Gon v2.1.9 NULLED | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

0

Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme phù hợp với các trang web thương mại điện tử. Chúng tôi đã đưa vào nhiều bố cục cho trang chủ, trang sản phẩm để mang đến cho bạn những lựa chọn tốt nhất trong việc tùy chỉnh. Gon không chỉ là một WooCommerce chủ đề, chúng tôi đã có một kế hoạch để phát triển Gon cho bất kỳ loại trang web nào: Business, Creative, News, Corporate,…

Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme là một chủ đề WordPress chuyên nghiệp. Nó đi kèm với rất nhiều tính năng và biến thể: Responsive Layout, Mega Menu, Page Builder, Awesome Slider Revolution, Product Quick View, Easy One Click To Install,… và hơn thế nữa.

Demo: https://themeforest.net/item/gon-responsive-multipurpose-wordpress-theme/13573615

Thông báo phiên bản

Dễ sử dụng, tuyệt vời và mạnh mẽ. Đây là những từ mà chúng ta nói về Gon. Bạn sẽ có thể xây dựng trang web của mình trong tích tắc mà không cần kiến ​​thức về mã hóa. Bạn đã sẵn sàng để có được nó ngay bây giờ?

Phản hồi khách hàng

Những đặc điểm chính

Tất cả các tính năng Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

 • 11+ Trang chủ Demo
 • Đáp ứng hoàn toàn 100%
 • Menu Mega tích hợp
 • Kinh ngạc Slider Revolution (tiết kiệm $ 29)
 • WPBakery Page Builder Tích hợp (tiết kiệm $ 64)
 • WooCommerce Tương thích
 • Sẵn sàng xem nhanh sản phẩm
 • Các bố cục sản phẩm khác nhau
 • Lọc sản phẩm theo màu
 • Chế độ danh mục đã sẵn sàng
 • Quyền lực Theme Bảng tùy chọn
 • Sidebars không giới hạn
 • Nhiều tiện ích con
 • Nâng cao Header Tùy chọn
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • WPML Tương thích
 • Màu sắc không giới hạn
 • Tích hợp phông chữ tuyệt vời
 • Danh sách mong muốn, So sánh Hỗ trợ
 • Tương thích bbPress
 • Tương thích với Dokan
 • Tích hợp danh mục đầu tư
 • Chứng thực, Tính năng, Tích hợp thành viên nhóm
 • Tích hợp bảng giá
 • Tích hợp trang Twitter, Flickr, Instagram, Facebook
 • Tích hợp đăng ký Feedburner
 • Tích hợp thanh trượt biểu trưng
 • Trên 900 Google Fonts
 • Hơn 20 mã ngắn
 • Tích hợp Google Map
 • Video – Tích hợp nền thị sai
 • RTL sẵn sàng
 • Cuộn mượt mà
 • Tìm kiếm Ajax
 • Dễ dàng một cú nhấp chuột để cài đặt
 • Miễn phí tuyệt vời Contact Form 7
 • Cập nhật miễn phí
 • Hỗ trợ chất lượng cao cấp miễn phí
 • Documentation

Changelog: Gon | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

Download Gon v2.1.9 | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme Nulled Free
v2.1.9 - 20 Aug 2021
- Updated: Slider Revolution 6.5.6
- Tweak: compatible with WooCommerce 5.6.0
- Tweak: compatible with YITH WooCommerce Wishlist 3.0.25

Version 2.1.8 - 26 July 2021
- Updated: Slider Revolution 6.5.5
- Updated: WPBakery Page Builder 6.7.0
- Tweak: compatible with WP 5.8
- Tweak: compatible with WooCommerce 5.5.2

v2.1.7 - 21 Mar 2021
- Updated: JS Library
- Updated: Slider Revolution 6.4.5
- Updated: WPBakery Page Builder 6.6.0
- Tweak: compatible with WooCommerce 5.1.0

Version 2.1.6 - 21 Jan 2021
- Updated: Slider Revolution 6.3.6
- Updated: WPBakery Page Builder 6.5.0
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.9.1

Version 2.1.5 - 16 Dec 2020
- Updated: Slider Revolution 6.3.3
- Tweak: compatible with WordPress 5.6
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.8.0

Version 2.1.4 - 24 Nov 2020
- Updated: Slider Revolution 6.3.1
- Updated: WPBakery Page Builder 6.4.2
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.7.0

Version 2.1.3 - 08 Oct 2020
- Updated: Slider Revolution 6.2.23
- Updated: WPBakery Page Builder 6.4.1
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.5.2

Version 2.1.2 - 21 Aug 2020
- Updated: Slider Revolution 6.2.22
- Updated: WPBakery Page Builder 6.3.0
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.4.1

Version 2.1.1 - 15 Aug 2020
- Updated: Slider Revolution 6.2.19
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.3.3
- Tweak: compatible with WordPress 5.5

Version 2.1.0 - 23 Jul 2020
- Updated: Slider Revolution 6.2.17
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.3.1
- Tweak: improve product lazy load

