Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Wilcity v1.4.29 – Directory Listing WordPress Themes (Mobile App Included)

0

Wilcity là một mẫu cao cấp để tổ chức một thư mục directory dựa trên WordPress. Wilcity cho phép bạn thêm không giới hạn số loại, biểu tượng, màu sắc cho danh mục. Thiết kế riêng cho từng danh mục, xếp hạng mở rộng, đánh giá, bảng điều khiển danh mục chung, Google Map, vị trí danh mục trả phí, ghim, King Composer, nhập dữ liệu demo và nhiều hơn nữa.

Danh sách trả tiền: Chủ sở hữu danh sách sẽ trả tiền để có được vị trí của họ được liệt kê trên trang web của bạn. Trong Wilcity Theme, bạn có thể tạo các Gói giá không giới hạn, mỗi gói bao gồm các lợi ích khác nhau.

Danh sách quảng cáo: Chọn gói khuyến mãi, chủ sở hữu danh sách sẽ có các thư mục xuất hiện tại các điểm đặc biệt trên trang web của bạn và ở đầu trang kết quả tìm kiếm.

Danh sách yêu cầu thanh toán: Một mô hình doanh thu để kiếm tiền từ danh sách. Bạn có thể tạo một danh sách trên trang web của mình và cho phép chủ sở hữu danh sách yêu cầu nó.

Demo: https://themeforest.net/search/22066447

Tính năng nổi bật Wilcity – Directory Listing WordPress Theme

Create unlimited directoryTạo thư mục không giới hạn

Đi kèm với sức mạnh của Wiloke Tools, bạn có thể thêm các loại thư mục không giới hạn vào trang web của mình. Công cụ này cũng cho phép bạn thiết kế các chức năng và tính năng.

Customize single listing page your way

Tùy chỉnh trang danh sách theo cách của bạn

Quản trị viên có thể thiết kế Phần nào bạn muốn hiển thị trên Trang danh sách đơn. Thêm vào đó, chủ sở hữu của danh sách có thể kế thừa thiết kế của bạn cũng như thiết kế lại nó theo cách riêng của mình.

Customize directory functionalityTùy chỉnh chức năng thư mục

Thiết kế các trường của từng loại thư mục như cách trực quan. Chọn giữa 15 trường được tạo sẵn và tạo các trường tùy chỉnh không giới hạn của riêng bạn.

Promotions, ads featuresKhuyến mãi, tính năng quảng cáo

Chọn gói khuyến mãi, chủ sở hữu danh sách sẽ có các thư mục xuất hiện tại các điểm đặc biệt trên trang web của bạn và ở đầu trang kết quả tìm kiếm.

Add directories type to your siteThêm loại thư mục vào trang web của bạn

Thiết kế các trường của từng loại thư mục như cách trực quan. Chọn giữa 15 trường được tạo sẵn và tạo các trường tùy chỉnh không giới hạn của riêng bạn.

Advanced rating and reviewsĐánh giá và đánh giá nâng cao

Tính năng xếp hạng là rất quan trọng trong một trang web thư mục, và nó nên được đánh giá trong các chi tiết. Chất lượng dịch vụ của khách sạn này có tốt không? Chúng ta nên cho 7 điểm hay 10 điểm về không gian của khách sạn này? Với wilcity, bạn có thể dễ dàng tạo chi tiết xếp hạng cho từng loại thư mục.

Advanced search filtersBộ lọc tìm kiếm nâng cao

Khách sạn, gần New York? Không có vấn đề, trường “gần bởi” quan tâm đến nó. Nó sẽ truy vấn vị trí đã nhập và trả về kết quả được sắp xếp theo khoảng cách.

Không chỉ trường “near by”, chúng tôi cũng đã thêm rất nhiều trường tuyệt vời vào biểu mẫu tìm kiếm như tự động hoàn thành tìm kiếm, tìm kiếm bán kính.

Map template with awesome featuresMẫu bản đồ với các tính năng tuyệt vời

Ồ vâng, mẫu bản đồ là một chức năng không thể thiếu trong trang web thư mục. Chúng tôi đã thêm một tính năng quan tâm vào trang bản đồ: Tìm kiếm khi tôi di chuyển bản đồ. Nếu tính năng này được bật, danh sách sẽ được cập nhật tự động khi bạn di chuyển bản đồ.

Schema markupĐánh dấu lược đồ

Xây dựng Schema Markup với trình xây dựng Drag Drop.

Dokan multi-vendorDokan multi-vendor

Khách hàng có thể thêm sản phẩm của anh ấy / cô ấy vào trang web của bạn. Bạn có thể cung cấp hoa hồng cho các sản phẩm (cố định hoặc tỷ lệ phần trăm) và kiếm tiền từ đó.

