Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

DHWCLayout v3.1.22 NULLED – Woocommerce Products Layouts

0

Nếu bạn gặp sự cố liên quan đến sản phẩm hiển thị của Woocommerce. DHWCLayout giúp bạn có thể kiểm soát việc trưng bày sản phẩm ở mọi nơi và mọi hình thức như mong muốn của bạn

Ngoài ra, plugin DHWCLayout – Woocommerce Products Layouts cho phép bạn tạo thương hiệu cho cửa hàng của mình: mỗi thương hiệu có thể được đặt tên, mô tả và gán một hình ảnh. Cho phép bạn tạo mẫu cho danh mục sản phẩm và thương hiệu

Video custom product category layout: https://www.youtube.com/watch?v=COeSBjtaPdE

Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-products-layouts/7384574

Đặc trưng nổi bật DHWCLayout – Woocommerce Products Layouts

DHWCLayout - Woocommerce Products Layouts 3DHWCLayout - Woocommerce Products Layouts 4DHWCLayout - Woocommerce Products Layouts 5

 • Dễ dàng cài đặt.
 • Dễ dàng cấu hình.
 • Thân thiện với người dùng.
 • Dễ dàng tùy chỉnh phong cách
 • Boostrap đáp ứng
 • Làm việc với WPBakery Page Builder for WordPress
 • Bao gồm thương hiệu sản phẩm hỗ trợ:
  • Gán sản phẩm cho thương hiệu
  • Bao gồm các widget: danh sách menu thương hiệu, thương hiệu với bxSlider, lọc sản phẩm theo điều hướng phân lớp thương hiệu
 • Hỗ trợ các sản phẩm tùy chỉnh về bố cục danh mục hoặc bố cục thương hiệu sản phẩm
 • Hỗ trợ hiển thị Grid, Masonry, Carousel (Slider), Danh sách
 • Hỗ trợ phân trang theo kiểu Grid
 • Hỗ trợ trưng bày sản phẩm đã bán và liên quan
 • Nhiều sản phẩm được lựa chọn, loại trừ sản phẩm, danh mục, loại trừ danh mục, thẻ và thuộc tính…
 • hơn 40+ kiểu cài đặt tùy chọn
 • Hỗ trợ giao diện người dùng, hình ảnh thay đổi kích thước tùy chỉnh, nút văn bản tùy chỉnh, màu tùy chỉnh…
 • Hỗ trợ nút YITH WooCommerce Wishlist
 • Nhiều hơn nữa…

Hỗ trợ Trình tạo trang WPBakery

DHWCLayout - Woocommerce Products Layouts WPbakery

Bộ tạo mã Shortcodes

DHWCLayout - Woocommerce Products Layouts Shortcodes

Changelog: DHWCLayout – Woocommerce Products Layouts

Download Woocommerce Products Layouts v3.1.22 Nulled Free
Changelog Not Found!

v3.1.6 
- Add Grid Flex style - equal height product item in list
- Fix exclude products issues 
- Fix pagination problem with Default Theme style
- Fix Ajax select product 
- Compatible with WordPress and WooCommerce latest version

v3.0.0 
- Compatible with WooCommerce 3.6 
- Add new setting tab 'DHWC Layout' in menu 'WooCommerce -> Settings' 
- Change plugin to use templates and can override plugin template in 'theme/dhvc-woocommerce' 
- Additional small improvements. 

v2.2.29 
- Fix problem when order product
- Add filter CSS class for item 
- Update Products Ordering settings.
- Additional small improvements. 

v2.2.26
- Compatible With WooCommerce 2.6 
- Fix error when use pagination 
- Fix problem in Masonry Layout 
- Additional small improvements 

v2.2.24
- Fix Slider responsive problem.
- Support use custom template with private page 
- Add shortcode setting 5 columns 
- Fix Masonry query 
- Additional small improvements 

v2.2.20 
- Fix problem when build query and select product not working
- Fix problem in product brands.
- Additional small improvements 

v2.2.17 
- Fix problem in Product Brand. 
- Compatible With Ultimate Addons for Visual Composer plugin 
- Fix problem with Visual Composer 4.11
- Additional small improvements 

Version 2.2.15 
- Fix problem in Visual Composer shortcode setting 
- Add hook term count for product brand 
- Load VC custom css
- Additional small improvements 

v2.2.13 
- Fix problem in Product Popup style.
- Add shortcode setting "Use default style of Theme" for Grid layout to inherit grid layout default of theme. 
- Compatible With WooCommerce 2.5.x 
- Additional small improvements

v2.2.11 
- Fix Pagination problem

v2.2.10 
- Compatible With Visual Composer 4.8.x

v2.2.9 
- Fix problem with Woocommerce Layered Navigation Fitlers Widget 
- Additional small improvements

v2.2.8 
- Fix bug thumbnail error 
- Add filter hook for quic view template

v2.2.7 
- Support setting 'Products Per Row' for type: Main Query

v2.2.6 
- Support product Quick View 
- Additional small improvements

v2.2.5 
- Support use Main Query in short code 
- Add hover effects for images
- Additional small improvements

v2.2.4
- Fix bug Chosen select in WooCommerce new version.

v2.2.3 
- Support manage list products layouts in Archive/Search/Shop product page. If want use it, please select "Is Main Query" in short code setting and select 'Use DHVC WOO Override Woocommerce Product Archive / Shop Page Options. ' in Woo Settings.

v2.2.2 
- Fix bug query by Attributes

v2.2.1 
- Improvements Highly customizable style with filter hook

v2.2.0 
- Highly customizable style with filter hook. 
- Additional small improvements
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Codecanyon cao cấp miễn phí cập nhật hằng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.