Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Media Cleaner Pro v6.3.2 NULLED – Loại bỏ các tệp không sử dụng khỏi WordPress

9

Media Cleaner Pro là một công cụ phát hiện các tệp không sử dụng và vô dụng từ WordPress của bạn.

Media Cleaner Pro làm sạch thư viện phương tiện của bạn và thư mục tải xuống. Chính xác thì plugin làm gì?

Plugin kiểm tra xem tệp vật lý có được gắn vào thư viện không, tệp phương tiện được sử dụng trong bản ghi, tệp phương tiện được sử dụng trong trường ghi tùy ý, tệp phương tiện được sử dụng trong thư viện mục WordPress, võng mạc của tệp phương tiện (dưới màn hình võng mạc) có tệp thông thường (tệp không có @ 2x).

Trong trường hợp có sự khác biệt với các kiểm tra được chỉ định, plugin sẽ đánh dấu các tệp tìm thấy, có thể bị xóa trong tương lai. Những mục cần kiểm tra được đặt trong cài đặt plugin.

Demo: https://meowapps.com/media-cleaner/

Tính năng nổi bật Media Cleaner Pro Plugin – Meow Apps

Tính năng Media Cleaner Pro

 • Filesystem Scan: Phân tích các tập tin trực tiếp. Bạn nên xóa tất cả những thứ không được tham chiếu trong Thư viện phương tiện của bạn.
 • Support for Page-Builders: Trình tạo trang rất khó để hỗ trợ, vì họ mã hóa việc sử dụng dữ liệu của bạn theo cách riêng của họ. Chúng tôi đảm bảo tất cả các trình tạo trang đều được hỗ trợ tốt, chẳng hạn như Divi, WPBakery, Fusion, Elementor, Beaver, Brizy, Oxygen, v.v.
 • Support for Exotic Plugins: Có hàng ngàn plugin ngoài đó, và nhiều trong số chúng bổ sung các cách sử dụng dữ liệu mới. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ đều được hỗ trợ, chẳng hạn như ACF, ZipList Recipe, UberMothy, v.v. Có vấn đề gì không? Liên hệ chúng tôi.
 • Live-site Analysis: Sẽ phân tích trang web của bạn như thể một khách truy cập thực sự đang duyệt nó, làm tăng chất lượng phát hiện.
 • WP-CLI: Bạn có phải là người sử dụng điện? Nếu có, bạn sẽ có thể thêm Media Cleaner trong tập lệnh của mình hoặc chạy nó từ trình bao. Nó sẽ chạy nhanh hơn nhiều, và bất cứ lúc nào bạn muốn.
Download Media Cleaner Pro Nulled Free Changelog

= v6.3.2 (2022/03/22) =
* Fix: Better support for WebP.
* Info: New plugin the the family! ? It is simply called Database Cleaner, and it aims to be the best Database Cleaner. You can find it on WordPress: https://wordpress.org/plugins/database-cleaner. Let me know what you think, I will make it better for you!
= v6.3.1 (2022/03/15) =
* Add: Do not rely on the Media Trash anymore (MEDIA_TRASH)!
* Fix: Better support for WPBakery.
* Add: Support for Google Web Stories.
* Info: There is no need to add MEDIA_TRASH anymore :) You can remove it from your wp-config.php if you added it in there.
* Info: I am working hard on Media Cleaner. If you want to give me some love and motivation, write a simple and nice review [here](https://wordpress.org/support/plugin/media-cleaner/reviews/?rate=5#new-post). Thank you so much! ?

= v6.3.0 (2022/02/20) =
* Fix: When a Media entry is removed from Media Library, also remove it from the Issues in the Cleaner Dashboard.
= v6.2.8 (2022/01/28) =
* Update: Support for WordPress 5.9.
* Info: I am working hard on Media Cleaner. If you want to give me some love and motivation, write a simple and nice review [here](https://wordpress.org/support/plugin/media-cleaner/reviews/?rate=5#new-post).

= v6.2.7 (2021/12/11) =
* Add: Support for Jet Engine and its metaboxes and fields.
* Add: Support for CM Business Directory.
* Add: Support for Sunshine Photo Cart.
* Add: Support for Woodmart Theme.
* Add: Support for HTML in Product Descriptions.
* Info: I am working hard on Media Cleaner. If you want to give me some love and motivation, write a simple and nice review [here](https://wordpress.org/support/plugin/media-cleaner/reviews/?rate=5#new-post).

= v6.2.6 (2021/11/15) =
* Add: jp_img_sitemap to the ignored post types.
* Add: Works even when original size image filename contains resolution.
* Fix: Support for roles.
* Add: Support for Download Monitor.
= v6.2.5 (2021/10/19) =
* Fix: Avoid JS issues with a certain version of React used by WP.
* Fix: Avoid some notices and warnings.
* Add: Support fort wysizyg ACF field.

