Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

FlyingPress v3.7.2 NULLED – Taking WordPress To New Heights

0

FlyingPress đưa WordPress lên tầm cao mới. Một plugin tất cả trong một để tăng tốc các trang web WordPress, từ bộ nhớ đệm trang, CDN đến tối ưu hóa hình ảnh.

Demo: https://flying-press.com/

Đặc trưng nổi bật FlyingPress – Taking WordPress To New Heights

Tối ưu hóa CSS

– Tạo CSS quan trọng và đã sử dụng
– Tải CSS không đồng bộ / tương tác không sử dụng
– Kết xuất các phần tử HTML lười biếng

Tối ưu hóa phông chữ

– Tự lưu trữ, nội dòng & kết hợp Phông chữ Google
– Thêm phông chữ dự phòng trong khi tải (hoán đổi hiển thị)
– Tải trước phông chữ

Trang Cache – FlyingPress

– Tạo các trang HTML tĩnh
– Tải trước bộ nhớ đệm
– Định cấu hình Nginx / Apache / LiteSpeed ​​để phục vụ bộ đệm
– Tải trước các trang trong trình duyệt khi di chuột
– Tích hợp Varnish

Tối ưu hóa Hình ảnh

– Thêm các thuộc tính chiều cao và chiều rộng bị thiếu
– Tải trước các hình ảnh quan trọng

Defer JavaScript

– Loại bỏ JavaScripts chặn kết xuất
– Trì hoãn các tập lệnh cho đến khi người dùng tương tác
– Sửa các tập lệnh jQuery chặn hiển thị

Lazy Loading

– Hình ảnh tải chậm & iFrames
– Hình ảnh trình giữ chỗ trên YouTube tự lưu trữ – Tải tự nhiên hoặc JavaScript chậm
– Loại trừ hình ảnh trong màn hình đầu tiên
– Tải chậm bất kỳ hình ảnh nền nào với FlyingPress

Minify CSS và JavaScript

– Giảm thiểu các tệp CSS & JS trong máy chủ hoặc qua CDN

Trình dọn dẹp cơ sở dữ liệu

– Xóa các mục không cần thiết và tối ưu hóa bảng

FlyingPress CDN

FlyingCDN (add-on)

Độ trễ toàn cầu <30ms

– Hơn 40 PoP trên toàn thế giới
– Mạng cấp 1 với 18Tbit+ backbone
– Máy chủ hỗ trợ NVMe + SSD

Sao chép tệp Global từ FlyingPress

– Tự động sao chép các tệp trên các vùng khác nhau
– Hiệu suất vô song khi truy cập các tệp chưa được lưu trữ

Minify CSS & JS một cách nhanh chóng

– Giảm tải CSS và JS từ máy chủ của bạn

Nén hình ảnh & WebP

– Nén hình ảnh nhanh với FlyingPress
– Chuyển đổi WebP nhanh – Phân phối WebP có điều kiện

Tùy chỉnh Domain & Purging

– Miền tùy chỉnh kết nối
– Xóa bộ nhớ cache CDN chỉ bằng một cú nhấp chuột

Resize Images cho Desktop & Mobile

– Cung cấp hình ảnh thay đổi kích thước tùy thuộc vào thiết bị

Changelog: FlyingPress – Taking WordPress To New Heights

Download FlyingPress v3.7.2 - Taking WordPress To New Heights Nulled Free

= v3.7.2 - 26 November, 2021 =
- Improvement: Keyless activation on plugin update
- Fix: Removed purge actions for non-admin (revert)
= 3.6.0- 10 September, 2021 =
- New: Responsive images using FlyingCDN
- Fix: Preload image from srcset if found

= v3.5.6 - 16 July, 2021 =
- Improvement: Use get_home_url() instead of get_site_url()
- Improvement: Allow exclude scripts from defer when inline defer is enabled
- Improvement: New documentation

= v3.5.5 - 21 June, 2021 =
- Improvement: Better CSS and JS files detection
- Improvement: Updated internal libraries
- Improvement: Hash CSS files with CDN url

= v3.5.1 - 12 June, 2021 =
- Fix: Support for youtube-nocookie.com YouTube embeds

= v3.4.0 - 07 June, 2021 =
- New: Enable or disable script to load on user interaction
- New: Only "safe" optimizations are enabled by default
- Fix: x-flying-press-source header will display LiteSpeed or Apache
- Fix: Use get_id() instead of ID for WooCommerce compatibility
- Improvement: Remove async attribute when defer is enabled
- Improvement: Minor UI improvements

= v3.0.7 - 26 Mar, 2021 =
- Improvement: Added user-agent "FlyingPress" while preloading
- Fix: Add width and height to images not uploaded using Media
- Fix: Add width and height to SVGs
- Fix: Fatal errors while installing in PHP 8

= v2.13.1 - 17 Feb, 2021 =
- Tweak: Increased user interaction timeout to 10s
- Fix: Prevent preloading cache after saving settings when cache is disabled
- Fix: Prevent self-hosting Google Fonts when there is an error in response
- Fix: Remove preconnects to fonts.gstatic.com when self-hosting Google Fonts
- Fix: Prevent base64 images from preload
  • Download FlyingPress v3.7.2 – Taking WordPress To New Heights Nulled Free (fix 16-12): flying-press372.zip
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.