Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

TranslatePress Pro v2.3.2 (+Addons) – WordPress Translation Plugin

21

TranslatePress Pro là plugin dịch thuật WordPress mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng

Một cách tốt hơn để dịch trang web WordPress của bạn trực tiếp từ giao diện người dùng, với sự hỗ trợ đầy đủ cho WooCommerce, các chủ đề phức tạp và người xây dựng trang web. Một plugin dịch thuật WordPress dễ sử dụng để thay đổi mọi thứ.

Thật đơn giản để bắt đầu, không cần cài đặt thêm và không có vấn đề tương thích với các plugin hoặc chủ đề khác.

Sau khi cài đặt TranslatePress Pro, chọn ngôn ngữ phụ của bạn và bắt đầu dịch toàn bộ trang web của bạn một cách trực quan, chính xác trong giao diện tùy chỉnh.

Kích hoạt dịch tự động và trang web của bạn được dịch hoàn toàn ngay lập tức. Sau đó, bạn có thể dễ dàng tinh chỉnh các bản dịch thủ công.

TranslatePress Pro dễ dàng sửa đổi bất kỳ văn bản bằng giao diện dịch trực quan trực quan nhất, bao gồm WooCommerce & page builder, thân thiện SEO, đảm bảo nội dung của bạn sẽ được xếp hạng theo nhiều ngôn ngữ, bạn toàn quyền sở hữu bản dịch của bạn.

Demo: https://translatepress.com/

Tính năng cao cấp TranslatePress Pro – WordPress Translation Plugin

TranslatePress Pro Plugin

 • Dịch toàn bộ trang: Dịch những gì bạn nhìn thấy. Giao diện cho phép bạn dịch toàn bộ trang cùng một lúc, bao gồm đầu ra từ mã ngắn, biểu mẫu và trình tạo trang.
 • _e(“Hello $%s”);: Hỗ trợ các chuỗi động (gettext) được thêm bởi WordPress, plugin và chủ đề.
 • Translation Blocks: Cho phép bạn dịch các khối html lớn hơn với một bản dịch, bằng cách nối nhiều chuỗi dịch thành một khối dịch.
 • Image Translation: Dịch hình ảnh trực tiếp từ giao diện dịch khi bạn cần hiển thị các hình ảnh khác nhau cho từng ngôn ngữ của trang web của bạn.
 • Automatic Translation: Được tích hợp với Google Translate và DeepL, bạn có thể nhanh chóng dịch nội dung của mình và chỉ điều chỉnh những gì không hoàn hảo.
 • Bộ chuyển đổi ngôn ngữ có thể tùy chỉnh: Trình chuyển đổi ngôn ngữ mở rộng bao gồm một danh sách thả xuống nổi theo người dùng trên mỗi trang, một mã ngắn và các mục menu bạn có thể thêm vào bất kỳ menu WordPress nào.
 • Hỗ trợ WooCommerce: Hoạt động tốt với WooCommerce, các loại bài đăng tùy chỉnh, chủ đề phức tạp và người xây dựng trang web.
 • Browse As: Xem trang web của bạn như người dùng hiện tại (đăng nhập) hoặc như người dùng đã đăng xuất. Điều này giúp bạn dễ dàng dịch tất cả nội dung của trang web của bạn, ngay cả các trang động như trang đăng nhập tùy chỉnh.
 • Hỗ trợ mà mọi thứ được giải quyết!: Không bao giờ lo lắng về việc bị mắc kẹt với dự án của bạn.
 • SEO Pack: Hỗ trợ SEO cho page slug, tiêu đề trang, mô tả và thông tin social graph facebook và twitter. Thuộc tính lang HTML được đặt đúng. Hỗ trợ Sơ đồ trang web đa ngôn ngữ cho tất cả các plugin SEO phổ biến (Yoast SEO, Rank Math, AIOSEO , SEOPress)
 • Đa ngôn ngữ: Thêm nhiều ngôn ngữ mà bạn cần để dự án của bạn đi ra toàn cầu.
  Chỉ xuất bản ngôn ngữ của bạn khi tất cả các bản dịch của bạn được thực hiện. Tìm hiểu thêm
 • Tự động phát hiện ngôn ngữ người dùng: Khách truy cập lần đầu sẽ được chuyển hướng đến ngôn ngữ ưa thích của họ dựa trên cài đặt trình duyệt hoặc địa chỉ IP
 • DeepL Automatic Translation: Tự động dịch trang web của bạn bằng API DeepL.
 • Translator Accounts: Tạo tài khoản người dịch có thể dịch trang web mà không phải làm việc với WordPress, người xây dựng trang web hoặc metaboxes.
 • Duyệt theo vai trò người dùng: Điều hướng trang web của bạn giống như một vai trò người dùng cụ thể sẽ. Thực sự hữu ích cho nội dung động hoặc nội dung ẩn xuất hiện cho người dùng cụ thể. Tìm hiểu thêm
 • Điều hướng dựa trên ngôn ngữ: Cấu hình các mục menu khác nhau cho các ngôn ngữ khác nhau. Tìm hiểu thêm
TranslatePress Pro - WordPress Translation Plugin v2.3.2 Nulled Free Changelog

