Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel

0

Nếu bạn muốn thêm phút vào ký hiệu thời gian trong Microsoft Excel, có một số cách để thực hiện, miễn là bạn hiểu cách Excel tính thời gian.

Để thêm phút vào thời gian trong Excel, hãy làm theo các bước được nêu bên dưới.

Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 1

Hiểu thời gian trong Excel

Thời gian trong Excel được biểu diễn dưới dạng ngày phân số. Ví dụ: một giờ là 1/24 của một ngày và do đó một phút là 1/1440 (vì một ngày có 1440 phút). Bạn có thể thêm số phút vào thời gian bằng cách kết hợp dữ liệu thời gian ban đầu với phân số đại diện cho số phút bạn muốn thêm.

Excel chuyển số thập phân tương đương của các phân số này thành các phép tính dễ dàng có thể được xử lý thêm bằng cách sử dụng các công thức.

Định dạng thời gian của Excel

Excel biểu thị thời gian bằng định dạng thời gian 24 giờ, h:mm. Mỗi giá trị thời gian là một phần của ngày, với buổi trưa được biểu thị là 0,5.

Số Serial và Thời gian

Trong Excel, ngày và giờ được lưu trữ dưới dạng số sê-ri. Phần nguyên biểu thị ngày, phần thập phân biểu thị thời gian. Ví dụ: 12:00 trưa là 0,5 vì đã nửa ngày rồi. Bạn sẽ cần phải hiểu điều này khi làm việc với thời gian vì Excel tính toán nội bộ bằng những con số này.

Cách cộng, trừ và tính thời gian trong Excel

Làm việc với thời gian trong Excel đòi hỏi sự hiểu biết về giá trị thời gian tích lũy, kết hợp giờ, phút và giây. Excel coi những điều này như một phần công việc trong ngày, giúp việc tính toán trở nên đơn giản khi bạn đã hiểu rõ về nó.

Thêm phút vào thời gian

Để thêm phút vào thời gian hiện có trong Excel, bạn có thể sử dụng THỜI GIAN chức năng. Ví dụ: TIME sử dụng cú pháp sau: THỜI GIAN (giờ, phút, giây).

Nếu bạn có giá trị thời gian trong một ô khác, bạn có thể thêm vào giá trị này bằng cách sử dụng time. Ví dụ, nếu thời gian ở A1 13:00bạn có thể sử dụng công thức sau để cộng thêm 30 phút cho nó:

=A1+THỜI GIAN(0,30,0).

Điều này là do phút giá trị là 30mà TIME chuyển đổi thành phân số thập phân bắt buộc để cộng vào thời gian ban đầu trong A1, trả về 1GIỜ 30 PHÚT TỐI.

Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 2Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 2

Trừ thời gian

Trừ thời gian trong Excel cung cấp sự khác biệt giữa hai giá trị thời gian. Việc này dễ dàng hơn nhiều, miễn là bạn có hai giá trị thời gian để làm việc.

Ví dụ, nếu A1 chứa 1GIỜ 30 PHÚT TỐIA2 chứa 0:30 (nghĩa là 30 phút), bạn có thể sử dụng phép tính trừ đơn giản =A2-A1 để loại bỏ 30 phút, quay trở lại 13:00.

Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 3Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 3

Bạn cũng có thể sử dụng THỜI GIAN để thực hiện việc này. Ví dụ, =A1-TIME(0,30,0) sẽ trừ đi 30 phút từ giá trị trong A1. Nếu A1 chứa 1GIỜ 30 PHÚT TỐIđiều này cũng sẽ trở lại 13:00.

Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 4

Tính thời gian đã trôi qua

Bạn có thể đang tìm cách tính thời gian đã trôi qua hoặc sự khác biệt giữa thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Về cơ bản nhất, điều này giống như trừ một giá trị thời gian cho một giá trị khác, vì vậy bạn có thể sử dụng phép trừ tương tự như phép trừ được hiển thị ở trên.

Ví dụ: nếu thời gian bắt đầu của bạn là 09:00 trong ô A1 và thời gian kết thúc là 5:30 chiều trong ô A2, công thức của bạn sẽ là =A2-A1. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khoảng thời gian giữa hai thời điểm này dưới dạng phần thập phân của một ngày hoàn chỉnh—0,33.

Sau đó, bạn có thể nhân giá trị đó lên 24 để xem giá trị là tổng số giờ hoặc phút đã trôi qua.

Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 5

Có liên quan: Sau khi thành thạo thao tác về thời gian, tại sao bạn không học cách cộng và trừ ngày trong Excel nhỉ?

Tính toán thời gian nâng cao trong Excel

Nếu bạn đang cố gắng quản lý các phép tính thời gian phức tạp hơn, thay vào đó, bạn có thể cần phải xem các phép tính thời gian nâng cao hơn trong Excel.

Thời gian xử lý trên 24 giờ

Để ghi lại chính xác thời gian kéo dài hơn 24 giờ, bạn cần điều chỉnh định dạng thời gian của Excel. Theo mặc định, Excel diễn giải chu kỳ thời gian 24 giờ một lần, điều này có thể gây nhầm lẫn về thời gian đã trôi qua.

Để xử lý thời lượng vượt quá 24 giờ, hãy làm theo các bước sau. Cách này sẽ áp dụng được cho cả người dùng Windows và Mac.

  1. Bấm chuột phải vào ô bạn muốn định dạng và chọn Định dạng ô.
Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 6
  1. bên trong Định dạng ô hộp thoại, chọn Phong tục từ Loại danh sách.
  2. Kiểu [h]:mm:ss cho Kiểu giá trị để hiển thị thời gian đã trôi qua kéo dài trong nhiều ngày mà không cần đặt lại ở mức 24 giờ.
  3. Nhấn OK để cập nhật loại số.
Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 7

Sử dụng công thức tính thời gian tích lũy

Tổng hợp thời gian để có được giá trị tích lũy có thể liên quan đến việc thêm nhiều phân đoạn thời gian. Bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách sử dụng TỔNG công thức.

Giả sử bạn có các giá trị thời gian riêng lẻ trong các ô riêng biệt trên các ô A1 ĐẾN A8. Bạn có thể dùng TỔNG hoạt động trong một công thức, chẳng hạn như =SUM(A1:A8), để cộng các giá trị thời gian này để có được tổng số.

Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 8

Nếu kết quả không định dạng chính xác, đặc biệt nếu tổng giá trị thời gian tích lũy vượt quá 24 giờ, hãy thay đổi định dạng số ô bằng các bước trong phần trước để xử lý thời lượng dài hơn.

Sử dụng định dạng số tùy chỉnh trong Excel

Trong Excel, định dạng số tùy chỉnh cho phép bạn tinh chỉnh giao diện dữ liệu của mình mà không làm thay đổi giá trị thực tế. Bạn có thể có thời gian bắt đầu và kết thúc trong tập dữ liệu của mình và cần định dạng các ô để hiển thị chính xác thời gian đã trôi qua.

Chúng tôi đã giải thích cách bạn có thể sử dụng định dạng số tùy chỉnh để xử lý các giá trị thời gian phức tạp, chẳng hạn như các giá trị vượt quá giới hạn 24 giờ. Bạn có thể tùy chỉnh thêm định dạng để kiểm soát và hiển thị các giá trị thời gian hiện có trong một ô theo cách bạn cần, cho dù đó là giờ, phút hay giây.

Để tùy chỉnh định dạng thời gian cho các tác vụ cụ thể, hãy làm theo các bước sau.

  1. Bắt đầu bằng cách chọn ô nơi bạn có giá trị thời gian hiện tại.
  2. Bấm chuột phải vào ô và chọn Định dạng ô.
Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 9
  1. Điều hướng đến Con số tab trong hộp thoại.
  2. Từ Tùy chọn danh mục bên trái, lựa chọn Phong tục.
  3. bên trong Kiểu hộp, bạn có thể nhập mã định dạng. Ví dụ, sử dụng ừm: ss để hiển thị phút và giây, hoặc hh:mm:ss để bao gồm giờ.
  4. Xác nhận bằng cách nhấp vào OK. Ô của bạn bây giờ sẽ phản ánh thời gian với số phút được thêm vào ở định dạng được chỉ định.
Cách thêm phút vào thời gian trong Microsoft Excel hình 10

Tính toán thời gian trong Excel

Sử dụng các phép tính cơ bản hoặc hàm TIME trong Excel, bạn có thể dễ dàng thêm phút vào thời gian hiện có trong bảng tính Excel của mình. Điều này sẽ hữu ích cho tất cả các loại ứng dụng, từ bảng chấm công đến các công cụ quản lý dự án.

Bạn cần nhanh chóng đưa thời gian hiện tại vào bảng tính Excel của mình? Bạn có thể thêm dấu thời gian trong Excel bằng phím tắt nhanh.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.