Trọn bộ ALL In One 199 Woocommerce Extensions (+Updates) – WooCommerce

63

Tùy chỉnh cửa hàng Thương mại Điện tử của bạn với các tiện ích mở rộng chính thức cho WooCommerce

Woocommerce Extensions cho phép bạn mở rộng cửa hàng của mình để bao gồm chức năng cụ thể hoặc tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba.

Thanh toán với nhà cung cấp phù hợp với bạn – chọn từ hơn 100 cổng thanh toán cho WooCommerce.

Tăng cường và tùy chỉnh các tính năng Thương mại điện tử của trang web của bạn – bao gồm các trang sản phẩm, thanh toán và tìm kiếm. Cửa hàng của bạn, cách thức hoạt động.

Bán bất cứ thứ gì: đăng ký, thành viên, các cuộc hẹn và nhiều hơn nữa. Thêm các loại sản phẩm độc đáo vào cửa hàng của bạn với các tiện ích mở rộng tiện dụng này.

Tối ưu hóa cửa hàng của bạn để bán hàng bằng cách cung cấp cho mình nhiều tùy chọn giảm giá và phiếu giảm giá, thêm email và tích hợp xã hội hoặc tăng cường báo cáo của bạn.

Làm cho việc bán các sản phẩm vật lý dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các tùy chọn giao hàng, hiển thị mức giá trực tiếp từ các hãng vận chuyển hoặc thêm các giải pháp kiểm kê và thực hiện.

Quản lý các loại hình của một cửa hàng, bao gồm kế toán, thuế và điểm bán hàng, với các tiện ích mở rộng tiện dụng này.

Source: https://woocommerce.com/product-category/woocommerce-extensions/

 • Gói bổ trợ 199+ Woocommerce Extensions (+Updates) bao gồm

 • WooCommerce Gateway Payment Express v4.1 (new)
 • Walmart Integration for WooCommerce v2.0.4 (new)
 • WooCommerce Lottery Pick Number v1.3.2 (new)
 • Woo Sell Services – WooCommerce Add-On Plugin – WBCOM Designs v2.9.0 (new)
 • WooCommerce WooSlider v2.4.2 (new)