= 2.3.2 =
Added Translate Page button in Gutenberg Editor
Improved TranslatePress General settings UI on smaller screens
= v2.2.3 =
* Fixed XSS security vulnerability
* Fixed sitemap containing urls with language slugs linking to paths excluded from translation
* Fixed issue affecting translation of some particular JSON requests
* Fixed edge case error regarding MO objects
* Moved Automatic translate slugs option to Automatic Translation tab
= 2.2.2 =
* Fixed issue in WP 5.9 causing Invalid Data SQL Error reports
* Improved page load time for WooCommerce websites on translated languages
* Improved admin notices regarding database optimization

= v2.2.1 =
* Added Advanced option to adjust hreflang to hide region independent language tags or country locale tags
* Added missing flags for Tamil (Sri Lanka), Spanish (Ecuador), Spanish (Dominican Republic), Amharic
* Improved Automatic Translation tab checking for translation API key validity
* Improved Plugins interface action buttons for TP by taking into account free/pro status
* Fixed error management interface displaying raw HTML instead of formatted HTML
* Fixed notice in admin for an edge case
* Fixed notice in Test API Page when test request resulted in WP Error

= v2.1.9 =
* Improved database optimization tool by adding option to remove CDATA and untranslated links from TP custom tables
* Fixed database optimization tool not starting in some cases
* Fixed edge case error unknown format specifier on php 8 related to automatic translation of gettext strings
* Added noindex tag to Translation Editor pages to prevent duplicate indexing

= v2.1.8 =
* Added language formality setting to be used in Automatic Translation
* Added Advanced option for enabling clickable shortcode language switcher
* Improved tool for database optimization from Advanced tab
* Fixed translation blocks ignoring target blank on links
= v2.1.7 =
* Added form in settings to sign up for TranslatePress email course
* Fixed issue when logging in that redirected to "page not found" when languages are reordered
* Fixed hyphenation issue on default language when using WP-typography plugin
* Fixed notices regarding is_file call

= v2.1.6 =
* Show sanitized translation when editing gettext strings in Translation Editor
* Fixed showing translation language instead of default language in some cases in Elementor, Divi and WPBakery editors
* Fixed breadcrumbs issue with All in One SEO plugin on translation language
* Fixed Beaver Builder Editor loading loop when Automatic User Language Detection is active
* Fixed issue with excluding path from translation

= v2.1.5 =
* Show sanitized translation after saving changes in Translation Editor
* Improved query for getting existing translations
* Fixed issue with using wildcard in Translate only certain paths feature
* Fixed php warning on settings page about DeepL

= v2.1.4 =
* Optimized automatic translation usage by improved recognition of cdata, js scripts and encoded html
* Fixed conflict with Ultimate Dashboard

= v2.1.3 =
* Added Opposite Language menu item when using 2 languages
* Added support for opposite language in floating language switcher
* Fixed DeepL API key check showing green icon with incorrect keys
* Fixed some cases of increased automatic translation usage

= v2.1.2 =
* Added Advanced option to show opposite language in shortcode language switcher
* Added CSS class current-language-menu-item to menu language switcher to allow customization
* Fixed notice in PHP 8 related to custom-languages
* Corrected Swahili flag

= v2.1.1 =
* Improved Custom Languages feature
* Added possibility to easily edit existing language name or flag through Custom Language
* Added vertical scroll on floating and shortcode language switchers when having many languages

= v2.1.0 =
* Fixed some cases of missing spaces between words in different html tags on translated pages
* Fixed conflict with Scriptless Social Sharing plugin

= v2.0.9 =
* Security improvements
* Added option to translate content restricted by language in Elementor
* Added filter to disable independent region hreflang tags
* Improved notices in TP Settings

