Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Filr Premium v1.2.2 NULLED – Secure Your Upload Files With Protected Link

0

Filr Premium là cách dễ dàng để xây dựng và hiển thị thư viện tài liệu an toàn trong WordPress. Tải lên tệp, chia sẻ liên kết an toàn hoặc sử dụng Mã ngắn để hiển thị thư viện tài liệu tuyệt vời.

Version Free: https://wordpress.org/plugins/filr-protection/

Source Pro: https://patrickposner.dev/plugins/filr/

TẢI TỆP LÊN Filr Premium – Secure Your Upload Files With Protected Link

Filr Premium - Secure Your Upload Files With Protected Link 1

Tạo mục nhập “File” trong khu vực quản trị của bạn trong Files -> Add new . Đặt tiêu đề cho tệp và tải tệp của bạn lên là xong.

Bạn cũng có thể kích hoạt mã hóa tên tệp , đặt ngày hết hạn hoặc giới hạn số lần tải xuống trong “Tùy chọn nâng cao”.

Filr Premium cũng có thể kiểm soát quyền truy cập tệp ở cấp độ người dùng (bằng e-mail) hoặc vai trò người dùng .

Tạo thư mục , sử dụng tệp bên ngoài , thêm số phiên bản để kiểm soát thêm việc quản lý tệp của bạn

Khi bạn sẵn sàng, hãy nhấn vào nút xuất bản và liên kết tải xuống của bạn sẽ được tạo để bạn có thể sao chép và chia sẻ với người dùng của mình.

QUẢN LÝ CÀI ĐẶT

Filr Premium - Secure Your Upload Files With Protected Link 2

Định cấu hình thư mục tệp tùy chỉnh của bạn , thêm bảo vệ toàn cầu thông qua tệp index.php hoặc .htaccess để chặn mọi truy cập trực tiếp vào thư mục của bạn.

Kiểm tra xem máy chủ của bạn có cài đặt và tiện ích mở rộng cần thiết để chạy Filr Premium mượt mà nhất có thể hay không.

Trực tiếp mở thư mục được bảo vệ của bạn để kiểm tra xem biện pháp bảo vệ đã được áp dụng hay chưa.

Thư viện:

Filr Premium – Secure Your Upload Files With Protected Link quản lý toàn bộ giao diện của shortcode thư viện. Màu sắc, kích thước phông chữ, bóng hộp và đường viền, kích hoạt và hủy kích hoạt các cột, sắp xếp lại chúng và hoàn toàn biến nó thành của bạn .

Trình tải lên giao diện người dùng:

Sửa đổi giao diện của trình tải lên giao diện người dùng và định cấu hình các cài đặt cụ thể cho việc sử dụng.

HIỂN THỊ MỘT THƯ VIỆN

Filr Premium - Secure Your Upload Files With Protected Link 4

Với shortcode [filr library="your-library"] , bạn có thể dễ dàng hiển thị một thư viện tài liệu. Gán tệp vào thư viện , đặt mã ngắn và người dùng của bạn có thể tải xuống và xem tệp của họ.

Filr Premium – Secure Your Upload Files With Protected Link cũng xử lý việc giảm động số lượng tải xuống , hiển thị các ngày còn lại . Bạn có thể kích hoạt và hủy kích hoạt một số cột để phù hợp với phong cách của mình.

THƯ VIỆN TÀI LIỆU TỐT NHẤT TRONG WORDPRESS

Filr được sử dụng vì nhiều lý do. Filr Premium đang tích cực phát triển và được nâng cấp vĩnh viễn với các tính năng tuyệt vời.

Filr Premium - Secure Your Upload Files With Protected Link 5

QUẢN LÝ THƯ MỤC

Quản lý tệp của bạn trong các thư mục và kiểm soát tối đa cách tệp được hiển thị và cấu trúc trong thư viện.

TỆP BÊN NGOÀI

Thêm các tệp bên ngoài vào thư viện Filr Premium một cách dễ dàng. Chỉ cần thay đổi chế độ tệp, dán URL bên ngoài và Filr xử lý phần còn lại.

TRÌNH TẢI LÊN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Cho phép người dùng tải lên tệp trực tiếp từ giao diện người dùng. Tùy chỉnh trình tải lên, giới hạn theo người dùng và quản lý thêm các quy tắc cho tải lên.

HẾT HẠN THEO NGÀY

Hết hạn tệp theo ngày. Đặt ngày kết thúc và để Filr quản lý việc theo dõi và hết hạn cho bạn. Filr Premium cũng được xử lý thông qua Cron-job để đảm bảo nó đi đúng điểm.

