Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

School Management v9.9.4 Nulled – Education & Learning Management system for WordPress

2

School Management – Education & Learning Management system for WordPress là một plugin WordPress để quản lý nhiều trường học và các thực thể của chúng, chẳng hạn như lớp học, khu vực, học sinh, kỳ thi, thẻ căn cước, thẻ thừa nhận, giáo viên, nhân viên, lệ phí, hóa đơn, thu nhập, chi phí, bảng thông báo, tài liệu học tập và nhiều hơn nữa. Quản trị viên có thể kiểm soát Trang tổng quan của học sinh và phụ huynh.

Cổng thanh toán: Paypal, Stripe, Pesapal, Paystack, Razorpay, PayTM

Nhà cung cấp dịch vụ SMS: Nexmo, Twilio, MsgClub, SMS Striker, Msg91, TextLocal, EBulkSMS, Infigo SMS

Demo: https://codecanyon.net/search/24678776

Tải xuống ứng dụng Android cho bản demo

School Management – Quản lý Giáo dục & Học tập

Quản lý trường học

Chi tiết về các tính năng quản lý trường học – School Management

Quản lý Đa trường: – Thêm nhiều trường, chỉ định quản trị viên và lớp cho từng trường để quản lý từng trường.

Quản lý phiên: – Tạo phiên mới và giữ tất cả các bản ghi của các phiên trước đó.

Quản lý Lớp và Phần: – Quản trị viên có thể tạo các lớp và gán chúng cho các trường. Với mỗi lớp, có thể có nhiều phần lớp.

Quản lý sinh viên: – Quản trị viên và nhân viên của trường với các quyền cần thiết có thể nhập học mới vào trường bằng cách chỉ định cho họ số nhập học, lớp, phần và số cuộn. Ngoài ra, đối với mỗi hồ sơ học sinh trong một phiên, một số ghi danh mới được tạo tự động.

Quản lý thắc mắc: – Hiển thị mẫu yêu cầu cho một trường trong một trang sử dụng shortcode. Ngoài ra, nhận các câu hỏi ở trường học, thêm ngày tiếp theo và ghi chú cho câu hỏi.

Khuyến khích học sinh: – Thúc đẩy học sinh lên lớp mới cho một buổi học mới. Điều này tạo ra một học sinh ghi danh mới cho phiên tiếp theo.

Chuyển sinh viên: – Chuyển học sinh từ trường này sang trường khác. Điều này cũng theo dõi các học sinh chuyển đến và chuyển từ trường.

Điểm danh của học sinh: – Điểm danh hàng ngày của học sinh. In bảng điểm danh của một lớp. Ngoài ra, sinh viên có thể xem báo cáo tham dự của họ trong bảng điều khiển.

Bảng điều khiển dành cho sinh viên: – Sinh viên xem báo cáo học phí, chi tiết nhập học, chứng minh thư, v.v. và thanh toán các khoản phí còn lại bằng phương thức thanh toán phù hợp.

Vai trò và Quyền: – Tạo các vai trò tùy chỉnh như giáo viên, kế toán và chỉ định cho họ các quyền cần thiết theo vai trò để họ bị hạn chế trong việc quản lý các thực thể trường học được giao cho họ.

Chỉ định Quản trị viên và Nhân viên của Trường: – Quản trị viên Đa trường chỉ định quản trị viên cho một trường. Người quản lý trường có thể tạo bất kỳ số lượng nhân viên nào có vai trò để quản lý trường.

Widget Bảng thông báo: – Nó có một widget bảng thông báo hiển thị các thông báo đến phần widget trên trang web của bạn. Tại đây, bạn có thể thay đổi số lượng thông báo, chiều cao và chiều rộng tiện ích con để kết hợp thiết kế trang web của bạn.

Phân phối Tài liệu Nghiên cứu: – Nhân viên nhà trường với sự cho phép cần thiết có thể thêm tài liệu học tập của các lớp. Các tài liệu học tập này sẽ hiển thị trên phần bảng điều khiển của học sinh, cho phép họ tải xuống và xem các tài liệu học tập.

Bài tập về nhà của học sinh: – Nhân viên nhà trường và giáo viên với sự cho phép cần thiết có thể thêm Công việc nhà của các lớp học.

Các công trình gia đình này sẽ hiển thị trên phần bảng điều khiển dành cho học sinh và học sinh nhận được thông báo trên SMS, Chi tiết về công việc gia đình có thể được gửi trên Điện thoại di động của phụ huynh và học sinh

Thông báo tự động qua Email, SMS và Mẫu tùy chỉnh: – Gửi thông báo SMS và email cho sinh viên vào thời điểm nhập học mới, tạo hóa đơn lệ phí, tạo biên lai thanh toán, v.v. Các nhà cung cấp SMS bao gồm Nexmo, Twilio, MsgClub, SMS Striker, Msg91 SMS, TextLocal và hơn thế nữa.

