Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Discy v5.3 – Social Questions and Answers WordPress Theme

14

Theme Discy là một mẫu câu hỏi và trả lời chuyên nghiệp và linh hoạt cho WordPress, được thiết kế đặc biệt cho cộng đồng trực tuyến, trang web hỏi đáp, trang web tiếp thị, trang web của nhà phát triển hoặc bất kỳ cộng đồng xã hội nào.

Tạo cộng đồng trực tuyến đầy đủ chức năng của riêng bạn như StackOverflow, Quora hoặc Yahoo Hỏi với Discy Theme!

Hệ thống báo cáo, trả lời câu hỏi, thêm câu hỏi vào mục yêu thích, bỏ phiếu, chọn câu trả lời hay nhất, tạp chí, tin nhắn riêng tư, widget tùy chỉnh, hệ thống các câu hỏi thường gặp, các nút của mạng xã hội, trang đăng nhập / đăng ký của người dùng, nhận xét trên Facebook và nhiều hơn nữa …

 • Xem thêm: kho chủ đề Theme WordPress được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://themeforest.net/search/19281265

Tính năng nổi bật Discy Theme – Social Questions and Answers WordPress

Tính năng Discy Theme

 • Thiết kế đáp ứng đầy đủ
 • Võng mạc đã sẵn sàng
 • Bảng điều khiển tuyệt vời
 • Hỗ trợ đầy đủ RTL
 • Sidebars không giới hạn
 • Màu sắc không giới hạn
 • HTML5 / CSS3
 • Tùy chọn tiêu đề – Tiêu đề tối , sáng , màu , đơn giản
 • Tùy chọn chân trang – Tối , Sáng
 • Kêu gọi hành động cho người dùng chưa đăng ký – Tối , Sáng , Màu
 • Tùy chọn Đăng / trang nâng cao – màu / hình nền tùy chỉnh, màu tùy chỉnh, bố cục tùy chỉnh (thanh bên phải, thanh bên trái, chiều rộng đầy đủ), các yếu tố ẩn / hiển thị, nhận xét trang, v.v.
 • Thêm trang câu hỏi
 • Thêm trang bài
 • Chiều rộng kiểu khác nhau – Rộng 1170px , Rộng 1330px
 • Phong cách khác nhau cho menu bên trái – Kiểu 1 , Kiểu 2 , Kiểu 3
 • Định dạng bài: Tiêu chuẩn, hình ảnh, thư viện, video
 • Nhiều Blog Bố cục hình ảnh trung bình, Hình ảnh lớn
 • Trang 404
 • Mẫu trang với các tùy chọn tùy chỉnh (mẫu 11 trang)
  • Phù hiệu và trang điểm
  • Trang blog
  • Trang chuyên mục (Câu hỏi hoặc Bài viết)
  • Trang Nhận xét ( Nhận xét hoặc Trả lời )
  • Liên hệ với chúng tôi
  • Trang câu hỏi thường gặp
  • Trang chủ
  • Trang câu hỏi
  • Trang đích
  • Trang thẻ (Câu hỏi hoặc Bài viết)
  • Trang người dùng
 • Widget tùy chỉnh với các tùy chọn tùy chỉnh (25 Widgets)
  • Discy – About
  • Discy – Adv 120×240
  • Discy – Adv 120×600
  • Discy – Adv 125×125
  • Discy – Adv 234×60
  • Discy – Adv 250×250
  • Discy – Social counter
  • Discy – Facebook
  • Discy – Social media
  • Discy – Subscribe
  • Discy – Twitter
  • Discy – Video
  • WPQA – Activities log
  • WPQA – Buttons
  • WPQA – Comments
  • WPQA – Login
  • WPQA – Notifications
  • WPQA – Posts
  • WPQA – Profile Strength
  • WPQA – Questions Categories
  • WPQA – Related Questions
  • WPQA – Signup
  • WPQA – Stats
  • WPQA – Tabs
  • WPQA – Users
Discy - Social Questions and Answers WP Theme v5.3 Nulled Free Changelog

