Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Divi Booster v3.8.2 – Divi Theme by Elegant Themes

0

Divi Booster là một plugin WordPress giúp dễ dàng tùy chỉnh chủ đề Elegant Divi theme.

Divi Booster bổ sung 100 tùy chọn cấu hình mới cho Divi. Divi Booster cực kỳ dễ sử dụng – hầu hết các chức năng có thể được bật và tắt chỉ bằng cách tick dấu tùy chọn.

Divi Booster rất nhanh – biên dịch trước và giảm thiểu mã CSS và javascript được tạo khi lưu cấu hình và không phải khi người dùng truy cập trang web của bạn. Điều này có nghĩa là nó tải nhanh hoặc nhanh hơn mã tương đương được đặt trong chủ đề.

Demo: https://divibooster.com/divi-booster-the-easy-way-to-customize-divi/

Tính năng nổi bật Divi Booster – Divi Theme by Elegant Themes

Tính năng Divi Booster Plugin

  • Cài đặt toàn trang web: Icons, Layout, Links, Site Speed
  • Header: Tùy chỉnh Top Header, Main Header, Mobile Header
  • Tùy chỉnh Posts, Sidebar, Footer
  • Divi Builder: Tùy chỉnh Standard Builder, Visual Builder
  • Modules: Accordion, Blurb, Countdown, Email Optin, Gallery, Header (Full Width), Map, Portfolio, Portfolio (Filterable), Portfolio (Full Width), Post Navigation, Post Slider, Post,, Slider (Full Width), Pricing Table, Slider, Slider (Full Width), Text, Video
  • Plugins: tương thích Easy Digital Downloads, WooCommerce
  • Dành cho Developer Tools: Import / Export, Generated CSS, Generated JS, Generated Footer, HTML, Generated .htaccess Rules
Divi Booster WordPress Plugin v3.8.2 Nulled Free Changelog

= v3.8.2 =
* Removed Google+ from header / footer icons
* Added Linktree icon to header / footer and social media module icons
* Added Eventbrite icon to header / footer and social media module icons

= v3.8.0 =
* Extended contact form blacklist to work with custom email fields
* Fixed second slide button preview not working

New Update Changelog v3.7.9​
Fixed custom icon not working correctly with Divi Breadcrumbs Module
Added option to place site tagline below title in menu module

= v3.7.8 =
* Improved compatibility with older PHP versions
* Added option to link menu module site title to homepage
* Fixed phone number wrapping on mobile when top header text set
* Fixed custom icon path wrong on Divi Builder plugin

= v3.7.7 =
* Fixed WP Rocket affecting open image in lightbox feature
* Fixed site title not showing in menu module

= v3.7.6 =
* Fixed WP Rocket preventing accordion from loading fully closed
* Fixed htaccess overwritten when content read fails

= v3.7.5 =
* Added dynamic content support to portfolio module order by ID option
* Fixed toggle content briefly visible while loading fully closed accordion

= v3.7.4 =
* Added additional gallery sort options

= v3.7.3 =
* Fixed closeable accordion icon not inheriting individual toggle color and font size
* Enable Divi Builder by default now appends post ID to names to prevent duplicate slug issue

= v3.7.2 =* Mobile content width setting now applies to speciality sections

= v3.6.9 =
* Clarified wording on top header options

= v3.6.8 =
* Custom icons updated to work with Divi extended icons

= v3.6.7 =
* Fixed custom mobile width incorrectly applying to rows with own width set

= v3.6.6 =
* Fixed secondary header social icons on right not hidden before being moved. Thanks to Victor of divimundo.com

= v3.6.5 =
* Fixed menu module link spacing not persisting in theme builder

= v3.6.4 =
* Fixed warning about missing method in slider run once feature
* Updated "Run Once" option to work with both the standard and fullwidth slider

= v3.6.3 =
* Removed unnecessary thumbs.db files from plugin folder

= v3.6.2 =
* Slider module second button now previewable in the visual builder

= v3.6.0 =
* Added menu module option to set link spacing

= v3.5.9 =
* Fixed menu module vertical separator not centered for some font sizes
* Fixed visual builder styles not loaded when certain child themes active

= v3.5.8 =
* Updated social icons feature for Divi 4.10 compatibility

= v3.5.6 =
* Fixed person module icons not displaying in Divi 4.10

= v3.5.5 =
* Added option to show post tags in blog module

= v3.5.4 =
* Fixed undefined function et_builder_i18n() error in Divi pre 4.4.9

= v3.5.2 =
* Fixed menu module vertical separators applied to submenu items
* Added "Run Once" option to fullwidth slider automation animation

= v3.5.1 =
* Added option to change filterable portfolio tab order

= v3.5.0 =
* Added span tag to separator added by post title module tags feature

= v3.4.9 =
* Reverted map pin feature to earlier loading method due to errors

= v3.4.6 =
* Added phone icon to social media follow module

= v3.4.5 =
* Fixed portfolio sorting by Id duplicating items in subsequent portfolios
* Improved positioning of title text option in Extra

= v3.4.3 =
* Fixed errors in CSS manager feature

= v3.4.2 =
* Fixed person module email and website not showing in theme builder layouts

= v3.3.9 =
* Fixed unsupported operand error in countdown timer module option

= v3.3.8 =
* Added option to set footer menu alignment
* Improved footer option organization and wording

= v3.3.7 =
* Added Site-wide Settings > Accessibility > Enable Zooming option

= v3.3.6 =
* Updated title / tagline feature to omit tagline element when not visible
* Fixed custom overlay icon positioning in fullwidth portfolio

= v3.3.5 =
* Fixed assign-op error in custom icon feature
* Option to show tags in post title module now works on projects
* Fixed background automatic updates not working in WP 5.5
* Fixed gallery images per row affecting slider
* Fixed social icon font loading when not needed
* Added caching headers to social icon font files
* Fixed array offset errors in version update code

Xem thêm: Tổng hợp Plugin WordPress cao cấp miễn phí cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.