Quản lý kỳ thi: – Tạo bài kiểm tra, thêm bài kiểm tra, trung tâm kiểm tra, thời gian, ngày và số phòng cho một lớp hoặc nhiều lớp.

Xuất bản Bảng Thời gian Kiểm tra: – Tùy chọn xuất bản bảng thời gian thi sẽ hiển thị trên trang tổng quan của học sinh hoặc bạn có thể sử dụng mã ngắn để hiển thị bảng thời gian thi trên một trang cụ thể trên trang web của mình.

Tạo Thẻ Nhập học: – Đối với mỗi kỳ thi, tạo thẻ thừa nhận cho học sinh. Ngoài ra, xuất bản các thẻ thừa nhận mà sinh viên có thể tải xuống từ phần bảng điều khiển sinh viên.

Quản lý kế toán :- Điều này bao gồm tạo hóa đơn phí, thu phí thanh toán, quản lý thu nhập và quản lý chi phí.

Tạo Hóa đơn Phí: – Chọn học sinh từ các lớp học và tạo hóa đơn học phí hàng loạt hoặc cho một học sinh. Điều này cũng hỗ trợ thu tiền thanh toán từng phần hoặc thu tiền một lần.

Hình thức thu phí: – Hiển thị biểu mẫu thu phí trên một trang bằng cách sử dụng mã ngắn cho phép sinh viên tìm kiếm tên của họ và xem các hóa đơn lệ phí đang chờ xử lý. Học sinh có thể thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán.

Thanh toán qua Stripe, Razorpay, Pesapal: – Thanh toán phí có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cổng thanh toán Stripe hoặc Razorpay, Pesapal.

In Hóa đơn Phí và Biên lai Thanh toán: – Sau khi thêm hóa đơn phí, nó hỗ trợ in hóa đơn phí. Ngoài ra, sau khi thanh toán, sinh viên hoặc nhân viên có thể in biên lai thanh toán.

Quản lý Chi phí và Thu nhập: – Thêm danh mục chi phí và danh mục thu nhập. Thêm chi phí và ngày kết quả khôn ngoan cho một trường học.

Bảng điều khiển dành cho sinh viên: – Trong bảng điều khiển dành cho sinh viên, sinh viên có thể xem bảng thông báo, in thẻ ID của mình, xem hóa đơn lệ phí đang chờ xử lý, thanh toán và xem lịch sử thanh toán của họ. Ngoài ra, họ có thể tải xuống tài liệu học tập, bảng thời gian thi, phiếu xét tuyển và nhiều hơn nữa.

Tiện ích Đăng nhập Sinh viên và Mã ngắn: – Biểu mẫu đăng nhập của sinh viên có thể được hiển thị trên trang thông qua shortcode và bạn cũng có thể đặt tiện ích đăng nhập trên trang web của mình.

School Management v9.9.4 - Education & Learning Management system for WordPress Nulled Free Changelog

v9.9.4 [07-04-2022]
- Updated: expenses will show according to sessions.
- Fixed : fee structure issue fixed on student dashboard
- Added : bulk invoice payment option added.
- Fixed : Extra fee was not adding when registering student.
- Updated: student status can be seen in students table.
- Added : bdbulksms api.
- Fixed : invoice students issue when section is selected.
- Fixed : amount will be comma separated if value is greater then 3 number.
- Added : due amount added to payments history.

v9.9.3 [24-03-2022]
========
* Added: staff users can register from the front-end.
* Fixed: homework issue.
* Added: father's in exam results
v9.9.2 [15-03-2022]
- Added: Daily Total amount received in account dashboard
- Added: Daily payments history table.
- Added: students table student type shorting.
- Added: income date filter.
- Added: expenses date filter.
- Added: invoices date filter.
- Added: Manage exam group section added now group can be selected through drop down.

