Master Addons Pro v1.8.5 Nulled – Forefront Elements for Elementor

6

Master Addons Pro là một bộ sưu tập của Gói Elementor Addons được thiết kế tinh tế. Bạn đã tìm kiếm các tiện ích bổ sung hoàn hảo cho Elementor có thể giúp bạn tạo một trang web sáng tạo chưa? Chà, bạn không cần phải tìm quá xa. Với master-addons for elementor, bạn sẽ có được một loạt các yếu tố giúp trang web trông bình thường của bạn trở thành một thứ gì đó có thể tương tác, hấp dẫn trực quan và thân thiện hơn với người đọc.

Master Addons đi kèm với một số tiện ích cần thiết, giúp trang web của bạn trở nên sống động. Thật dễ dàng để bật và tắt bất kỳ tiện ích con nào từ phần tiện ích bổ sung của plugin. Nếu bạn bật tiện ích cần thiết của mình, thì tiện ích đó sẽ tải tập lệnh chính xác của từng tiện ích.

Nó sẽ làm cho trang web của bạn nhanh hơn. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt plugin trình tạo trang Elementor. Nếu không, nó sẽ không hoạt động. Chúng tôi đang làm việc trên Phát triển của nó mỗi ngày và cố gắng bao gồm các tiện ích thiết yếu.

Demo: https://master-addons.com/

Master Addons Pro demo

Tính năng Master Addons Pro – Forefront Elements for Elementor

Custom Breakpoints for Elementor

Custom Breakpoints for Elementor

Theo mặc định, có 3 Breakpoints có sẵn trong Elemenetor. Không có loại tùy chọn nào như vậy để mở rộng Breakpoints. Chúng tôi đã phát triển phần mở rộng này sẽ giúp bạn tạo các Breakpoints không giới hạn.

Nếu bạn đang tự hỏi tạo một trang web đáp ứng dựa trên thiết bị, thì Custom Breakpoint là một phần bổ trợ bắt buộc dành cho bạn. Chúng tôi đã phát triển hệ thống Breakpoints tùy chỉnh cho trình chỉnh sửa phần tử. Có sẵn các thuộc tính đáp ứng khác nhau. Chọn tài sản và giá trị mong muốn của bạn một cách khôn ngoan. Bạn cũng có thể chọn hướng thiết bị (Portrait hoặc Landscpae).

Header, Footer & Comment Builder

Header, Footer & Comment Builder

Nếu bạn muốn tạo biểu mẫu Header, Footer và Comment của riêng mình thì hãy sử dụng phiếu mua hàng theo mặc định của Chủ đề.

Chúng tôi có một phần mở rộng Mega Menu và Nav Menu Element. Bạn có thể sắp xếp bất kỳ loại tiêu đề nào bằng cách sử dụng nhiều phần tử. Nếu bạn cần một tiêu đề cố định, hãy bật nó từ các tùy chọn menu điều hướng và định cấu hình nó. Bạn có thể sử dụng menu dọc để đặt các liên kết quan trọng ở chân trang hoặc bên trong trang.

Nó có Mega Menu với One Page, Sticky Nav Menu, Smart Hide, Mobile Menu và nhiều hơn nữa…

Bạn có thể thiết kế biểu mẫu nhận xét tùy chỉnh của riêng bạn thông qua elementor. Thiết kế biểu mẫu bình luận của bạn với phần tử bình luận Master Addons.

Custom CSS for Elementor

Custom CSS for Elementor

Rõ ràng là bạn muốn kiểm soát nhiều hơn các phần, nội dung của mình như Đáp ứng, hiệu ứng Di chuột, Kiểu chữ, Khoảng cách, v.v.

CSS tùy chỉnh có sẵn cho cả người dùng Free và Pro của Master Addons. Bạn có thể áp dụng mã CSS của mình bên trong bất kỳ phần, cột hoặc phần tử nào. Bạn không cần Elementor Pro để sử dụng CSS tùy chỉnh ngay bây giờ. Đó là một trong những tính năng được yêu cầu cao từ người dùng của chúng tôi.

Restrict Content For Elementor

Restrict Content For Elementor

Nếu bạn đang xây dựng một trang web thành viên để hạn chế loại nội dung cụ thể. Chúng tôi đã xây dựng tiện ích rất đặc biệt và độc đáo này cho bạn.

Các biến thể lớn và các tùy chọn Tùy chỉnh cho Restrict Content. Bạn có thể kích hoạt hệ thống dựa trên người dùng, mật khẩu, giới hạn độ tuổi, Math Captcha. Ngoài ra, có sẵn các loại trên trang và cửa sổ bật lên. Tất cả các biến thể đều hoạt động tốt với loại trên trang hoặc cửa sổ bật lên. Bạn có thể chặn bất kỳ hình ảnh, video, pdf, văn bản nào bằng phần tử này.