= v2.0.8 =
* Corrected plugin name

= v2.0.7 =
* Security improvements
* Added support for WooCommerce /shop/%product_cat% product permalink structure
* Fixed URL issues with post category when using encoded characters
* Fixed an issue with Woocommerce product links not being translated when loaded with ajax
* Fixed notices when using WP Bakery
* Fixed excerpt character limit in Chinese language
* Fixed some cases of trimming custom language name in language switcher
* Fixed adding current-menu-item class on empty menu links
* Compatibility with Brizy to load correct assets on other languages

= v2.0.6 =
* Added support for translating form reset button
* Fixed custom flags getting resized
* Fixed bug on Add-ons tab

2.0.5
All Premium Add-ons have been repackaged in new archives downloadable from translatepress.com account. All the old plugin Add-ons will no longer receive updates.
Reconfigured add-ons to be activated from TP Settings Add-ons tab
Added compatibility with WP Typography
Fixed bug on Automatic Translation Settings page regarding API key

= v2.0.4 =
* Added support for translating aria-label attribute
* Added possibility to exclude entire gettext domain from translation
* Improved determining http/https when building links
* Fixed automatic translation for custom languages
* Added missing Swahili flag
* Fixed flag for Tagalog language
* Fixed some PHP notices and warnings

= v2.0.3 =
* Added compatibility with PHP 8
* Added compatibility with Profile Builder Content Restriction redirect URL
* Added compatibility with Paid Member Subscription Content Restriction redirect URL
* Added filter to skip admin check on add_language_to_home_url
* Fixed some cases of PHP errors

= v2.0.2 =
* Fixed WooCommerce permalink issues
* Fixed notice about language switcher in Menus
* Fixed missing translation text box for some strings in Translation Editor

= v2.0.1 =
* Added Advanced option to allow only manual translation for strings under specified selectors
* Added support for using data-no-auto-translation attribute on html node to skip only automatic translation, not manual
* Fixed date output for Dokan plugin
* Fixed encoding of slugs with special characters in String translation interface

= v1.9.9 =
* Forcing a slash at the end of home url is now an optional Advanced setting
* Better handling of WPEngine long query limiting
* Fixed some cases of adding language slugs to file paths
* Fixed unprefixed DOM library constant
* Fixed a notice coming from the Do not translate paths option

= v1.9.8 =
* Added compatibility with Google Site Kit plugin
* Added compatibility with Ivory Search plugin and possibly others
* Added visual feedback for inserting correct Automatic Translation API key
* Added hooks when saving translations in Editor
* Fixed notice in trp-ajax file

= v1.9.7 =
* Compatibility with Woocommerce Product Search plugin
* Fixed some cases where JSON was broken in translated pages
* Fixed issue with links containing translated taxonomy due to special characters
* Fixed SQL errors in Slug Translation interface.
* Fixed some cases with links on translated pages incorrectly pointing to the current page
* Add filter for is_admin_link so plugins that hide the admin can work
* Minor improvements to Slug Translation UI.

= v1.9.6 =
* Adding missing Uruguay flag
* Improved security for dynamic translations
* Disable automatic language redirect when editing a page with Oxygen or Beaver Builder
* Fixed cases of missing table sql errors
* Fixed sql error for some MariaDB setups due to deprecated syntax
* Fixed some issues with Exclude certain paths functionality.

= v1.9.5 =
* Added setting that allows you to translate only certain paths or exclude certain paths from being translated.
* Fixed some cases where GET parameters were lost from links in translated languages
* WP Bakery integration that allow to include/exclude blocks for languages
* Added a compatibility for the MyListing theme.
* Load unsupported languages section only if an API key is saved.
* Add support for AIO SEO sitemap detection

= v1.9.4 =
* Updated DOM parser to version 1.9.1, this should fix a bunch of broken HTML issues
* Fixed a case in Woocommerce where slugs weren't translated from the seo-pack addon
* Fixed share link in Elementor blockquote Tweet button
* Fixed a possible issue with the search parameter being un-slashed

= v1.9.3 =
* Compatibility with WooCommerce Min/Max Quantities plugin that added an attribute data-quantity two times on a link
* Added compatibility with Business Directory Plugin that was throwing 404
* Fixed some cases of unnecessary calls to automatic translation API-s

= v1.9.2 =
* Fixed Norwegian language not working with Google Automatic Translation
* Fixed loading localization text-domain in different language than expected.
* Fixed gettext strings in incorrect language.
* Fixed WooCommerce country and states translations.

