WooCommerce Search Engine v2.2.9 NULLED – Codecanyon

0

WooCommerce Search Engine – Hộp tìm kiếm NGAY LẬP TỨC, LIÊN TỤC VÀ THÔNG MINH

WooCommerce Search Engine là một công cụ rất mạnh mẽ và dễ sử dụng WooCommerce Trình cắm tìm kiếm biến một hộp tìm kiếm đơn giản của bạn WooCommerce Store vào hộp ma thuật đa chức năng mạnh mẽ giúp bạn bán được nhiều sản phẩm hơn. Giao diện người dùng plugin tương thích với TẤT CẢ CÁC CHỦ ĐỀ.

Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-search-box/15685698

WooCommerce Search Engine là một trong những công cụ tốt nhất plugins của năm 2017 bởi Envato

WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 1

Tìm kiếm nhanh như chớp của Product Name, Description, Synonyms, SKU, Product Tags, Custom Fields và Attributes!

WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 6

Giải pháp Smart Search cho cả “Live Search” and “Theme Search Results Page” – 2 trong 1

WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 7WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 8WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 9

Công cụ tìm kiếm thông minh và kỳ diệu WooCommerce Search Engine

 1. Tìm kiếm tự động điều chỉnh thông minh: Nếu khách hàng của bạn nhập tên sản phẩm không chính xác (fe “smartfon” thay vì “điện thoại thông minh”), thuật toán thông minh của chúng tôi sẽ nhận dạng tên sản phẩm đó và hiển thị kết quả có liên quan.
 2. Tìm kiếm theo tags, SKU, taxonomies, categories và attributes: Plugin cho phép bạn tạo hộp tìm kiếm tìm kiếm các sản phẩm theo tiêu đề, mô tả, bất kỳ trường tùy chỉnh nào, thẻ sản phẩm, danh mục sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, v.v. rất hữu ích. Plugin cũng cung cấp WooCommerce tìm kiếm theo SKU.
 3. Tìm kiếm theo từ đồng nghĩa: Đặt nhiều cặp từ đồng nghĩa tùy chỉnh và plugin sẽ tính đến nó.
 4. Biểu thức giá thông minh Tự động nhận dạng giá trong tìm kiếm (điện thoại thông minh fe 100 đô la, điện thoại thông minh khoảng 100 đô la, điện thoại thông minh dưới 500 đô la, v.v.)
 5. Trang kết quả tìm kiếm – Cung cấp cùng một kết quả tìm kiếm thông minh cho trang kết quả tìm kiếm của chủ đề của bạn (trang xuất hiện sau khi nhấn enter) – mà không thay đổi giao diện người dùng của chủ đề của bạn.
 6. Phân tích tìm kiếm: Theo dõi những gì khách truy cập của bạn đã cố gắng tìm kiếm. Khám phá những sản phẩm mới mà khách truy cập của bạn muốn và những sản phẩm bạn chưa có.
 7. Sản phẩm thịnh hành: (Mới!) Hiển thị các sản phẩm thịnh hành trên trang web của bạn cho khách hàng. Plugin có một số cách độc đáo để xác định các sản phẩm thịnh hành.
 8. Sản phẩm nổi bật: Hiển thị các sản phẩm đã chọn cho khách truy cập của bạn trước khi họ bắt đầu nhập để tìm kiếm.
 9. Các sản phẩm đã ghé thăm gần đây: Hiển thị các sản phẩm đã truy cập gần đây cho khách truy cập của bạn.
 10. Hiển thị tất cả các biến thể trong quá trình tìm kiếm
 11. Và một số tính năng tuyệt vời khác mà bạn có thể thích

WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 10WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 11WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 12WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 13WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 14WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 15WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 16WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 17

Một số tính năng đang hoạt động của WooCommerce Search Engine

Sản phẩm thịnh hành – Khi khách truy cập bắt đầu gõ một cái gì đó.
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 18

Trình giải quyết sửa lỗi đánh máy – Nếu khách truy cập mắc lỗi đánh máy trong từ khóa tìm kiếm, plugin sẽ hiểu ý của họ và hiển thị kết quả có liên quan.

WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 19

WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 20

Biểu thức giá thông minh

WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 21WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 22WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 23

Tìm kiếm theo mã Đơn vị giữ kho (Tính năng tìm kiếm SKU cho WooCommerce)
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 24

Tìm kiếm theo trường meta, thẻ, thuộc tính tùy chỉnh đã chọn của bạn.
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 25WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 26

Tìm kiếm theo các từ đồng nghĩa
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 27WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 28

Đề xuất các sản phẩm phổ biến khi thông báo “không tìm thấy kết quả nào” xuất hiện.
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 29

Tìm kiếm theo tên danh mục
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 30

Hiểu các chữ cái latin + Hy Lạp đặc biệt
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 31

Phân tích tìm kiếm cho phép bạn theo dõi những gì khách hàng của bạn nhập vào hộp tìm kiếm
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 32

Cùng một kết quả thông minh sau khi nhấn enter và nhận kết quả tìm kiếm từ phía phụ trợ:

Trước:
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 33Sau:
WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 34

WooCommerce Công cụ tìm kiếm - 35

Các tính năng tuyệt vời cho bạn WooCommerce website

 1. Tính năng chính: Đề xuất tìm kiếm rất nhanh theo Tên sản phẩm, mô tả, danh mục, thẻ, trường meta, thuộc tính và SKU – không có thời gian tải, không phải chờ đợi, không có bất kỳ ajax hoặc tải phía máy chủ nào, vì vậy nó thực sự rất nhanh.
 2. Khối sản phẩm nổi bật trong hộp gợi ý tìm kiếm trực tiếp – Thêm bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn.
 3. Các sản phẩm được truy cập gần đây nhất sẽ chặn trong hộp gợi ý tìm kiếm trực tiếp được cá nhân hóa cho từng khách truy cập.
 4. Các thông báo trợ giúp bổ sung như “nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn: giày trẻ em fe”, “không tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào phù hợp, bạn muốn các sản phẩm mới này” v.v… trong hộp gợi ý tìm kiếm.

Plugin được tích hợp rõ ràng với WooCommerce, vì vậy ngay cả các nhà phát triển chủ đề cũng có thể thêm plugin vào chủ đề của họ. (thông qua giấy phép mở rộng)

Changelog: WooCommerce Search Engine – Codecanyon

Download WooCommerce Search Engine v2.2.9 Nulled Free

v2.2.9
- some small improvements and refinements in JS engine

v2.2.5
- i18n support for admin settings page
- New: simple grid layouts for live search box
- fixing replaceAll conflict
v2.2.4
- fix in auto-updater function
- minor imrpovements

