Divi Theme v4.11.3 – Elegant Themes Divi WordPress Themes

12

Divi Theme đưa WordPress lên một cấp độ hoàn toàn mới với công nghệ Advanced Visual Builder

Được cung cấp bởi Divi Builder, một trình soạn thảo cực kỳ nhanh và cực kỳ trực quan. Mẫu bao gồm hơn 20 bố cục làm sẵn ngay lập tức. Chuyển đổi giữa điều hướng dọc và ngang. Điều chỉnh màu sắc, cho phép các tiêu đề trong suốt hoặc ẩn điều hướng trước khi cuộn. Thậm chí có những kiểu điều hướng toàn màn hình và trượt hoạt động tuyệt vời trên thiết bị di động!

Demo: https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/

Tính năng nổi bật WordPress Divi Theme – The Ultimate WordPress Theme & Visual Page Builder

 • Thiết kế thời gian thực: Khi bạn thay đổi trang của mình, mọi thứ sẽ được cập nhật ngay lập tức ngay trước mắt bạn. Thiết kế thay đổi ngay lập tức!
 • Tùy chỉnh mọi thứ: Mỗi mục là hoàn toàn tùy biến. Điều chỉnh phông chữ, màu sắc, kích thước và khoảng cách và thậm chí áp dụng CSS tùy chỉnh.
 • Sắp xếp thiết kế của bạn một cách dễ dàng: Thêm một hàng mới, chọn giữa các loại cột khác nhau và mọi thứ sẽ phù hợp hoàn hảo.
 • 46 yếu tố nội dung: Divi đi kèm với 46 yếu tố nội dung khác nhau. Trộn, kết hợp và tạo ra hầu hết mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
 • Tải trọng nhỏ: Divi Designer cực kỳ nhanh. Nó không yêu cầu cập nhật các trang và tải gần như bằng không trên trang web và máy chủ.
 • Chỉ cần nhấp và dán: Không cần mở bảng cài đặt để thêm nội dung văn bản. Chỉ cần nhấp vào trang của bạn và bắt đầu gõ!
 • Chỉnh sửa đáp ứng: Tận hưởng chế độ xem thời gian thực tương tác và áp dụng các thay đổi của riêng bạn cho các điểm cụ thể từ thiết bị di động.
 • Mục: toàn cầu Đồng bộ hóa các mục toàn cầu trên nhiều trang. Cập nhật chúng một lần và chúng được cập nhật ở mọi nơi. Tuyệt vời cho chân trang!
 • Nhập / Xuất: Lưu bố cục trong thư viện để sử dụng sau. Nhập, xuất, chia sẻ và tải xuống bố cục từ Internet.
 • Bố cục: Bắt đầu quá trình thiết kế của bạn với một trong hơn 20 bố cục được xây dựng trước đi kèm với trình tạo trang Divi cho WordPress.
 • Giao diện có thể tùy chỉnh: Divi Builder là trình tạo trang WordPress đầu tiên cung cấp giao diện thực sự tùy biến. Điều chỉnh các yếu tố giao diện để bổ sung cho cài đặt màn hình và nội dung của bạn.