 • WooCommerce Attribute Stock – Share Stock Between Products v1.3.5 (new)
 • WooCommerce Smart Refunder v1.5.1 (new)
 • WooCommerce Splash Popup v1.2.17 (update)
 • WooCommerce Customer / Order CSV Export v5.0.13 (update)
 • WooCommerce Memberships v1.17.5 (update)
 • WooCommerce Name Your Price v3.1.1 (update)
 • WooCommerce URL Coupons v2.9.4 (update)
 • WooCommerce Social Login v2.8.8 (update)
 • WooCommerce Tab Manager v1.12.2
 • WooCommerce Additional Variation Images v1.7.23 (update)
 • WooCommerce Authorize.Net Reporting v1.10.3
 • WooCommerce Quick View v1.2.10 (update)
 • WooCommerce Cost of Goods v2.9.8 (update)
 • WooCommerce Sequential Order Numbers Pro v1.15.3
 • WooCommerce Google Analytics Pro v1.8.13 (update)
 • WooCommerce Bookings v1.15.21 (update)
 • WooCommerce Min/Max Quantities v2.4.18 (update)
 • WooCommerce One Page Checkout v1.7.6 (update)
 • WooCommerce Order Barcodes v1.3.19 (update)
 • WooCommerce Order Delivery v1.6.8 (update)
 • WooCommerce Photography v1.0.25 (update)
 • WooCommerce Points and Rewards v1.6.33 (update)
 • WooCommerce Pre-Orders v1.5.26 (update)
 • WooCommerce Product CSV Import Suite v1.10.34 (update)
 • WooCommerce Google Product Feed v8.1.3 (update)
 • WooCommerce Product Finder v1.2.13 (update)
 • WooCommerce Product Reviews Pro v1.15.4
 • WooCommerce Products Compare v1.0.20 (update)
 • WooCommerce Product Vendors v2.1.37 (update)
 • WooCommerce Sale Flash Pro v1.2.16
 • WooCommerce Sales Report Email v1.1.14 (update)
 • WooCommerce Shipment Tracking v1.6.23 (update)
 • WooCommerce Canada Post Shipping Method v2.5.17 (update)
 • WooCommerce FedEx Shipping Method v3.4.31 (update)
 • WooCommerce Per Product Shipping v2.3.10 (update)
 • WooCommerce Royal Mail v2.5.29 (update)
 • WooCommerce Square v2.1.3
 • WooCommerce Zapier v2.0.4
 • WooCommerce USPS Shipping Method v4.4.45 (update)
 • WooCommerce Table Rate Shipping v3.0.28 (update)
 • WooCommerce Stamps.com API v1.3.19 (update)
 • WooCommerce Software Add-on v1.7.15 (update)
 • WooCommerce Store Credit v3.2.1 (update)
 • Custom User Registration Fields for WooCommerce 1.5.5 (update)
 • WooCommerce Swatches ( Color, Image and Label Swatch ) v1.1.0
 • WooCommerce Email Customizer v1.1.16 (update)
 • WooCommerce Flat Rate Box Shipping v2.0.14 (update)
 • WooCommerce Freshdesk v1.1.25 (update)
 • WooCommerce Amazon S3 Storage v2.1.20 (update)
 • WooCommerce Deposits v1.5.1 (update)
 • WooCommerce Cart Add-ons v1.5.29 (update)
 • WooCommerce Give Products v1.1.9 (update)
 • WooCommerce Slack v1.2.4 (update)
 • WooCommerce Cart Notices v1.11.4
 • WooCommerce Force Sells v1.1.24 (update)
 • WooCommerce Product Add-Ons v3.0.33 (new)
 • WooCommerce Follow Ups Emails v4.9.2 (update)
 • WooCommerce Product Enquiry Form v1.2.14 (update)
 • WooCommerce PDF Watermark v1.2.0
 • WooCommerce Currency Converter Widget v1.6.21 (update)
 • WooCommerce Checkout Field Editor v1.5.35 (update)
 • WooCommerce Subscriptions v3.0.5 (update)
 • WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on V2.8.14 (update)
 • Teams for WooCommerce Memberships v1.3.0 (update)
 • WooCommerce PDF Product Vouchers v3.7.8 (update)
 • WooCommerce Mix and Match Products v1.9.11 (update)
 • WooCommerce Local Pickup Plus v2.8.2 (new)
 • WooCommerce Returns and Warranty Requests v1.9.15 (update)
 • WooCommerce RedSys Gateway v9.1.1 (update)
 • Zoom Meetings for WooCommerce v2.1.5
 • WooCommerce Product Bundles v6.3.0 (update)
 • WooCommerce Aweber Newsletter Subscription v3.0.2 (update)
 • WooCommerce Instagram v3.2.0 (update)
 • WooCommerce Order Status Manager v1.11.9 (update)
 • WooCommerce Conditional Shipping and Payments v1.8.1 (update)
 • WooCommerce Composite Products v7.0.4 (update)
 • WooCommerce Paid Courses v3.1.1.2.0.1 (update)
 • WooCommerce Smart Coupons v4.7.6 (update)
 • WooCommerce Account Funds v2.2.1 (update)
 • All Products for WooCommerce Subscriptions v3.1.14 (update)
 • WooCommerce Xero v1.7.32 (update)
 • reCaptcha for WooCommerce v1.0.11 (update)
 • WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons v3.3.14 (update)
 • WooCommerce UPS Shipping Method v3.2.26 (update)
 • WooCommerce Lightspeed POS Integration v1.7.9 (update)
 • WooCommerce Sage Pay Gateway v4.4.2 (new)
 • WooCommerce Newsletter Subscription v2.9 (update)
 • WooCommerce Box Office v1.1.26 (update)
 • WooCommerce Customer/Order/Coupon CSV Import Suite v3.8.7 (update)
 • WooCommerce FirstData Gateway v4.7.4 (update)
 • WooCommerce Groups v1.18.0
 • WooCommerce Mollie Gateway v2.15.2
 • WooCommerce Paytrail Payment Gateway v2.6.2
 • WooCommerce Review for Discount v1.6.16 (update)
