Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Careerfy Theme v9.1.0 – Job Board WordPress Theme

2

Careerfy – Job Board WordPress Theme

Chủ đề WordPress cung cấp cho bạn giải pháp đơn giản nhất để hiển thị cơ hội việc làm trên bất kỳ loại trang web WordPress nào.

Bạn có thể đã biết rằng một số bài đăng công việc WordPress thực sự tuyệt vời cung cấp cơ hội để sử dụng cơ sở dữ liệu của bạn và bổ sung trang web của bạn với lời mời làm việc. Hoàn thành chủ đề WordPress cho các thông báo bảng điều khiển riêng cho nhà tuyển dụng và ứng viên.

Careerfy WordPress chủ đề có thể tự động làm mọi thứ, một số nhà cung cấp công việc cũng trả tiền hoa hồng khi một trong những khách truy cập của bạn nhấp vào liên kết công việc.

Demo: https://themeforest.net/item/careerfy-job-b…-theme/21137053

Tính năng Careerfy – Job Board WordPress Theme

Tính năng Careerfy Theme

 • Nhập công việc từ bất kỳ chủ đề hoặc Plugin WP Import Export
 • Dễ tùy biến, giao diện quản trị mở rộng
 • Nhập bản demo
 • Không cần kiến ​​thức về mã hóa
 • Mẫu trang
 • Responsive & Retina Ready
 • Bộ sưu tập lớn các trang bên trong hữu ích
 • Chọn kích thước lưới của bạn
 • Tùy chọn bố trí đóng hộp
 • Tùy chọn kiểu chữ mạnh mẽ
 • Tương thích WooCommerce
 • Plugin WPML tương thích
 • Tùy chọn sắp xếp mạnh mẽ cho danh sách công việc và sơ yếu lý lịch
 • Nhiều cách hiển thị danh sách công việc và sơ yếu lý lịch
 • Danh sách shortcode
 • Liệt kê Tìm kiếm shortcode
 • Liệt kê shortcode Tìm kiếm nâng cao
 • Liệt kê shortcode Tìm kiếm đơn giản
 • Tiếp tục danh sách shortcode
 • Tiếp tục mã tìm kiếm nâng cao
 • Đăng nhập người dùng
 • Mẫu trang Bảng điều khiển người dùng
 • Cho phép người dùng đăng nhập thông qua tài khoản Facebook và Google
 • Bảng giá shortcode
 • Bảng giá so sánh
 • Chuyển trang mượt mà
 • Phông chữ & Flaticon
 • Mẫu đăng nhập người dùng…
Careerfy - Job Board WordPress Theme v9.1.0 Nulled Free Changelog

12 April 2022 Version 9.1.0 & Jobsearch Plugin Version 2.0.2
Added: Employer contact info display on package base in "Candidate Profile Package"
Added: Job Applicants with not approved account show message box in employer dashboard -> recent applicants
Added: Job Applicants with not approved account show message box in employer dashboard -> job applicants
Added: Job Applicants with not approved account show message box in employer dashboard -> all applicants
Added: Job Applicants with not approved account show message box in all applicants (Backend)
Fixed: Active jobs in Job Listing Shortcode
Fixed: Job sector shortcode style 4 job count
Updated: WPBakery Page Builder plugin
Updated: Slider Revolution plugin
Updated: Career Framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
29 March 2022 Version 8.9.0 & Jobsearch Plugin Version 2.0
Fixed: Job Detail style 2 Locations Address
Fixed: Candidate Phone Number Field
Fixed: Addon Resume Export WP Jobsearch Mobile/Responsive
Updated: Career Framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
22 March 2022 Version 8.6.0 & Jobsearch Plugin Version 1.9.7
Added New: Employer Website On/On&required/OFF Employer Dashboard Settings
Added New: Employer Founded Date On/On&required/OFF Employer Dashboard Settings
Added New: Job Dead Line Date in Favorite Jobs Candidate Dashboard
Added New: Job detail style 1 in Child theme
Added New: Candidate detail style 1 in Child theme
Added New: Employer detail style 1 in Child theme
Added New: Keyword Search Suggestions For (job, candidate, employer) in Advance Search Element.
Fixed: Location Field Search Result in Job listing
Fixed: Location Field Search Result in Candidate listing
Fixed: Location Field Search Result in Employer listing
Fixed: Related Jobs for job detail style 1
Fixed: Conflict between the WP Jobsearch and Advanced Google Maps plugin
Fixed: Candidate Profile Image -> when a candidate leaves a review on a company/employer detail
Fixed: Login as a candidate -> Applying the job form -> Google captcha field Selection
Updated: Slider Revolution plugin
Updated: Career Framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language

