Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Avas Theme v6.3.5 NULLED – Multi-Purpose WordPress Theme

4

Avas | Multi-Purpose WordPress Theme là một chủ đề WordPress đáp ứng đa mục đích với trọng lượng nhẹ và ít plugin hơn.

Avas sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, chẳng hạn như một doanh nghiệp, trang web của công ty, đại lý, danh mục đầu tư, ứng dụng, tin tức, blog, tạp chí, dịch vụ làm sạch, xây dựng, thiết kế, tự do, đám cưới, nhà hàng và nhiều hơn nữa.

WordPress Avas có hơn 25 bản demo được tạo sẵn khác nhau, cài đặt bản demo chỉ bằng một cú nhấp chuột được hỗ trợ, vì vậy bạn có thể chọn bất kỳ bản demo nào theo sở thích của mình. Các mẫu Avas đã được tạo bằng Elementor trình tạo trang cực nhẹ cực nhanh với tính năng kéo và thả, do đó trang web của bạn sẽ không tải nhiều.

Theme Avas đã thêm nhiều tùy chọn vào bảng cài đặt chủ đề với Redux Framework, vì vậy bạn không cần bất kỳ kiến ​​thức lập trình nào.

 • Xem thêm các chủ đề (theme) WordPress đa năng, chuẩn SEO

Demo: https://themeforest.net/item/avas-multi-purpose-responsive-wordpress-theme/19775390

Tính năng Theme Avas – Chủ đề WordPress đa mục đích

Included Avas Theme

 • Được xây dựng với Redux Framework để dễ dàng tùy chỉnh và các tùy chọn vô tận.
 • Được xây dựng bằng Twitter Bootstrap.
 • Trình tạo trang Elementor, trình tạo trang nhẹ tốt nhất, sẽ không làm chậm trang của bạn. Bạn có thể tạo một trang thú vị hơn trong vài phút.
 • SEO được tối ưu hóa cho một công cụ tìm kiếm dễ nhận biết, 100% đáp ứng, hoạt động tuyệt vời trên tất cả các thiết bị.
 • Hiệu ứng thị sai mịn.
 • Thiết kế pixel hiện đại với 19 mẫu có thể tùy chỉnh.
 • Danh mục phòng trưng bày tuyệt đẹp được tối ưu hóa cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và thiết bị di động.
 • Biểu tượng phông chữ tích hợp cho Google Font, Font Awesome, Flaticon và Icomoon.
 • Mẫu liên hệ tích hợp đầy đủ 7 với kiểu CSS dựng sẵn.
 • Phản hồi tiêu đề menu dính.
 • Trái – thanh bên phải của blog.
 • Bố cục danh mục đầu tư được lọc để chọn một lưới gồm ba cột, một lưới gồm bốn cột và đánh số trang.
 • Tương thích WPML Multilingual CMS.
 • Hỗ trợ cho các chủ đề WordPress.
 • Các vật dụng tùy chỉnh bao gồm.
 • Tích hợp cài đặt bản demo một cú nhấp chuột.
Avas | Multi-Purpose WordPress Theme Nulled Free Changelog

v6.3.5 – MARCH 14, 2022
- Integrated: "WPC Smart Quick View for WooCommerce" plugin for Quick View products.
- Integrated: "WPC Smart Wishlist for WooCommerce" plugin for Wishlist products.
- Integrated: "WPC Smart Compare for WooCommerce" plugin for Compare products.
- Added: Video option on single portfolio.
- Fixed: PHP error "Undefined variable" on single post.
- Fixed: After click "ADD TO CART", "VIEW CART" text overlapping to the product name on Woocommerce product.
- Fixed: Portfolio archive page show duplicate portfolio.
- Fixed: Top Header login text and icon not in same align.
- Fixed: Browsers Adblocker extensions block header ads.
- Tweak: Posts "Video Option" position changed to the sidebar at backend.
- Tweak: Changed Woocommerce product "ADD TO CART" hover effect.
- Tweak: Enqueue styles more specifically for plugins, custom post types, theme options, etc.
- Updated: Redux Framework.
v6.3.4.1 – FEBRUARY 10, 2022
- Fixed: PHP version 8x compatible issue.
- Updated: Redux Framework.

