Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Advanced Bulk Edit v5.0.1 NULLED – CodeCanyon

2

WooCommerce Advanced Bulk Edit Plugin giúp chỉnh sửa hàng loạt nâng cao WooCommerce. Công cụ duy nhất Bạn cần để nhanh chóng tạo giảm giá, biến thể sản phẩm, thay đổi kho hàng, chỉnh sửa thuộc tính và hơn thế nữa!

WooCommerce Advanced Bulk Edit được hàng nghìn khách hàng đánh giá cao và tin dùng. Hỗ trợ 44 trường WooCommerce tích hợp sẵn cùng với các trường tùy chỉnh và phân loại.


Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-advanced-bulk-edit/8011417


WooCommerce Advanced Bulk Edit được 10K + khách hàng tin cậy

Tiết kiệm hàng tấn giờ bằng cách chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng một lúc

Đặt mức giảm giá mới cho hàng nghìn sản phẩm chỉ với vài cú nhấp chuột

Chỉnh sửa hàng loạt 44 trường sản phẩm tích hợp sẵn cũng như các trường tùy chỉnh từ bên thứ 3 plugins

Tạo hàng loạt / sao chép / xóa sản phẩm

Dễ dàng tạo ra các biến thể sản phẩm chỉ trong vài cú nhấp chuột

Dễ dàng tạo giảm giá hàng loạt, biến thể sản phẩm, thay đổi kho hàng, chỉnh sửa thuộc tính, thay đổi hình ảnh sản phẩm trong WooCommerce cửa hàng. Sản phẩm và các biến thể được hiển thị trong một bảng giống như bảng tính và có thể được chỉnh sửa hàng loạt hoặc các ô riêng lẻ.


Đặc trưng WooCommerce Advanced Bulk Edit:

 • Lọc sản phẩm theo tiêu đề, danh mục, thuộc tính, thông thường và giá ưu đãi, sku, thẻ, mô tả dài và ngắn, trạng thái sản phẩm, số lượng và trạng thái còn hàng, loại sản phẩm, hạng vận chuyển, tác giả bài đăng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và cân nặng.
 • Nối, thêm trước và thay thế văn bản trong các trường văn bản (hàng loạt).
 • Tăng / giảm theo giá trị / phần trăm (số lượng lớn).
 • Tạo giá ưu đãi từ giá thông thường (số lượng lớn).
 • Đặt, thêm, bớt danh mục / thuộc tính (hàng loạt).
 • Sao chép giá trị từ trường này sang trường khác (hàng loạt).
 • Điền chuỗi / SKU (số) /.
 • Hiển thị / ẩn các trường sản phẩm (columns).
 • Tạo sản phẩm và các biến thể.
 • Tạo các biến thể cho nhiều sản phẩm cùng một lúc.
 • Tạo danh mục và điều khoản thuộc tính mới.
 • Xóa sản phẩm / biến thể.
 • Tùy chọn xóa hình ảnh khỏi máy chủ khi xóa vĩnh viễn sản phẩm.
 • Trình quản lý lựa chọn mạnh mẽ – chọn sản phẩm thông qua các điều kiện tìm kiếm.
 • Các trường đã thay đổi có thể hoàn nguyên về giá trị ban đầu (trước khi lưu).
 • Hỗ trợ các trường meta tùy chỉnh (văn bản, số, hộp kiểm và chọn – có thể chỉnh sửa hàng loạt, mảng hoặc đối tượng không được hỗ trợ).
 • Tìm các trường meta tùy chỉnh từ plugins bên thứ ba.
 • Hỗ trợ phân loại tùy chỉnh – có thể chỉnh sửa hàng loạt.
 • Các thuộc tính có thể chỉnh sửa khác nhau columns.
 • Chỉnh sửa liên kết các sản phẩm đã chọn (chỉnh sửa hàng loạt nhanh).
 • Giới hạn sản phẩm có thể tùy chỉnh, hỗ trợ cho các cửa hàng lớn.
 • Tùy chọn truy xuất biến thể.
 • Lưu và tải tập hợp (chế độ xem) của các trường sản phẩm (columns).
 • Xuất sản phẩm sang tệp csv / chỉ cho mục đích xem, không dùng để nhập /.
 • Đánh dấu trực quan trên các ô đã thay đổi.
 • Hỗ trợ dịch thuật. Bản dịch cài sẵn – tiếng Bungari, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ý