12 March 2022 Version 8.5.0 & Jobsearch Plugin Version 1.9.6
Added New: Email Template when candidate will follow employer
Added New: ID for All styles of Job Single/Detail page
Fixed: Simple Jobs Listing Multi Element -> Salary (Currency default settings)
Fixed: Addon Chat plugin messages loading for candidate or employer chat
Fixed: Job Listing Element Locations Filtration when Location Setting Type: Manual
Fixed: Employer Dashboard -> Manage Jobs -> Star icon for Job as a Feature will not click able if the Price of Package Free.
Fixed: Employer Detail Page -> Related Jobs section -> Favorite Job (Heart ICON) in candidate login
Fixed: Locations filtration Loading in listing
Updated: Map can turn On/OFF completely for Job | Employer | Candidate.
Updated: Slider Revolution plugin
Updated: Career Framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
05 March 2022 Version 8.4.0 & Jobsearch Plugin Version 1.9.5
Fixed: Dashboard -> Saved Alerts translations
Fixed: Sub-category in Job Alerts
Fixed: Addon Jobsearch Resume Export -> Profile Picture Image display in PDF file
Updated: Career Framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
02 March 2022 Version 8.3.0 & Jobsearch Plugin Version 1.9.4
Added New: Employer Founded Date Display For Employer Detail Page
Added New: Employer Founded Date ON/OFF Employer Detail Page in Jobsearch-options-> employer-settings -> employer-detail.
Fixed: Dependent Custom Fields Custom Class
Fixed: Map marker pin position not working with location change on post job without login
Fixed: JS Issue fixed on post job page
Fixed: Advance Search Location auto-fill styling
Fixed: Subject Field special character in Contact Form, contact us page
Fixed: Custom Date format in Candidate Dashboard -> My Resume -> Educations Section
Fixed: Custom Date format in Candidate Dashboard -> My Resume -> Experience Section
Fixed: Locations and Apply Job Question not working due to JS errors in Employer-dashboard -> Post a job
Fixed: Candidate Follow to Employer
Fixed: Salary decimal point -> jobsearch-options
Fixed: Addon Jobsearch Resume Export custom fields URL link not working in export PDF file
Updated: Slider Revolution
Updated: Careerfy Theme POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
15th February 2022 Version 8.2.0 & Jobsearch Plugin v1.9.3
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Job Listing
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Job Detail Page
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Candidate Listing
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Candidate Detail Page
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Employer Listing
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Employer Detail Page
Fixed: Geolocation address in top search not working in case of mapbox.
Fixed: Employer Dashboard Form data Save auto-refresh.
Fixed: Employer Dashboard -> Subscriptions Package.
Fixed: Package Information in case of candidate restriction
Updated: Privacy, term and condition checkbox should be above the button
Updated: Slider Revolution
Updated: Careerfy Theme POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language

