Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Really Simple SSL Pro v5.3.6 NULLED – Optimises Your Site For SSL

5

Really Simple SSL Pro tự động phát hiện các cài đặt của bạn và định cấu hình trang web của bạn để hoạt động thông qua https.

Để làm cho nó dễ dàng, các tham số được giảm thiểu. Toàn bộ trang web sẽ chuyển sang SSL.

Chứng chỉ SSL cho trang web, nó là gì và tại sao cần thiết?

Có lẽ bạn nhận thấy khi bạn nhấp vào các liên kết trong trình duyệt của bạn (một chương trình truy cập Internet) mà một số trang web trông giống như: “http ://hotrowordpress.com” và một số https://hotrowordpress.com

Đối với phiên bản non-SSL dữ liệu cho người dùng qua kênh không an toàn, thứ hai – ngược lại – thông tin đi qua một kênh an toàn và được mã hóa (SSL).

Tùy chọn đầu tiên được sử dụng cho các dự án Internet nhỏ, chẳng hạn như blog, cửa hàng trực tuyến nhỏ, trang web thông tin của các công ty. Sau này được sử dụng cho các cổng lớn và tài nguyên Internet quy mô lớn hoặc các thư mục thương mại lớn.

 • Có thể bạn quan tâm đến các Plugin WordPress cao cấp miễn phí. Xem thử Ngay!

Tính năng cao cấp Really Simple SSL Pro

Tính năng nổi bật Premium - Really Simple SSL

 • Quét mở rộng cho phép bạn phát hiện nguồn nội dung hỗn hợp không thể sửa tự động, bằng nút sửa
 • Hỗ trợ email cao cấp
 • httpOnly để làm cho cookie an toàn / được mã hóa
 • Cải thiện bảo mật bằng cách bật HTTP Strict Transport Security cho trang web của bạn
 • Gửi trang web của bạn vào danh sách tải trước HSTS
 • Các tiêu đề bảo mật có thể thực hiện dễ dàng : X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, X-Frame-Options, Expect-CT, Certificate Transparency, No Referrer When Downgrade header, Content Security Policy, Upgrade Insecure requests.
Really Simple SSL Pro Nulled Free Changelog

= v5.3.6 =
* Improvement: new languages
* Improvement: several small bug fixes and typo's
= v5.3.5.1 =
* Fix: roll back new license check

= v5.3.4 =
* Improvement: language files
* Changed: license

= 5.3.3 =
* Removed credentialless from CORP setting as it caused some issues with embedded videos

= 5.3.2 =
* Fix: PHP <7 compatibility

= v5.3.1 =
* Improvement: fix site health still showing header notice if activated in pro
* Improvement: set ssl verify to false on failed license check
* Improvement: improved CORS settings
= v5.3.0 =
* Improvement: add support for report-to in CSP
* Improvement: increase CSP display limit

= v5.2.4 =
* Improvement: feedback on not detected headers

= 5.2.3.1 =
* Fix: Rest API and pretty permalinks check inverted, causing false positive notification in dashboard about the permalink structure

v5.2.2
* Fix: double quotes in php headers causing issues since recent browser updates

= 5.2.1 =
* Improvement: replaced admin notice on inactivate license
* Improvement: move security headers above WP Rocket .htaccess rules to prevent compatibility issues
* Improvement: enable auto updates
* Improvement: Content Security Policy did not allow for wss:// and ws:// web socket protocol
* Improvement: removed trailing slash from rest api
* Improvement: added rsssl_pause_after_request_count filter to adjust request count on which CSP pauses
* Improvement: fixed some reporting variations

= 5.2.0 =
* Improvement: changed PHP header option to dropdown
* Improvement: remove unnecessary parameter in file scan
* Improvement: request header origin sometimes returns null. Changing to 'host' resolves the Content Security Policy reporting API in those cases
* Improvement: styling issue on scan UX

= v5.1.0 =
* Improvement: comment on multisite environments caused layout issue

= v5.0 =
* Updated translations

= v4.1.11 =
* Fix: for very long .htaccess files, support form in the plugin gave an invalid response. props Vincent

= v4.1.10 =
* Fix: typo in reset license key obfuscation
* Translations update

= v4.1.9 =
* Improvement: 'none' or '*' attribute deprecated for Permissions Policy
* Improvement: Content Security Policy for unsafe inline
* Improvement: Interest Cohort added to permissions policy

= v4.1.8 =
* Fix: PHP headers were set with quotes, causing issues on some servers.
* Fix: When switching from "enforce" to "paused", CSP headers were not removed
* Improvement: generalized wrap_header function for more robust header generation
* Improvement: disable remove .htaccess headers on activation of PHP headers.