Các trường được hỗ trợ WooCommerce Advanced Bulk Edit:

 • Tiêu đề
 • Mô tả Sản phẩm
 • Mô tả ngắn gọn về sản phẩm
 • Ngày xuất bản
 • Tác giả bài viết
 • Sên sản phẩm
 • Thể loại
 • Thuộc tính
 • Thẻ
 • SKU
 • Hình ảnh
 • thư viện hình ảnh
 • Giá cả phải chăng
 • Giá bán
 • Giá bán từ (chỉ chỉnh sửa trực tiếp)
 • Giá bán cho (chỉ chỉnh sửa trực tiếp)
 • Tình trạng thuế
 • Lớp thuế
 • Cân nặng
 • Chiều cao
 • Chiều rộng
 • Chiều dài
 • Số lượng cổ phiếu
 • Tình trạng tồn kho
 • Quản lý kho
 • Cho phép Backorders
 • Bán riêng lẻ
 • Hạng vận chuyển
 • Phiếu mua hàng
 • URL sản phẩm
 • Nút văn bản
 • Trạng thái sản phẩm (bản nháp, đã xuất bản, riêng tư, đang chờ xử lý)
 • Mức độ hiển thị danh mục
 • Bán tiếp
 • Bán chéo
 • Permalink sản phẩm
 • Mức độ hiển thị danh mục
 • Đặc sắc
 • Ảo
 • Có thể tải xuống
 • Tải xuống hết hạn
 • Giới hạn tải xuống
 • Tệp có thể tải xuống (chỉ chỉnh sửa trực tiếp)
 • Loại tải xuống
 • Loại sản phẩm
 • Menu Order
 • Bật đánh giá

WooCommerce Advanced Bulk Edit Bài đánh giá từ những khách hàng tuyệt vời của chúng tôi

Changelog WooCommerce Advanced Bulk Edit

Download WooCommerce Advanced Bulk Edit v5.0.1 Nulled Free

Version 5.0.1 (July 12, 2021)
- Fixed: Issue with editing product image field.
- Fixed: Issue with WP multisite.

Version 5.0 (July 5, 2021)
- Refreshed the overall outlook of the plugin with a better design.
- New Feature: When generating variations, add option to set the variation regular price to be the regular price of the parent product.
- New Feature: Split variations to simple products.
- New Feature: Added new custom field type: Html Link
- New Feature: Added auto-complete to Up-sells and Cross-sells fields, so when you type, it will search in ID, Title and SKU fields and display a list of results to choose from.
- New Feature: Added option to make WCABE visible only for Administrator users.
- Upgrade: Filtering by custom fields now filters not only the parent product but the variations as well.
- Fixed: In some cases, filters combination didn't worked.
- Fixed: Conflicts with some 3rd party plugins and themes.
- Other small general bug fixes and improvements.

Phiên bản 4.6.2.3 (ngày 25 tháng 12 năm 2020)
Changelog Not Found!

Phiên bản 4.6.2 (ngày 13 tháng 12 năm 2020)

v4.6.2 (December 11, 2020)
- Fixed: WordPress 5.6 compatibility issue.

Phiên bản 4.6.1 (ngày 15 tháng 10 năm 2020)

- Fixed: Custom fields search returned no products.
- Fixed: Bulk Edit > Sale Price rounding option of 0.01 is now displayed.

Phiên bản 4.6 (ngày 24 tháng 9 năm 2020)

- Update: The Regular Price and Sale Price field filters now accepts more values, including an advanced "filter expression" that allows specifying ranges as well as single prices together. For more info, please check the new info sign located right next to the prices field filters.
- Update: Bulk Edit dialog > Regular Price > increase/decrease by %, added rounding option of 0.01.
- Update: Added an option to turn off the hints, because some 3rb party plugins, using the same library, were causing JS conflicts
- Upgrade: Added Slovenian translation.
- Upgrade: Added Slovak translation.
- Fixed: Bulk Edit dialog > Regular Price > increase by %, removed rounding when 'no-rounding' option is selected.
- As always, other small general bug fixes and improvements.