Version 2.0.9 - 12 Jun 2020
- Added: Instagram Access Token option
- Updated: Slider Revolution 6.2.12
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.2.0

Version 2.0.8 - 27 May 2020
- Updated: Slider Revolution 6.2.9
- Tweak: optimize JS
- Tweak: improve admin CSS

Version 2.0.7 - 09 May 2020
- Updated: Slider Revolution 6.2.6
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.1.0
- Tweak: Gon Importer

Version 2.0.6 - 24 Apr 2020
- Updated: WPBakery Page Builder 6.2.0
- Tweak: compatible with Yith WooCommerce Compare 2.3.20

Version 2.0.5 - 16 Mar 2020
- Updated: Slider Revolution 6.2.2
- Tweak: compatible with WooCommerce 4.0.0
- Tweak: compatible with YITH WooCommerce Wishlist 3.0.9

Version 2.0.4 - 14 Feb 2020
- Updated: Slider Revolution 6.1.8
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.9.2
- Tweak: compatible with YITH WooCommerce Wishlist 3.0.6
- Tweak: the sale label supports discount percent on variable product

Version 2.0.3 - 17 Jan 2020
- Updated: Slider Revolution 6.1.6
- Removed: Google Analytics Code option. Recommend using the Google Analytics plugin
- Tweak: admin ajax request

Version 2.0.2 - 25 Dec 2019
- Updated: WPBakery Page Builder 6.1
- Tweak: compatible with YITH WooCommerce Wishlist 3.0.5
- Removed: the add-to-wishlist-button.php template

Version 2.0.1 - 02 Dec 2019
- Updated: Slider Revolution 6.1.5
- Tweak: compatible with WordPress 5.3
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.8.1
- Tweak: add action allow to add custom social icons

Version 2.0.0 - 01 Nov 2019
- Change prefix of function, class from ts_ to gon_
- Move metaboxs to the ThemeSky plugin
- Move widgets to the ThemeSky plugin
- Change way to add style to compare popup
- Use the login form of WordPress instead of the custom login form
- Add version param to the JS/CSS files
- Re-define global JS variables
- Use CSS for background parallax instead of JS
- Separate third party javascripts
- Move custom fields of the Color attribute and product category to the ThemeSky plugin
- Don't override the mini-cart.php template anymore
- Move social sharing template to the ThemeSky plugin

Version 1.5.0 - 21 Aug 2019
- Updated: Slider Revolution 6.1.0
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.7.0

Version 1.4.9 - 02 Aug 2019
- Updated: Slider Revolution 6.0.8
- Updated: WPBakery Page Builder 6.0.5
- Updated: list Google Fonts
- Updated: Documentation

Version 1.4.8 - 01 Jul 2019
- Updated: WPBakery Page Builder 6.0.3
- Removed: Google Short Link from Twitter widget
- Fixed: related portfolios

Version 1.4.7 - 07 May 2019
- Fixed: Product Lightbox css issue
- Removed: Google+

Version 1.4.6 - 24 Apr 2019
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.6.1

Version 1.4.5 - 08 Apr 2019
- Updated: Smooth Scroll library
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.5.7

Version 1.4.4 - 28 Feb 2019
- Updated: WPBakery Page Builder 5.7
- Updated: Slider Revolution 5.4.8.3
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.5.5

Version 1.4.3 - 14 Dec 2018
- Updated: WPBakery Page Builder 5.6
- Updated: Slider Revolution 5.4.8.1
- Updated: Dokan templates
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.5.2

Version 1.4.2 - 03 Nov 2018
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.5.1

Version 1.4.1 - 30 Oct 2018
- Tweak: compatible with WooCommerce 3.5.0
- Tweak: optimize Product Deals element

Version 1.4.0 - 15 Oct 2018
- Updated: WPBakery Page Builder 5.5.5
- Tweak: Gon Importer

Version 1.3.9 - 27 Sep 2018
- Tweak: CSS for compare popup
- Tweak: dont show variation price if all variation prices are the same

Version 1.3.8 - 18 Sep 2018
- Updated: Slider Revolution 5.4.8
- Updated: WPBakery Page Builder 5.5.4
- Updated: Dokan template
- Improved: importing Widgets

Version 1.3.7 - 05 Jun 2018
- Tweak: Compatible with WooCommerce 3.4.1
- Tweak: Split the category and product sections on the shop/product category page
- Tweak: CSS for the new version of WooCommerce Multilingual
- Updated: Slider Revolution 5.4.7.4
- Updated: Documentation

Version 1.3.6 - 07 Apr 2018
- Updated: Slider Revolution 5.4.7.2
- Updated: WPBakery Page Builder 5.4.7
- Updated: Instagram widget
- Updated: Availability widget

Version 1.3.5 - 04 Mar 2018
- Updated: Slider Revolution 5.4.7.1
- Updated: WooCommerce's templates 3.3.3

Version 1.3.4 - 14 Feb 2018
- Updated: Slider Revolution 5.4.7
- Tweak: Compatible with WooCommerce 3.3.1