25th January 2022 Version 8.1.0 & Jobsearch Plugin Version 1.9.2
Fixed: Cover Letter Attachment in Job Apply Email Template
Fixed: Candidate Profile/Apply Package will not come in Candidate Dashboard Statistics until these enable
Fixed: MailChimp in Maintenance Page
Fixed: Maintenance Mode Mobile Responsive
Fixed: Translation Maintenance Page Years, Days , Hours and Second
Updated: Careerfy Theme POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
20th January 2022 Version 8.0 & Jobsearch Plugin v1.9.1
Add new: Candidate ToolTip Low Profile, Basic Profile, Professional Profile, Complete Profile
Add new: Advance Search AutoKeyword Search On/Off
Add new: Advance Search Location Radius On/Off
Add new: Advance Search Location Suggestions On/Off
Add new: Advance Search AutoFill Geo Location On/Off
Fixed: Candidate Search filter in backend admin
Updated: Blog Search Result Structure
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
14th January 2022 Version 7.9.0 & Jobsearch Plugin Version 1.9.0
Added New: Negational able Salary On/OFF Jobsearch Options -> General Settings
Add New: Job Type Element/Shortcode for WP Jobsearch.
Fixed: Negotiation Salary on/off option added in jobsearch option
Fixed: Custom Field Enable for Jobs listing structure issue while filters
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language

7th January 2022 Version 7.8.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.9
Fixed: Mobile/Responsive Chat Addon plugin WP Jobsearch
Fixed: Double Job title change to candidate designation resume export to excel
Updated: Candidate Advance Search for admin
Updated: RevSlider Plugin
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
24 December 2021 Version 7.7.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.8
Fixed: Employer Dashboard -> All Applicants Mobile/Responsive
Fixed: No Jobs found case, the ajax request case
Fixed: Admin user Candidate Search
Fixed: Jobs listing translation strings
Fixed: Employer details for login user case
Updated: WP Bakery Builder plugin
Updated: RevSlider Plugin
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
1st December 2021 Version 7.6.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.7
Added New: Jobsearch Options -> General settings -> Decimal Separator
Updated: All Applicants back-end and frontend speed performance
Fixed: Jobsearch Options -> Candidate Restriction -> Only Applicants
Fixed: Blog Post VC Shortcode
Fixed: Resume Export Addon plugin
Fixed: Chat Addon Plugin -> Profile Package -> Message/Chat
Fixed: Register/login Shortcode
Fixed: PHP 8 Latest build Compatibility
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
6 November 2021 Version 7.5.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.6
Fixed: Custom fields -> Dependent dropdown multi select
Fixed: Profile Package -> Chat / Message Lock
Fixed: Resume Export XLSX
Fixed: Profile Package -> All Applicants -> recent applicants
Updated: Custom fields -> Number fields filteration exact match
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language

24 October 2021 Version 7.4.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.5
Added: Mobile/Responsive Filters Design for Job Listing
Added: Mobile/Responsive Filters Design for Candidate Listing
Added: Mobile/Responsive Filters Design for Employer Listing
Fixed: Testimonial with image shortcode
Fixed: Jobs listing Slider
Fixed: PHP 8 Compatibility
Fixed: Restrict custom fields which are only for admin in resume files
Fixed: Heading custom fields full width column issue fix at detail pages
Fixed: Chat Addon WP JobSearch
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
19 October 2021 Version 7.3.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.4
Fixed: In Email Template Attachment file CV option On/Off
Fixed: Custom fields placeholder extra slashes issue with comma
Fixed: Custom fields dependent field not opening
Fixed: Custom fields dependent upload field value not display at detail page
Fixed: Custom fields in excel export with proper labels
Fixed: Excel export candidates the custom field for admin only are also displaying
Fixed: Locations in cadidate-dashboard
Fixed: WPML Translations
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language
6 October 2021 Version 7.2.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.3
Fixed: Employer-dashboard-> manage-applicants-> Sort filters
Fixed: Detail page custom fields extra slashes with comma
Fixed: User Dashboard page custom fields extra slashes with comma
Fixed: Backend post update custom fields extra slashes with comma
Fixed: User Dashboard custom dependent fields upload file saving issue
Fixed: Backend post update custom dependent fields upload file saving issue
Fixed: User Dashboard custom dependent fields on change child fields not showing issue
Fixed: Backend post update custom dependent fields on change child fields not showing issue
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language