Phiên bản 4.5 (ngày 8 tháng 5 năm 2020)

- Upgrade: Added new custom field type: DateTime. You can now add fields of type DateTime, e.g. format: 2020-05-08 16:40:00.
- Upgrade: Added translations for the new hints.
- Upgrade: Better debug info.
- Upgrade: The variations titles are now fully displayed, instead of shortened like before.
- Upgrade: Hint now show/hide on click, so it will be more user friendly.
- Update: The plugin menu is now the full name of the plugin: WooCommerce Advanced Bulk Edit.
- Fixed: Invalid check on calling WooCommerce action on save.
- Fixed: On the last date of a sale (Sale End Date) the sale price doesn't show.
- Fixed: JS error on bad formatted attachments upload dir.
- Fixed: Removing products from a group issue.
- Other small general bug fixes and improvements.

Phiên bản 4.4.4 (ngày 29 tháng 11 năm 2019)

- Upgrade: The ID field filter now accepts more values, including an advanced "filter expression" that allows specifying ranges as well as single IDs together. For more info, please check the new info sign located right next to the ID field filter.
- Upgrade: The hints lib is now fully replaced with a new more advanced one. This will allow adding of more in-place help info, to help you understand easier the functionality of the plugin. Also added a few more info signs across the plugin.
- Fix: SKU field doesn't escape double comma properly.
- Fix: Tax Class field not getting all values.
- Fix: Select/Deselect Variations button displaying on top drop-down menus.
- Other small general bug fixes and improvements.

Phiên bản 4.4.4-beta1 (ngày 26 tháng 9 năm 2019)

This is just an important fix release. New features will be available in the final v4.4.4 release.
- Fix: "Select All" checkbox not working after upgrade to WooCommerce 3.7 .
- Few other small general bug fixes and improvements.

Phiên bản 4.4.3 (ngày 21 tháng 5 năm 2019)

- New Feature: added an "unselect vars" button on the variable products to deselect all the variations of a product.
- Fix: for date fields not displaying date picker.
- Fix: for an issue with attributes not showing on WooCommerce 3.6+.
- Fix: for a problem where groups wouldn't load for any products in the list. Thanks to MastersIT for pointing that out.
- Small general bug fixes and improvements.

Phiên bản 4.4.2 (ngày 5 tháng 10 năm 2018)

- Added Status “pending” to Bulk Edit dialog as it was previously available only in the grid built-in editor for the Status field.
- Fixed StockStatus not saving in some cases.
- Fixed not saving the change of Product Type, when option “Use API calls when possible” is enabled.
- Fixed an issue with the grid where the current grid changes aren’t commit when the grid loose focus. For example, if you edit a cell and then click “Save Changes” it does nothing as the grid didn’t commit the changes when lost the focus and therefor “Save Changes” doesn’t execute.
- Small general bug fixes.

Phiên bản 4.4.1 (23 tháng 5 năm 2018)

- “Use API calls when possible” on by default because latest WordPress does not save some fields using the regular faster method.

Phiên bản 4.4 (ngày 13 tháng 5 năm 2018)

- Option to call the new API calls when possible.
- Optionally revert tags to text handling.
- “Convert manually to UTF-8” is now called always and removed from options.
- Attributes are now sorted by slug and not by ID.
- Bug fixes and improvements.

Phiên bản 4.3.5 (ngày 24 tháng 4 năm 2018)

- Easy way to clear applied search filters.
- Fixed the publish date not getting saved (in 4.3.4).

Phiên bản 4.3.4 (ngày 22 tháng 2 năm 2018)

- New distinctive formatting for variations.
- Support for the new on backorder stock status.
- Moved wp lister action calls in the woocommerce action.
- Updated the headers declaring WooCommerce support.
- Better compatibility with Prospress subscriptions.

