Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Phox v2.1.3 NULLED – Hosting WordPress & WHMCS Theme

0

Phox – Hosting WordPress & WHMCS Theme là một giải pháp hoàn hảo cho các công ty lưu trữ. Phox cung cấp cho bạn khả năng tạo một trang web trông độc đáo với trình tạo trang kéo và thả dễ sử dụng. hoàn toàn đáp ứng, sẵn sàng cho võng mạc và được tối ưu hóa cho SEO. Trên hết, Phox đi kèm với Tìm kiếm tên miền nâng cao, Bạn cũng có thể chọn từ +20 mẫu trang web như một sự khởi đầu nhanh chóng.

Demo: https://themeforest.net/item/phox-responsive-hosting-wordpress-theme/22824456

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

Đặc trưng nổi bật Phox – Hosting WordPress & WHMCS Theme

 • Tìm kiếm tên miền nâng cao
 • WHMCS Bridge được hỗ trợ
 • WPML tương thích
 • WooCommerce tương thích
 • Tính năng ghim bài đăng
 • Màu sắc Categoires tùy chỉnh
 • Khả năng tương thích với Bootstrap 4
 • Elementor trình tạo trang – trình tạo trang WordPress mã nguồn mở, phát triển nhanh nhất.
 • Hơn 15 Elementor widgets đã sẵn sàng để sử dụng.
 • Bao gồm hơn 20 Mẫu trang web lưu trữ.
 • Sáng tạo & Powerful Admin Panel
 • 200+ elements
 • Nhiều Footer Style
 • Đáp ứng & Sẵn sàng cho Retina
 • +100 biểu tượng
 • Tối ưu hóa SEO
 • 2 kiểu blog độc đáo
 • +5 Tiện ích tùy chỉnh
 • Hướng dẫn bằng video mở rộng
 • Trình tạo kéo và thả
 • Có thể tùy chỉnh cao
 • Slider Revolution templates
 • Contact Form 7 plugin bao gồm và được tạo kiểu cho chủ đề
 • 600+ Google Fonts bao gồm
 • Hỗ trợ của Google Maps
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Breadcrumbs tích hợp
 • Tương thích với nhiều trình duyệt
 • Tài liệu đầy đủ bao gồm
 • Tệp XML với nội dung demo
 • Hỗ trợ vượt trội cho khách hàng

Changelog: Phox – Hosting WordPress & WHMCS Theme

Download Phox v2.1.3 - Hosting WordPress & WHMCS Theme Nulled Free

Changelog - Version 2.1.3 - 28 March 2022
+ NEW: WHMCS Child Template
+ NEW: Options for Elementor Plan Widget
+ NEW: Options for Elementor World Map Widget
+ UPDATE: WHMCS Template to v8.4.1
+ UPDATE: WHMCS Orderform to v8.4.1
+ UPDATE: WHMCS Phox_Template Module
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.5.19
+ UPDATE: Phox Hosting Plugin to v1.7.5
+ UPDATE: Remove WHMCS Bridge from our requirements list.
+ DEPRECATED: Old Elementor Breadcrumb Widget
+ DEPRECATED: Old Elementor Plan Widget
Changelog - Version 2.1.2 - 4 March 2022
+ NEW: Moon Demo
+ UPDATE: Phox-Hosting Plugin to v1.7.4
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.5.17
+ UPDATE: Replace Elementor Heading widget custom colors with Elementor variables colors.

Changelog - Version 2.1.1 - 17 February 2022
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.5.16
+ FIXED: WHMCS Template Admin Panel Appearance
+ FIXED: Boxed Layout Responsiveness
+ FIXED: Background Pattern To works only on Boxed layout.

