Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Bookings Plugin v1.15.57 – WooCommerce Extensions

0

WooCommerce Bookings Plugin giúp tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách cho phép khách hàng đặt phòng một cách thuận tiện

Hãy để khách hàng của bạn đặt chỗ, cuộc hẹn hoặc cho thuê – không cần gọi điện thoại. Tiết kiệm thời gian của bạn và điền vào lịch của bạn bằng cách để trang web của bạn làm việc cho bạn.

Cho phép khách hàng đăng ký lớp học, lên lịch hẹn hoặc đặt hàng

customers - WooCommerce Bookings

Bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn cung cấp cho khách hàng của mình, WooCommerce Bookings đều có thể:

  • Xác định các tùy chọn thiết lập , như các khe thời gian cố định cho một lớp, cuộc hẹn hoặc chuyến tham quan có hướng dẫn
  • Hãy để khách hàng chọn thời điểm làm việc tốt nhất bằng cách cho họ linh hoạt đặt bất kỳ phạm vi nào họ cần, như kiểm tra trong khách sạn

Với một trong hai tùy chọn, bạn cũng có thể chặn thời gian nghỉ là không thể đặt trước , để bạn có thời gian chăm sóc các ưu tiên khác của mình và tạo bộ đệm giữa các lần đặt , để đảm bảo lịch trình phù hợp với bạn.

Nhận cụ thể như bạn muốn với các khe thời gian của mình, tiện ích mở rộng cho phép đặt trước theo ngày, giờ, thậm chí là vài phút.

Đặt một cuộc hẹn một người hoặc các sự kiện nhiều người

bookings multiperson - WooCommerce Bookings

Bạn có thể đặt số lượng người tham gia tối thiểu và tối đa: giới hạn WooCommerce Bookings một lần cho các cuộc hẹn hoặc để nhiều người đặt trước một lớp học hoặc tour du lịch.

Cung cấp giá đặc biệt cho các nhóm, ngày hoặc cá nhân

bookings costs - WooCommerce Bookings

Giảm giá cho các nhóm hoặc người đặt nhiều chỗ, hiển thị giá thấp hơn cho chim sớm, giá cao hơn vào cuối tuần hoặc giá đặc biệt cho trẻ em. WooCommerce Bookings cho phép bạn tùy chỉnh giá bất kỳ cách nào bạn muốn.

Hiển thị phòng trống trong múi giờ của khách hàng

Nếu dịch vụ của bạn đang trực tuyến hoặc nếu bạn đang giao hàng cho khách hàng, hãy hiển thị tính khả dụng của bạn trong múi giờ của khách hàng để họ đặt thời gian họ thực sự cần. Cho dù các đặt phòng đến từ New York, New Mexico hoặc New Zealand, chúng sẽ nằm trong số giờ bạn đặt, vì vậy không có cuộc hẹn bất ngờ nào!

Nó hoàn hảo cho các lớp ảo, các cuộc hẹn trực tuyến hoặc cho thuê cần được giao cho khách hàng.

Yêu cầu xác nhận, cung cấp hủy miễn phí – tất cả tùy thuộc vào bạn

bookings confirmations - WooCommerce Bookings

Thiết lập xác nhận, cho phép bạn có thời gian để xem xét trước khi đặt phòng chính thức. Tự động gửi lời nhắc dẫn đến WooCommerce Bookings để giảm bớt các buổi diễn, và đặt xem có thể hủy đặt chỗ không.

Gửi lời nhắc và giảm bớt chương trình

bookings keepintouch - WooCommerce Bookings

Nhắc nhở khách hàng về các cuộc hẹn của họ với email thông báo tiện dụng khi đặt phòng được thực hiện, xác nhận và một ngày trước ngày đặt phòng.

Nếu bạn muốn làm nhiều hơn, bạn có thể gửi lời nhắc đặc biệt ngay từ trang web của mình.

Không bao giờ nhận được gấp đôi

Tránh đặt gấp đôi bằng cách chỉ định các tài nguyên cần thiết cho một đặt phòng cụ thể. Ví dụ: nếu cô dâu 2:00 của bạn đặt một bộ trang phục và một nhà tạo mẫu cho đến 3:30, nhà tạo mẫu đó sẽ không xuất hiện để cô dâu lên lịch cho một bộ trang phục vào lúc 3:00. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc cung cấp cùng một tài nguyên cho hai khách hàng cùng một lúc.

Quản lý lịch của bạn, theo cách của bạn – bao gồm đồng bộ hóa với Lịch Google

bookings manage - WooCommerce Bookings

Sử dụng chế độ xem lịch để xem ngày hoặc tháng của bạn đang hình thành như thế nào. Cập nhật các đặt chỗ hiện có hoặc tính khả dụng hoặc bộ lọc để xem các dịch vụ hoặc tài nguyên cụ thể.

