Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Business Reviews Bundle v1.8.8 NULLED – Rich Plugins

2

Business Reviews Bundle là Plugin WordPress số #1 để kết hợp các bài đánh giá trên Google, Facebook, Yelp của bạn theo một bố cục đẹp. Sử dụng plugin đánh giá WordPress của Rich Plugins để hiển thị các bài đánh giá

Demo: https://richplugins.com/business-reviews-bundle-wordpress-plugin

Tại sao bạn nên sử dụng plugin Business Reviews Bundle

Cách tốt hơn để tăng niềm tin của người dùng và SEO với phiên bản Business

Các bài đánh giá tổng hợp hữu ích Business Reviews Bundle

 

Các bài đánh giá tổng hợp hữu ích

Plugin kết hợp các bài đánh giá trên Google, Facebook và Yelp của bạn từ nhiều vị trí, giữa các vị trí với nhau trong một nguồn cấp dữ liệu duy nhất và hợp nhất các xếp hạng của các địa điểm kinh doanh để hiển thị điểm tổng kết.

Mẫu xếp hạng tùy chỉnh Business Reviews Bundle

Mẫu xếp hạng tùy chỉnhTính năng độc đáo dành cho các nhà phát triển và quản trị viên web để tạo thiết kế của riêng bạn bằng cách sử dụng công cụ mẫu.

Viết đánh giá trực tiếp Business Reviews Bundle

Viết đánh giá trực tiếp

Thêm nút ‘Viết đánh giá’ ngay trên trang web WordPress của bạn để tăng số lượng đánh giá trên Google, Facebook và Yelp.

Các tính năng tuyệt vời Business Reviews Bundle

business-reviews-bundle-wordpress-plugin

Trình tạo bộ sưu tập mạnh mẽ giúp tạo nguồn cấp dữ liệu đánh giá tốt nhất với bản xem trước trực tiếp. Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng: chủ đề đẹp (Thanh trượt, Lưới, Huy hiệu tin cậy, Danh sách), hỗ trợ mã ngắn, xếp hạng & loại trừ / bao gồm bộ lọc từ, ẩn đánh giá trống, sắp xếp, ẩn và hiển thị bất kỳ yếu tố nào, tùy chọn kiểu và các yếu tố khác.

Tất cả các tính năng Business Reviews Bundle

Tất Cả Các Bài Đánh Giá Trên Google

Plugin sử dụng API Google Doanh nghiệp của tôi và có thể nhận được tất cả các bài đánh giá của Google, không chỉ 5 như các plugin tương tự khác sử dụng API Google địa điểm công khai.

Niềm Tin Của Người Dùng

Mục tiêu chính của plugin là tăng độ tin cậy của người dùng. Đánh giá thực tế và đánh giá từ Google hoặc Facebook trông tuyệt vời trực tiếp trên trang web.

SEO

Các công cụ tìm kiếm thích nội dung mới trên trang web, bạn có thể thêm nội dung này qua các bài đánh giá. Plugin hiển thị các bài đánh giá trực tiếp trong HTML và chúng được lập chỉ mục.

Hợp Nhất Các Doanh Nghiệp Business Reviews Bundle

Một hoặc nhiều doanh nghiệp. Không sao, plugin hoạt động với cả hai loại. Bạn có thể hiển thị điều này một cách riêng biệt hoặc hợp nhất vào một nguồn cấp dữ liệu.

Chủ Đề Tuyệt Vời

Năm bố cục mạnh mẽ và đẹp mắt: Thanh trượt, Danh sách đánh giá, Huy hiệu tin cậy cố định và nhúng, Lưới đánh giá có 2, 3 hoặc 4 cột.

Ảnh Doanh Nghiệp

Cơ hội để thay đổi hoặc để lại theo mặc định ảnh doanh nghiệp của bất kỳ địa điểm nào được kết nối.

Mã Ngắn & Tiện Ích Con

Để hiển thị các đánh giá trên trang web của bạn, bạn chỉ cần tạo một bộ sưu tập có thể được sử dụng trong tiện ích thanh bên hoặc dưới dạng mã ngắn ở bất kỳ đâu trên trang.

Mã HTML / JS Chung Business Reviews Bundle

Tính năng độc đáo là kiểu cài đặt thứ ba – mã JavaScript phổ quát. Mã này có thể được dán vào bất kỳ trang web HTML nào, chẳng hạn như trang đích.

Hỗ Trợ Các Nhà Xây Dựng Trang Web

Plugin hoạt động với tất cả các trình xây dựng trang web chính như Elementor, Site Origin và các công cụ khác.