Changelog - Version 2.0.9 - 07 February 2022
+ UPDATE: WHMCS Template to v8.4.0
+ UPDATE: Phox-Hosting Plugin to v1.7.2
+ FIXED: Mega Menu Trigger button on Mobile
+ FIXED: Elementor Posts Block Widget to accept all content cases

Version 2.0.8 - 08 December 2021
Changelog - Version 2.0.8 - 08 December 2021
+ FIXED: Theme Activation Page
+ FIXED: Static URL's for [Fancy] Demo Menu
+ UPDATE: Theme Status Page Performance
+ UPDATE: WHMCS Template to v8.3.2
Changelog - Version 2.0.7 - 31 October 2021
+ UPDATE: WHMCS Template to v8.3.1
+ FIXED: Phox Admin Panel Custom Styles
Changelog - v2.0.5 - 10 October 2021
+ NEW: Add option for Domain Elementor widget to search globally or on specific TLDs
+ NEW: Add default TLD for Domain Elementor widget
+ UPDATE: Improve Theme core style performance.
+ UPDATE: Phox Hosting Plugin to v1.7.0
+ DEPRECATED: Old Elementor Divider Widget
Changelog - v2.0.4 - 3 October 2021
+ NEW: Fancy Demo
+ NEW: Elementor Countdown widget [add an option to display labels]
+ NEW: Elementor Countdown widget [add an option to modify widget height]
+ NEW: Elementor Search widget [add option to change popup trigger icon]
+ NEW: Elementor Search widget [add option to add label to popup trigger]
+ FIXED: Elementor Search widget [hidden class on popup case]
+ FIXED: Elementor Mega Menu Widget [Dropdown custom width]
+ FIXED: Elementor Mega Menu Widget [Top level Items margin]
+ UPDATE: Replace "Super Demo" Tabs with the new tabs widget.
+ UPDATE: Language file
+ DEPRECATED: Old Elementor App Widget

Changelog - Version 2.0.3 - 18 September 2021
+ NEW: Elementor Map Widget
+ DOCS: Elementor MAP Widget
+ UPDATE: Phox-Hosting Plugin to v1.6.8
+ UPDATE: Improve WooCommere Widgets Style
+ FIXED: Custom Header and Footer Appearance
+ FIXED: Sidebar Appearance Options
+ FIXED: Posts without Category PHP Error
+ FIXED: Slider Revolution update Notification
+ FIXED: WHMCS Template Password Reset Page logo Appearance
+ DEPRECATED: Old Elementor Map Widget

Changelog - v2.0.2 - 7 September 2021
+ FIXED: Disabled Submit button on domain widget
+ FIXED: Phox Admin Panel Default Style
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.5.8
+ UPDATE: Phox-Hosting Plugin to v1.6.7

Changelog - Version 2.0.0 - 21 August 2021
+ NEW: Header Builder
+ NEW: Footer Builder
+ NEW: Site Logo Elementor Widget
+ NEW: Nav Menu Elementor Widget
+ NEW: Search Elementor Widget
+ NEW: WooCommerce Cart Elementor Widget
+ NEW: Bridge Cart Elementor Widget
+ NEW: Custom Font to Elementor Typography
+ NEW: [DOCS] Creating Website Header
+ NEW: [DOCS] Creating Website Footer
+ NEW: [DOCS] Site Logo Elementor Widget
+ NEW: [DOCS] Nav Menu Elementor Widget
+ NEW: [DOCS] Search Elementor Widget
+ NEW: [DOCS] WooCommerce Cart Elementor Widget
+ NEW: [DOCS] Bridge Cart Elementor Widget
+ UPDATE: Slider Revolution to version 6.5.7
+ FIXED: Mega Menu Dropdown Content Typography Option
+ FIXED: Custom Fonts Bug on Admin Panel
+ FIXED: Logo on WHMCS Template Registration Page

Changelog - Version 1.8.1 - 8 August 2021
+ NEW: Add Featured Strip to WHMCS Orderform Products.
+ UPDATE: Compatibility with WordPress 5.8.
+ UPDATE: Hide Register Link in Login Page in case that the register is disabled.
+ UPDATE: Phox Template Module.
+ UPDATE: Slider Revolution v6.5.6
+ FIXED: About us Widget Image field.