Beautiful sub-categories, locations page
Sub-categories, locations page

Hiển thị các vị trí phụ và các danh mục phụ trên trang thiết kế đặc biệt. Chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều tùy chọn cho bạn, chẳng hạn như số lượng vị trí / danh mục trên mỗi hàng, thứ tự theo, phân loại tối đa có thể được hiển thị.

Custom anythings in your listing cardTùy chỉnh mọi thứ trong thẻ danh sách của bạn

Dễ dàng thêm số điện thoại, địa chỉ google, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào bạn muốn liệt kê thẻ.

Wilcity - Directory Listing WordPress Themes v1.4.29 Nulled Free Changelog

v1.4.29
This version includes bug fixes & feature improvements:
Resolved Invalid Date Format if you are using Event Date Picker on the Add Listing page.
Improved some features in the Wiloke Listing Tools https://wilcityservice.com/wiloke-plugins/wiloke-listing-tools/
v1.4.28
This version includes feature improvements:
Provided solution to resolve missing Footer when using Elementor Footer builder https://documentation.wilcity.com/knowledgebase/my-footer-is-missing/

v1.4.27
This version includes bug fixes & new features:
Resolved an issue that could prevent the Quick Search Form to not work on WooCommerce’s page
Removed Listing Location / Listing Category description on the search page
New features => https://wilcityservice.com/wiloke-plugins/wiloke-listing-tools/

Version 1.4.26​
This version includes bug fixes:
Resolved booking.com issue
* This version is original and not nulled. We have trusted programmers in Babiato who can nulled this product. I'm not a programmer.
* Official product website: https://themeforest.net/item/wilcity-directory-listing-wordpress-theme/22066447
* Official documentation: https://documentation.wilcity.com/

Version 1.4.23​
This version includes bug fixes & new featues:
Fixes an issue that could prevent to set up Theme Options for each language.
Addes Event date to Event Slider
* This version is original and not nulled. We have trusted programmers in Babiato who can nulled this product. I'm not a programmer.
* Official product website: https://themeforest.net/item/wilcity-directory-listing-wordpress-theme/22066447
* Official documentation: https://documentation.wilcity.com/
Version 1.4.22​
This version includes bug fixes:

Added Stripe Customer Portal https://documentation.wilcity.com/knowledgebase/integrate-stripe-customer-portal-to-wilcity/

v1.4.20
This version includes bug fixes:
Broken JS issue
Warning
You must flush all cache after updating

Wilcity Service Update:
From Sidebar, click on Wilcity Service
Click on the Update button on Wilcity theme
ThemeForest Update
Go to Evanto Update -> Update Wilcity
v1.4.18
This version includes bug fixes:
1- Resolves a small css issue
v1.4.16, 1.4.17
This version includes bug fixes:
Fixes an issue that could cause Business Hour translation to stop working
Version 1.4.16, 1.4.17
This version includes bug fixes:

Fixes an issue that could cause Business Hour translation to stop working
Warning
You must flush all cache after updating

Wilcity Service Update:
From Sidebar, click on Wilcity Service
Click on the Update button on Wilcity
ThemeForest Update
Go to Evanto Update -> Update Wilcity

v1.4.15
This version includes bug fixes:

Fixes an issue that could cause Customer does not login automatically issue
Resolves some issues in Wiloke Listing Tools plugin
Wilcity Service Update:
From Sidebar, click on Wilcity Service
Click on the Update button on Wilcity
Then update Wiloke Listing Tools plugin
Then update Wilcity InstafeedHub plugin (If you are using Wilcity Bundle Premium plugin)
ThemeForest Update
Go to Evanto Update -> Update Wilcity
Go to Plugins -> Delete Wiloke Listing Tools
Click on Appearance -> Install Plugins -> Re-install and Re-activate them
Click on Settings -> Permalinks -> Re-save Post name

Version 1.4.13
This version includes bug fixes:
Fixes some issues that mentioned on https://wilcityservice.com/wiloke-plugins/wiloke-listing-tools/
Added Notification to Admin Bar menu when getting a pending listing https://www.dropbox.com/s/z8uf8ki9tffku9a/Screen Shot 2021-05-11 at 08.09.09.png?dl=0
Added Upload File features. To use this feature, please go to Wiloke Tools -> Listing Settings -> Drag File to Used Fields area. Then navigate to Single Listing -> Click on Add New Section -> Complete this setting https://www.dropbox.com/s/42jts193wwt0md3/Screen Shot 2021-05-11 at 08.16.15.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/2ahfa8ub7shf1ju/Screen Shot 2021-05-11 at 08.15.08.png?dl=0