Bộ Lọc Từ Business Reviews Bundle

Tính năng bao gồm hoặc loại trừ một số đánh giá trong bộ sưu tập thông qua bộ lọc từ khóa. Bạn có thể chỉ định đánh giá cụ thể nào sẽ được hiển thị bằng từ khóa hoặc tên tác giả.

Bộ Lọc Xếp Hạng

Khả năng ẩn các bài đánh giá có xếp hạng thấp hơn và chỉ hiển thị những bài tốt nhất. Điều này giúp duy trì đánh giá cao của người dùng về doanh nghiệp của bạn.

Đánh Giá Về Trim Long

Một số đánh giá do Google, Yelp hoặc Facebook trả lại có thể rất lâu. Plugin có khả năng thu gọn các bài đánh giá như vậy và thêm các liên kết ‘đọc thêm’.

Bất Kỳ Phân Loại Nào Business Reviews Bundle

Sắp xếp các đánh giá theo gần đây, cũ nhất, điểm cao nhất, điểm thấp nhất hoặc ngẫu nhiên. Ngoài ra, phương pháp sắp xếp duy nhất là có sọc, ví dụ: Google FB Yelp, v.v.

Phân Trang

Bạn có thể cắt một danh sách hoặc lưới đánh giá cao thông qua phân trang. Chỉ cần nhập số lượng bài đánh giá hiển thị trước liên kết ‘Xem bài đánh giá tiếp theo’.

GDPR

Nếu bạn quan tâm đến GDPR, đừng lo lắng, plugin có tất cả các tính năng cần thiết: ẩn ảnh, tên của người đánh giá hoặc đặt họ ngắn hơn, như ‘John D.’

Changelog: Business Reviews Bundle – Rich Plugins

Download Business Reviews Bundle v1.8.8 Nulled Free

1.8.8 - 03/17/2022​
Bugfix: incorrect pagination for a list layout

1.7.3 - 07/09/2021​
Bugfix: close badge icon not clickable
Bugfix: small css fixes

1.7.2 - 07/04/2021​
New feature: new theme - flash reviews!