Changelog - Version 1.7.4 - 27 February 2021
+ NEW: Go Demo
+ NEW: Go WHMCS Template
+ NEW: Menu Labels available for Top and Footer Menus.
+ UPDATE: WHMCS Phox Template to version 8.1.3
+ UPDATE: Documentation [LightSpeed Bug]
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.4.2
+ IMPROVEMENT: WHMCS Template UI
+ IMPROVEMENT: WHMCS Bridge UI for Mobile
+ FIXED: Login & Register Pages bugs on WHMCS Template Redirects
+ FIXED: Login & Register Pages bugs on WHMCS Template [Change Language]
+ FIXED: WHMCS Bridge Bug on Mobile
+ FIXED: Shiny WHMCS Template color files
+ FIXED: Shiny Demo Menu Bars colors on Mobile for White Background
+ FIXED: Elementor Posts Widget [post list thumbnail width]
+ FIXED: Archive Page Structure
Changelog - Version 1.7.3 - 02 February 2021
+ NEW: Domain Elementor Widget Option For customize WHMCS Links.
+ UPDATE: WHMCS Phox Template to version 8.1.0
+ UPDATE: Comptability with Elementor v3.1.1
+ FIXED: WHMCS Bridge Loading screen bug
Changelog - Version 1.7.2 - 26 December 2020
+ NEW: Shiny Demo
+ UPDATE: WHMCS Phox Template Module
Changelog - Version 1.7.1 - 23 December 2020
+ NEW: add the ability to change the theme directory name
+ NEW: Available domain redirect to WHMCS Results page
+ FIXED: Deprecated Categories error
+ FIXED: Domain Widget WHMCS Link redirects
+ FIXED: Table Widget bug on safari mobile
+ IMPROVEMENT: Classy demo Icons Spacing
+ FIXED: Modern Demo Import missed images
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.3.2
+ UPDATE: Phox Core plugin to v1.5.6
Changelog - Version 1.7.0 - 3 December 2020
+ NEW: Enable Sticky Header on Mobile & Tablet
+ NEW: Panel Option to Control Sticky Header Background
+ NEW: Reddit Share Button on Post page
+ FIXED: WHMCS Templates Responsive mode
+ IMPROVEMENT: Loading Screen Spinner Alignment
+ IMPROVEMENT: Mega Menu Style for Desktop & Mobile
+ IMPROVEMENT: Elementor Widget [Pricing] allow zeros on price
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.3.2
+ UPDATE: Phox Core plugin to v1.5.5
+ UPDATE: Remove Google Plus Share from Post Page
Changelog - Version 1.6.9 - 28 November 2020
+ NEW: Elemetor Domain Widget Result Box Style Options
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.3.1
+ UPDATE: Font Awesome to v5.15.1
+ FIXED: WHMCS "Phox Templates" Addon Bug
Changelog - Version 1.6.8 - 15 November 2020
+ NEW: WHMCS Template, Order Form & Module
+ NEW: WHMCS Template Install Tutorial [Docs]
+ FIXED: Classy Demo Responsive Menu Icon Style
Changelog - Version 1.6.7 - 6 November 2020
+ FIXED: XSS vulnerability on domain search
Changelog - Version 1.6.6 - 21 October 2020
+ UPDATE: WHMCS Templates to version 8.0.1
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.2.23
+ FIXED: WHMCS Bridge Bug
Changelog - Version 1.6.5 - 22 August 2020
+ NEW: WordPress Demo "Classy" 
+ NEW: WHMCS Demo "Classy" 
+ NEW: Elementor World Map Widget.
+ FIXED: Mega Menu Bug with WordPress v5.5
+ UPDATE: WHMCS Templates to version 7.10.2
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.2.22
+ UPDATE: Compatability with WordPress v5.5
Changelog - Version 1.6.4 - 12 July 2020
+ IMPROVEMENT: Add option to hide Date on Testimonial Widget.
+ UPDATE: Replce Primary, Modern, Super Demos Deprecated Widgets with New Widgets.
Changelog - Version 1.6.3 - 1 July 2020