Master Addons Pro for Elementor - Forefront Elements for Elementor v1.8.5 Nulled Changelog

= v1.8.5 (27-02-2022) =
* Updated: Sanitization, Escape & Validation issues fixed
* Updated: Template Library not working issue fixed
= v1.7.4 (11-10-2021) =
* Fixed: Pricing Table button not showing issue fixed
* Fixed: Comments addon not showing on Addons list issue fixed

= v1.6.5 (09-07-2021) =
* Dependency: Elementor Custom Breakpoints plugin updated with latest Elementor Support
* Tweak: Removed `Elementor\Scheme_Typography` deprecated function and updated with `Elementor\Core\Schemes\Typography`
* Tweak: Removed `Elementor\Core\Schemes\Color` deprecated function and updated with `Elementor\Core\Schemes\Color`
* Update: MA Toggle Content - Label field cann't change issue fixed, fixed Icon picker issue also.
* Dependency: Stratus Theme supports given
* Fixed: Display Conditions not working issue fixed
* Fixed: Image filter gallery Image source not getting issue fixed

= v1.6.0 (27-03-2021) =
* Fixed: Dynamic Tags not working issue fixed
* Fixed: Tooltip styles broken issue fixed
* Fixed: Dashboard Text upper menu issue fixed
* Fixed: Timeline - Custom Timline Date not showing issue fixed

= 1.5.7 (28-02-2021) =
* Updated: 'jquery-slick' updated with 'Swiper Slider' library. Updated Widgets - MA Blog, MA Slider, MA Gallery Slider, MA Twitter Slider, MA Timeline etc
* Added: New Element added "Advanced Image".
* Added: "MA Duplicator" added on Extensions
* Updated: Fully revamped plugins file structure with namespace and file locations.
* Updated: Domain Checker - Added Search Button Link for Affiliates and anyone can integrate WHMCS for searching Domains.
* Removed: Slick Slider removed from Gallery Slider
* Removed: Slick Slider removed from Blog Element
* Removed: Slick Slider removed from Timeline
* Removed: Slick Slider removed from Logo Carousel
* Removed: Slick Slider removed from Image Carousel
* Removed: Slick Slider removed from Twitter Carousel
* Updated: Blog Element updated with Swiper Slider support and improved functionality.
* Updated: Gallery Slider updated with Swiper Slider support
* Updated: Timeline Element fully revamped with new UI and fixed bugs
* Removed: "MA" word removed from all Elements
* Added: Blog Posts Element - Added "All" text change option on Category Tabs filter. Thanks to @link1921u. Feature Request URL: https://wordpress.org/support/topic/string-all-in-ma-blog/
* Added: Blog - 2 new options added for thumbnail position - a)Top Thumb, Bottom Title and b)Bottom Thumb, Title Top. Thanks @link1921u. Feature Request URL: https://wordpress.org/support/topic/image-under-title-author-date-ma-blogs/
* Fixed: Filterable Gallery - Tooltip not working issue fixed
* Fixed: Filterable Gallery - Filterable Navigation Show/Hide issue fixed
* Added: Filterable Gallery - Tilt Effect with option settings added
* Added: Filterable Gallery - Editor not working and "global" undefined console error issue fixed.
* Added: Filterable Gallery - Lightbox image overlaps like one after another issue fixed. Thanks to @pedropamn. Support Link: https://wordpress.org/support/topic/bug-when-image-is-clicked/
* Added: Vertical Timeline - Editor not working and "global" undefined console error issue fixed.
* Updated: Team Slider - Carousel Settings updated with latest Swiper compatibility
* Updated: Image Carousel - Carousel updated with Swiper Compatibility
* Updated: Logo Slider - Carousel updated with Swiper Compatibility
* Updated: Twitter Slider - Carousel updated with Swiper Compatibility
* Removed: "Instagram Feed" removed due to recent update of Instagram API changes
* Updated: Repeater Fields not working on Editor and having a gray color background issue fixed for - Advanced Accordion, Animated Headlines, Business Hours, Changelogs, Image Filterable Gallery, Image Carousel, Image Hotspot, Image Hover Effects, Logo Slider, Pricing Table, Slider Element, Dynamic Table, Advanced Tabs, Timeline, Toggle Content etc
* Updated: Dual Heading - First Heading and Description Alignment not working issue fixed. Conditions applied for First Heading and Description alignment
* Updated: Completely revamped "Advanced Accordion" with better UX. Removed all unnecessary elements and styles. Can do any type of design now like gradient title, gradient color content etc. Toggle content alignment issue fixed and updated.
* Fixed: MA Tabs editor preview not working issue fixed
* Fixed: MA Progressbars editor preview not working issue fixed
* Updated: Team Members fixed issues - Content alignment not working fixed, Social Icons repeater not working on editor fixed, Social icons style updated, added placeholder image if no image selected.
* Updated: Image Hover Effects - removed "No Image Selected" notice and added placeholder image for better user experience.
* Updated: Background Slider Extension - fixed Editor not loading issue