24 September 2021 Version 7.1.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.2
Fixed: WPML Translations
Fixed: Dependent Dropdown Custom Field in Job Alerts
Fixed: Dependent Field type upload back-end, front-end
Fixed: API Locations
Updated: wp nonce security and user capability check added in job import integrations settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in add schedule job import settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in update schedule job import settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in location settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in custom fields settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in email templates settings save
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language

16 September 2021 v7.0 & Jobsearch Plugin Version 1.9.0
Added: Google Recaptcha for Apply Job By Email Form
Fixed: Upload custom-fields file types
Fixed: Promote Profile/Featured ON/OFF for Employer/Candidate in Admin Area
Updated: All Applicants performance enhancement
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career Framework Plugin POT language

10 September 2021 Version 6.9.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.0
Added: Reset button in All Applicants -> Employer Dashboard.
Added: C.V Attachment On/OFF Email templates applied job by candidate to employer
Added: Cover Letter Attachment On/OFF Email templates applied job by candidate to employer
Added: External Page added in Jobsearch-options -> job-settings -> Post a job-> Applied Job method section
Added: Jobs listing Filters By Skills
Added: Multi Sector Selection Limit Jobsearch_options -> Employer dashboard
Added: Multi Sector Selection Limit Jobsearch_options -> Candidate dashboard
Added: Multi Sector Selection Limit Jobsearch_options -> Job Settings -> Post a Job
Fixed: Admin-> All candidates -> Delete button of C.V
Fixed: Candidate Dashboard -> Resume Builder -> Education
Fixed: Post Code Required in Register Form
Fixed: Apply Job Button in for Internal Job
Fixed: Translation in Employer-dashboard -> all applicant
Fixed: WPML translations Duplicate Dashboard Menus for candidate, employer
Fixed: Apply Job Sector and location required
Fixed: Register form dropdown custom field required
Fixed: Post a new job, Job description template -> Elementor templates
Fixed: All candidate details styles, invites button
Fixed: Chat Addon Candidate Dashboard -> Duplicate Messages
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career framework Plugin POT language
Updated: Careerfy Theme POT language

14 August 2021 Version 6.7.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.8Added New: Apply Job By Email Method must require login On/OFF switch in Jobsearch Options -> Jobs Settings
Added New: Excel Export Data of External Applicants in Employer Dashboard -> All Applicants
Added New: Excel Export Data of By Email Applicants in Employer Dashboard -> All Applicants
Added New: Post new job suggested skills base on multi sector
Added New: Jobs listing filters sidebar radius base
Fixed: Locations Field in Jobs Listing Advance Search
Fixed: Phone Number Required on Apply Job Form without Login condition
Updated: Career framework Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: Career framework Plugin
Updated: WP Jobsearch Plugin

10 August 2021 Version 6.6.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.7
Added New: CV/Resume Download Column for Admin -> All Candidates
Added New: Job Fill/Open in Employer Dashboard -> Manage Jobs
Added New: Employer Profile Link For All Job Detail Styles
Fixed: CV Download in Employer Dashboard -> All Applicants
Fixed: WPML translations
Fixed: Support related all Queries
Updated: PHP 8 Compatibility
Updated: Redux Framework
Updated: Addon Jobsearch Chat
Updated: Addon Jobsearch Resume Export
Updated: Addon Jobsearch Scheduled Meetings
Updated: Wp JobSearch Plugin Language File POT
Updated: Career-framework Plugin Language File POT
Updated: Careerfy Theme Language File POT