+ NEW: Add Search and Sorting to Elementor Table Widget.
+ FIXED: Domain supports to multiple extensions.
Changelog - Version 1.6.2 - 18 June 2020
+ NEW: Elementor Table Widget.
+ UPDATE: Primary, Modern & Spuer Demos Tables.
Changelog - Version 1.6.1 - 30 May 2020
+ NEW: Documentation
+ NEW: Back To Top Button
+ IMPROVEMENT: Pin Post Switch Deisgn
+ IMPROVEMENT: Elementor Heading Widget
+ IMPROVEMENT: Elementor Domain Widget - add support to .earth & eu extensions.
+ IMPROVEMENT: Elementor Widgets use a common default color.
+ IMPROVEMENT: Blog Widgets Style
+ IMPROVEMENT: Add Support to new Elementor Widgets with WPML.
+ UPDATE: Slider Revolution
+ FIXED: Typography saves values in admin panels.
+ FIXED: Blog description empty value removal
+ DEPRECATED: Elementor Phox Widgets [ Button, Icon, Social Media, Mobile App, Breadcrumb, Carousel, Divider, Accordion, Features ]
Changelog - Version 1.6.0 - 15 April 2020
+ NEW: Elementor Dual Button Widget
+ NEW: Elementor Posts Block Widget Filter Option
+ IMPROVEMENT: Elementor Posts Block Widget UI
+ IMPROVEMENT: Elementor Testimonials Nav & dots Speed
Changelog - Version 1.5.9 - 08 April 2020
+ NEW: WoHost - Hosting Demo
+ NEW: WoHost - WHMCS Template
+ NEW: WooCommerce Shop Button in Header
+ NEW: Compatibility with WordPress v5.4
+ NEW: Mega Menu Responsive Options
+ FIXED: Tabs Widget Bug with Icons
+ FIXED: Meta Keyword for SEO
+ FIXED: Custom JS in Panel
+ IMPROVEMENT: Mega Menu Templates Performance
+ IMPROVEMENT: Mega Menu Style
+ IMPROVEMENT: Update WHMCS Templates to version 7.10.0
Changelog - Version 1.5.8 - 25 March 2020
+ NEW: Elementor Blog Widget
+ UPDATE: Demos icons from Font Awesome v4 to v5
+ FIXED: Sticky Header Bug when using Elementor Pro Header
+ FIXED: Inline Elementor CSS Bug
+ FIXED: Elementor DataCenter Widget
+ FIXED: Hide Required Plugin button if all required plugins are installed.
+ FIXED: Elementor Tabs Widget Control Alignment in Mobile.
Changelog - Version 1.5.7 - 6 March 2020
+ UPDATE: WHMCS Templates to version 7.9.2
+ FIXED: Bugs on Startup and Saas Demos
Changelog - Version 1.5.6 - 4 March 2020
+ NEW: Option to change Domain Elementor Widget Search button Text
+ NEW: +10 Options in Pricing Table Elementor Widget
+ IMPROVEMENT: Remove Post meta when creating Elementor Template
+ IMPROVEMENT: Show All Elementor Template on Mega Menu.
+ IMPROVEMENT: Elementor Template Loading Speed in Tabs Widget
+ IMPROVEMENT: All demos are compatiable with Elementor v2.9.2
+ FIXED: Child Theme Style
+ FIXED: Remove Footer empty Column
+ FIXED: Author Box Social Media Broken Icons
Changelog - Version 1.5.5 - 17 December 2019
+ FIXED: Domain Form supports Countries extensions.
+ IMPROVEMENT: Inputs color observability
Changelog - Version 1.5.4 - 26 November 2019
+ NEW: Testimonial Elementor Widget
+ FIXED: WHMCS Inputs Placeholder color
Changelog - Version 1.5.3 - 22 November 2019
+ NEW: Saas Demo
+ UPDATE: Slider Revolution to v 6.1.5
+ UPDATE: Theme Comptability with WordPress 5.3
+ FIXED: JS Bugs with WordPress 5.3
Changelog - Version 1.5.2 - 10 October 2019
+ FIXED: Mega Menu Active Color in Sub-Menu
+ FIXED: Phox Admin Panel Style conflict with WordPress Admin Pages
+ UPDATE: Slider Revolution to v 6.1.3
Changelog - Version 1.5.1 - 27 September 2019
+ FIXED: Domain Search Result color issue
+ FIXED: Brdige Domain Placeholder color