= 1.5.6.2 (24-01-2021) =
* Added: Custom Timeline date_format option added.
* Updated: Fully Multisite supported
* Fixed: Multisite Activation error issue fixed
* Updated: Multisite License update all over network updated
* Updated: Widgets loading on each Multisite require files updated
* Added: Advanced Accordion - Border Radius, Box Shodow added on Title

= v1.5.6 (10-01-2021) =
* Added: "Gradient Headlines" Element added
* Tweak: worked on Performance issue
* Fixed: Few CSS issue fixed

= 1.5.4.2 (10-12-2020) =
* Fixed: Elementr Editor not loading after updating WordPress 5.6 issue fixed

= 1.5.4.1 (22-11-2020) =
* Fixed: Sweetalert2 issue fixed on Admin "Save Settings"
* Fixed: Mailchimp Addon conflicting ID issue fixed

= 1.5.4 (21-11-2020) =
* Updated: Slow Down Elementor issue resolved. All Scripts and Styles dependecies will only active while the specific addon will be added.
* Removed: Team Member default Background color removed
* Fixed: Uncaught Error: Class 'Elementor\Plugin' not found issue fixed for Floating Effects
* Added: alignment, padding option added for Icon, Title, Desciption on MA Infobox
* Added: MA Counter Up - Added Individual item Background Color Option
* Added: MA Blog - Added Show/Hide Read More link
* Updated: Getting Error "elementorFrontend" is not defined issue fixed for "Custom Breakpoints"
* Support: Formidable Form supports given, conflicting issue with Checkbox, Labels issue fixed
* Fixed: Active Text color white issue on "MA Image Filter Gallery" issue fixed
* Updated: Reveal extension bug - Anime.min.js updated
* Added: Morphing Blob Effect Extension
* Added: Main plugin file renamed from 'master-elementor-addons.php' to 'master-addons.php'
* Fixed: Upsell coupon code typo issue fixed. 25% discount given. Also made the strings translatable
* Updated: "Total Number of Posts" on MA Blog Posts Pagination issue fixed
* Updated: "Pagination Alignment" on MA Blog updated and fixed
* Added: Added "Active" tab on MA Blog>Style>Pagination for styling Active pagination items
* Updated: Freemius Library Updated from v to v2.3.0
* Fixed: "responsive_icon.svg" icon not found on Console issue fixed
* Updated: Performance issue on Elementor Eidtor Speed increased. Re-factored files for lowest requests
* Updated: "MA Dual Heading" - Enable Icon condition issue fixed, General settings changed to Icon Settings

= 1.5.3 =
* Fixed: MA Table Icon not working issue fixed
* Released: Floating Effects extension added
* Updated: Transfroms Extension updated. On previous there's lack of interactions and slow the Editor Process. Imrpoved the functionality and performance.
* Fixed: MA Advanced Accordion - Saved Section, Widget, Page Templates pro message shown
* Fixed: MA Current Time - Custom Date Format dropdown issue fixed. Changed to TEXT format
* Fixed: MA Countdown Timer - Datetime format issue fixed on Countdown timer. On previous time showing wrong format.
* Added: Tooltip "Visible on Hover" added on "MA Tooltip" and "MA Image Hotspot" extension
6 bình luận
 1. Thu Nguyen đã bình luận

  Với phiên bản Master Addons Pro 1.5.7 trước đó thì chức năng breakpoints như ảnh này (có thể tạo vô hạn breakpoints)
  https://3.pik.vn/2021a22bb36c-cf8c-42fa-bd27-5160dee9e5b2.png

  Nhưng với phiên bản Master Addons Pro 1.6.0 fix mà admin mới update thì nó limit breakpoints như ảnh này ạ
  https://3.pik.vn/20212e34e74e-7498-469a-8aa7-b0679225884f.png

  Mong admin sớm update bản fix ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này ad ko có tgian test lại nữa. Bạn có thể rollback về 1.5.7 đợi bản mới update sau nhé

 2. Thu Nguyen đã bình luận

  Chức năng Custom Breakpoints for Elementor trong bản null này bị lỗi đấy ạ, mong sớm có bản update ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đợi ad update bản fix nhé

   1. Thu Nguyen đã bình luận

    Vẫn bị lỗi như trên admin ạ 🙁

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     lỗi gì bạn nói rõ ra với có ảnh nữa nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.