divi theme features

Elegant Themes Divi WordPress Themes v4.11.3 Nulled Free Changelog

version 4.11.3 ( updated 10-15-2021 )
- Fixed a bug that could break the last published Post Header styles.
- Fixed Magnific Popup not working with gallery shortcode in child themes in certain cases.
- Fixed a bug with text alignment not working in the Blog module's grid layout.
- Fixed missing icon styles and missing popup styles on custom post types when Dynamic CSS was disabled.
- Fixed an incompatibility issue related to Defer jQuery optimization and some Mailchimp scripts.
- Fixed issue with gutter styles when 3rd party plugins inject Divi shortcodes.
- Fixed "Author", "Dynamic Posts", "Post Type" and "Search Results" Display Conditions so they would only run on related queries.
- Fixed issue that caused slowness or crashing of the visual builder on very large layouts.
- Added a new 'et_deferred_styles_rel' hook to allow changing the rel attribute for deferred styles.
- Fixed a bug with fold and flip animations that was introduced in Firefox 93 due to a change in how the perspective function works.
- Fixed cache not being removed when theme builder templates are being reset.
- Fixed issue with auto blogging plugins not rendering styles for theme builder layouts.
- Fixed "Author", "Dynamic Posts", "Post Type" and "Search Results" Display Conditions so they would only run on related queries.
- Fixed styles are not being applied on the FE after updating a layout/ global module.
- Fixed missing cloud tag widget styles.
- Fixed sidebar separator being in the wrong place on regular pages if all widgets are removed.
* core/components/PageResource.php
* includes/builder/class-et-builder-module-use-detection.php
* includes/builder/compat/scripts.php
* includes/builder/feature/CriticalCSS.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/api.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Author.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/DynamicPosts.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/PostType.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/SearchResults.php
* includes/functions/dynamic-assets.php

version 4.11.2 ( updated 10-07-2021 )
- Fixed incorrect parent module attributes assigned on some 3rd-party modules.
- Fixed an issue with WooCommerce rating where the stars were duplicated in the comment form in Firefox.
- Fixed issue with Google Fonts performance improvement not utilizing its internal cache as intended and resulting in extra HTTP calls on each page load.
- Fixed Theme Builder styles missing in password protected pages.
- Fixed Fullwidth Slider Module's swipe to change slides on mobile not working.
- Fixed Social Media Follow Module's icons not showing up when used in a Post Slider Module when Dynamic Icons is enabled.
- Fixed incompatibility between Defer jQuery feature and some third party scripts.
- Fixed an issue where scrolling didn't work in Theme Builder Wireframe View when Smooth Scroll was enabled.
* includes/builder/compat/scripts.php
* includes/builder/class-et-builder-module-use-detection.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/frontend.php
* includes/builder/class-et-builder-google-fonts-feature.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* js/src/smoothscroll.js

version 4.11.1 ( updated 10-01-2021 )
- Fixed Blog, Post Slider and Fullwidth Post Slider modules preview with the sticky posts in Visual Builder.
- Fixed a bug where the Builder would not render responsive view settings for Custom CSS fields if those fields did not also have a primary/desktop value.
- Fixed issue that caused the get_field function of Advanced Custom Fields plugin to not work properly.
- Fixed an error that could happen when using WP Fastest Cache in combination with other plugins.
- Fixed a position issue with elements that have parallax background and static position.
- Introduces parentModuleSettings attribute contains parent module attributes values on custom field component.
- Fixed "Category Page" and "Tag Page" Display Conditions not working correctly on archive pages.
- Fixed broken sidebar on posts that used the Divi builder and the Sidebar Left/Right post template.
* core/ui/utils/utils.js
* includes/builder/class-et-builder-module-shortcode-manager.php
* includes/builder/feature/DoNotCachePage.php
* includes/builder/feature/ajax-data/AjaxData.php
* includes/builder/feature/content-retriever/ContentRetriever.php
* includes/builder/feature/content-retriever/retrievers/PageContentRetriever.php
* includes/builder/feature/display-conditions/DisplayConditions.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/module/Blog.php
* includes/builder/module/FullwidthPostSlider.php
* includes/builder/module/PostSlider.php
* includes/builder/module/field/DisplayConditions.php
* includes/builder/module/field/Position.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Author.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Browser.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/CartContents.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Categories.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/CategoryPage.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Cookie.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/DateArchive.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/DateTime.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/DynamicPosts.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/LoggedInStatus.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/NumberOfViews.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/OperatingSystem.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/PageVisit.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/PostType.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/ProductPurchase.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/SearchResults.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/TagPage.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Tags.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/UserRole.php
* includes/builder/plugin-compat/advanced-custom-fields.php
* includes/builder/plugin-compat/sg-cachepress.php
* includes/functions/dynamic-assets.php