07 July 2021 Version 6.4.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.5
Added: Locations in candidate filters
Added: Locations in register form
Added: Candidate Profile image On/Off
Added: Employer Profile image On/Off
Added: Default currency settings without WooCommerce in Jobsearch-Options -> General-settings
Fixed: Packages and Transaction Enable/Disable in Dashboard for Employer Account Members
Fixed: Email custom field
Fixed: Salary slider custom field
Fixed: WPML Multi translations
Fixed: Support related all Queries
Updated: Wp JobSearch Plugin Language File POT
Updated: Career-framework Plugin Language File POT
Updated: Careerfy Theme Language File POT

= 09 June 2021 Version 6.3.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.4 =
Added: Candidate Redirect URL after Signup in Jobsearch-Options-> Dashboard-Settings
Added: Employer Redirect URL after Signup in Jobsearch-Options-> Dashboard-Settings
Added: Reply button for Employer in Front-end User-Dashboard-> My Emails
Added: Reply button for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Emails
Added: Auto Saving EDUCATION withot page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> EDUCATION
Added: Auto Saving EXPERIENCE without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> EXPERIENCE
Added: Auto Saving PORTFOLIO without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> PORTFOLIO
Added: Auto Saving EXPERTISE without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> EXPERTISE
Added: Auto Saving LANGUAGES without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> LANGUAGES
Added: Auto Saving HONORS & AWARDS without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> HONORS & AWARDS
Fixed: Does not allow uploading more than 5 Portfolio Files for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> PORTFOLIO
Fixed: Support related all Queries
Updated: Wp JobSearch Plugin Language File POT
Updated: Career-framework Plugin Language File POT
Updated: Careerfy Theme Language File POT

= 18 May 2021 Version 6.2.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.3 =
Fixed: Advance search
Fixed WP All Import Wp Jobsearch Add-On

= 30 April 2021 Version 6.1.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.2 =
Added: Application deadline expire job button in dashboard -> manage jobs
Added: Cover letter as an attachment in dashboard
Added: Indeed Scrapper Importer at backend
Updated: Wp JobSearch Language File POT
Updated: Careerfy Frame Work Language File POT
Updated: Careerfy Theme Language File POT
Fixed: Support related all Quesreis

= 12 April 2021 Version 6.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.1 =
Fixed: Resume export/download

= 10 April 2021 Version 5.9.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.1 =
Fixed: Post a Job -> Application Deadline Date in translations
Fixed: Candidate Dashboard -> Experience Date in Translations
Fixed: Dashboard Menus in Translations
Fixed: Locations Import table
Fixed: All applicants minor notice

= 29 March 2021 Version 5.7.0 & Jobsearch Plugin Version 1.6.9 =
Fixed: Schedule meetings time slot availability
Fixed: Jobs listing element sector repeat in filter
Fixed: Candidate single/detail notices fixed
Fixed: All queries submitted on ticket support or Skype

= 18 March 2021 Version 5.6.0 & Jobsearch Plugin Version 1.6.8 =
Added New: Candidate Apply Job Packages in Apply Popup
Added New: Employer CV/Resume packages in saved candidate Popup
Added New: All applicants fillers like rejected and short listed.
Updated: Wp JobSearch Plugin Language File POT
Updated: Career-framework Plugin Language File POT
Updated: Careerfy Theme Language File POT
Fixed: Add to calender button in meettings addon plugin
Fixed: Support related all Quesreis

= 17 February 2021 v5.5.0 & Jobsearch Plugin Version 1.6.7 =
Added: Auto fill apply job form fields in case of user logged in.
Added: Store user information in case of External job apply URL.
Fixed: Span tag Apply Job Button
Fixed: Upload Resume Button in Candidate Dashboard -> CV Manager
Fixed: Upload Resume Button in Job detail page while Internal job condition.
Fixed: Add to Calendar in Addon Schedule Meeting
Fixed: Promote profie for candidate & employer listing elementor