v6.3.3.2 – JANUARY 17, 2022
- Integrated: "The Events Calendar" plugin.
- Added: WooCommerce Product list under mini cart icon on the header.
- Added: Min-height option to the Avas Profile widget style 2.
- Fixed: Add to cart icon not showing product count without reloading the page when adding product to the mini cart icon on the header.
- Fixed: Always display WordPress Default gallery border which affected on Elementor Basic Gallery widget.
- Fixed: Some FontAwesome icons are not showing.
- Updated: Redux Framework.
- Note: If you see any icons not showing properly please check this: https://tiny.one/avas-icons-issue
v6.3.3.1 – JANUARY 01, 2022
- Added: "Dark mode enable when loading the website" option on Theme Options panel.
- Fixed: Few demos couldn't import.
- Fixed: Single Portfolio gallery arrow overlapping on the sticky header.
- Fixed: Sub-menu box-shadow missing.
- Fixed: Avas Chart icon didn't show properly on Elementor editor mode.
v6.3.2.0 – NOVEMBER 01, 2021
- Added: Box-Shadow to the sticky header.
- Added: Sticky Header height on Theme Options panel.
- Added: Sticky Header for Responsive Device on Theme Options panel.
- Added: Search icon, menu button, cart icon, side menu/hamburger icon, sticky logo on Header style 10.
- Added: "Top Header Welcome Message" enable/disable option for mobile phones on Theme Options panel.
- Added: "Top Header Date" enable/disable option for mobile phones on Theme Options panel.
- Added: "Top Header Phone" enable/disable option for mobile phones on Theme Options panel.
- Added: "Top Header Email" enable/disable option for mobile phones on Theme Options panel.
- Added: "Top Header News Ticker" enable/disable option for mobile phones on Theme Options panel.
- Added: "Top Header News Ticker" width for mobile phones on Theme Options panel.
- Added: "Top Menu" enable/disable option for mobile phones on Theme Options panel.
- Added: "Top Header Login" enable/disable option for mobile phones on Theme Options panel.
- Added: "Top Header Social Icons" enable/disable option for mobile phone on Theme Options panel.
- Tweak: Set the responsive menu to the top right beside the logo.
- Tweak: Megamenu changed to full width.
- Fixed: RTL responsive menu wasn't on right aligned.
- Fixed: Responsive menu item color, background color, border color, etc not changing through Theme Options panel. You may need to add the color again via the Theme Options panel.
- Fixed: Search not working on Header style 10.
- Fixed: Portfolio archive and Portfolio category archive templates style issue.

v6.3.1.1 – SEPTEMBER 23, 2021
- Fixed: Avas Core plugin PHP error while trying to install on PHP version lower or upper than 7.4.
- Added: Margin, Border, Border-radius, Border color, Background color options on the Main menu item on Theme Options panel.
- Added: Height and Box-shadow options for the Search function on the "Avas Gallery" Elemenetor widget.
- Updated: Redux Framework.

v6.3.1 – SEPTEMBER 16, 2021
- Added: Related post-bar navigation color on Theme Options panel.
- Added: Related course bar navigation color on Theme Options panel.
- Added: Service template excerpt limit on Theme Options panel.
- Added: Side Menu/Hamburger icon padding option on Theme Options panel.
- Added: Search icon padding option on Theme Options panel.
- Added: Top header height for mobile phone in Theme Options panel.
- Added: New social icons Dribbble, Tiktok, WeChat, Viber, Line, Foursquare, Mix, Ravelry, Delicious, DeviantArt, Meetup, Quora, Discord, Goodreads, Medium, Ello.
- Fixed: "Theme registered on another domain already" notice was not showing.
- Fixed: Single Portfolio Full Width template comment section not showing.
- Fixed: Blog template read more button aligned not correctly.
- Fixed: Responsive menu fonts not changing via Theme Options panel.
- Fixed: After imported Creative Agency demo data, shop menu item not showing products.
- Tweak: Single portfolio progress-bar height increased.
- Tweak: Set single portfolio meta icons more space.
- Implement: Bootstrap Icons.
- Migrated: All widgets icons to Fontawesome 5 those have Fontawesome 4. List of widgets: Heading, Call to action, Icon Box button icon, Image Box button icon. Please add the icons again if you find them missing on the above widgets.