+ UPDATE: WHMCS Templates to v 7.8.3
Changelog - Version 1.5 - 22 August 2019
+ NEW: StartUp Demo
+ NEW: Mega Menu
+ NEW: Slider Revolution
+ NEW: Sticky Header
+ NEW: Add Custom Footer Menu
+ NEW: Add Custom Top-Header Menu
+ NEW: +2 Top Header Layouts
+ IMPROVEMENT: Add The Ability to add a custom class to widgets
+ IMPROVEMENT: +100 New Options on Theme Style
+ FIXED: Footer Background Image Path
+ FIXED: Layout Width
+ UPDATE: Add the Ability to control Footer Payment Methods 
Changelog - Version 1.4.9.2 - 19 July 2019
+ FIXED: Font Awesome broken icons
Changelog - Version 1.4.9.1 - 19 July 2019
+ UPDATE: Font Awesome to version 5
+ IMPROVEMENT: Search Form
+ IMPROVEMENT: 404 Page
Changelog - Version 1.4.9 - 26 June 2019
+ FIXED: Security fix to prevent possible XSS attacks
Changelog - Version 1.4.8 - 18 June 2019
+ NEW: Elementor Pricing Widget
Changelog - Version 1.4.7 - 2 June 2019
+ NEW: Elementor Tabs Widget
+ FIXED: Conflict with Yoast SEO Premium
+ FIXED: Footer white bottom space
Changelog - Version 1.4.6 - 2 May 2019
+ FIXED: Forms submit button style
Changelog - Version 1.4.5 - 2 May 2019
+ NEW: Add Logo to Customize
+ IMPROVEMENT: All Elementor widgets
+ UPDATE: Phox host plugin to 1.3.1
+ IMPROVEMENT: Elementor Heading widget ( +30 options )
+ FIXED: author social media
Changelog - Version 1.4.4 - 18 April 2019
+ FIXED: Search Form Bug
+ IMPROVEMENT: Elementor Pro style
+ IMPROVEMENT: Recent Posts Widget style
+ IMPROVEMENT: One Click demo importer for low servers Specifications
Changelog - Version 1.4.3 - 9 April 2019
+ IMPROVEMENT: Gutenberg Optimization
+ FIXED: PHP errors
Changelog - Version 1.4.2 - 3 April 2019
+ NEW: WPML Compatability
+ NEW: WHMCS Template for super demo
+ NEW: Improve Theme Speed
+ NEW: Add more custmoization options to WooCommerce
+ NEW: Support Elementor WordPress Modules
+ NEW: Support Elementor PRO Locations
+ UPDATED: Super Demo
+ IMPROVEMENT: Plans Price box
+ IMPROVEMENT: Documentation
Changelog - Version 1.4.1 - 22 March 2019
+ Add New Demo "Super" 
Changelog - Version 1.4.0 - 08 March 2019
+ Add WooCommerce Compatibility
+ Fix Retina Logo Bug
Changelog - Version 1.3.6 - 07 March 2019
+ Fix Count down Bug in coming soon page
+ Fix Bootstrap Js / Accordion Bug
+ Add More Feature to coming soon Page
+ Add Availability to change domain symbol direction
+ Update Theme to be compatible with Elementor v2.5.2
+ Update Theme to be compatible with WordPress 5.1
+ Re-design WHMCS Bridge
+ Remove unnecessary Templates from Elemntor
Changelog - Version 1.3.5 - 28 Feb 2019
+ Add Live Chat Integeration
+ Add Domain Currency Symbol Change
+ Add default data to Plan Layout 4
+ Change "careers" to "Contact" in footer
+ Fix PHP Issues
Changelog - Version 1.3.4 - 17 Feb 2019
+ Fix Bootstrap Tabs bug.
+ Add Availability to change currency symbol alighment.
+ Add Availability to Add custom payment period.
+ Add Availability to Control Logo Text font size.
+ Fix order button link in layout 4.
+ Fix Blog/Single Author Options.
+ Update Documentation.
Changelog - Version 1.3.3 - 29 Jan 2019
+ Fix save button bug on Safari Browser
+ Fix Currency bug in a domain element and plan layout 3
+ Added...
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Password: xem hướng dẫn cuối bài viết

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.