Version 9.9.1 [08-02-2022]
- Fixed: student dashboard leave translation for "Leave for Multiple Days" and 'Leave for Single Day'.
- Fixed: payment history export invoice title issue.
- Fixed: attachment class not found issue.
- Fixed: homework submission issue on student dashboard.

v9.9 [04-01-2022]
- Added: income and expense file attachment option.
- Fixed: template id added in notification.
v9.5 [10-11-2021]
========
* Added: now you can also assign holidays when taking student attendance.
* Added: section issue has been fixed for wordpress.com host users.
* Added: invoice issue where when you have invoice copy enabled it was showing the doubled amount.
* Fixed: inquiries data not been save after update.
* Fixed: invoice currency symbol issue fixed.
Version 9.3 [20-09-2021]
========
* Added: Bulk import books.
* Added: Bulk import Staff.
* Fixed: Sections occur when updating plugin issue from old plugin version .

v8.7 [28-06-2021]
========
* Added : Noticeboard now you can select multiple students.
* Added : students absent placeholder fixed.

v8.5 [16-06-2021]
========
* Added : Psychomotor analysis to exam result.
* Added : Psychomotor analysis to exam result assessment.

v8.4 [08-0-2021
-Fixed : Invoice Number Skiping bug fixed.
-Updated: Amount by fee structure it will show the pending amount.

= v8.2 [19-05-2021] =
========
* Attendance: bug fixes.
* Fixed : Point SMS api Updated.
* Added : Template ID added

= Version 8.1 [04-05-2021] =
Added : Hostel module is added with school package.
-Added : now room can be assigned when student register
-updated: fee periods

= v8.0 [16-04-2021] =
-Added : Show teacher remark added in exam result (Optional )
-Added : Show school remark added in exam result (Optional )
-Updated: In Exam Subject Remark Made Optional settings
-Updated: Teacher and school remark setting will take effect for exam result and student result assessment both.
-Added : Hostel management addon added to the school management plugin ( This is added as an extra plugin. )
-Added : In single fee invoice total amount added.

= v7.9 [05-04-2021] =
-Fixed : Attendance can not see February attendance issue fixed.
-Added : Discount is added in Student admission form in back-end for invoices.
-Added : New bulksmsgateway SMS API Added.
-Updated: Fee type list will now show total as well.
-Updated: Discount is now in percentage instead of the amount.
-Added : Student Due Date Invoice SMS notification template.
-Added : Student Due Date Invoice Email notification template.
-Updated: Student Invoice layout..

= v7.8 [24-03-2021] =
-Added : Registration setting for student approval.
-Updated: Zabra date-picker library.
-Added : If school is inactive school admin can not access the school.
-Updated: Fee Type minor bug fixed.
-Updated: Fee invoice new feature added for fee type list in one invoice.
-Changed: On student admission auto fee generate feature is changed now it creates combine fee invoices if (student dashboard is not checked).
-Added : Now if school is inactive students can not login in that school.
-Fixed : Student auto generate Roll number bug fixed (it was not increasing after 10).
-Added : School signature in admit card and student detail.

= v7.7 [23-02-2021] =
-Added : Subject wise attendance
-Fixed : Multi school students registration shortcode notices.
-Fixed : Noticeboard bug fixed.
-Updated: Payment method Have more information about supported countries.
-Updated: school-management.pot file updated languages translation.

= v7.3 [23-01-2021] =
-Added : Study material now support videos as well.
-Changed: Study material now you have to select class and subject (sections can be selected all or single).
-Fixed : Noticeboard bug Fixed ( Notices was not showing on student dashboard ).
-Added : Zoom API settings tab added to SM school settings ( Guide how to setup Zoom API keys ).
-Added : Zoom PAI settings input link is added for staff users.
-Changed: In zoom live classes - now class, subject and teacher field is required.
-Added : Settings added for Auto generate roll number.

= Version 7.2 [13-01-2021] =
========
* Added : India Text sms api added.
* Fixed : inquiry class issue fixed.

= Version 7.1 [29-12-2020] =
========
* Changed: Zoom Live classes are separated by staff users.

Version 7.0 [24-12-2020]
========
* Fixed : Fee type bug fixed.
* Fixed : url redirect bug fixed.

= Version 6.9 [21-12-2020] =
========
* Fixed : Fee type bug fixed.

Version 6.8 [17-12-2020]
========
* Updated : Class wise fee type.
* Updated : gender show hide option
* Updated : fee receipt layout.
* Updated : admission for updated.

v6.7 [24-11-2020]
========
* Updated : SMS Settings Infigo point & MsgClub.

v6.6 [18-11-2020]
========
* Added : New Role permission.
* Added : You can select subject in homework.
* Added : Stats addded in Accounting.
- PHP Version 7.4.10 Compatibility.
-[Feature] Admin can delete multiple addmision data.
-[Fixed] RTL Compatibility issue.
-[Fixed] RTL Language Translation issue.
-[Fixed] access rights issue.
-[Fixed] Site Health issue.
-[Fixed] GUI Issue in all module.
-[Fixed] Responsive Issue.

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

2 bình luận
 1. HDTV đã bình luận

  Hello ad,

  Cái gói này chưa đủ ad có thể check lại giúp được không vậy?

  Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   thiếu nào gửi ảnh or thông tin cho minh

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.