Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

0

Nếu bạn đã đến tuổi lao động và đóng thuế hàng năm, bạn sẽ cần biết cách tiếp tục nộp bất kỳ khoản thuế nào bạn nợ cho IRS.

Trước đây, nộp thuế có nghĩa là phải hoàn thành tờ khai thuế thu nhập 1040 hàng năm và nếu bạn nợ IRS bất cứ điều gì, bạn chỉ cần viết séc ra giấy và gửi nó. Nếu bạn nợ nhiều hơn mức bạn có thể trả, thì IRS sẽ thiết lập kế hoạch thanh toán và bạn phải gửi séc hàng tháng.

Trong vài năm qua, thời thế đã thay đổi. IRS đã bắt kịp phần còn lại của thế giới và bây giờ mọi thứ đều là điện tử. Bạn có thể thanh toán một lần mỗi năm hoặc thiết lập các khoản trả góp – tất cả đều bằng phương thức điện tử.

Đăng nhập vào tài khoản IRS của bạn

IRS hiện cung cấp một bảng điều khiển không giống như tài khoản ngân hàng của bạn hoặc các trang web công ty khác, nơi bạn có thể thanh toán hóa đơn điện tử.

Bạn có thể truy cập trang tổng quan này tại trang IRS Xem Tài khoản Thuế của Bạn. Để truy cập tài khoản của bạn, hãy chọn Tạo hoặc xem tài khoản của bạn cái nút.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập tài khoản IRS của mình trực tuyến, bạn sẽ cần chọn Tạo tài khoản và thực hiện quá trình thiết lập. Điều này bao gồm việc cung cấp số an sinh xã hội, ngày sinh và thông tin nhận dạng khác để IRS có thể xác định tài khoản thuế của bạn.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Khi bạn đã tạo tài khoản với cả Tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể đăng nhập và xem tài khoản của mình.

Trang tổng quan tài khoản IRS của bạn

Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào trang tổng quan tài khoản IRS của mình, bạn sẽ cần nhập mật mã gồm 6 chữ số mà IRS gửi đến điện thoại của bạn. IRS sử dụng số điện thoại bạn đã sử dụng khi xếp hàng lần đầu.

Tab Trang chủ tài khoản của trang tổng quan có bốn phần chính.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS
  • Số dư tài khoản hiện tại
  • Thông tin về gói thanh toán bao gồm ngày đến hạn và tình trạng hiện tại
  • Các liên kết để có quyền truy cập vào hồ sơ thuế trước đây của bạn
  • Nút Chuyển đến Tùy chọn Thanh toán xem các lựa chọn thay thế thanh toán và hoạt động thanh toán trước đây của bạn

Chọn Số dư tài khoản ở trên cùng để chuyển sang bảng phân tích chi tiết hơn về tổng hóa đơn thuế của bạn theo năm. Danh sách sẽ hiển thị cho bạn số dư các khoản thuế còn lại mà bạn còn nợ trong năm đó và số tiền bạn còn lại để trả hết.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Bạn có thể chọn + bên cạnh bất kỳ năm nào trong số đó để xem bảng phân tích các khoản phạt và lãi suất đã được tính vào số dư.

Chọn Hoạt động thanh toán để xem tất cả các khoản thanh toán bạn đã gửi vào IRS. Đây là một tính năng hữu ích để theo dõi những năm bạn đã gửi thanh toán và số tiền bạn đã thanh toán trong Khoản thanh toán thuế ước tính cho năm tiếp theo. Điều này rất hữu ích khi bạn đi nộp thuế và không giữ biên lai cho các khoản thanh toán ước tính đó.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Một điều quan trọng cần biết nếu bạn đang cố gắng thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS cho những thứ như kiểm tra kích thích, điều này được xử lý theo những cách khác nhau tùy thuộc vào tình hình thuế của bạn.

Gửi tiền trực tiếp cho Séc kích thích IRS

Nếu trước đây bạn đã nộp thuế và chưa chuyển đi hoặc cần thay đổi địa chỉ hoặc thông tin ngân hàng của mình, thì thông tin chi tiết về khoản tiền gửi trực tiếp mà bạn cung cấp trong hệ thống IRS Direct Pay khi thanh toán thuế là tất cả những gì bạn cần. IRS sẽ lấy thông tin tiền gửi trực tiếp của bạn từ đó.

Nếu bạn là người nộp hồ sơ lần đầu và IRS chưa có thông tin của bạn, thì bạn cần cung cấp thông tin đó theo cách thủ công tại trang Nhận Thanh toán của Tôi của IRS.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Bạn sẽ cần cung cấp số an sinh xã hội, ngày sinh, địa chỉ đường phố và mã zip của mình. Sau đó IRS sẽ cho bạn biết liệu bạn có đủ điều kiện nhận khoản thanh toán kích thích hay không và bạn sẽ được nhắc cung cấp thông tin tiền gửi trực tiếp nếu họ chưa có trong hồ sơ.