v5.3 – 26 May 2022
=== New Features and improved ===
- Added a new option to activate pay to create a group or not.
- Added a new option to choose the way of the payment, with payment methods, points, or both of them.
- Added a new option to choose the way of the buying, with one payment or packages payment.
- Added a new option to add the price of the payment to pay to create the group.
- Added a new option to add the number of the points you need to pay to create the group.
- Added new options to create your packages of the group payments and add the package name, description, number of the group you can create, number of the points and the price.
- FIXED: bug fixes.
v4.9 – 13 February 2022
=== New Features and improved ===
- Moved the asked question to users to a new custom post type named it asked questions to make the theme faster.
- Added a new option to show TikTok on the videos of the questions and answers.
- Added a new option to show the TikTok on the social media icons on the theme.
- Added a new option to show the TikTok on the edit profile of the user on their social media icons.
- Added a new option on the homepage to show the search.
- Added a new option to select which pages do you need to work for the unlogged users.
- FIXED: bug fixes.

v4.8.5 – 21 January 2022
=== Fix bugs and improved ===
- FIXED: bug fixes.
v4.8.4 - 16 January 2022
=== New Features and improved ===
- Added a new option for adding a new answer to show the form before the answers or after them.
- Added a new option for adding a new comment to show the form before the comments or after them.
- FIXED: bug fixes.

v4.8.1 30 December 2021===
New Features and improved ===
- Added a new option to activate only the poll for the questions on the site.
- Added a new option to save the IP address or not while adding questions, posts, groups, group posts, messages, payments, reports, or requests.
- FIXED: bug fixes.

v4.8 15 December 2021
=== New Features and improved ===
- Ready for the last WordPress version.
- Added a new option to send for the users scheduled mails with recent posts, daily, weekly, or monthly.
- Added a new option for the users to choose if they need to get scheduled mails with recent posts or not.
- Added a new option to set the day for the recent posts schedule mail to send the mail on this day.
- Added a new option to set the hour for the recent posts to schedule mail to send the mail in this hour.
- Added a new option to choose when you want to send the schedule mails from daily, weekly, or monthly for posts.
- Added a new option to put any content after the schedule mails like your site name for posts.
- Added a new textarea as an extra note for the bank details on the paying money to user forms.
- Added new options for the payment page image on the top of the tabs.
- Added new options for the payment page image on the bottom.
- Added a new option to add a new custom payment for the checkout page.
- Added a new option for pay to users to allow for the users to add their cryptocurrency info.
- Added a new option to choose the maximum payment while the user requested his money.
- Added a new option to choose which group you want to exclude from the maximum payment.
- Added the groups one of the default options on the search.
- Added a new button of the editor to upload the image directly from your device.
- Added new options for the images ads to open the links on the same tab or new tab.
- Added options on the user menu to add the ask a question link, add a post link, or create a group link.
- Added a new option to make the website field on the edit profile required or not.
- Added new options to add the 2 new pages on the header user menu for the joined groups and managed groups.
- Added new options to add the 2 new pages on the user profile tabs for the joined groups and managed groups.
- Added 2 new tabs on the homepage tabs to add the poll based on your following and the poll with a specific time.
- Added a new widget "Important Notices" to add notes for the users.
- Added a new option to report the users.
- Added a new email template to send it to the admin when anyone reports users.
- Added a new option to show the buy points section on the badges and points template page.
- Added a new option to add FAQs for referrals.
- Added a new option to add text before the FAQs for referrals.
- Added a new option to add FAQs for subscriptions.
- Added a new option to add text before the FAQs for subscriptions.
- Added a new column on the users page in the admin area to show the registration date.
- Added a new option to order the posts on the posts section after the header or before the footer.
- Added a new option to choose which categories or custom posts will show on the posts section after the header or before the footer.
- Added a new option for adding posts to choose the notifications and emails sending with the same second while adding the post or choose to send it as a scheduled cron job.
- Added a new option to choose the time of the scheduled cron job if you choose the previous option to send them by schedule cron job by sending it one time daily, twice times daily, hourly, or every 30 minutes.
- Added a new option to choose how many posts you need to send for this email.
- Added a new option to choose user roles that can receive the emails and notifications of the recent posts with the same option or separately.
- Added new options to choose if you want to stop the notifications or emails for the recent posts and choose user roles that receive the notifications or emails.
- Added a new option for adding questions to choose the notifications and emails sending with the same second while adding the question or choose to send it as a scheduled cron job.
- Added a new option to choose the time of the scheduled cron job if you choose the previous option to send them by schedule cron job by sending it one time daily, twice times daily, hourly, or every 30 minutes.
- Added a new option to choose how many questions you need to send for this email.
- Added a new option to choose user roles that can receive the emails and notifications of the recent questions with the same option or separately.
- Added new options to choose if you want to stop the notifications or emails for the recent questions and choose user roles that receive the notifications or emails.
- FIXED: bug fixes.
v4.7 - 21 August 2021
=== New Features and improved ===
- Ready for the last WordPress version.
- Added a new option to block some words to register on the site.
- Added a new option to choose if you want this page, question, post, … for the logged users only or not.
- Added a new option on the user profile page to set or assign any badge for him directly.
- Added a new option to set the badges for the users by questions.
- Added a new option to set the badges for the users by answers.
- Added new options to choose if you want to send the mail and notifications for the new posts with the same option or separately.
- Added new options to choose if you want to send the mail and notifications for the new question with the same option or separately.
- FIXED: bug fixes.

