Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

AutomateWoo v6.0.18 NULLED (+Addons) – Marketing Automation for WooCommerce

0

AutomateWoo là một plugin để tự động hóa tất cả các quy trình tiếp thị trong một cửa hàng trực tuyến trên WordPress và WooCommerce.

Plugin thực hiện tất cả các công việc thường xuyên và chăm chỉ cho bạn trên website. AutomateWoo WooCommerce có các công cụ bạn cần để phát triển cửa hàng và kiếm tiền.

AutomateWoo có nhiều trình kích hoạt, hành động và bộ lọc linh hoạt và giao diện thân thiện với người dùng giúp dễ dàng tạo bất kỳ loại chiến dịch tự động nào để chuyển đổi và giữ chân khách hàng.

Demo: https://automatewoo.com/

Tính năng nổi bật AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce

AutomateWoo - Marketing Automation for WooCommerce

 • Tự động gửi email cho khách hàng mua sản phẩm cụ thể và yêu cầu đánh giá hoặc đề xuất các sản phẩm khác mà họ có thể thích.
 • Nhắc nhở những khách hàng đã để lại sản phẩm trong giỏ hàng bằng email tự động theo các khoảng thời gian đã đặt.
 • Nhắm mục tiêu khách hàng không hoạt động với các chiến dịch tiếp thị email tự động. Bao gồm các đề nghị và khuyến nghị đặc biệt.
 • Gửi thông báo SMS cho khách hàng hoặc quản trị viên cho bất kỳ trình kích hoạt lớn nào của AutomateWoo. Tích hợp với Twilio .
 • Nhận thêm đánh giá sản phẩm bằng cách cung cấp mã giảm giá nếu đánh giá. Giới hạn chiết khấu dựa trên số lượng đánh giá được đăng và theo xếp hạng được đưa ra.
 • Gửi email nhắc nhở danh sách sản phẩmmong muốn (Wishlists) và thông báo khi một sản phẩm mong muốn được bán. Sử dụng WooCommerce Wishlists hoặc YITH WooCommerce Wishlist
 • Làm hài lòng khách hàng với một email và phiếu giảm giá sinh nhật WooCommerce đặc biệt với AutomateWoo Birthdays add-on.
 • Thông báo cho khách hàng trước khi thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã lưu của họ hết hạn. Khi bán đăng ký, điều này có thể làm giảm các khoản thanh toán thất bại.
 • Tạo phiếu giảm giá được cá nhân hóa cho khách hàng của bạn để tăng tỷ lệ mua hàng.
 • Thực hiện các hành động dựa trên các sự kiện WooCommerce Subscription như thay đổi trạng thái, thanh toán không thành công và nhắc nhở gia hạn.
 • Tăng doanh số truyền miệng của bạn với phần bổ trợ AutomateWoo Refer A Friend add-on
 • Thưởng cho khách hàng tốt nhất của bạn với trạng thái VIP dựa trên các yêu cầu chi tiêu khác nhau.
AutomateWoo - Marketing Automation for WooCommerce v6.0.18 Nulled Free Changelog

2024-03-26 - v6.0.18
* Fix - Excessive logging for WC Bookings.
* Fix - Fatal error when choose the action `Trigger Order Action` with 3rd party plugins like WC PayPal Payment 2.5.3.
* Tweak - Add WP 6.5 Require plugins header.

New Update Changelog v5.5.13​
Fix - Compatibility with WC Blocks 7.2.
2022-03-16 - v5.5.12
* Add - Support for Subscriptions with WooCommerce Payments.
* Fix - variable start date is using the correct value.
2022-03-03 - v5.5.11
* Fix - Mailer failing sometimes on PHP 8.

2022-02-22 - v5.5.10
* Add - Order Note Author free text field.

2022-02-08 - v5.5.9
* Fix - Decode entities/ascii codes in email subjects.
* Fix - Introduce Newsletter block for Checkout block.
* Tweak - WC 6.2 compatibility.

2022-01-17 - v5.5.8
* Fix - Change `changelog.txt` header format to match woorelease
* Fix - Fix/1073 opt ins emails with apostrophes not imported
* Fix - Replace is_ajax (deprecated in 6.1) with wp_doing_ajax

2021-12-15 - version 5.5.7
* Fix - Update Test config (#1071)
* Tweak - Add WooCommerce 6.0.0 to Travis test matrix (#1077)
* Tweak - Bump "WC tested up to" to version 6.0 (#1079)

2021-11-25 - v5.5.6
* Add - Filter for custom workflow timing options.
2021-10-12 - v5.5.4
* Fix - Escape html in email preheader.