= 13 February 2021 Version 5.4.0 & Jobsearch Plugin Version 1.6.6 =
Added Single Job Elementor Widgets
1: Single Job Info
2: Single Job Logo
3: Single Job Cover Image
4: Single Job Custom Fields
5: Single Job Description
6: Single Job Skills
7: Single Job Related Jobs
8: Single Job Attachments
9: Single Job Apply Buttons
10: Single Job Employer Contact
11: Single Job Map
12: Single Job Employer Jobs
Added Single Employer Elementor Widgets
1: Single Employer Info
2: Single Employer Logo
3: Single Employer Cover Image
4: Single Employer Custom Fields
5: Single Employer Description
6: Single Employer Team Members
7: Single Employer Reviews
8: Single Employer Active Jobs
9: Single Employer Contact Form
10: Single Employer Map
11: Single Employer Company Gallery
Added Single Candidate Elementor Widgets
1: Single Candidate Honors & Awards
2: Single Candidate Contact
3: Single Candidate Info
4: Single Candidate Logo
5: Single Candidate Cover Image
6: Single Candidate Average Review
7: Single Candidate Contact
8: Single Candidate Map
9: Single Candidate Custom Fields
10: Single Candidate Education
11: Single Candidate Experience
12: Single Candidate Expertise
13: Single Candidate Portfolio
14: Single Candidate Honors & Awards
15: Single Candidate Skills
16: Single Candidate Reviews
Added Cover letter in Email Applicants Section
Fixed Addon Resume Export plugin notices
Fixed Addon Chat plugin notices
Fixed Mailchimp theme-options
Fixed Mailchimp Widgets -> Newsletter
Fixed Mailchimp Shortcode Element
Fixed Jobs duplicate issue in wp-admin
Fixed Candidate Dashboard -> My resume -> couver Letter Editor issue in Jobs details applying any job, cover letter HTML print.
Fixed All Styles Section Heading shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles Advance Search shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles Testimonials shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles FAQ shortocode/element/widget in elementor
Fixed Register & Login Popup shortocode/element/widget in elementor
Fixed How it Works shortocode/element/widget in elementor
Fixed Top Job Slider shortocode/element/widget in elementor
Fixed Candidate Listings shortocode/element/widget in elementor
Fixed Simple Employer Listings shortocode/element/widget in elementor
Fixed About info shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles job sectors shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles blog shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles Candidate slider shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles home Slider shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles Explore jobs shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles Jobs listings shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles our partners shortocode/element/widget in elementor
Fixed All Styles block text with video shortocode/element/widget in elementor
Updated Careerfy Theme language POT file
Updated Career Framework language POT file
Updated WP Jobsearch language POT file
Updated Locations Editor

= 05 January 2021 Version 5.3.0 & Jobsearch Plugin Version 1.6.5 =
Added New: Sectors ON/OFF switched in Jobsearch Options -> General Settings
Added New: Sectors single/multi Jobsearch Options -> Dashboard Settings
Added New: Job Type single/multi Jobsearch Options -> Job Post Settings
Added New: Sectors Mandatory/Required Jobsearch Options -> Candidate Settings
Added New: Sectors Mandatory/Required Jobsearch Options -> Employer Settings
Added New: Mandatory/Required Jobsearch Options -> Register Settings
Added New: Locations can be add in any language
Added New: Locations XLXS Importer added locations manager
Added New : Apply Jobs Questions on admin Side Edit Job Mod
Added NEW : Candidate can't Apply Jobs without answer the Questions posted by employer.
Fixed : Support Queries Reported By Users On Ticket System and Skype
Updated: Locations will store in database rather than JSON file
Updated: Wp JobSearch Language File POT
Updated: Careerfy Frame Work Language File POT
Updated: Careerfy Theme Language File POT

= 22 December 2020 Version 5.2.0 & Jobsearch Plugin Version 1.6.4 =
Fixed : Minor Bug Fixes