= v4.1.7 =
* Moved secure cookies to free

= 4.1.6 =
* Improved WP Engine compatibility
* Improved Content Security Policy, added option to revoke result from overview
* Lowered Content Security Policy request limit

= 4.1.5 =
* Fix: set defaults firing even when dependency check not validated
* Fix: Constant RSSSL_DOING_CSP not set when running the CSP API

= 4.1.4 =
* Improvement: Added report-paused mode to Content Security Policy generator. Reporting will now automatically pause after 200 requests to prevent high server load
* Improvement: Further restricted access to Content Security Policy generator REST API calls
* Fix: Default options won't be reconfigured after plugin deactivation/activation

= 4.1.3 =
* Made PHP header option available on all configurations
* Improvement: wrap example code in comments

= 4.1.2 =
* Fix: File name in upgrade function

= 4.1.1 =
* Fix: condition for .htaccess writing in combination with do not edit .htaccess option

= 4.1.0 =
* New: PHP headers support for all security headers, autodetecting necessity for NGINX.
* New: Changed feature policy into permissions policy.

= 4.0.5 =
* Improvement: 404 redirect check expiration set to one year when test is successful

= 4.0.3 =
* Fix: network settings link
* Fix: multisite hsts preload option not saving
* Improvement: License notifications. Differ between remaining activations when current site is activated, and when not.

= 4.0.2 =
* Improvement: exclude .htaccess from edits outside settings page

= 4.0.1 =
* Fix: decode license for support ticket
* Fix: made some untranslatable strings translatable

= 4.0.0 =
* New user interface
* Fix: transient stored with 'WEEK_IN_SECONDS' as string instead of constant
* Improvement: notices dashboard, with dismissable notices
* Improvement: improved naming of settings, and instructions
* Improvement: new translations
* Improvement: new fix options in scan
* Fix: scan mixed content detection false positive
* Improvement: removal of .htaccess lines and wpconfig lines on deactivation
* Fix: CSP generation bug for some types
* Fix: is_writable check on secure cookies write
* Improvement: do not insert default security headers if SSL not enabled yet

= v2.1.24 =
* Add env=HTTPS for all apache versions
* don't set HSTS in PHP when not on SSL, to prevent issues with hstspreload.org validation

Really Simple SSL Per Page v2.0.17 NULLED

== Changelog ==
= 2.0.17 =
* Tested up to WordPress 5.5
* Removed consent API support

= 2.0.16 =

Bạn muốn chỉ một vài trang được chỉ định có SSL (https) còn lại sử dụng non-SSL (http), hãy sử dụng plugin Really Simple SSL Per Page

Lưu ý: bạn phải thật sự hiểu rõ mình đang cần gì, đây là plugin hỗ trợ cho các trang nonSSL nhưng muốn có những trang hỗ trợ SSL và ngược lại.

Để cài đặt plugin này:
– Nếu bạn có plugin Really Simple SSL miễn phí đang chạy, trước tiên hãy tắt cái đó.
– Tải lên plugin Really Simple SSL Per Page
– Trên tab “SSL pages”, giờ đây bạn có thể chọn các trang bạn muốn có SSL.
Nếu bạn có vấn đề, xin vui lòng kiểm tra video này.

Really Simple SSL per Page

Nếu bạn chỉ muốn một vài trang trên trang web của mình có SSL, chỉ một trang không có SSL, plugin này cung cấp khả năng đó. Trong cài đặt, bạn có thể thêm các trang, bài đăng hoặc bất kỳ loại bài đăng nào hoặc thậm chí các loại bài đăng tùy chỉnh mà bạn muốn có SSL.

Đó là lý do Really Simple SSL per Page này cần được cài đặt thay vì Really Simple SSL và đây không phải là một tiện ích bổ sung. Bạn có thể xem video hướng dẫn để xem plugin hoạt động như thế nào. Hãy xem trang web demo này để xem làm thế nào một trang web có thể chuyển đổi giữa SSL và nonSSL với sự trợ giúp của plugin này.

Demo: https://really-simple-ssl.com/premium/

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết


5 bình luận
 1. olalavui đã bình luận

  Ok ad =)) đã hiểu

 2. olalavui đã bình luận

  ý e nói key giải mã link mega chứ k phải key giải nén

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   File nén ko bao giờ có pass chỉ có pass download mega thôi. Mặc định sẽ là hotrowordpress nhé

 3. olalavui đã bình luận

  Chưa có key giải mã mega hử

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress đó bạn. Pass mặc định nha a

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.