version 4.11 ( updated 09-30-2021 )
- Introduced new Divi Condition Options feature.
- Fixed removed Global Color swatch rendering in Settings Modal.
- Introduced a filter for module class lists in the shortcode manager to be used by 3rd party developers.
- Introduces modified module attributes as new argument for et_builder_blog_query filter of Blog module.
- Fixed SiteGround Optimizer compatibility issue.
- Introduced new parameters for global assets et_global_assets_list and et_late_global_assets_list filters.
- Fixed shortcode rendering when called from inside element attribute and theme builder template.
- Added compatibility code for CDNs and several Caching Plugins.
- Fixed error during import of layouts with presets from the Divi Library page.
- Removed Required field option from Custom Fields settings modal when GetResponse provider is used.
- Fixed bug with importing Google API settings through theme options portability.
- Fixed an issue with the "Slide In" header style where the icon styles were missing.
- Fixed an issue in the Theme Customizer where the footer widgets were always active which resulted in empty space being shown.
* core/components/PageResource.php
* core/components/Portability.php
* core/components/api/email/Fields.php
* core/functions.php
* core/ui/utils/utils.js
* functions.php
* includes/builder/autoload.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/class-et-builder-module-shortcode-manager.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/DoNotCachePage.php
* includes/builder/feature/ajax-data/AjaxData.php
* includes/builder/feature/content-retriever/ContentRetriever.php
* includes/builder/feature/content-retriever/retrievers/PageContentRetriever.php
* includes/builder/feature/display-conditions/DisplayConditions.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/global-presets/Settings.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/i18n/display-conditions.php
* includes/builder/module/Blog.php
* includes/builder/module/field/DisplayConditions.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Author.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Browser.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/CartContents.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Categories.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/CategoryPage.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Cookie.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/DateArchive.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/DateTime.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/DynamicPosts.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/LoggedInStatus.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/NumberOfViews.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/OperatingSystem.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/PageVisit.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/PostType.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/ProductPurchase.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/SearchResults.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/TagPage.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/Tags.php
* includes/builder/module/field/display-conditions/UserRole.php
* includes/builder/module/woocommerce/Gallery.php
* includes/builder/plugin-compat/advanced-custom-fields.php
* includes/builder/plugin-compat/kvcore-idx.php
* includes/builder/plugin-compat/nex-forms-express-wp-form-builder.php
* includes/builder/plugin-compat/sg-cachepress.php
* includes/builder/plugin-compat/woo-paypalplus.php
* includes/builder/plugin-compat/wp3d-models.php
* includes/functions/dynamic-assets.php