Version 1.3.3 - 26 Dec 2017
- Updated: WPBakery Page Builder 5.4.5
- Updated: Slider Revolution 5.4.6.4
- Added: Auto Play option to TS Products Slider element
- Tweak: show/hide elements on quickshop by using the same options with single product
- Fixed: removing "" character in custom css code
- Fixed: some small css issues with the new version of Dokan

Version 1.3.2 - 19 Oct 2017
- Updated: WPBakery Page Builder 5.4.2
- Updated: Slider Revolution 5.4.6.2
- Updated: Twitter API key
- Tweak: Compatible with WooCommerce 3.2.1
- Tweak: Compatible with WooCommerce Multilingual 4.2.4

Version 1.3.1 - 30 Aug 2017
- Updated: Revolution Slider plugin 5.4.5.2
- Updated: Visual Composer plugin 5.2.1
- Tweak: CSS for the new version of Dokan

Version 1.3.0 - 03 Jul 2017
- Updated: Revolution Slider plugin 5.4.5.1
- Tweak: Compatible with WooCommerce 3.1.0
- Fixed: warning when installing plugins on WordPress 4.8 with TGMPA

Version 1.2.9 - 28 May 2017
- Updated: Revolution Slider plugin 5.4.3.1
- Tweak: Compatible with Dokan 2.6.2
- Tweak: Compatible with WooCommerce Multilingual 4.1.4
- Added: Grid layout for Deals Product shortcode

Version 1.2.8 - 26 Apr 2017
- Updated: Revolution Slider plugin 5.4.3
- Tweak: Compatible with WooCommerce 3.0.4
- Fixed: css bug - search by category on RTL

Version 1.2.7 - 19 Apr 2017
- Tweak: Compatible with Dokan 2.6.0
- Fixed: JS error on iPad

Version 1.2.6 - 14 Apr 2017
- Tweak: Compatible with WooCommerce 3.0
- Tweak: Compatible with Dokan 2.5.7
- Tweak: use PhotoSwipe for product gallery instead of prettyPhoto
- Improved: cart page layout on mobile
- Added: Show Next/Prev Product Navigation option

Version 1.2.5 - 24 Mar 2017
- Updated: Revolution Slider plugin 5.4.1
- Updated: Visual Composer plugin 5.1
- Updated: ThemeSky plugin 1.2.0
- Tweak: Compatible with Dokan 2.5.6

Version 1.2.4 - 26 Jan 2017
- Updated: ThemeSky plugin
- Tweak: Compatible with Dokan 2.5.1

Version 1.2.3 - 18 Dec 2016
- Updated: Revolution Slider plugin
- Tweak: compatible with the latest version of WPML

Version 1.2.2 - 24 Nov 2016
- Updated: Visual Composer plugin
- Updated: Revolution Slider plugin
- Tweak: translating Theme Options

Version 1.2.1 - 22 Oct 2016
- Updated: Revolution Slider 5.3.0.1
- Updated: support WooCommerce 2.6.6
- Updated: support Yith WooCommerce Compare 2.1.0
- Updated: Smooth Scroll jquery
- Improved: Allow choose a different footer for each page
- Improved: Compatible with Nav Menu Roles plugin
- Improved: Dokan layouts
- Localization: add the .pot file
- Fixed: upload the font files (.ttf, .woff, .svg, .eot)
- Fixed: the deprecated constructor in PHP 7

Version 1.2.0 - 12 Sep 2016
- Updated: Visual Composer plugin 4.12.1
- Updated: TGMPA 2.6.1
- Added: ACE Editor. Writing the custom css/js code is easier

Version 1.1.9 - 10 Aug 2016
- Localization: "Português do Brasil" translate by Junior. Thank Junior very much!!!
- Updated: WooCommerce templates 2.6.4

Version 1.1.8 - 16 Jul 2016
- Updated: Revolution Slider plugin
- Added: Google Map API Key option

Version 1.1.7 - 27 Jun 2016
- Updated: ThemeSky plugin
- Updated: Twitter API Keys
- Improved: Dokan Store layout

Version 1.1.6 - 21 Jun 2016
- Updated: Revolution Slider plugin
- Compatible with WooCommerce 2.6

Version 1.1.5 - 14 Jun 2016
- Updated: Visual Composer plugin
- Updated: Revolution Slider plugin
- Fixed: upload image on frontend
- Compatible with WooCommerce Multilingual 3.8

Version 1.1.4 - 21 Apr 2016
- Compatible with WordPress 4.5
- Updated: Visual Composer plugin
- Updated: Revolution Slider plugin

Version 1.1.3 - 11 Apr 2016
- Compatible with Dokan plugin, checked by weDevs team
- Updated: Revolution Slider plugin

Version 1.1.2 - 22 Mar 2016
- Updated: Wishlist plugin
- Fixed: some css bugs

Version 1.1.1 - 19 Mar 2016
- Added: new demo home page - Supermarket 3
- Added: new header layout
- Added: new preset color
- Added: new product shortcode
- Localization: Persian translated by Mohamadrad....
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.