1.7.1 - 08/06/2021​
Bugfix: FB API attribute 'rating_count' bug

1.7
Bugfix: undefined icon in the summary header
1.6.9
Bugfix: SVG moved to js function for avoid undefined error
1.6.8
Improve (speed increase): async loading js assets (defer)
Improve (speed increase): SVG inline elements moved to js asset
1.6.7
Bugfix: using encode(deode)URIComponent instead (un)escape in js
1.6.6
Update the Facebook API permissions
1.6.5
Improve: added Ukrainian language
Bugfix: conflict with lazy load images for starting the plugin
Bugfix: little fixes in Swedish translation
1.6.4
Bugfix: escape/unescape words include/exclude filters on the server
1.6.3
Bugfix: fast fix for error in the previous bug (escape/unescape options)
1.6.2
WP 5.7 tested
Change: Reduced default reviews limit to 100 reviews (to avoid crash by timeout error)
Improve: increase the number of Google place showed after connection
Bugfix: Fatal error for wp_get_referer in empty function
Bugfix: escape/unescape options in the collection builder
1.6.1
Improve: Added Greek language
Improve: Added Slovenian language
Bugfix: non-zero rating without reviews
Bugfix: empty function wp_get_referer
Bugfix: default GMB API limit set to 5000
Bugfix: Google avatar size reduced to 56px
1.6
Improve: Upgrade Facebook API to v7.0
Bugfix: GDPR short last name in the title and alt
Bugfix: separate reviews for different trust badges
Bugfix: empty post actions row in a collection list
Bugfix: line breaks in the Facebook reviews
1.5.9
Bugfix: corrected the rating calculation for merged empty places
1.5.8
Improve checking of outgoing HTTP(S) requests
Bugfix: Facebook connection without cross-site cookies
Bugfix: change size of the star icon in wp menu
1.5.7
Bugfix: multiple account selection
Bugfix: empty count PHP error
1.5.6
Bugfix: GMB accounts list API may return more than 20 elements
Bugfix: absent closing svg tags in badges
1.5.5
Improve performance: added svg defs to reuse the elements
Improve: updated for WP 5.3
1.5.4
Improve: added dots for read more link
Improve: added width, height, title for img elements (SEO)
Bugfix: increase limit of the locations in GMB API
Bugfix: little css fix with a wpcontent padding in Collection Builder
Bugfix: rplg.js/_rplg_get_parent braces in the empty loop to fix the error in the WP Faster Cache plugin
1.5.3
Bugfix: 404 link to all reviews page for some places
1.5.2
Bugfix: full width for embed badges
1.5.1
Improve: option to hide close button for float badges
Improve: rel="noopener" attribute for target="_blank" links
Improve: help information for several options in the collection builder
Bugfix: remove rplgsw.min.js.map file from slider
1.5
Improve: added new locale bg_BG
Bugfix: incorrect rendering the float Yelp rating
1.4.9
Bugfix: fix the business name layout
1.4.8
Improve: customized rating template (Reviews Options/Theme/Rating template)
Improve: added close icon for a float badges
Bugfix: trim text function without close space
1.4.7
Improve: hide 'Translated by Google' text part
Improve: added new layout 'List: thin'
Bugfix: broken Google's profile photo
1.4.6
Bugfix: fixed the close button in a left reviews sidebar
1.4.5
Improve: added separate option for Google's reviews limit
Bugfix: some style fixes
1.4.4
Improve: delete all collections for reset all and re-install from scratch
Improve: added new locale de_DE_formal
Bugfix: GMB API reviews limit parameter
Bugfix: style fixes
1.4.3
Improve: possibility connect multiple GMB owner accounts
1.4.2
Improve: show empty businesses
Improve: custom plugin updater for network admin (multi-site)
Improve: loads assets on demand
Improve: minify and assemble single bundles for assets
1.4.1
Improve: added new locale sv_SE
Bugfix: change content-type to application/javascript for ajax version
Bugfix: rating locale messages
1.4
Improve: added option to calculate the Facebook rating based on current reviews
1.3.9
Bugfix: Facebook zero rating count fix
1.3.8
Bugfix: Facebook float rating
1.3.7
Improve: update the Facebook Rating API to show correct reviews count
Improve: added new locale ru
1.3.6
Bugfix: corrected URL protocol for business image
Bugfix: fixed 'Use Google Places API' checkbox
1.3.5
Bugfix: minimum character filter for empty Google reviews
1.3.4
Improve: added feature to working with multiple Google Business accounts
Improve: added new locale fi_FI
Improve: added new locale he_IL
Bugfix: empty summary rating
1.3.3
Improve: Google My Business API integrated to get all reviews
Improve: added a reviewer avatar size option
Bugfix: get_current_screen undefined
Bugfix: broken schema rating due auto paragraph in shortcode
Bugfix: activator works with version specified updates
1.3.2
Improve: added a reviews count for Google from the Places API
1.3.1
Improve: rounding stars (rating) to the boundary values
Bugfix: check support multibyte strings in PHP
1.3
Improve: new option to trim last name (GDRP)
Improve: new option to hide reviewer names
Improve: reduce reviewer profile photos to 100x100 (ms.jpg)
Bugfix: fixed problem with adaptive header rows
Bugfix: broken slider in FireFox
1.2.9
Improve: added new locale hu_HU
Improve: update user picture dimension to 120x120
Improve: use Graph API with picture and open_graph_story
Bugfix: emoji characters fix in set_transient
Bugfix: collection builder options init
1.2.8
Bugfix: fixed problem with Facebook avatars
1.2.7
Improve: added reviews limit parameter
Improve: added Facebook Ratings API limit parameter
Bugfix: badge click mode
Bugfix: rich snippets itemprop name for badge theme
Bugfix: the embed badge form is rendering correctly
1.2.6
Improve: more information about license and renewal
1.2.5
Improve: trust badges returned with directly showing reviews on the site into the sidebar
Improve: Migration tool for import reviews from old Google Business and Yelp Pro plugins
1.2.4
Bugfix: zero value in the reviews count
Bugfix: undefined $this in the register_widget for old PHP versions
Bugfix: debug information shows reviews table
Bugfix: debug information contains collections
1.2.3
Badge style fixes
1.2.2
Added languages: cz (Czech), sk (Slovak)
1.2.1
Feature: added 'Striped' sorting
Bugfix: slider responsive
1.2
New feature: possibility to display reviews through HTML/JS code on non-WordPress sites, for instance HTML Landing Page
1.1
Improve Facebook connection: possibility to select specific FB page
Added FAQ questions
Added languages: ca, dk, de, es, fr, no, nl, tr
Bugfix
  • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày
2 bình luận
  1. Nam Nguyen đã bình luận

    File bị xóa hết rồi, xin vui lòng cập nhật

    1. HoTroWordpress đã bình luận

      Fix link roi nha

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.