GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED – Dev4Press

0

Nâng cao diễn đàn bbPress với các cuộc thăm dò chủ đề

GD Topic Polls Pro for bbPress triển khai hệ thống thăm dò ý kiến ​​cho các diễn đàn do bbPress cung cấp, nơi người dùng có thể thêm cuộc thăm dò ý kiến ​​vào các chủ đề, với nhiều cài đặt để kiểm soát việc bỏ phiếu, kết thúc cuộc thăm dò ý kiến, hiển thị kết quả và hơn thế nữa.

Demo: https://plugins.dev4press.com/gd-topic-polls/

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​trong GD Topic Polls Pro for bbPress

Plugin dễ sử dụng để thêm các cuộc thăm dò vào các chủ đề diễn đàn được hỗ trợ bởi bbPress, với nhiều tùy chọn để kiểm soát biểu quyết, hiển thị và những thứ khác.

Thăm dò ý kiến ​​trong chủ đề GD Topic Polls Pro for bbPress

Thêm các cuộc thăm dò vào bất kỳ chủ đề nào trong diễn đàn bbPress. Kiểm soát câu hỏi thăm dò, mô tả, câu trả lời có sẵn để người dùng bỏ phiếu và hơn thế nữa.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Bỏ phiếu thăm dò ý kiến GD Topic Polls Pro for bbPress

Tùy thuộc vào cài đặt cuộc thăm dò, người dùng diễn đàn có thể bỏ phiếu trong một cuộc thăm dò cho một phản hồi duy nhất hoặc nhiều phản hồi (không giới hạn hoặc giới hạn ở 2 hoặc nhiều hơn).

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Kết quả thăm dò ý kiến GD Topic Polls Pro for bbPress

Kiểm soát khả năng hiển thị kết quả cuộc thăm dò. Theo mặc định, kết quả cuộc thăm dò được hiển thị, nhưng nó có thể bị ẩn cho đến khi cuộc thăm dò được mở hoặc hiển thị chúng sau khi bỏ phiếu.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Tạo / Chỉnh sửa Biểu mẫu GD Topic Polls Pro for bbPress

Biểu mẫu để tạo (hoặc chỉnh sửa) cuộc thăm dò chủ đề rất đơn giản và dễ sử dụng, với đầy đủ thông tin các trường, xác nhận khi gửi, các trường bắt buộc được đánh dấu…

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Chỉnh sửa câu trả lời GD Topic Polls Pro for bbPress

Bạn có thể thêm hai hoặc nhiều câu trả lời cho mỗi cuộc thăm dò. Các điều khiển dễ sử dụng cho phép bạn sắp xếp lại danh sách, xóa và / hoặc thêm các câu trả lời mới.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Cài đặt thêm

Cuộc thăm dò có các cài đặt bổ sung để bỏ phiếu, số lượng phản hồi được phép, đóng cuộc thăm dò, hiển thị kết quả hoặc khả năng người dùng loại bỏ phiếu bầu.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Các tùy chọn để đóng cuộc thăm dò ý kiến

Có thể đóng cuộc thăm dò khi đến ngày đã đặt (sử dụng lịch có bộ chọn thời gian), số phiếu bầu hoặc để đóng cuộc thăm dò khi chủ đề đã đóng.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Hiển thị các cử tri trong kết quả

Plugin GD Topic Polls Pro for bbPress cho phép nhiều tùy chỉnh cuộc thăm dò, bao gồm các tùy chọn để hiển thị danh sách người bình chọn cho mỗi câu trả lời trong danh sách kết quả cuộc thăm dò.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Widget với danh sách thăm dò

Plugin cũng bao gồm một tiện ích đơn giản có thể liệt kê tất cả các cuộc thăm dò với thông tin về diễn đàn, chủ đề, số lượng câu trả lời, trạng thái và hơn thế nữa.