VERSION 6.3.0.3 – AUGUST 11, 2021
- New: Bicycle Repair demo released. Checkout: https://tinyurl.com/avas-bicycle-repair
- Added: Custom Background, Gradient color option on "Avas Dual Button" Elemenetor widget.
- Added: Title background color, HTML Tag option on "Avas Image Hover" Elemenetor widget.
- Fixed: "Avas Image Hover" Elemenetor widget description line height not working.
- Fixed: "Avas Price Menu" Elemenetor widget style not working.

VERSION 6.2.6 – JULY 01, 2021
- New: Bakery demo released. Checkout: https://tinyurl.com/avas-bakery
- Fixed: Post pagination not working properly on the front page.
- Fixed: Registration page overlay issue.
- Fixed: Theme Options Typography line-height value set automatically when sets the font size.
- Fixed: WooCommerce product name font size not changing via Theme Options panel.
- Fixed: Pagination border color not changing.
- Fixed: Avas Post Alter widget Space between post and Content Position(X) setting not working on responsive devices.
- Added: WooCommerce product background color on Theme Options panel.
- Added: WooCommerce Product hover Add to Cart text color, hover color, background color, typography on Theme Options panel.
- Tweak: WooCommerce notice icon color change via Theme Options > WooCommerce > WooCommerce Cart & Checkout Page border line color.

v6.1.35
- Fixed: PHP error notice.
- Fixed: Preloader stuck on Mozilla Firefox browser and Mobile Phones.
- Fixed: Avas Button style 5 hover padding not working.
- Removed: Text-transform uppercase from WooCommerce product title.
- Updated: Redux Core.

v6.1.34 – APRIL 1, 2021
- Fixed: Post image alignment issue.
- Removed: "Avas Instagram" Elementor widget due to Instagram company stopped providing their API services.
- Developer: Set locale for change the comma to decimal avoid brakes of Elementor generated CSS style.

v6.1.32 – MARCH 16, 2021
- Integrated: Gravity Form.
- New: "Avas Gravity Form" Elemenetor widget.
- Added: Product height option in "Avas WooCommerce Grid" Elemenetor widget.
- Added: ALT tag to the WooCommerce product hover image.
- Fixed: WooCommerce product hover image not showing correctly.

VERSION 6.1.31 – MARCH 4, 2021
- New: eBook demo released. Check out here https://tinyurl.com/avas-ebook
- New: "Avas Gallery" Elemenetor widget. Example: https://tinyurl.com/avas-gallery-widget
- Added: "Avas WooCommerce Grid" Elemenetor widget background-color, box-shadow, title hover color, title hover background-color.
- Added: "Avas WooCommerce Carousel" Elemenetor widget background-color, box-shadow, title hover background-color.
- Added: WooCommerce cart & checkout page's button background color, hover color, borderline color can be changed via the Theme Options panel.
- Fixed: "Avas Icon Box" Elemenetor widget SVG icon color not changing.
- Fixed: WooCommerce related product responsive issue.
- Fixed: "Avas WooCommerce Product Grid" Elemenetor widget responsive issue.

v6.1.30 – FEBRUARY 8, 2021
- New: "Avas Team Alter" Elemenetor widget. Example: http://bit.ly/2OiLTsz
- Fixed: Single Portfolio gallery thumbnail image broken.
- Fixed: Admin console JS error("TypeError: jQuery(...).typeWatch is not a function").

VERSION 6.1.26 – JANUARY 20, 2021
- Tweak: Related Posts and Single Post options set separately as submenu of Posts option.
- Added: Related posts Style 1, Style 2 in Theme Options panel.
- Added: Total Related posts count in Theme Options panel.
- Added: Related posts title hover color in Theme Options panel.
- Added: Related posts title typography in Theme Options panel.
- Fixed: Sticky logo visible on "Header Style 2" and "Header Style 9".
- Fixed: Subheader error on custom posts types.
- Updated: Redux Core.

VERSION 6.1.24 – JANUARY 3, 2021
- New: "Avas Lottie" Elemenetor widgets. Example: http://bit.ly/3hAdyzM
- Added: 404 error page template customize options in Theme Options panel.
- Updated: Redux Core.