 • WooCommerce Shipwire v2.5.4
 • WooCommerce Stamps.com XML File Export v2.10.3
 • WooCommerce Catalog Visibility Options v3.2.10 (update)
 • WooCommerce Shipping Multiple Addresses v3.6.19 (update)
 • WooCommerce USA ePay v2.1.6
 • WooCommerce Chase Paymentech v1.14.7 (update)
 • WooCommerce Cart Reports v1.2.9 (update)
 • WooCommerce Distance Rate Shipping v1.0.22 (update)
 • WooCommerce Dynamic Pricing v3.1.19
 • WooCommerce Variation Swatches And Photos v3.1.1
 • WooCommerce Waitlist v2.1.22 (update)
 • WooCommerce PsiGate Gateway v1.6.1 (update)
 • WooCommerce Coupon Referral Program v1.5.0
 • Gifting for WooCommerce Subscriptions v2.1.1 (update)
 • WooCommerce iPay88 Gateway v1.3.3
 • WooCommerce Australia Post Shipping Method v2.4.23 (update)
 • WooCommerce Purchase Order Gateway v1.2.10 (update)
 • Spin Wheel For WooCommerce v1.4
 • WooCommerce Recommendation Engine v3.2.3
 • WooCommerce API Manager v2.3.2 (update)
 • WooCommerce Buy One Get One Free v2.0.5
 • WooCommerce WorldPay Gateway v4.1.3
 • WooCommerce Amazon Fulfillment v3.3.2 (update)
 • WooCommerce Subscription Downloads v1.1.26 (update)
 • WooCommerce Free Gift Coupons v2.5.0 (update)
 • WooCommerce Product Search v2.21.0
 • WooCommerce Store Catalog PDF Download v1.0.24 (update)
 • WooCommerce WooSlider Products Slideshow v1.0.20 (update)
 • WooCommerce PDF Invoices v4.6.7 (update)
 • Woocommerce Custom Product Addons 3.9.2
 • WooCommerce Chained Products v2.9.6
 • WooCommerce Group Coupons v1.14.0
 • WooCommerce Branding v1.0.26 (update)
 • WooCommerce Elavon Converge Payment Gateway v2.6.9 (update)
 • WooCommerce Intuit Payments Gateway v2.7.4 (update)
 • WooCommerce PayPal Pro v4.5.0
 • WooCommerce Print Invoices & Packing lists v3.8.6 (update)
 • WooCommerce Measurement Price Calculator v3.17.5 (update)
 • WooCommerce Brands v1.6.18 (update)
 • WooCommerce Product Documents v1.11.3 (new)
 • WooCommerce Advanced Notifications v1.2.25 (update)
 • WooCommerce Dropshipping v2.4 (update)
 • WooCommerce Product Retailers v1.13.3 (new)
 • WooCommerce US Export Compliance v1.0.7
 • WooCommerce Bulk Stock Management v2.2.28 (update)
 • WooCommerce Admin Custom Order Fields v1.13.3
 • WooCommerce Checkout Add-Ons v2.3.0 (update)
 • WooCommerce Order Status Control v1.12.3
 • WooCommerce Drip v1.2.20 (update)
 • WooCommerce Wishlists v2.2.0
 • WooCommerce Twilio SMS Notifications v1.14.2
 • Pinterest for WooCommerce v2.1.5 (update)
 • WooCommmerce Nested Category Layout v1.14.4
 • WooCommerce Email Attachments v3.0.11
 • WooCommerce Anti-Fraud v2.7.2
 • WooCommerce Advanced Product Labels v1.1.7
 • WooCommerce Help Scout v2.4 (update)
 • WooCommerce EU VAT Number v2.3.21 (new)
 • WooCommerce Conditional Content v2.1.1
 • WooCommerce 360 Image v1.1.15 (update)
 • WooCommerce Coupon Campaigns v1.1.12 (update)
 • WooCommerce Ajax-Enabled Enhanced Layered Navigation v1.4.24 (update)
 • WooCommerce MSRP Pricing v2.9.16 (update)
 • MailChimp for WooCommerce Memberships v1.2.4 (update)
 • WooCommerce Bambora Gateway v2.2.8 (update)
 • WooCommerce Mixpanel v1.15.1
 • WooCommerce FreshBooks v3.14.1
 • WooCommerce Postcode/Address Validation v2.6.5 (update)
 • WooCommerce PayPal Advanced v1.24.10
 • WooCommerce Customer / Order XML Export Suite v2.6.3
 • WooCommerce PayPal Digital Goods Gateway v3.2.2
 • WooCommerce Moneris Gateway v2.12.1
 • WooCommerce Sensei LMS v3.2.0.2.0.1
 • WooCommerce ConstantContact Integration v1.12.0
 • WooCommerce Stripe Gateway v4.3.1
 • WooCommerce SnapScan Gateway v1.1.6
 • WooCommerce Payment Gateway Based Fees v3.1.10
 • WooCommerce Kissmetrics v1.14.0
 • WooCommerce New Zealand Post v2.0.6
 • WooCommerce Sofort Payment Gateway v1.4.4
 • WooCommerce GoCardless Payment Gateway v2.4.12
 • WooCommerce PagSeguro Payment Gateway v1.3.7
 • WooCommerce PayPal Adaptive Payments v1.1.11
 • WooCommerce Bulk Download v1.2.13
 • WooCommerce Authorize.Net DPM v1.8.1
 • WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page v1.0.5
 • WooCommerce Authorize.Net AIM v3.14.6
 • WooCommerce Payson Form v1.7.4
 • WooCommerce Storefront Powerpack v1.5.0
 • WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods v2.4.2 (update)
 • WooCommerce Aramex v1.0.10
 • WooCommerce Bulk Variation Forms v1.6.5
 • WooCommerce 2Checkout Inline Checkout v1.1.15
 • WooCommerce BluePay Payment Gateway v1.1.8
 • WooCommerce Pin Payments Gateway v1.8.3
 • WooCommerce Storefront Blog Customizer v1.3.0
 • WooCommerce Accommodation Bookings v1.1.5
 • WooCommerce PostNL Shipping Method v1.2.7
 • WooCommerce Storefront Mega Menus v1.6.2
 • WooCommerce Storefront Parallax Hero v1.5.7