= v6.2.4 (2021/09/23) =
* Add: Option to consider Attached Images as In Use.
* Update: Sanitized output for admin.
* Update: Admin 3.6.

= v6.2.1 (2021/09/11) =
* Fix: Images Only now includes PNG, GIF, ICO and BMP on top of the JPGs.
* Add: Support for ACF Repeater with Array of Images ID.
* Add: Support for ACF Blocks.
* Add: Support for Jet Engine.
* Add: Support for Social Warfare.
* Add: Support for WP Job Manager.
* Add: Support for wpDiscuz.
* Fix: Better support for Salient Theme.
* Update: More powerful CLI.
= v6.2.0 (2021/08/28) =
* Fix: Little UI glitches fixed.

= v6.1.9 (2021/07/05) =
* Add: Updated UI and libraries.
* Add: Support for Simple 3D Carousel.
* Update: Better codebase that will allow new features and enhancements (like Pause, Retry, etc).
* Info: This plugin is a lot of work everyday. Please help me by giving it a nice review, [here](https://wordpress.org/support/plugin/media-cleaner/reviews/?rate=5#new-post). Thank you so much! Happy Summer Holidays :)

= v6.1.8 (2021/06/14) =
* Add: Support SVG.
* Add: Support for Elfsight Slider.
* Add: Support for Nimble Builder.

= v6.1.6 (2021/02/23) =
* Add: Support for Smart Slider.

= v6.1.4 (2021/02/13) =
* Fix: WebP should be checked even though the content is not being checked.
* Fix: Avoid scan to stop if a warning is sent by the server when using Live Scan.

= v6.1.3 (2021/01/13) =
* Add: Title of the Media Entry in the Cleaner Dashboard.
* Add: Link to Image directly from Dashboard for a quick check.
* Fix: Scan without content check was still checking for webp or retina parent files.

= v6.1.2 =
* Fix: Fixed an issue with WPML (and potentially, Polylang as well).
* Fix: Updated to Common Admin 3.3.

= v6.1.1 =
* Fix: UI is even more dynamic.

= v6.0.9 =
* Fix: Improved support for WebP.
* Add: Avoid overring the roles used by the plugin.
* Fix: Support for WPML and WPML Media.
* Fix: Support for Advanced Ads.

= v6.0.8 =
* Fix: Compatibility with Litespeed.
* Update: Support for WP 4.8.

= v6.0.7 =* Update: Avoid too many refreshes of the statistics and the options in the Dashboard.
* Update: Better logs for the licenser.
* Add: Support for Brizy 2.0.

= 6.0.6 =* Update: Support for nonces.
* Update: Avoid too many refreshes of the statistics and the options in the Dashboard.
* Fix: Support for WooCommerce Downloads.
* Fix: Some settings could not be changed when Filesystem was selected in Dashboard.
* Add: Support for Justified Image Grid.
* Add: Support for Custom Logo in themes.
* Add: Support for Background Images in Avada (Fusion Builder).
* Update: Added the sourcemaps for debugging purposes.
= 6.0.5 =
* Update: Support for nonces.
* Fix: Support for WooCommerce Downloads.
* Fix: Some settings could not be changed when Filesystem was selected in Dashboard.
* Add: Support for Justified Image Grid.
* Add: Support for Custom Logo in themes.
* Add: Support for Background Images in Avada (Fusion Builder).
= v6.0.4 =
* Fix: Works even if the Permalinks are disabled.
* Fix: Create the DB as soon as it is required.

= v6.0.3 =
* Fix: Avoid a notice with WP 5.5 (wp_make_content_images_responsive is deprecated).
* Fix: Retrieve the correct path for the Rest API on every kind of install.
 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

9 bình luận
 1. Baby đã bình luận

  Ad ơi cập nhật lại mật khẩu đi, sai rồi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   fix rồi nhé tks b

 2. Another đã bình luận

  Sai mk ad ơi, ad kiểm tra lại xem

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   fix rồi nhé tks b

 3. Dung đã bình luận

  Mình thấy có bản mới rồi, nhờ admin update nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi vài ngày nữa nhé

 4. Hưng đã bình luận

  Chào bạn, bạn sử dụng plugin gì để tạo thông báo Hỗ Trợ WordPress đang Get link vui lòng chờ trong 56 giây nhỉ

 5. Thu Nguyen đã bình luận

  Có bản mới rồi admin ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Thấy r nè. Mà chưa có tgian lên. mai nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.