= v1.9.1 =
* Fixing issue with WooCommerce slugs resulting in 404 if they were changed manually from the defaults in certain cases
* Added a new cleanup option in settings
* Fixed some issues with extra characters appearing on translated languages in certain conditions
* Always load Beaver Builder in default language.

= v1.9.0 =
* Fixed some cases of multiple requests for finding out supported languages for automatic translation

= v1.8.9 =
* Fixing search in xStore theme ajax search
* Fix edge cases of translation misalignment that caused some strings not to be translated and generated some notices
* Fix some cases of displaying uppercase trp-gettext wrappers
* Better handling of unsupported languages by automatic translation engine

= v1.8.8 =* Improved compatibility with Oxygen builder.
* Fixed a issue with pagination on blog page displaying page 0

= v1.8.7 =
* Added region independent languages in hreflang meta tags
* Fixed JS error in Translation Editor for some type of anchor tags.
* Compatibility with WooCommerce myPOS gateway. Improved PayPal IPN handling in WooCommerce.
* Fixed issue with string in textarea being detected by our translation editor.
* We now keep pagination when changing languages on the blog page.
* Fixed a compatibility with xStore theme ajax search not appearing on other languages than english
* Fixed an issue with Woocommerce links in language switcher
* Compatibility with Woocommerce pdf Voucher plugin
* Fixed an issue with archive pages pagination for terms with translated slugs
* We now exclude some gettext strings from being translated that cause problems

Danh sách Addons TranslatePress Pro – WordPress Translation Plugin

 • TranslatePress – Extra Languages Add-on v1.0.1
 • TranslatePress – Automatic User Language Detection Add-on v1.0.8 (update 21-04)
 • TranslatePress – Browse as other role Add-on v1.0.2
 • TranslatePress – DeepL Automatic Translation Add-on v1.0.4 (update 21-04)
 • TranslatePress – Language by GET parameter Add-on v1.0.3
 • TranslatePress – Navigation Based on Language Add-on v1.0.3 (update 21-04)
 • TranslatePress – Translator Accounts Add-on v1.0.5 (update 21-04)
 • TranslatePress – SEO Pack Add-on v1.4.2 (update 01-06)
 • Xem thêm: tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

License nếu có: “B5E0B5F8DD8689E6ACA49DD6E6E1A930

21 bình luận
 1. 3CT Group đã bình luận

  đã có bản 2.2.0 mong ad cập nhật

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   trong hnay nhé

   1. 3CT Group đã bình luận

    có luôn 2.2.1 r ad ôi

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     ok nha. Trong hnay update á

 2. lập nguyễn đã bình luận

  Mình cài bản translatepress pro 2.1.8 vào nhưng license key invalid, admin giúp mình với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok đợi xíu nha

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   nếu hoạt động bth thì kệ nó nha. Không thì tải lại bản fix, ok rồi á.

 3. Nguyen Tu đã bình luận

  Em nhờ ad update phiên bản mới ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Một bản update sẽ sớm xuất hiện trong bài viết này, vui lòng đợi ad kiểm tra nhé

   1. Nguyen Tu đã bình luận

    Cảm ơn ad

 4. unknown đã bình luận

  Addon download link password incorrect

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 5. minh đã bình luận

  admin oi sao mình nhập pass theo hướng dẫn không giải khóa mã được vậy admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   để mình check lại

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc kỹ bài viết nhé,ok hết ko có hỏng link or pass

 6. L đã bình luận

  Both files are Add-ons

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   fix link

 7. Nguyễn Nghĩa đã bình luận

  Admin ơi sao e tải file TranslatePress Pro v1.9.6 Nulled về mà giải nén ra toàn là addons ko vậy, Admin chỉ e cách cài với 🙁

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn ko thấy 2 phần khác nhau hả
   – 1 là plugin
   – 2 là addon
   Tải lại đi nhé

 8. MinhQuan đã bình luận

  Hướng dẫn mình cài Plugin này với Admin ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài như bthuong thôi bạn. bạn kiểm tra nếu thư mục plugin đang không phân cấp đúng thì phải nén lại theo đúng cấp thư mục là cài dc nhé.
   Nếu vẫn không cài dc thì liên hệ vs mình qua skype or viber + ảnh chụp cài đặt báo lỗi mình sẽ hỗ trợ cài cho. Mình không nhận inb qua fb đâu nên đừng nhắn qua đó.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.