Lưu ý: Pack này sẽ được cập nhật thường xuyên (có mã version) khi có bản mới, hãy follow bài viết này để nhận được bản update mới nhất

Tạm ngưng download full pack, để nhận mã download từng plugin riêng lẻ vui lòng nhập tên của từng bản WooCommerce Extensions vào LineChat góc phải bài viết

63 bình luận
 1. Tony Phạm đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với nhé: Custom User Registration Fields For WooCommerce 1.5.5

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 2. Rehmat đã bình luận

  1:WooCommerce One Page Checkout V1.7.6 (Update)
  2:WooCommerce Google Product Feed V8.1.2 (Update)
  3:WooCommerce Product Vendors V2.1.34 (Update)
  4:WooCommerce Price Based On Country Pro Add-On V2.8.14 (Update)
  5:WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
  6:WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
  7:WooCommerce Instagram V3.2.0 (Update))
  8:WooCommerce Quick View V1.2.8
  9:WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.1 (Update)
  10:WooCommerce Product Search V2.21.0
  11:WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
  12:WooCommerce Smart Coupons V4.7.6 (Update)
  13:WooCommerce Amazon Fulfillment V3.3.2 (Update)
  14:WooCommerce WooSlider Products Slideshow V1.0.20 (Update)
  15:WooCommerce Brands V1.6.18 (Update)
  16:WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5
  17: WooCommerce Follow Ups Emails V4.9.2 (Update)
  18: WooCommerce Currency Converter Widget V1.6.21 (Update)

  All these are important for me Sir. If you can send me Please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Requesting too many Woo Extensions at once is a violation of our operating principles. But you’ve asked so many times and this full pack will be available soon, so there will be exceptions
   Here is the download link: Rehmat WooCommerce Extensions
   Good luck!

 3. Rehmat đã bình luận

  Cho mình xin key Decryption. Tks
  Decryption Key Please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để lại tên Extension bạn cần nhé

   1. Rehmat đã bình luận

    Gói bổ trợ 196+ Woocommerce Extensions (+Updates) bao gồm

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     hotrowordpress không cung cấp trọn bộ ở thời điểm hiện tại, chỉ để lại tên bạn thật sự cần nhé

     1. Rehmat đã bình luận

      1:WooCommerce One Page Checkout V1.7.6 (Update)
      2:WooCommerce Google Product Feed V8.1.2 (Update)
      3:WooCommerce Product Vendors V2.1.34 (Update)
      4:WooCommerce Price Based On Country Pro Add-On V2.8.14 (Update)
      5:WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
      6:WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
      7:WooCommerce Instagram V3.2.0 (Update))
      8:WooCommerce Quick View V1.2.8
      9:WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.1 (Update)
      10:WooCommerce Product Search V2.21.0
      11:WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
      12:WooCommerce Smart Coupons V4.7.6 (Update)
      13:WooCommerce Amazon Fulfillment V3.3.2 (Update)
      14:WooCommerce WooSlider Products Slideshow V1.0.20 (Update)
      15:WooCommerce Brands V1.6.18 (Update)
      16:WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5
      17: WooCommerce Follow Ups Emails V4.9.2 (Update)
      18: WooCommerce Currency Converter Widget V1.6.21 (Update)