v4.6 16 July 2021
=== New Features and improved ===
- Added a new option to choose where you want to show the ads, home, posts, pages, questions, groups,…
- Added a new option to add which excludes pages, posts, questions, or groups from the ads.
- Added a new option to add which excludes users from the ads.
- Added a new option to send notifications for users when new questions are added.
- Changed the old option of sending emails and notifications to make it for emails only.
- Added a new option to send notifications for users when new posts are added.
- Added a new option to send emails for users when new posts are added.
- FIXED: bug fixes.

v4.5.2 19 May 2021
=== New Features and improved ===
- Added a new option to messages to can upload a featured image or not.
- Added option to enable or disable the lightbox for the featured image at the messages.
- Added a new option to set the height and width for the featured image for the messages.
- FIXED: bug fixes.

v4.5.1 - 7 May 2021
=== Fixes and improved ===
- Update the Stripe package to the last version.
- FIXED: bug fixes.

= v4.4.4 =
=== New Features and improved ===
- Ready for the last WordPress version.
- Added a new option to remove the confirm password filed.
- Added a new plan in the subscription to allow the users to subscribe in two years plan.
- FIXED: bug fixes.

= v4.4.3 15 January 2021 =
=== New Features and improved ===
- Ready for the last WordPress version.
- Fixed the pagination in the users, tags, and categories pages.
- Fixed the permission to allow for the user to answer from the homepage.
- Fixed the custom notification when sending it to the users.
- Allow the other gender profile like the anonymous image.
- Fixed the name of the user profile page when someone registered with space.
- Fixed the email sender for the payment emails.
- Added a new feature to can use the variables in the email template title.
- Added a new style for the email templates.
- Added a new option to add your icon of the login or signup button in the mobile header.
- Added a new import demo system.
- FIXED: bug fixes.

= v4.4.2 - 23 December 2020 ==== New Features and improved ===
- Ready for the last WordPress version.
- Added a new option to show the recent questions for unlogged users on feed page or show message must login to see the feed in the Home template.
- Added a new option to show the recent questions for unlogged users on feed page or show message must login to see the feed in the Questions template.
- FIXED: bug fixes.

= v4.4.1 - 9 December 2020 =
=== New Features and improved ===
- Ready for the last WordPress version.
- Added a new option to choose if you want the owner of the group and the group moderators to edit the posts and comments or not.
- Added a new option to choose if you want the users to see the users in the public or private groups or not.
- FIXED: bug fixes.

