events to choose whether the same customer will be able to book the same event twice – option will be visible once you set “Maximum allowed spots” larger than 1.
Improvement: Implemented way to change Zoom details when employee is changed – now new employee will receive totally new Zoom Host link and link will change in the appointment details.
Improvement: When price of the service/event is 0 the status on the Finance page will automatically be set to Paid.
Improvement: Added option to enter Mailgun endpoint in the Notification Settings.
BugFix: Fixed issue with Customer panel access notification.
BugFix: Fixed issue with colors set on Customize page and applied changes on the booking forms.
Compatibility with WordPress 5.6 approved.
Compatibility with PHP 8 approved.
Small bug fixes and stability improvements.

= v2.9.3 (Released 03.12.2020) =
A minor update with a couple of improvements and bug fixes:
Improvement: Added option in General Settings to send .ics file in emails so customers can add appointments and events to their calendars.
Improvement: Added option to choose how custom fields will be sent to employee in a group booking (all together or just for one customer that made a booking).
Improvement: Added options in Payment Settings to set MetaData and Description that will be sent to Payment Gateways (PayPal, Stripe and WooCommerce).
Improvement: Added validation message in employee modal when email is already used.
Added Hebrew translation
BugFix: Fixed responsive issues on the Front-end Customer Panel and Front-end Employee panel.
BugFix: Fixed responsive issue on the Catalog booking form.
BugFix: Fixed issue with multiple Elementor popups on the page.
BugFix: Fixed issue with booking with admin WordPress user role from the front-end booking forms.
BugFix: Fixed issue with showed time in the rescheduled notification sent to the customer.
Other small bug fixes and stability improvements.

= v2.9.2 =
- Feature: Added Date Picker as a custom field
- Improvement: Added recurring first appointment on the front-end booking list
- Improvement: Added option in WooCommerce payment Settings to skip checkout process if appointment is free
- Added Tanzania +255 country code
- Added Polish translation
- Added Chinese translation
- Updated Finnish translation
- Added small changes in Dutch and French translations
- BugFix: Fixed CustomFields format in WebHooks
- BugFix: Fixed issue with booking closed event when attendee opens event before it expires but finish the booking after the event has closed
- BugFix: Fixed issue with searching customer in add appointment modal
- BugFix: Fixed issue with event time on the front-end employee panel
- BugFix: Fixed issue with reCAPTCHA and adding attendee
- BugFix: Fixed issue with multiple shortcodes on the page
- BugFix: Fixed issue with editing attendee and sending notifications
- BugFix: Fixed issue with editing hidden service
- BugFix: Fixed issue with reCAPTCHA on the mobile phones
- BugFix: Fixed issue with sending custom fields info in the rescheduled appointment notification
- BugFix: Fixed issue with Event price on the front-end customers panel
- BugFix: Fixed issue with Date filter on the Events page
- BugFix: Fixed issue with group booking, extra price and option “The price will multiply by the number of people”
- BugFix: Fixed issue with USA/CANADA country code for the phone number
- Other small bug fixes and stability improvements

password: xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.