Tích hợp bbPress và BuddyPress

Plugin GD Topic Polls Pro for bbPress bao gồm các tính năng bổ sung để tích hợp tốt hơn với bbPress và cũng để tích hợp các cuộc thăm dò vào luồng hoạt động BuddyPress dọc theo các chủ đề phụ.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Lượt xem chủ đề

Plugin GD Topic Polls Pro for bbPress đăng ký hai chế độ xem chủ đề, hiển thị các chủ đề với cuộc thăm dò ý kiến. Một chế độ xem hiển thị tất cả các cuộc thăm dò và chế độ xem còn lại hiển thị các cuộc thăm dò chỉ dành cho người dùng đã đăng nhập.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Biểu tượng thăm dò ý kiến

Đối với mỗi chủ đề có cuộc thăm dò, hãy hiển thị biểu tượng trong danh sách các chủ đề (xem hoặc diễn đàn, tìm kiếm và các địa điểm khác). Biểu tượng được hiển thị ở phía trước của tiêu đề chủ đề.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Luồng hoạt động BuddyPress

Plugin GD Topic Polls Pro for bbPress có thể tích hợp vào BuddyPress để đưa các cuộc thăm dò vào luồng hoạt động (hoạt động riêng hoặc một phần của hoạt động chủ đề), với một vài tùy chọn khác.

Quản trị cuộc thăm dò ý kiến

Về phía quản trị viên, plugin bao gồm các bảng để quản lý tất cả các cuộc thăm dò, phiếu bầu riêng lẻ, bảng cài đặt cho các cài đặt và công cụ plugin khác nhau.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Bảng điều khiển plugin GD Topic Polls Pro for bbPress

Plugin bao gồm bảng điều khiển dễ sử dụng để có tổng quan nhanh về các cuộc thăm dò mới nhất và các phiếu bầu mới nhất, với một số thông tin thống kê cơ bản.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Giới thiệu về plugin

Trang giới thiệu chứa thông tin về phiên bản plugin chính hiện tại, với các trang bổ sung bao gồm bảng thay đổi, thông tin plugin GD Topic Polls Pro for bbPress và hơn thế nữa.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Hệ thống thông báo

Plugin GD Topic Polls Pro for bbPress chứa hệ thống thông báo để gửi phiếu bầu tức thì và thông báo email tổng hợp hàng ngày cho tác giả và người kiểm duyệt cuộc thăm dò.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Danh sách các cuộc thăm dò

Lưới này hiển thị tất cả các cuộc thăm dò với các chủ đề với thông tin chi tiết về mỗi cuộc thăm dò (phản hồi, cài đặt) và các tùy chọn để lọc phiếu bầu cho mỗi cuộc thăm dò.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Danh sách bình chọn cuộc thăm dò

Một lưới khác hiển thị danh sách tất cả các phiếu bầu, cho mỗi cuộc thăm dò, với thông tin về phiếu bầu, các tùy chọn để lọc danh sách theo cuộc thăm dò hoặc phản hồi và hơn thế nữa.

GD Topic Polls Pro for bbPress v3.3.2 NULLED - Dev4Press

Plugin Settings

Plugin có các tùy chọn để chọn diễn đàn để vô hiệu hóa các cuộc thăm dò, các tùy chọn để kiểm soát cài đặt cuộc thăm dò và quyền truy cập công khai vào một số cài đặt và hơn thế nữa.