= 18 December 2020 Version 5.1.0 & Jobsearch Plugin Version 1.6.3 =
Added: Reject meeting status
Added: Reject meeting email template
Added: Delete meeting option for employer
Added: Candidate cover image on/off option in plugin options
Added: Employer cover image on/off option in plugin options
Added: Application deadline date required option in plugin options
Added: Employer Phone number required option in plugin options

= 12 December 2020 Version 5.0.0 & Jobsearch Plugin Version 1.8.0 =
Added New : WordPress 5.6 Compatibility Must Update
Added New : Merged Promote Profile Package To Employer Profile Package
Added New : Merged Jobs Package To Employer Profile Package
Added New : Merged Featured Jobs Package To Employer Profile Package
Added New : C.V Package To Employer Profile Package
Added New : Job Deadline Data Required On/OF Options Jobs Post Setting > JobSearch Options
Added New : Zoom Meetings On/OFF JobSearch Options Meeting Settings
Added New : Employer can Change Email From Front-End Dashboard with email Availability Check
Added New : Candidate Change Email From Front-End Dashboard with email Availability Check
Added New : For Admin Back-end Images Preview
Added New : Sort Jobs Custom Fields Based on Count in Job Filters
Added New : Chat Addon Settings to Disable Chat From Front-End and Back-End
Updated : Redux Frame Work in Wp-JObSearch and Careerfy Frame Work
Update : Language File Wp JobSearch Plugin
Updated : Language File Careerfy Frame Work
Updated : JobSearch Meetings Addon
Updated : RevSlider
Fixed : Locations Js Error Fixed WordPress version 5.6 Conflict
Fixed : Export All Resume Candidates To Excel File admin Size after Bulk Select Click not working
Fixed : JS Error on Post New Jobs For Skills not Working
Fixed : Jobs Count in Dashbaord
Fixed : Jobs not showing in Applied Jobs After job Expired by Employer
Fixed : Notice and Warning Fixed On Import Demo Data

= 09 December 2020 Version 4.9.0 & Jobsearch Plugin Version 1.7.0 =
- Fixed : Minor Bug Fixes

= 17 November 2020 v4.8.0 & Jobsearch Plugin v1.6.0 =
Added New : JobSearch Schedule Meetings Addons Resume Export Addon
Added New : Integrated with Zoom Meetings
Added New : Meetings List Styles
Added New : Meetings System Added
Added New : Employer Can Schedule Meetings with Candidates
Added New : Employer Can RE-Schedule Meetings with Candidates
Added New : View Meetings with Calendar
Added New : Notifications Add For Meetings Employer Dashboard
Added New : Notifications Add For Meetings Candidates Dashboard
Added New : Email Templates On Create New Meeting Candidate
Added New : Email Templates On Create RE-Schedule Candidate
Added New : User Role Added For Chat Support User
Added New : Salary Multi Types Search For Search Filters
Added New : Currency Sign to Salry In Filters
Added New : Admin-Review Job After Job Approval on Edit again By Employer Send to Admin Review Aain JobSearch Options > Job Post Settings
Added New : Fixed Facebook and Liked-in Apply Job Problem
Added New : Status For Pending Payment on Admin Side Jobs
Added New : More Than 15 C>V Templates in PDF Designs Added IN Resume Builder
Added New : Packages Type Free and Paid Added Form RESUME PDF PACKAGE
Added New : Default Template Select Added in JobSearch Options > Resume Export Settings For Candidate
Fixed : Become a employer Button Popup Restrictions Pages
Fixed : Packages in Elementor
Fixed : Fixed Issues Reported By Support Portal
Updated : Language File Wp JobSearch Plugin
Updated : Language File Careerfy Framework Plugin
Updated : JobSearch Chat Addon
Updated : JobSearch Resume Export Addon
 • Xem thêm các chủ đề WordPress trên Themeforest đa năng, chuẩn SEO

password: xem hướng dẫn bên dưới

2 bình luận
 1. Gun đã bình luận

  Can’t find password in Instructions to get the password to download Plugins

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + F5, check new tutorial

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.