Vẫn có khách hàng gọi đến để đặt phòng theo cách cũ? Thêm chúng theo cách thủ công từ lịch trong khi bạn đang sử dụng điện thoại.

Đặt chỗ cũng tự động đồng bộ với Lịch Google, không yêu cầu nhập thủ công. Quản lý WooCommerce Bookings trên cửa hàng của bạn và xem nó được phản ánh trên Lịch Google của bạn sau 60 giây hoặc ít hơn.

WooCommerce Bookings Plugin v1.15.57 Nulled Free Changelog

2022-05-27 - v1.15.57
* Add - Add WooCommerce Bookings templates override section to WooCommerce Status page.
* Fix - Add PHP Compatibility Testing.
* Fix - Custom links added in the `new order` email.
* Fix - Enhancement - Introduced a new setting field to control Google event description overwrite.
* Fix - Ensure the Person types input fields are responsive.
* Fix - Enter a summary of all changes on this Pull Request. This will appear in the changelog if accepted.
* Fix - Fix: Ensure we validate the minimum and maximum duration.
* Fix - Migrate end-to-end tests from Travis CI to GitHub Actions.
* Fix - REST API returns days that are not bookable.
* Fix - Update composer.json to include the /languages folder in the release.
* Tweak - Bump tested up to WordPress version 6.0.
2022-03-17 - v1.15.53
* Fix - Booking Time Not Available After Booking Released from Cart.
* Fix - Booking changed to "Partially Paid" even when deposit payment failed.
* Fix - Compatibility issue with WooCommerce Multi-Currency.
* Fix - Inconsistency manual created bookings vs. frontend.
* Fix - Min Block Bookable Setting "x" hours into the future does not work with day range bookings.
* Fix - Overbooking with "Customer defined blocks of".
* Fix - Partially booked slots not considered for new bookings.
* Fix - Show category in API only if it has a bookable product.
* Fix - Undefined array key "resource_id" when using 'Customer defined blocks of'.
2022-02-08 - v1.15.52
* Fix - Fixes an issue with the previous build size.

2022-01-26 - v1.15.50
* Fix - Add duration limit unit with max/min duration notice.
* Fix - Add product information in the cancel email.
* Fix - Add-Ons info in the Pending Confirmation email.
* Fix - Added min-width to date picker and date range fields.
* Fix - Booking events status can not be recognized when looking at the calendar(s).
* Fix - Booking resources and persons toggle button is closing product data tab.
* Fix - Bump date line down in the admin calendar so it's easier to read .
* Fix - Calendar availability incorrect if customers timezone changes date. .
* Fix - Calendar has warnings if view is 'Month' selected.
* Fix - Custom availability rules with higher priority to override Google Calendar events.
* Fix - Deprecated function being used: `woocommerce_before_cart_item_quantity_zero`.
* Fix - Enhance resource cost unit label.
* Fix - Ensure end time and start time fields don't overlap in admin bookings view.
* Fix - Fix/3057 - Adds function to set selected month. Fix for highlighted month disappearing when clicking outside calendar.
* Fix - Fix: Inconsistencies in start times when resources are assigned to bookable products.
* Fix - Fix: Memberships discounts are not applied to the booking cost preview on the product's page (only in cart).
* Fix - Hide past global availabilities from settings.
* Fix - Overlapping resource availability - Incorrect slot display in the front-end.
* Fix - The default parameter is not used in the `WC_Bookings_CPT::custom_columns` hook.
* Fix - UI broken due to Booking product title on Booking >Calendar.
* Fix - Using start of week setting.
* Tweak - Cleanup of `was-in-cart` bookings.
* Tweak - WC 4.7 compatibility.
* Tweak - WP 5.9 compatibility.
2021-11-30 - v1.15.49
* Fix - Availability of the product with multiple auto-assigned resources.
* Fix - Bring jQuery UI into our codebase instead of loading from a CDN.
* Fix - DatePicker crash issue while navigating between months.
* Fix - Deleting the quantity overrides at a product level by another person type.
* Fix - Deprecated notice with PHP 8 when viewing a Schedule in the back end.
* Fix - Error notice on unable to initialize a calendar connection.
* Fix - Fix: Google Calendar 2 way sync offset.
* Fix - address more dependency conflicts.
* Tweak - WC 5.9 compatibility.
* Tweak - WP 5.8 compatibility.
2021-10-20 - v1.15.48
* Fix - Include `was-in-cart` bookings to database cleanup tool.
* Tweak - WC 5.8 compatibility.
* Tweak - WP 5.8 compatibility.