= Version 1.4.12 =
This version includes bug fixes:
Fixes some issues that mentioned on https://wilcityservice.com/wiloke-plugins/wiloke-listing-tools/
Added Notification to Admin Bar menu when getting a pending listing https://www.dropbox.com/s/z8uf8ki9tffku9a/Screen Shot 2021-05-11 at 08.09.09.png?dl=0
Added Upload File features. To use this feature, please go to Wiloke Tools -> Listing Settings -> Drag File to Used Fields area. Then navigate to Single Listing -> Click on Add New Section -> Complete this setting https://www.dropbox.com/s/42jts193wwt0md3/Screen Shot 2021-05-11 at 08.16.15.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/2ahfa8ub7shf1ju/Screen Shot 2021-05-11 at 08.15.08.png?dl=0

= v1.4.11 =
This version includes bug fixes:
Resolves an issue that could cause FB Sharing to stop working

= Version 1.4.10​ =
This version includes bug fixes and UX improves:

Fixes an issue that could cause Customer is being locked out when clicking on Dashboard if You are using Wiloke Optimization
Fixes an issue that could show up all Listing Tags on the Single Listing screen even We limited number of items
Improves Temporary Close / Hide Listing issue
This version includes bug fixes and UX improves:

Fixes an issue that could cause missing JS file on the Single Listing page
Added Login & Register to Add Listing page if Customer is not logged in
Improves Delete Listing UX on the Dashboard
Missing translation file

= Version 1.4.8, 1.4.9 =
This version includes bug fixes and UX improves:
Fixes an issue that could cause missing JS file on the Single Listing page
Added Login & Register to Add Listing page if Customer is not logged in
Improves Delete Listing UX on the Dashboard
Missing translation file

= Version 1.4.7: =
This version includes bug fixes:
Fixes an issue that could cause missing Footer on the Add Listing page

= Version 1.4.6: =
This version includes bug fixes:
Fixes an issue that could cause Footer to miss on some pages
Resolves an issue that could cause Near By Me button to not change color when clicking on it.

= v1.4.5: =
This version includes bug fixes:
Fixes an issue that could cause 404 status when fetching javascript

= Version 1.4.4 =
This version includes feature improvements:
Improved Map UX: Disable Move To Place features when hovering on a listing, it will Move to Place when clicking on a Listing instead
Improved Add Listing and Dashboard to compatible with Wiloke Optimization plugin

= Version 1.4.3: =
This version includes bug fixes:
Fixes an issue that could cause Add Listing to be blank

= Version 1.4.0, 1.4.1, 1.4.2 =
Wilcity Service Update:
From Sidebar, click on Wilcity Service
Click on the Update button on Wilcity
Then update Wilcity plugins with the following  order: Wiloke Listing Tools, Wilcity Mobile App, Wilcity Shortcodes
ThemeForest Update
Go to Evanto Update -> Update Wilcity
Go to Plugins -> Delete Wilcity Shortcodes, Wilcity Mobile App, Wilcity Shortcodes.
Click on Appearance -> Install Plugins -> Re-install and Re-activate them
Click on Settings -> Permalinks -> Re-save Post name
This update includes new features, bug fixes, and improvements:
Improves a feature that allows Wilcity to auto-detect lat-long when clicking on a Map area on Add Listing page https://youtu.be/gOCHNqzL7sE
Improves Pay & Publish listing UX. (Before): A customer submits a listing -> Customer closes the browser on the Checkout step (1) -> He/she must go to Listing -> Click Edit button -> Click on Save & Preview -> Click on Pay & Publish button -> Process Checkout. (Now) (1) -> Pay & Publish button shows on Listing page immediately -> He / She will click on the button and then process checkout. 
Get rid of the Select Listing Types step if there is 1 listing type only. 
Improves pageStack on Wilcity App https://youtu.be/HFqtjeVLC4M
Wilcity Mobile App log 
Wilcity Shortcodes log
Wiloke Listing Tools log
Wilcity Contact Form 7 log (Premium plugin)  Wilcity Contact Form 7 can be integrated into Wilcity App
Wilcity Add Listing on App (Premium plugin)
Resolves Add Listing Translation issue

= v1.3.16: =
Bug Fixes:
Fixes an issue that could cause Message Icon to dissapear

