Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính

0

Google Trang tính giúp bạn dễ dàng đặt một vùng tùy chỉnh làm vùng in trong sổ làm việc của mình. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều ô, một trang tính hoặc thậm chí toàn bộ sổ làm việc sẽ được in.

Để làm điều đó, trước tiên bạn sẽ phải học cách đặt vùng in trong Google Trang tính.

Đặt Vùng In thành Chỉ In Các ô đã Chọn

Nếu bạn chỉ có dữ liệu của mình trong các ô cụ thể trong trang tính của mình, bạn có thể định cấu hình một tùy chọn để Google Trang tính chỉ in các ô đã chọn đó.

 1. Khởi chạy trình duyệt web trên máy tính của bạn, truy cập Google Trang tính và mở sổ làm việc bạn muốn in.
 2. Chọn các ô bạn muốn in trong sổ làm việc của mình.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Chọn Tập tin > In từ thanh menu của Google Trang tính. Ngoài ra, hãy nhấn Điều khiển + P (Windows) hoặc Yêu cầu + P (Máy Mac).
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Lựa chọn Các ô đã chọn từ In menu thả xuống ở bên phải. Điều này đảm bảo chỉ các ô đã chọn được in.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Lựa chọn Kế tiếp ở đầu màn hình.
 2. Thực hiện theo quy trình in tiêu chuẩn để in các ô của bạn.

Đặt Vùng In để In Toàn bộ Trang tính

Nếu sổ làm việc của bạn có nhiều trang tính và bạn muốn in một trang tính cụ thể, bạn có thể yêu cầu Google Trang tính thực hiện việc đó.

 1. Mở sổ làm việc của bạn bằng Google Trang tính trong trình duyệt web.
 2. Chọn trang tính bạn muốn in ở cuối sổ làm việc của mình.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Lựa chọn Tập tin > In từ thanh menu của Google Trang tính.
 2. Chọn Trang tính hiện tại từ In menu thả xuống ở bên phải. Bạn sẽ thấy bản xem trước trang tính hiện tại của mình ở bên trái.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Lựa chọn Kế tiếp ở trên cùng và làm theo trình hướng dẫn in tiêu chuẩn để in trang tính của bạn.

Đặt Vùng In để In Toàn bộ Sổ làm việc

Đôi khi, bạn có thể muốn in toàn bộ sổ làm việc Google Trang tính của mình, có thể bao gồm nhiều trang tính. Google Trang tính cũng có một tùy chọn để làm điều đó.

Khi bạn in toàn bộ sổ làm việc, hãy đảm bảo rằng máy in của bạn có đủ mực để in dữ liệu của bạn. Ngoài ra, nạp đủ giấy vào khay giấy của máy in để đảm bảo không bị gián đoạn khi bạn in sổ làm việc của mình.

 1. Truy cập sổ làm việc của bạn với Google Trang tính trong trình duyệt web.
 2. Chọn Tập tin > In từ thanh menu của Google Trang tính.
 3. Lựa chọn Sách bài tập từ In menu thả xuống ở bên phải.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Chọn Tất cả các trang tính từ Lựa chọn trình đơn thả xuống.
 2. Bạn sẽ thấy bản xem trước của toàn bộ sổ làm việc của mình ở bên trái. Nếu điều này có vẻ tốt với bạn, hãy chọn Kế tiếp ở góc trên bên phải.
 3. Sau đó, bạn sẽ chọn máy in của mình, chọn khổ giấy và các tùy chọn khác để cuối cùng in sổ làm việc của bạn.

Đặt Vùng In thành Tiêu đề In trên Mỗi Trang

Nếu dữ liệu Google Trang tính của bạn được trải rộng trên nhiều trang, bạn có thể muốn bao gồm các tiêu đề trên mỗi trang mà bạn in. Điều này làm cho việc đọc dữ liệu dễ dàng hơn vì bạn biết chính xác cột dành cho dữ liệu nào trên mỗi trang.

Để in tiêu đề cột trên mỗi trang, trước tiên bạn sẽ cố định hàng tiêu đề:

 1. Mở sổ làm việc của bạn và truy cập trang tính bạn muốn in.
 2. Lựa chọn Lượt xem > Đông cứng > 1 hàng từ thanh menu của Google Trang tính để cố định hàng đầu tiên trong trang tính của bạn.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Chọn Tập tin > In để định cấu hình các tùy chọn in cho trang tính của bạn.
 2. Lựa chọn Đầu trang và chân trang và kích hoạt Lặp lại các hàng cố định Phía bên phải.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Tùy chỉnh bất kỳ tùy chọn nào khác nếu bạn muốn. Sau đó, chọn Kế tiếp ở góc trên bên phải.

Tùy chỉnh khu vực in với ngắt trang tùy chỉnh

Bạn có thể thêm ngắt trang tùy chỉnh vào trang tính Google Trang tính của mình để cho máy in của bạn biết nơi dừng in trang và bắt đầu trang mới.

Để thêm ngắt trang trong trang tính của bạn:

 1. Lựa chọn Tập tin > In từ thanh menu của Google Trang tính.
 2. Chọn Đặt ngắt trang tùy chỉnh trong thanh bên ở bên phải.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Kéo đường chấm màu xanh lam trong trang tính của bạn để chỉ định ngắt trang. Sau đó, chọn Xác nhận ngắt ở góc trên bên phải.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính
 1. Nếu bạn không hài lòng với các ngắt trang được chỉ định, hãy chọn Cài lại ở trên cùng để đặt lại ngắt trang.
 2. Lựa chọn Kế tiếp ở góc trên cùng bên phải để tiếp tục in trang tính của bạn với các ngắt trang tùy chỉnh.
Cách đặt Vùng in trong Google Trang tính

Dễ dàng tùy chỉnh và đặt vùng in trong Google Trang tính

Google Trang tính cung cấp cho bạn sự linh hoạt để in bất kỳ phần nào của sổ làm việc mà bạn muốn. Bằng cách này, bạn có thể tập trung vào dữ liệu chính mà bạn muốn in trong khi bỏ qua mọi thứ khác. Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn ra ngoài.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.