2021-09-21 - v5.5.3
* Fix - Prevent adding unnecessary notes to subscription when running edit actions
* Tweak - Use `Features::is_enabled` instead of deprecated `Loader::is_feature_enabled`

2021-08-04 - v5.5.0
* New - Enable abandoned cart features for new block-based checkout
* Fix - Issue where original prices in emails could have strikethroughs on new WooCommerce versions
* Fix - The user profile language setting can now be used to set the plugin's language in WP Admin
* Fix - Check workflow is still active and has conversion tracking enabled before marking an order as a conversion
* Fix - Make "Order - Subscription Payment Retry Count" rule count only failed automatic subscription payment retries

2021-06-04 - v5.4.2
* Fix - "Subscription - Remove Coupon" action did not remove the discount applied

2021-04-09 - v5.4.1
* Fix - "Subscription - Update product" action product price field always resulted in a price of zero

2021-03-25 - v5.4.0
* Updated Minimum Requirements - WooCommerce 4.8
* New - Moved all features from the "AutomateWoo Subscriptions Add-on" into "AutomateWoo core"
* New - Added "Booking Created" trigger
* New - Added booking workflow variables: `booking.persons`, `booking.start_date`, `booking.end_date`, `booking.start_time`, `booking.end_time`
* New - Added workflow variable: `shop.shop_url`
* Tweak - Improve and clarify wording of the workflow timing description column
* Fix - Duplicate cart items could appear if logging in after restoring an abandoned cart
* Fix - Certain necessary characters couldn't be used workflow variable parameters
* Fix - Removed deprecated jQuery uses
* Fix - Minor error notices when previewing emails on a fresh install for some triggers

2021-02-18 - v5.3.0
* New - Integration with WooCommerce Bookings! Requires WooCommerce Bookings v1.15.35
* New - `Booking Status Changed` trigger
* New - Bookings variables: `booking.id`, `booking.status`, `booking.cost`, `booking.resource`
* New - Improved support for new WooCommerce admin dashboard navigation
* Fix - Error when viewing or sending abandoned carts with bookable products (WooCommerce Bookings)
* Fix - Prevent storing multiple `automatewoo_cart_id` values in order meta
* Fix - `New Review Posted` no longer triggers for spam product reviews
* Fix - When sending SMS, default to full URL if bitly API request fails (e.g. rate limit, misconfiguration)
* Fix - Correct typos in missing/undefined variable error message
* Tweak - WooCommerce 5.0 compatibility
* Tweak - Removed legacy AutomateWoo.com license system

2021-01-06 - v5.2.1
* Fix - Remove invalid 5.2 announcement link from changelog

2021-01-06 - v5.2.0
* Updated Minimum Requirements - WooCommerce 4.5
* New - Add support for PHP 8
* New - Add "Reply to" field to email actions
* New - Add "cart.id" variable
* New - Moved all event handling to use ActionScheduler
* New - Convert tools background processor to use ActionScheduler
* New - Add a customer filter to the carts page
* Fix - Issue where the customer win back trigger would stall due to stale customer last purchase data
* Fix - Add welcome notice for add-ons
* Fix - Move the the Membership Created trigger to run async to improve stability
* Tweak - Display warnings when using deprecated functions and classes
* Deprecated - AutomateWoo\Events
* Deprecated - AutomateWoo\Report_Events
* Deprecated - AutomateWoo\Background_Processes\Event_Runner
* Deprecated - AutomateWoo\Event
* Deprecated - AutomateWoo\Event_Factory
* Deprecated - AutomateWoo\Events_Runner_Async_Request
* Deprecated - AutomateWoo\Event_Query
* Deprecated - AutomateWoo\Action::can_be_previewed()
* Deprecated - AutomateWoo\Action::preview()

2020-11-17 - v5.1.3
* Fix - Ensure AW admin works if WooCommerce Admin is disabled via the woocommerce_admin_disabled filter
* New - Add warning notice that some features will not work if WooCommerce Admin is disabled
2020-11-10 - v5.1.2
* Fix - Issues where AW caused the WordPress footer to be hidden on all admin pages
* Fix - Misleading title of workflow preset
* Fix - Add "automatewoo/workflow/created" action when creating a workflow from a preset
* Fix - Issue where incorrect taxes could be applied to an order in some cases when the Membership Created trigger was used
* New - Notice regarding planned changes to minimum requirements: WooCommerce >= 4.5
* Fix - Issue where abandoned carts job could incorrectly throw an exception in some cases
* Announcement - https://woocommerce.com/posts/automatewoo-5-1/

* New Minimum Requirements - WordPress 5.3 and WooCommerce 4.3
* Database Upgrade Required - Use `date-desc` sorting for existing `shop.products` variables

* New - Preset workflows. Choose from a preset workflow to quickly and easily create your own workflows
* New - Add rule: "Shop - Current Date/Time"
* New - Add "Default" sorting for the "shop.products" variable
* New - Add “Month” unit for scheduled and delayed workflows
* New - Implement the "matches regex", "is blank" and "is not blank" conditions for some manual workflows
* Tweak - Begin using ActionScheduler to run certain processes
* Tweak - Make the "Order - Customer Field" and "Subscription - Custom Field" rules quick filterable and ready for use with manual workflows
* Tweak - Removed "automatewoo-clipboard" script and use the newly added clipboard-js script in WordPress core
* Tweak - Adjustments to opt-in tracking data for AutomateWoo sent to WooCommerce:
* Workflow tab viewed event added
* Preset workflow list button clicked event added
To disable this tracking, opt out of WooCommerce tracking, see https://woocommerce.com/usage-tracking/
* Fix - Subscription early renewal redirect URL is now correctly URL encoded
* Fix - AutomateWoo > Dashboard - Console errors when resizing browser window
* Dev - Deprecated the following: - AutomateWoo\Action_Subscription_Edit_Item_Abstract::get_recalculate_coupons_compatibility_text()
* Dev - Added "Query_Abstract::get_results_as_ids()" and deprecated "Query_Abstract::set_return()"
 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.