Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Table Rate Shipping for WooCommerce v4.3.5 NULLED

0

Phương pháp Table Rate Shipping for WooCommerce có khả năng thêm nhiều tỷ lệ cho một khách hàng nhất định dựa trên nhiều điều kiện do quản trị viên đặt ra. Table Rate Shipping for WooCommerce có thể bao gồm địa điểm giao hàng, tổng phụ của giỏ hàng, loại vận chuyển mặt hàng, giá cả, trọng lượng, v.v.

Demo: https://codecanyon.net/item/table-rate-shipping-for-woocommerce/3796656

Danh sách các tính năng Table Rate Shipping for WooCommerce

Table Rate Shipping for WooCommerce 1

 • Điều kiện và giá dựa trên các nhóm sản phẩm dựa trên:
  • Đơn hàng
  • Sản phẩm riêng lẻ
  • Mục hàng Giỏ hàng
  • Hạng vận chuyển
 • Hoạt động với WooCommerce Shipping Zones
 • Nhiều trường hợp được phép trong mỗi khu vực
 • Danh sách các điều kiện mở rộng:
  • Tổng phụ
  • Số lượng
  • Trọng lượng
  • Chiều cao
  • Chiều rộng
  • Chiều dài
  • Diện tích bề mặt
  • Volume
  • Hạng vận chuyển
  • Sản phẩm
  • Danh mục
  • Phạm vi ngày
  • Ngày trong tuần
 • Table Rate Shipping for WooCommerce có nhiều điều kiện được phép trong mỗi hàng bảng
 • Nhiều tùy chọn chi phí:
  • Giá căn hộ
  • Phần trăm Tổng phụ
  • Nhân với trọng lượng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, diện tích bề mặt, số lượng thể tích
  • Đối với mỗi x số đơn vị tiền tệ, trọng lượng, kích thước và số lượng sản phẩm
 • Nhiều Chi phí được phép trong mỗi hàng để tạo các kết hợp như:
  • Phí cố định + phần trăm phụ phí xăng dầu
  • Phí cơ bản cộng với gia tăng trọng lượng bổ sung
 • Drag ‘n Drop các hàng trong bảng để kiểm soát mức độ ưu tiên của các điều kiện và chi phí
 • Tắt Thuế vận chuyển cho mỗi trường hợp
 • Table Rate Shipping for WooCommerce giới hạn dựa trên vai trò của người dùng
 • Tính toán khối lượng theo kích thước (khối lượng nhân hoặc chia cho một số nhất định)
 • Điều kiện tổng phụ cơ sở bao gồm thuế
 • Điều kiện tổng phụ cơ sở bao gồm phiếu giảm giá
 • Làm tròn trọng số đến số nguyên tiếp theo
 • Tùy chọn ẩn phương thức này khi phương thức Giao hàng miễn phí đang hoạt động
 • Thêm văn bản mô tả bên dưới tiêu đề và giá của tùy chọn giao hàng để thêm thông tin chi tiết hơn
 • Chọn phương pháp được chọn theo mặc định
 • Ẩn các tùy chọn khác trong cùng một phương pháp khi khách hàng đủ điều kiện cho phương thức đã chọn

Table Rate Shipping for WooCommerce 2

Các plugin bổ sung cho Table Rate Shipping for WooCommerce

Thêm các cài đặt khác vào phương thức vận chuyển Bảng giá của bạn với các tiện ích mở rộng này:

Table Rate Shipping for WooCommerce 3Table Rate Shipping for WooCommerce 4Table Rate Shipping for WooCommerce 5

 

Changelog: Table Rate Shipping for WooCommerce

Download Table Rate Shipping for WooCommerce v4.3.5 Nulled Free

v4.3.5 - 2022-07-20
- Fixed: Select Method Conditions not saving properly
- Fixed: WPML translated strings containing apostrophes not appearing
- Fixed: Allowed HTML tags removed from description when registering string in WPML
- Enhanced: Reorganized WCML currency converter to support new free model by WPML
- Enhanced: Added 'img' and 'span' tags to allowed HTML in descriptions

4.3.2 - 2022-02-20
  - Fixed: Missing 'Method Conditions' section in settings page
  - Fixed: Hide 'Settings from Other Plugins' section when none are available
  - Fixed: Incorrect object used as an argument in a WooCommerce filter call
  - Enhanced: Additional styling changes
  - Updated documentation

4.3.1 - 2022-02-18
  - Fixed: Fixed PHP parsing issue experienced on certain server configurations
  - Enhanced: Updated styling for Dokan dashboard shipping section (frontend)

4.3 - 2022-02-18
  - REMOVED: The legacy Table Rate method has been removed in its entirety
  - Added: Compatibility with Measurement Price Calculator plugin by WooCommerce
  - Added: Parent Description field for each table of rates
  - Added: Column to display Shipping Description on Orders page
  - Enhanced: New seconday option for 'Coupon' condition checks for free shipping
  - Enhanced: Changed format for data range condition to remove third party dependencies
  - Enhanced: Added additional formatting checks on number fields in table of rates
  - Enhanced: Various code changes to meet CodeCanyon standards and requirements
  - Fixed: Dokan Vendor condition box only loading 10 vendors at a time
  - Fixed: User modification by user role not showing assigned shipping methods
  - Fixed: Shipping methods missing from user management page
  - Fixed: Settings added by third party plugins not displaying properly

4.2.1 - April 18th, 2020
Fixed: Change ‘equal to’ comparison to proper float point math
Fixed: Outdated .po file for translation
Fixed: Dokan Vendor condition limited to 10 vendor options
Enhanced: Increased required WooCommerce version to 3.2
Enhanced: Increased Plugin and Server compatible tags

4.2 - August 18th, 2019
Added: Method Conditions section to limit options at the method level
Added: Ability to skip weight comparison in volumetric weight calculations
Added: Option to combine shipping descriptions instead of overriding (Per Item & Per Class calculations)
Added: New Condition to select Dokan Vendors (when using the multivendor plugin)
Added: Buttons that Expand/Collapse all settings sections
Added: WPML title translation by ID or Title
Added: Plugin details overrided with CodeCanyon data to separate from WordPress.org API
Fixed: Product fields not saving after removing row from table
Fixed: Time condition not taking timezone settings into account
Fixed: Change Surface Area from Height x Width to Length x Width for better compatibility with other plugins
Fixed: Comparison error with float numbers and equal to operator
Fixed: Shipping class data issue in Per Item & Per Line Item setups
Enhanced: Changed exporter feature to be more compatible across servers and languages
Developer: Added filters to calculated cart data
Developer: Moved conditional variables and functions to a more accessible class
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Codecanyon cao cấp miễn phí cập nhật hàng ngày.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.