Conditional Discounts for WooCommerce Pro v4.5.0 NULLED

0

Conditional Discounts for WooCommerce Pro là Plugin mà bạn cần để Giảm giá hàng loạt – Định giá theo số lượng – Mailchimp và Sendingblue subscription deals – Wholesales discounts – Có thể xử lý các cửa hàng hơn 1.000.000 sản phẩm mà không bị chậm – Và hơn thế nữa.

Conditional Discounts for WooCommerce Pro 1Trước đây được đặt tên là “WooCommerce All Discounts”, plugin Conditional Discounts for WooCommerce Pro là một plugin giảm giá động WooCommerce đơn giản nhưng nâng cao, lý tưởng cho tất cả các loại giao dịch, bao gồm những điều sau:

  • Giảm giá hàng loạt WooCommerce
  • Giá bán buôn
  • Giảm giá dựa trên số lượng
  • Giảm giá dựa trên danh mục sản phẩm, thẻ, giá, metas và bất kỳ dữ liệu sản phẩm nào
  • Giảm giá dựa trên vai trò
  • Giảm giá nhóm, giảm giá thành viên và nhiều hơn nữa.
  • Quà tặng miễn phí
  • Giảm giá dựa trên các đơn đặt hàng trước của khách hàng hoặc tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu tại cửa hàng trước đó

Demo: https://discountsuiteforwp.com/

Tính năng tổng quan của Conditional Discounts for WooCommerce Pro

Conditional Discounts for WooCommerce Pro 2

 

Giảm giá hàng loạt

Thiết lập chiết khấu hàng loạt trên woocommerce trên các danh mục hoặc thẻ sản phẩm, tùy thuộc vào vai trò của khách hàng, định giá theo từng cấp hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác.

Giảm giá dựa trên khách hàng

Thiết lập chiết khấu dựa trên vai trò hoặc nhóm khách hàng của bạn, miền email, quốc gia giao hàng hoặc thanh toán hoặc thậm chí là tiểu bang.

Quà tặng & BOGO miễn phí

Thiết lập quà tặng miễn phí trên woocommerce hoặc giao dịch BOGO dựa trên vai trò hoặc nhóm khách hàng của bạn, lịch sử mua hàng của họ hoặc đơn đặt hàng đầu tiên của họ.

Giảm giá nhiều hơn

Sau khi giảm giá hàng loạt, quà tặng miễn phí & BOGO và tất cả các chiết khấu dựa trên khách hàng, thậm chí còn có nhiều tính năng hơn trong Conditional Discounts for WooCommerce Pro.

Nhà phát triển đã sẵn sàng

Conditional Discounts for WooCommerce Pro của ORION là plugin đầu tiên cho phép bạn thêm loại giảm giá duy nhất của mình trong trường hợp những cái có sẵn không đáp ứng nhu cầu của bạn. Với quy trình phát triển tiện ích bổ sung đơn giản, bạn có thể thêm loại giảm giá của riêng mình và cửa hàng của bạn đã sẵn sàng hoạt động!

Conditional Discounts for WooCommerce Pro 3

Changelog: Conditional Discounts for WooCommerce Pro

Download Conditional Discounts for WooCommerce Pro by ORION v4.5.0 Nulled Free
2.26
Add minor changes
Add additional parameters to the filters wad_before_calculate_sale_price and wad_after_calculate_sale_price
Add compatibility with WooCommerce 5.8
2.25
Fix wrong percentages on badges displayed on shop and product page
Add compatibility with WooCommerce 5.7
2.24
Add filters allowing to update product price before and after applying discounts
Add compatibility with WooCommerce 5.6.0
Fix wrong prices displayed on themes supporting badges
Fix discounted price not displayed in shop and category pages
2.23
Add minor changes
Add compatibility with WooCommerce 5.1
2.22
Fix wrong product price displayed on shop and category page
Fix discounted products not showing for Product categories shortcode page
Add compatibility with WooCommerce 4.9
2.21
Fix warning error in checkout page
2.20
Add compatibility with WooCommerce 4.8
Add compatibility with WordPress 5.6
Fix discount not showing on up-sells and cross-sells products
Fix discounted products not showing on the sale_products shortcode page
Improve plugin performance
2.18
Add new contributor
2.17
Add new contributor
2.16
Add compatibility with WooCommerce 4.5
Fixed issue regarding the wrong price in pricing table on product page
2.15
Add compatibility with WP 5.5
2.14
Fixed issue regarding the wrong prices in mini cart
Removed outdated source code
2.13
Fixed issue regarding the wrong prices in mini cart
2.12
Added compatibility with WooCommerce 4.0
2.11
Improved discount dates feature: added ability to see the time on the server to make it easier to setup the proper beginning and end dates for the discounts
2.10
Fixed issue: error message in the site health section related to cURL error 28 and REST API
Fixed issue: wrong calculation of the subtotal when changing the shipping method in the cart
Added compatibility with WooCommerce 3.9
2.9.1
Removed reviews ads
2.9
Fixed: bug related to the ads not being dismissed
2.8
Added reviews request notice from the dashboard.
Fixed: wrong product price in the mini-cart when using the quantity based pricing feature.
2.7
Added documentation and support links to the plugin admin menus
2.6
Fixed bug related to the display of sales prices on the home page
Fixed issue related to the new text domain
Fixed mini cart issues
2.5
The Plugin can be translated on WordPress.org
2.2
Fixed issue related to the wrong discounts dates
Fixed issue related to the wrong subtotal in the mini-cart when discount on variable product is applied
2.1
Added compatibility with WooCommerce 3.6.4
Improved overall speed
2.0
Improved overall speed
Fixed issue related to the wrong item price in the mini-cart
1.9
Added compatibility with WooCommerce 3.5.5
1.8
Compatibility issues with WooCommerce 3.5.3
Fixed issue related to the wrong subtotal in the mini-cart when quantity based pricing discount is applied
1.7
Fixed compatibility issues with WooCommerce 3.5.1
Fixed issue related to the display of the pricing table on the product page when rule type “step” is selected
1.6
compatibility with WooCommerce 3.4.5
1.5.2
Fixed issue related to “Invalid argument supplied for foreach”
1.5.1
Fixed issue related to discount which not apply on checkout
1.5
Removed upgraded notice to pro
1.4
Compatibility with PHP 7
Added compatibility with woocommerce 3.3.X
1.3
New feature displayed on the Pro page
1.2
Fixed issue price display issue with variable products
1.1
Added compatibility for WooCommerce 3.x
Minor bug fixes
1.0
Fixed variable products issue
0.9
Fixed CSS conflict with loco translate
Fixed the issue of quantity based pricing not being able to be disabled.
0.8
Added pro features page
0.7
Fixed minor bugs
0.6
Fixed speed issue when the discounts are enabled
0.5.2
Fixed products lists creation issue
0.5.1
Fixed new versions update issue
0.5
Added compatibility with WooCommerce 2.4.10
Updated ORION library included
0.4
Improvements: Start and End dates are not mandatory anymore. When not filled, the discount is active every time.
Added date picker to ease the date selection.
Fixed error message when creating groups of rules
Fixed lists and discounts requests limitation (“no paging” issue)
Fixed total cart discount is not displayed on the order details pages (admin and front)
Fixed variations IDs don’t return anything when evaluating a list by IDs
Added plugin review notice
  • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Codecanyon cao cấp miễn phí cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.