VERSION 6.1.23 – DECEMBER 22, 2020 =
- New: "Avas Hotspot" Elemenetor widgets. Example: http://bit.ly/34xRTTk
- Added: Sticky logo on Theme Options > Global > Logo.
- Fixed: Elemenetor "Hide Title" not working in editor mode.

= v6.1.22 – DECEMBER 10, 2020 =
- Fixed: Cart PHP warning.
- Fixed: "Avas Post Grid" Elementor widget Style 3 date color not changing.
- Fixed: Header's menu bar behind to the Revolution Slider, z-index issue.
- Fixed: jQuery.fn.click() event shorthand is deprecated.
- Fixed: jQuery.fn.load() event shorthand is deprecated.
- Fixed: jQuery.fn.focus() event shorthand is deprecated.

v6.1.21 – DECEMBER 4, 2020
- Added: New header Style 11.
- Added: Style 3 for "Avas Post Grid" Elementor widget.

v6.1.20 – NOVEMBER 24, 2020
- New: "Avas Background Clip Text" Elementor widget created. Example: https://bit.ly/2UShaCx
- Added: Content alignment option in "Avas Post Grid" Elementor widget.
- Added: 27 more effects on the "Avas Image Hover" Elemenetor widget, total 32 effects. Example: https://bit.ly/35WQkzK
- Added: Minimum Height option for woo-commerce product column on Theme Options > WooCommerce > WooCommerce Product Minimum Height.
- Fixed: "Navigation Menu" widget arrow not display properly on RTL mode.
- Fixed: "Avas Icon Box" Elemenetor widget style 1 center description text not working on RTL mode.
- Fixed: Contact Form 7 plugin "Select" field RTL mode.

v6.1.18 – NOVEMBER 08, 2020- Added: Background Slider for Elementor section. Example: https://bit.ly/3jIqt25
- Added: Avas Menu Elementor widget. Example: https://bit.ly/3l6Tt57
- Added: Avas Search Elementor widget. Example: https://bit.ly/2IebT5B
- Added: Avas Side Menu Elemenetor widget. Example: https://bit.ly/3kbghzc
- Added: Avas Cart Elemenetor widget. Example: https://bit.ly/358J2bz
- Fixed: Top Header turn to disable when Main Header set disable.
- Fixed: Elementor editor tablet view responsive menu not showing correctly.
- Fixed: Missing translation arguments for custom post types sidebars.
- Tweak: Search icon click to show/hide function added.
- Updated: Redux Core.

v6.1.17 – OCTOBER 15, 2020
- Fixed: Without upload brochure image, single service page showing PHP error.
- Tweak: Portfolio sidebar name can be changed via Theme Options > Portfolio > Name.
- Tweak: Services sidebar name can be changed via Theme Options > Services > Name.
- Tweak: Team sidebar name can be changed via Theme Options > Team > Name.
- Tweak: Added all post types list on "Avas | Posts Gallery" widget.
- Tweak: Added all post types list on "Avas | Recent Posts" widget.
- Tweak: Remove the mobile menu icon if there is no menu selected.
- Updated: Redux Core.
VERSION 6.1.14 – OCTOBER 2, 2020
- Fixed: Lawyer demo broken issue.
- Fixed: PHP warning.
- Added: Avas Coupon for Elementor widget. Example: https://bit.ly/30ncY0Y
- Updated: Redux Core.

VERSION 6.1.13 – SEPTEMBER 25, 2020
- Added: Search field on Theme Options panel.
- Added: Top Header height on Theme Options panel.
- Added: Main Header height on Theme Options panel.
- Added: Sub Header height on Theme Options panel.
- Added: Pagination number and arrow size option on Theme Options panel.
- Added: Pagination Fonts option on Theme Options panel.
- Fixed: WooCommerce checkout page responsive issue.
- Fixed: Title length affected on single post.
- Updated: Redux Core.

password: Xem hướng dẫn bên dưới

4 bình luận
 1. cafe đã bình luận

  theme này cài vô nó hiện bảng bắt đăng ký register bạn ơi

  => Please register the Avas theme to unlock all the features.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok bản fix sẽ sớm được update nhé. Ad đang test import demo

 2. Hạnh đã bình luận

  có redux do Redux.io + Dovy Paukstys không ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn có gửi y/c nào đó vui lòng dẫn link về author hoặc nguồn download để ko mất tgian search

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.