= v4.4 2 December 2020 =
=== New Features and improved ===
- Update the Stripe package to the last version.
- Added a new option to backup your Discy Settings.
- Added a new option to pay to add a new answer.
- Added a new option to choose the way of the payment to pay to add a new answer, with payment methods, with points, or both.
- Added a new option to add the price of the add a new answer.
- Added a new option to add how many points you need to pay to answer if you activate the payment with points.
- Added a new option in the question setting if you want to set a custom price or custom points to allow the users to pay to answer for the specific question, or you can stop the payment for this question only.
- Added new permission to can add a new answer without pay from the user permissions group.
- FIXED: bug fixes.

v4.3.1 - 6 November 2020
=== New Features and improved ===
- Update the Stripe package to the last version.
- Added a new option to can stop the popup for the login form.
- Added a new option to can stop the popup for the registration form.
- Added a new option to can stop the popup for the forgot password form.
- Added a new option to can stop the popup for the ask question form.

=== New Features and improved ===
- Added a new option for the transactions of the payments with points saved in the statements.
- Added a new meta in the head HTML tag to color the Chrome browser in mobile with the theme color.
- Removed the requested category from the custom label and moved it to the requested label, to make all the requested in the theme in one place, request a new category, the user request his money.
- Made the post visits work by jQuery to avoid the plugin cache problems.
- Showed the alert more if the user needs to login to add a new comment.
- Fixed: After added new points or removed from the user and added the reason.
- Fixed: In some time, saved the payment duplicated in the statements.
- Fixed: The follow question button on the homepage after clicked on the load more.
- Fixed: The minimum limit for the number of items for the question tags.
- Fixed: The delete account problem in the profile page.
- Fixed: The tabs problem in the checkout page if you chose 2 payments method or more.
- Fixed: The reply on the answer with captcha.
- Fixed: The featured image on the question or answer, if you removed it, showed an empty image.
- Fixed: The repeated badge popup in some cases.
- Fixed: The notifications for the groups.
- Fixed: The problem in some time when moved the question to the trash.
- Fixed: The privacy problem of the profile page in some languages.
- Fixed: The menu on the mobile.
- Fixed: The breadcrumb problem in small devices.
- Fixed: The feed page problem in some cases.
- Fixed: The load of the google fonts.
- Fixed: The count of the answers when added to the answer from the homepage.
- Fixed: The problem in the pending questions and pending posts pages.
- Fixed: The problem with subscription plans with Stripe payment.
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

14 bình luận
 1. Bình đã bình luận

  Hi Triệu,
  cách thức lấy pass có thay đổi. Nhờ em chỉ anh với. Pass nay khong con xai dc *************

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc lại hướng dẫn là cái hình cuối mỗi bài viết. Cách lấy pass vẫn như cũ nó sẽ hiện 2 mật khẩu chữ và số a nhé

 2. Phuong đã bình luận

  File bị xoá rùi AD ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok đợi xíu ad fix nha

 3. Phụng đã bình luận

  Password download hiện tại nhập vô báo không đúng, Ad kiểm tra lại dùm mình nha

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cố gắng đợi 2 – 3 ngày nữa nhé. Mình đang fix tất cả link, cloud download bị die rồi

 4. Trong đã bình luận

  Admin ơi bạn có thể cho mình hỏi là khi mình cài theme này nhưng khi domain..com/wp-comments-post.php thì bị 403 Forbidden. Mà mình check nginx log thì báo access forbidden by rule request: “POST /wp-comments-post.php HTTP/1.1. Bạn có biết làm sao sửa lỗi này không ạ. Mình xin cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Discy không có báo cáo nào liên quan đến lỗi này. Lỗi này liên quan đến rewrite nginx, hãy thử research trên google để khắc phục nhé.

 5. Minh đã bình luận

  Mình có mua theme này bản quyền đầy đủ. Bạn nào quan tâm mình bán lại giá rẻ. Update cho các bạn trọn đời.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mình cũng có license nhé. Ở blog này vui lòng không có giao dịch mua bán nha.

 6. tran trung đã bình luận

  không biết crack theme này kiểu gì,admin hướng dẫn mình với

 7. messi đã bình luận

  Làm sao để crack được theme này vậy ah

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn mở tệp functions.php mã null ở đầu nhé

 8. máy lọc nước RO đã bình luận

  cảm ơn bạn đã chia sẻ

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.