v2.2.2
- fix in auto-updater function

v. 2.2.0
- New backend engine for larger stores (beta version).
- Some code improvements.
v. 2.1.15
- Fix - in rare cases the number of found shown results were higher than max_limit.
- Fix - Custom CSS section stripslashes issue. 
v. 2.1.14
- Fix related to recently_viewed HTML decoding.
- Small improvements in taxonomy search.
v. 2.1.13
- Fixing rare JS conflict with WOOS filter plugin
- Small improvements in JS functions
v. 2.1.12
- Adding optional support for Google Analytics Events&Campaigns
- Improvements in front-end JS scripts
- New option to bypass static page caching by cache plugins.
- Minor improvements.
v. 2.1.11
- improvement backend-orderby handling for some special cases
v. 2.1.10
- Adding meta_value_num support to orderby clause.
- Better version management inside plugin files
- Improved category thumbnail fetcher (for mobile version)
v. 2.1.9
- WooCommerce 4.0 compatibility
- Small improvements in main JS file
v. 2.1.8
- Small improvements in main JS file and updater function
v. 2.1.7
- improved code - now all important arguments support WP Filter Hooks 
- few important improvements in new backend search engine module
- small improvement in autocorrection algorithm
v. 2.1.5 - 2.1.6
- minor improvements for some special cases
v. 2.1.4
- minor improvements for special cases(multisite WP, Woof plugin compatiblity function etc.)
- lots of improvements in new backend search engine module
v. 2.1.3
- minor improvements at backend side
- minor improvements at frontend side
v. 2.1.2
- fixes for http websites with Cloudflare SSL
- new layout shorttag {stock_status}
- minor improvements
- new experimental search engine module
v. 2.1.0 - 2.1.1
- 3 minor fixes and 6 minor improvements.
v. 2.0.8 - 2.0.9
- minor fixes and improvements
v. 2.0.7
- 4 minor fixes for special cases
v. 2.0.6
- pretty good improvement for large stores with more than 10K products; 
- other minor improvements
v. 2.0.5
- minor fixes and improvements.
v. 2.0.4
- WooCommerce Multi-Currency compatibility
- WPML latest version compatibility
- added default RTL CSS support
- imrovements at rebuilder, live search, trending search, smart expressions modules
- other minor fixes
v. 2.0.1-2.0.3
- minor improvements
v. 2.0.0
- new feature: smart price expressions (f.e. 100$ smartphone)
- new feature: add any taxonomy/attribute to live search results layout
- fixed: multisite issue has been resolved
- new feature: update via wp-admin (no need download/reinstall anymore)
- minor improvements
v. 1.9.6-1.9.9
- small improvements
v. 1.9.5.
Added: WooCommerce Products Filter (WOOF) compatibility.
Added: WooCommerce Currency Switcher compatibility.
v. 1.9.0
- Brand new feature: Trending products.
- Tags and categories support for "Featured products block" 
- Display custom taxonomy in search box.(Till this version only categories could be displayed)
- More powerful Backend Search option built on WP Transient API
- more than 10 small improvements.
- restructured Settings page - now it is easier to use.
v. 1.8.0.
- faster transliterated search.
- highlight search term in search results.
- each variation can be shown as a single product.
- some parts of smart search engine has been rewritten.
- more than 20 small improvements.
- now "backend search results orderby = live search results orderby".
v. 1.7.6. 
- More stable cache builder.
- Improvement at backend search part.
- Some other small improvements.
v. 1.7.3.
- New module: Simple Standalone Search, which can replace default search results page with our Standalone Search Page.
- Shortcode support for standalone search page.
- New admin UI.
- Custom JS field.
- Some little improvement at backend search algorithm.
v. 1.7.2. 
- Huge performance improvement for the websites with more than 10K products.
v. 1.7.0:
- added: displaying variable price range
- added: 3 new shortcodes
- solid performance improvement and code utilization
- added: custom layout for developers
v. 1.6.6:
- some small improvements.
- added compatibility with WC3 product visibility taxonomy.
1.6.5 ver.
-improved: more fields in layout template.
1.6.1 ver.
-added: fullscreen mobile search window.
-added: ignored keywords list.
-added: enable/disable shortlinks in cache data.
-added: indexedDB support for cached data - now it is faster than ever.
-added: exclude any product from search results.
- fixed: homepage redirection in some cache links.
- fixed: display woo thumbnail when there is no featured image for product.
- some little improvements
1.5.4 ver.
- Fixed: "empty data in most popular searches" at analytics tab.
- Improved: admin settings security.
- Added: "Show all results" link below the live results.
- Improved: Analytics data collector algorythm
1.5.3 ver.
- Fixed IE11 and Safari issue from 1.5.2
- Improved local cache load logic.
1.5.2 ver.
- New: Now the plugin is able to show tax included/excluded prices.
- Imrovement: some little improvements on Analytics section. 
- Fix: Deprecated WPML function has been replaced with the new one.
1.5.1 ver.
- New Feature: Search Analytics - Track what your visitors tried to search. 
- New Feature: Backend Search - Pass frontend smart search results to backend(after enter press) 
- Added: Exclude any category from search results
- Improved: Thank to new templating mechanism Search Cache Size reduced by 2-3 times.
- Fix: Some other improvements.
1.4.4 ver.
- Added: "translit" search for Cyrillic websites. 
- Added: "Exact match" mode
- Fix: permanent sale price visiility.
1.4.0 ver.
- Added: Search by variations. 
- Added: Search by synonyms.
- Improvements: Generated cache size reduced by 7-10%.
1.3.4 ver.
- Added: Integration with WooCommerce Catalog Visibility setting. 
1.3.2 ver.
- Improved: New search algorithm - now smarter and more powerful. 
- Some fixes and little improvements.
1.3.1 ver.
- New: Cache rebuild button on wp-admin top bar!
- New feature: Cache auto-rebuild.
1.3.0 ver.
- New feature: Search by tags and any attributes!
- Some impovements.
1.2.3 ver.
- Improvement: Now search suggestions algorythm works 5-10 times faster.
- Fixed: Line breaks from custom fields are fixed for js code
1.2.2 ver.
- Added: Optional "Search from first letter" rule.
- Fixed: Out Of Stock products filtering works again.
1.2.0 ver.
- Added: Cache rebuild via Cron Jobs
- Added: Popular products block for "no match" screen
- Added: Ordering by any argument.
- Added: Search by category name(Display category names by search keyword)
- Fixed: Strip tags from hidden description.
1.1.2 ver.
-Added: Optional search by description feature.
-Fix: Some css repeats removed. Data JS file now has 16% less size.
1.1.1 ver.
-Fix: the plugin now removes expired campaign sale prices.
-Fix: Show previous suggestions after refocusing.
-Added: New parameter which defines when autocorrected key results should appear.
-Improvement: Formatted prices in suggestion box.
1.1.0 ver.
- Search algorithm now recognizes and converts special latin letters such as 'ä', 'ö', 'ü', 'à'.
-Added feature - search by product attribute(=meta_keys)
-Some other little improvements.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.