HẾT HẠN SAU LƯỢT TẢI XUỐNG

Hết hạn tệp theo số lần tải xuống. Một chỉ báo trong tổng quan về tệp hiển thị cho bạn các lượt tải xuống còn lại để bạn có thể dễ dàng theo dõi chúng.

MÃ HÓA

Mã hóa tên tệp của bạn tự động khi tải lên, kích hoạt sau hoặc hoàn nguyên hoàn toàn – tùy chọn của bạn.

ZIP

Khi bạn tải lên nhiều tệp cùng một lúc, Filr Premium sẽ tự động tạo tệp zip và tạo liên kết tải xuống phù hợp cho bạn.

GIỚI HẠN NGƯỜI DÙNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn có thể giới hạn quyền truy cập cho một người dùng hoặc toàn bộ vai trò người dùng trực tiếp trong một tệp. Người dùng sẽ chỉ thấy các tệp được phép trong shortcode.

BẢO VỆ THƯ MỤC

Bảo vệ đơn giản và đáng tin cậy cho thư mục tải xuống của bạn. Toàn cầu và mỗi lần tải xuống – không có cách nào khác.

TRÌNH DỌN DẸP TỆP

Trình dọn dẹp tệp tự động đảm bảo rằng chỉ các tệp mong muốn của bạn mới có trong thư mục của bạn. Filr Premium – Secure Your Upload Files With Protected Link kiểm tra trạng thái mỗi khi bạn chỉnh sửa, mở hoặc sửa đổi một tệp.

TÙY BIẾN

Tùy chỉnh mã ngắn trong cài đặt. Thêm cột, vô hiệu hóa chúng, sắp xếp lại thứ tự – tùy thuộc vào bạn cách Filr Premium sẽ hiển thị tài liệu và tệp của bạn như thế nào.

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Cho phép người dùng tìm kiếm, sắp xếp và lọc trong thư viện tài liệu của bạn. Các biểu tượng SVG gọn gàng, thiết kế đáp ứng và các phương pháp thực hành tốt nhất giúp nó trở nên tuyệt vời trên mọi thiết bị.

Filr Premium - Secure Your Upload Files With Protected Link 6Filr Premium - Secure Your Upload Files With Protected Link 7Filr Premium - Secure Your Upload Files With Protected Link 8Filr Premium - Secure Your Upload Files With Protected Link 9

Changelog: Filr Premium – Secure Your Upload Files With Protected Link

Download Filr Premium v1.2.2 - Secure Your Upload Files With Protected Link NULLED Free
1.2.1
added finish translation
added french translation
prevent error if files array is empty
auto cleaner only with filter
filr_allow_file_access hook for additional permission checkup
fixed all folders in select menu
Windows-environment support
1.2
target blank option for external files
user as row (uploaded by) (pro only)
frontend uploader with file name, folder and library selection (pro only)
restrict uploaded files by user email and/or role from frontend (pro only)
notification email after file submission (pro only)
automatically restrict file from frontend uploader to the user
Added option to encrypt File ID in secure URLs
1.1
mobile design
secure download links (pro only)
options for default sorting
option to adjust fontsize for folder headline
enhanced status with max_upload_limits, max_post_size
setting deactivate search/pagination also applies to folders now
updated language files
WP 5.8 compatibility check
1.0.0
support for external files (pro only)
frontend file uploader (pro only)
filter for replacing the entire directory used by Filr
better error handling for large files
prevent error notices when empty files are created
0.9.5
better freemius integration
fixed date sorting
0.9.4
decrease remaining on download (ajax) (pro only)
added file preview for images (pro only)
added version number (pro only)
improved markup for easier styling of rows
improved styles for better theme compatibility
updated translation
better fail-safe bootup
0.9.3
fixed published/modified date
class_exists for ZIPArchive to prevent errors
Added options to toggle search and pagination
added folder management (pro only)
fixed decrease download ajax (pro only)
improved german translation
0.9.2
fixed restriction by mail
fixed missing min assets for search and sorting

0.9.1
SDK bufix which results in fatal error
0.9
option to use publish date instead of last modified date
option to overwrite the download button label
included password-protection for zip files
improved user mail and user role restriction
improved trialing
0.8
New shortcode with datatable.just
More performance improvements
Modified and optimized strings and localisation
Option to configure the order of columns
Additional rows to activate and use (filetype and modification date)
latest freemius SDK
0.7
fixed conditional for expiration
readme improvments
0.6
CSS bugfixes
readme improvements
0.5
Initial release
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.