Gửi tiền trực tiếp để thanh toán trực tiếp IRS

Để thiết lập thanh toán tiền gửi trực tiếp qua hệ thống IRS Direct Pay, hãy đăng nhập vào tài khoản IRS của bạn và chuyển đến Trang chủ tài khoản trên trang tổng quan của bạn. Chọn Chuyển đến Tùy chọn Thanh toán cái nút.

Cuộn xuống trang và chọn Chuyển đến Thanh toán Trực tiếp IRS trong phần Thanh toán bằng Tài khoản Ngân hàng.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Trên trang này, bạn sẽ thấy một số tùy chọn ở nửa trang. Chọn Thực hiện thanh toán để tiếp tục.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Điều này sẽ đưa bạn qua trình hướng dẫn Thực hiện Thanh toán của IRS. Điều này bao gồm một số bước mà bạn cần nhập thông tin về bản thân và khoản thanh toán của mình.

Bước đầu tiên liên quan đến việc chọn lý do tại sao bạn thực hiện thanh toán. Những lựa chọn phổ biến nhất mà mọi người thực hiện theo Lý do thanh toán là Thỏa thuận Trả góp hoặc Tờ khai hoặc Thông báo Thuế.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Cho dù lựa chọn nào bạn chọn sẽ điền vào hộp thả xuống tiếp theo. bên trong Áp dụng thanh toán cho thả xuống, chọn loại thanh toán của bạn. Sự lựa chọn phổ biến nhất ở đây là 1040, 1040A, 1040EZ – về cơ bản là trả cho một tờ khai thuế cụ thể.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Cuối cùng, bạn cần chọn năm thuế mà bạn phải trả bằng cách sử dụng Kỳ tính thuế để thanh toán trình đơn thả xuống.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Hãy nhớ rằng đây là năm khai thuế mà bạn muốn nộp. Vì vậy, hãy kiểm tra điều này với số dư bạn đã thấy trong chi tiết tài khoản của mình cho mỗi năm mà bạn nợ. Chọn năm cũ nhất để thanh toán, vì IRS muốn áp dụng các khoản thanh toán cho những năm đó trước năm gần đây nhất.

Lựa chọn Tiếp tục, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn và tiếp tục lại.

Trang tiếp theo là Xác minh danh tính trang. Bạn sẽ cần chọn năm tính thuế (chọn năm gần đây nhất để xác minh địa chỉ của bạn), tình trạng nộp đơn, tên, số an sinh xã hội và địa chỉ của bạn.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Lựa chọn Tiếp tục để tiếp tục trong quá trình này. Cuối cùng, bạn sẽ cần nhập thông tin gửi tiền trực tiếp của mình.

Trước tiên, hãy nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhập số định tuyến và số tài khoản ngân hàng của bạn.

Cách thiết lập tiền gửi trực tiếp với IRS

Lựa chọn Tiếp tục lần nữa. Một vài màn hình tiếp theo sẽ chỉ yêu cầu bạn xác nhận số tiền thanh toán và chi tiết ngân hàng. Sau đó, bạn cần nhập tên của mình để “ký điện tử” cho khoản thanh toán.

Bây giờ bạn đã thanh toán qua hệ thống IRS Direct Pay, IRS có thông tin tiền gửi trực tiếp của bạn để tham khảo trong tương lai.

Thanh toán trực tiếp cho IRS

Chỉ cần nhớ luôn chọn Năm thanh toán giống với năm từ trang tổng quan tài khoản của bạn nơi bạn nợ IRS. Luôn chọn Năm xác minh là năm gần nhất bạn đã nộp thuế và sử dụng địa chỉ mới nhất của bạn để IRS có thể xác nhận danh tính của bạn để thanh toán.

Thật không may, quá trình cung cấp thông tin tiền gửi trực tiếp của bạn cho IRS không đơn giản như nó có thể. Không trực quan rằng để nhận các khoản thanh toán từ IRS mà bạn đã phải thực hiện một khoản thanh toán. Rất may, nếu bạn chưa bao giờ thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào (chỉ nhận được tiền hoàn lại), IRS sẽ có thông tin tiền gửi trực tiếp từ Tờ khai thuế của bạn mà nó đã sử dụng để cung cấp cho bạn khoản tiền hoàn lại đó.

Và nếu bạn không có bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ với IRS nhưng bạn đang nợ một khoản thanh toán kích thích, ít nhất bạn hiện có trang Nhận thanh toán của IRS để cung cấp chi tiết tiền gửi trực tiếp của bạn.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.