Tổng quan về các tính năng nhanh

Đây là tổng quan nhanh về tất cả các tính năng của plugin GD Topic Polls Pro for bbPress

 • Một cuộc thăm dò ý kiến ​​cho mỗi chủ đề
 • Dễ dàng sử dụng biểu mẫu chỉnh sửa cuộc thăm dò
 • Thêm 2 hoặc nhiều câu trả lời vào cuộc thăm dò
 • Xác định câu hỏi thăm dò
 • Mô tả cuộc thăm dò tùy chọn
 • Cho phép người dùng bỏ phiếu sau khi trả lời
 • Cho phép người dùng xóa phiếu bầu của chính mình
 • Các tùy chọn để xem cuộc thăm dò ý kiến ​​và xóa bỏ phiếu bầu
 • Đóng cuộc thăm dò ý kiến ​​khi chủ đề đóng lại
 • Đóng cuộc thăm dò khi đến ngày
 • Đóng cuộc thăm dò khi đủ người dùng bình chọn
 • Luôn cho phép người dùng xem kết quả
 • Hiển thị kết quả sau khi cuộc thăm dò ý kiến ​​đóng lại
 • Hiển thị danh sách những người bình chọn trên danh sách kết quả
 • Kiểu dáng mặc định hoàn toàn đáp ứng
 • Kết xuất dựa trên mẫu
 • Ghi đè các mẫu từ chủ đề
 • Tích hợp luồng hoạt động BuddyPress
 • Số lượt xem chủ đề bbPress cho danh sách thăm dò
 • biểu tượng cuộc thăm dò danh sách chủ đề bbPress hiện tại
 • Tổng quan về cuộc thăm dò trên trang tổng quan và phiếu bầu
 • Hệ thống thông báo qua email
 • Thông báo bỏ phiếu tức thì
 • Thông báo tóm tắt hàng ngày
 • Widget để hiển thị danh sách các cuộc thăm dò
 • Admin danh sách phụ của tất cả các cuộc thăm dò chủ đề
 • Admin danh sách bình chọn bên cho mỗi cuộc thăm dò
 • Lọc phiếu bầu theo cuộc thăm dò ý kiến ​​hoặc phản hồi
 • Settings để hiển thị cuộc thăm dò
 • Settings cho các tính năng và mặc định của cuộc thăm dò
 • Các công cụ để nhập / xuất cài đặt
 • Công cụ xóa cài đặt plugin

Changelog: GD Topic Polls Pro for bbPress – Dev4Press

Download GD Topic Polls Pro for bbPress - Dev4Press Nulled Free

Version: 3.3.2 / february 15 2021
edit various updates to the plugin code
edit updated plugin icon for WordPress main menu
edit d4pLib 3.4
edit admin topics list missing the Poll column
Version: 3.3.1 / december 29 2020
new function to get Poll object from topic_id
new topic views now have set the default orderby and order arguments
edit d4pLib 3.3.1
fix potential issue with the Topic Views ordering
fix issue with the BuddyPress activity integration
Version: 3.3 / november 12 2020
edit refactored and updated to WordPress coding style
edit requires bbPress 2.6.2 or newer
edit removed support for bbPress 2.5
edit d4pLib 3.3
fix few minor issues caused by the shared library changes
Version: 3.2.1 / august 26 2020
fix invalid HTML tag ID’s used inside the poll editor form
Version: 3.2 / august 14 2020
new tested with jQuery 3.5
edit few plugin dashboard updates and improvements
edit d4pLib 3.2
Version: 3.1.2 / june 22 2020
edit few minor admin side layout updates and improvements
edit d4pLib 3.1.2
Version: 3.1.1 / june 17 2020
edit d4pLib 3.1.1
fix default value for the show results is not applied
Version: 3.1 / may 26 2020
edit rewritten the process for frontend files enqueue
edit removed the flapickr and replaced with one from d4pLib
edit d4pLib 3.1
fix listing missing users or votes in the plugin dashboard
fix few minor string for translation issues
Version: 3.0.2 / april 22 2020
edit few minor cosmetic updates
edit d4pLib 3.0.1
Version: 3.0.1 / april 6 2020
fix problem with the Notify module failing to send emails
fix database object wrong method call for the GMT offset
Version: 3.0 – Seth / march 20 2020
new plugin fully rewritten using namespacing and autoloading
edit various updates and improvements to the admin interface
edit d4pLib 3.0
fix few issues with query for the widget and shortcode
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.