2021-10-05 - v1.15.47
* Add - Filter `woocommerce_bookings_product_defaults` to override default attributes for Product Booking.
* Fix - Ensure timeframe calculations are correct when using hours in the max bookable setting.
* Fix - Prevent duplication of transient keys.
* Fix - Revert "Add the jQuery UI styles and images to our codebase".

2021-10-04 - v1.15.46
* Fix - Date correction for bookings that cross days between user's local timezone and site timezone.
* Tweak - WC 5.7 compatibility.

2021-07-28 - v1.15.43
* Tweak - Introduced a new woocommerce_bookings_filter_time_slots filter to modify availability on a per-product basis.

2021-07-20 - v1.15.42
* Fix - Fix the start date in the reminder email when the customer's timezone is different from the shop timezone.

2021-06-15 - version 1.15.41
* Tweak - Send customer email notification when unpaid bookings are canceled.
* Tweak - WC 5.4 compatibility.
* Tweak - WP 5.7 compatibility.

2021-06-01 - v1.15.40
* Fix - can't add accommodation booking to cart from wishlist.
* Tweak - WC 5.3 compatibility.
* Tweak - WP 5.7 compatibility.

2021-05-11 - v1.15.39
* Fix - Use proper hook function closes #3071.

2021-04-06 - v1.15.38
* Fix - Update javascript to directly support jQuery 3 without jQuery Migrate.
* Fix - Updated path to the single-product/add-to-cart/booking.php template file.
* Tweak - WP 5.7 compatibility.

2021-02-24 - v1.15.36
* Fix - Dev - Fix unit testing infrastructure and make it compatible with PHP 8.
* Fix - Fix the JS error when displaying the booking detail in Calendar > Day view.
* Fix - Register menu items with WC Navigation.
* Fix - WC no longer uses SemVer, so update to support L-2 version of WC.
* Tweak - WC 5.0 compatibility.
* Tweak - WP 5.6 compatibility.

2021-01-26 - v1.15.35
* Fix - Dev: Add new hook `woocommerce_booking_status_changed` with status values as arguments.

2021-01-18 - v1.15.34
* Fix - Fix: Prevent critical errors by passing correct number of args to `woocommerce_email_header` in email templates.
* Tweak - WC 4.9 compatibility.
* Tweak - WP 5.6 compatibility.

2021-01-05 - v1.15.33
* Fix - Update the positioning of the Bookings calendar in WP-Admin to fix popovers that appear off screen.

2020-12-09 - v1.15.32
* Fix - Add compatibility for Twenty Twenty-One theme on the "My Account - Bookings" page.
* Fix - Dev - Set PHP version to 7.0.8 in composer.json for compatibility with PHP 8.
* Fix - Enqueue styles and JS only on WC screens.
* Fix - Revert "Add "My Account - Bookings" page compatibility for Twenty Twenty-One".
* Tweak - WC 4.7 compatibility.
* Tweak - WP 5.5 compatibility.

2020-11-25 - v1.15.31
* Add - Action Scheduler version 3.1.6.
* Fix - Calendar day view showing bookings for the following day.
* Fix - Fix/issue 2991.
* Fix - Only send out a reminder email if the booking is active.
* Tweak - Improve performance when loading hourly bookable product.
* Tweak - WC 4.7 compatibility.
* Tweak - WP 5.5 compatibility.

= v1.15.30 =
* Fix - PHP 8 compatibility: Convert optional-before-required arguments to required.
* Fix - PHP 8 compatibility: Fix "join" function used with inverted arguments.
* Fix - Remove trait from bookings controller as its not needed there.
* Tweak - WC 4.6 compatibility.
* Tweak - WP 5.5 compatibility.
* Fix - Issue with API not returning all slots.
* Fix - Fatal error when viewing Bookings order.
* Fix - Resource calendar does not switch/update after a day is selected.
* Fix - `was-in-cart` Bookings included in All count in admin.
* Fix - Blank time_format option makes booking times disappear.
* Fix - Admin calendar black font on dark background.
* Fix - PHP deprecation notice regarding implode function.
* Fix - When retrieving ICS file, Use `get_site_url` instead of `home_url` for multisite installs.
* Fix - New Booking emails don't respect text saved in email settings.
* Fix - When total bookings is 10 a Next button is shown incorrectly.
* Fix - Flush transients on version upgrade to ensure data consistency.
* Fix - Searching for bookings doesn't work if no order was created.
* Fix - Use woocommerce_product_addons_import_data filter to import custom addon settings.

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.