      All these are important for me Sir. If you can send me Please

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      hotrowordpress đang cập nhật WooCommerce Extensions chúng tôi sẽ sớm gửi thông tin download cho bạn

 4. Tùng đã bình luận

  cho mình xin key download

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần bản nào thì để lại tên nhé

 5. Nguyễn Đỗ Nguyên đã bình luận

  ad cho mình xin WooCommerce Cart Add-Ons !!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok bạn, mình sẽ gửi nhưng có thể sẽ mất vài tiếng nữa nhé. Hotrowordpress đang di chuyển cloud lưu trữ nên mất khá nhiều thời gian ạ

 6. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  cho mình sinh key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần Plugin nào thì để lại tên nhé, bộ này khóa lại ko download full nữa

 7. Kiên Nguyễn đã bình luận

  admin ơi, cho mình xin decryption key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần bản nào thì để lại tên nhé

   1. Kiên Nguyễn đã bình luận

    Admin cho mình xin những plugin này với đc ko ạ

    WooCommerce Wishlists V2.2.0
    WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
    WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
    WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.34 (Update)
    WooCommerce Quick View V1.2.8
    WooCommerce WorldPay Gateway V4.1.3
    WooCommerce Product Search V2.21.0
    WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
    WooCommerce 360 Image V1.1.14 (Update)
    WooCommerce PayPal Advanced V1.24.10
    WooCommerce PayPal Digital Goods Gateway V3.2.2
    WooCommerce Bulk Download V1.2.13
    WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Có thể ad sẽ gửi lại sau 1 khoảng thời gian nữa nhé hiện tại cloud đang full nên ad đang backup sang cloud khác, mai mà chưa có mail phản hồi bạn comment lại or ChatLine or form hỗ trợ cập nhật lần nữa nhé

 8. SieuVan đã bình luận

  Xin decryption key ad ơi. Cảm ơn !!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Nhận qua linechat giúp admin nha

 9. hamouz0dz đã bình luận

  WooCommerce Checkout Field Editor

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check gmail~

 10. Alessio đã bình luận

  Decryption key please, thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail

 11. Rohit đã bình luận

  Hi, please give me a description key.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hi, I have sent an email containing the necessary information for you

 12. Ninh Bùi đã bình luận

  Cho mình xin key với nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Tạm thời hotrowordpress không hỗ trợ download full nữa nha, bạn cần WooCommerce Extensions nào thì gửi mình tên qua LineChat dưới bài viết or email nha

 13. Hoa đã bình luận

  Key ad ơi,
  thank you

 14. hamouz0dz đã bình luận

  cho em xin key với ạ <3

 15. Cuong đã bình luận

  HI bạn, cho mình xin description key nhé.

  Thanks

 16. quang đã bình luận

  cho mình xin pass với ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key download ad gui r nha

 17. Đinh Hoài Phương đã bình luận

  Cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key download ad gui r nha

 18. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  cho minh xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key ad gửi r nha

  2. Nguyễn Công Trình đã bình luận

   chua nhận được ad

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Tạm thời hotrowordpress không hỗ trợ download full nữa nha, bạn cần WooCommerce Extensions nào thì gửi mình tên qua LineChat dưới bài viết or email nha

 19. Le Hung đã bình luận

  Cho mình xin key tải ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp ad nha

 20. luis đã bình luận

  the key pleas

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, key has been sent to your mail!

  2. La Thị Nhân đã bình luận

   Cho minh xin key voi

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Bạn check mail nha

 21. đã bình luận

  Cho Mình xin mã download ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn check mail nha

 22. Dương Lê đã bình luận

  Cho mình xin key Decryption. Tks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key ad đã gửi r, bạn check mail nha

 23. Justy đã bình luận

  Cho mình xin mã với, thank admin nhé ^_^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key download đã gửi

 24. Henry Tran đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin mã với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key download ad gửi r á

 25. Nguyen Thanh Tung đã bình luận

  Bạn cho mình mã với nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key ad gửi r á

 26. kuuyby9duoi đã bình luận

  cho em xin key với ạ <3

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha

 27. Phongtran đã bình luận

  bạn ơi cho mình xin Decryption key 🙂 thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha

 28. Sutayub đã bình luận

  Decryption key please 😉

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, the decryption key has been sent to your mail!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.