= Version 1.3.15 =
Bug Fixes:
Broken default taxonomy page

= v1.3.14 =
Bug Fixes:
Missing Custom Select Field on Listing Card

= v1.3.13 =
Bug Fixes:
Broken Js issue

= v1.3.12 =
Bug Fixes:
Resolves an issue that could cause Custom Checkbox Fields to not show up on Listing Card

= Version 1.3.11 =
Bug Fixes:
Resolves an issue that could cause Event Comment Button to not activate even Customer provided his/her email and his/her username

= Version 1.3.10 =
Bug Fixes:
Resolves an issue that could cause Translation to stop working

Version 1.3.8, 1.3.9:
WPML has been integrated to Wilcity Web since 1.3.8. Because the WPML setting is complex, We highly recommend updating Wilcity 1.3.8 to your Staging site first, and then You can test the feature on the Staging site.

To learn about Multi-language translation with Wilcity, please read link

Wilcity Service Update:
From Sidebar, click on Wilcity Service
Click on the Update button on Wilcity
Then update Wilcity plugins with the following order: Wiloke Listing Tools, Wilcity Mobile App, Wilcity Shortcodes, Wiloke OTP Login (Premium plugin)
ThemeForest Update
Go to Evanto Update -> Update Wilcity
Go to Plugins -> Delete Wilcity Shortcodes, Wilcity Mobile App, Wilcity Shortcodes.
Click on Appearance -> Install Plugins -> Re-install and Re-activate them
Click on Settings -> Permalinks -> Re-save Post name
Wilcity Web New Features:
Integrated WPML to Wilcity Web version
Added Rejected Listing feature link
Added Popular Shares to Main Search Form
Bug Fixes:
Resolves an issue that could cause Search Fields to persist even We changed to a new tab
Resolves broken JS issue
Wilcity App New Features:
Integrated InstafeedHub to Wilcity App
Integrated Wilcity OTP Login to Wilcity App
To set up the above features, please rebuild your app with the latest version of Wilcity App. You can download it from https://themeforest.net/downloads -> Extract wilcity-package.zip -> wilcity-app.zip.

= v1.3.8 =
Wilcity Service Update:
From Sidebar, click on Wilcity Service
Click on the Update button on Wilcity
Then update Wilcity plugins with the following order: Wiloke Listing Tools, Wilcity Mobile App, Wilcity Shortcodes, Wiloke OTP Login (Premium plugin)
ThemeForest Update
Go to Evanto Update -> Update Wilcity
Go to Plugins -> Delete Wilcity Shortcodes, Wilcity Mobile App, Wilcity Shortcodes.
Click on Appearance -> Install Plugins -> Re-install and Re-activate them
Click on Settings -> Permalinks -> Re-save Post name
Wilcity Web New Features:
Integrated WPML to Wilcity Web version
Added Rejected Listing feature link
Added Popular Shares to Main Search Form
Wilcity App New Features:
Integrated InstafeedHub to Wilcity App
Integrated Wilcity OTP Login to Wilcity App
To set up the above features, please rebuild your app with the latest version of Wilcity App. You can download it from https://themeforest.net/downloads -> Extract wilcity-package.zip -> wilcity-app.zip.

= v1.3.7 =
Bug Fixes:1- Resolves an issue that caused Hero Search Fields to prevent to switch to its post type

= Version 1.3.5: =
Wilcity Service Update:
- From Sidebar, click on Wilcity Service
- Click on the Update button on Wilcity
ThemeForest Update
- Go to Evanto Update -> Update Wilcity
- Settings -> Permalinks -> Re-save Post name
Bug Fixes:
- Resolves an issue that could cause Main Search Fields to stop changing after switching to new post type

= Version 1.3.4 =
### Wilcity Service Update:
- From Sidebar, click on Wilcity Service
- Click on the Update button on Wilcity
### ThemeForest Update
- Go to Evanto Update -> Update Wilcity
- Settings -> Permalinks -> Re-save Post name
### Bug Fixes:
- Fixes an issue that could cause missing Business Hour Translation

= v1.3.3 =
### New Features:
- Added Business Closures option to Business Hour Setting.
- Added Have Been There button to Wilcity Single Listing How can I set up this feature?
- Integrated Wilcity Instafeed Hub to Wilcity (Premium plugin). Please read this tutorial to learn how it works
### Bug Fixes:
- Fixes an issue that could cause Facebook Login to stop working
- Fixes Instagram Feed issue
- Resolves an issue that could cause Search for Event on Front-end Dashboard to stop working
- Fixes an issue that caused Google ReCaptcha to stop working
### Wilcity App:
- Download the newest version of Wilcity from https://themeforest.net/downloads
- Then extract wilcity-package.zip
- Rebuild app with wilcityapp.zip
  • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.