Phiên bản 4.3 (ngày 18 tháng 12 năm 2017)

- Added the new headers declaring WooCommerce support.
- Function ‘Full View’ added which expands the table to the maximum available height and hides the other controls.
- Better sorting of the variations.
- UTF-8 encoded slugs are now decoded in the table.
- Fixed a bug for custom fields with unsupported characters.
- Updated the spanish translation(thanks to Antonio Gutierrez).
- Now the product update WebHook is triggered.
- Confirmation dialog when active changes exist and the ‘Get Products’ button was clicked.

Phiên bản 4.2.5 (ngày 12 tháng 10 năm 2017)

- Support for grouped products for woocommerce >= 3.0.0.
- Function ‘Revert selected’ added.
- Fixed a php warning when the action calls are enabled (woo >= 3.0.0).
- CSV Update is hidden by default and can be enabled when debug mode is on.
- Added actions for better compatibility with third-party plugins.
- Allow backorders is explicitly set to ‘not allow’ when creating variations.

Phiên bản 4.2.2 (ngày 5 tháng 5 năm 2017)

- Maintenance update.
- Fix for woo > 3.0.0 – variation stock status should not use the new product_visibility taxonomy.

Phiên bản 4.2 (ngày 4 tháng 4 năm 2017)

- Support for WooCommerce 3.0. Due to technical limitations in the latest version, the stock status filter is removed.
- Update the current product view with a csv file previously exported via the plugin.
- Support for custom attributes in the selection manager.
- Added option for renaming the attribute name of custom attributes in the bulk dialog.
- WPML: product loading now follows the currently selected language.
- Tags now support all functions of category and attribute editing(hierarchical taxonomy).
- Custom hierarchical taxonomies now support adding of new terms.
- Button for automatic discovery of custom fields without a product ID.
- Copy image file names to other fields in the bulk dialog.
- Cyrillic and turkish titles now generate nice looking english slugs.
- Dummy jQuery select2 function added to prevent javascript errors from third-party plugins.

Phiên bản 4.1.1 (ngày 26 tháng 10 năm 2016)

- Maintenance update.
- Support for multiple skus in the search filter(comma separated).
- Fix: css issue that prevented the date picker in sale start/end date to get displayed.

Phiên bản 4.1 (ngày 20 tháng 10 năm 2016)

- Support for new categories and attribute terms within the plugin.
- The bulk variations dialog now supports custom attributes.
- Added exact option for the title and sku search filters.
- Updated russian translation.
- Bug fixes.

Phiên bản 4.0.4 (ngày 23 tháng 9 năm 2016)

- Redesigned bulk variations dialog, variations now show only the selected terms plus “link all variations” support.
- Revised: new variations create fewer empty keys in the database as in latest woocommerce versions.
- Bug fixes.

Phiên bản 4.0.1 (ngày 1 tháng 8 năm 2016)

- Maintenance only.
- Bug fix: html tags were stripped for custom fields on save.
- Revised: post author now retrieves only administrators, shop managers and vendors, deleted for variations.
- Revised: new installations now save changes in batches of 50 by default.

Phiên bản 4.0 (ngày 23 tháng 7 năm 2016)

- Name(of the column) support for custom fields.
- Support for post_author and product_type added as a search filter.
- Attributes with > 2000 terms are automatically disabled for faster page load and can later be individually enabled. Also attributes with > 100 terms are listed for enable/disable.
- Deleting is done in batches of 50 to prevent php timeouts.
- “Delete images from server/media library” option now enhanced to delete images when permanently deleting products.
- Hovering a variable product generates a link on the right for quick selection of its variations.
- Better support of RTL languages.
- Sorting menu order will keep the variations grouped with the parent product.

2 bình luận
 1. Tuấn đã bình luận

  Nhập mã hotrowordpress và mã ********** nhưng vẫn báo sai pass bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mã thay đổi từ lâu rồi bạn, check lại nhé ko truy cạp dc thì đổi đuôi .tv nha

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.