version 4.10.8 ( updated 09-20-2021 )
- Fixed blog module media post type does not load any content.
- Fixed mobile menu does not showing when section or row settings has border radius.
- Enabled waypoint transitions effect for responsive images switch on hover and window resize event.
- Fixed some font icons were not rendered properly on the frontend.
- Fixed image upload control icons being visible still even after image upload modal was closed.
- Fixed Dynamic CSS files not be enqueued when the Divi Theme name was changed in the style.css file.
- Fixed an issue with the Blurb module where the wrong display set was set when the image/icon position was set to top.
- Introduced et_builder_disable_jquery_body that can be used (as an HTML comment, ID, class, etc.) along with the script in cases where the script conflicts with Enqueue jQuery Compatibility Script.
- Fixed incompatibility issues related to Defer jQuery optimization and some WP Plugins.
- Fixed JS errors when using slick.js with Defer jQuery options enabled.
- Fixed gutter and grid styles issues on late detection.
- Fixed Gallery Image placeholder not shown in TB mode.
- Fixed dynamic CSS styles not working correctly when previewing a page.
- Fixed gutter width 1 margin styles not working correctly on custom taxonomies when viewing on tablet or below.
- Fixed some default preset attributes not working properly.
- Fixed Dynamic Assets not working correctly when the Divi Builder Plugin was used with a parent Theme and Child Theme.
- Fixed a bug that caused Google Fonts to not be retrieved from the fonts cache.
- Fixed blog module media post type image not displaying.
- Introduced a new 'et_core_static_file_created' action hook that fires when a page resource (css/js) is created.
- Fixed Export of the layouts with Global Colors from the Library.
- Fixed product category CSS not being cleared correctly when saving a Theme Builder layout.
- Fixed an issue with the Theme Customizer footer widget heading styles not applying on the new widget blocks.
* core/components/PageResource.php
* core/components/Portability.php
* epanel/custom_functions.php
* functions.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/compat/scripts.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/CriticalCSS.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/dynamic-assets.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/module/Blog.php
* includes/builder/module/woocommerce/Gallery.php
* includes/builder/plugin-compat/kvcore-idx.php
* includes/builder/plugin-compat/nex-forms-express-wp-form-builder.php
* includes/builder/plugin-compat/woo-paypalplus.php
* includes/builder/plugin-compat/wp3d-models.php
* includes/builder/scripts/frontend/global-functions.js
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js
* js/src/theme-customizer.js

version 4.10.7 ( updated 09-09-2021 )
- Fixed local library update in Visual Builder after saving Global Module.
- Fixed Global Colors rendering for child modules in Visual Builder.
- Fixed bug with the Text Align option for tablets and phones in Menu Module.
- Fixed image border styles inside the post content module not applying correctly.
- Fixed a bug introduced in Chrome 93 that affected flip animations with all directions but center.
- Fixed an issue with the Fullwidth Portfolio module where the image border styles didn't work correctly due to missing default style for borders.
- Fixed missing styles when using Mod PageSpeed.
- Fixed issue with styles from theme builder layouts not taking affect in certain cases.
* includes/builder/class-et-builder-post-feature-base.php
* includes/builder/conditions.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/CriticalCSS.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/dynamic-assets.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/module/field/Border.php
* includes/builder/module/type/PostContent.php
* includes/builder/plugin-compat/final-tiles-grid-gallery-lite.php
* includes/builder/plugin-compat/gravityformssignature.php
* includes/builder/plugin-compat/m-chart.php
* includes/builder/plugin-compat/modern-events-calendar-lite.php

version 4.10.6 ( updated 09-02-2021 )
- Fixed the logic to check if a module is inside of a sticky module.
- Fixed Dynamic CSS and Style.css no being wrapped correctly on custom post type archive pages.
- Fixed a case where Critical CSS could end being printed in the wrong position.
- Reduced feature manger post meta cache footprint.
- Fixed a bug where the Email Optin module subscribe loader couldn't be loaded due to the wrong path being set.
- Fixed Padding and Margin values from presets applying issues in some cases.
- Fixed Shop module default sorting selection in Order menu.
- Fixed white header background color being applied to the Extra header when Dynamic CSS was enabled.
- Fixed broken gallery widget styles when using Dynamic CSS.
- Fixed compatiblity issue with Image Photo Gallery Final Tiles Grid Plugin.
- Fixed broken WooCommerce gallery module styles when the module layout was set to grid mode.
- Fixed missing icon padding in the menu module.
- Fixed incompatibilty with Modern Events Calendar Lite Plugin.
- Fixed incompatibility with M Chart Plugin.
- Fixed an issue with the Woo Gallery module where the Magnific Popup styles were not included on custom post types.
- Fixed the margin value of the last module in a column when the parent row uses a custom gutter width.
- Fixed SVGs not being the right size on the front-end when used in Image or Blurb module.
- Fixed an issue with Gravity Forms Signature Add-On.
- Fixed broken Theme Builder styles on custom post type taxonomies due to cached CSS that wasn't being cleared correctly.
* core/components/PageResource.php
* functions.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/class-et-builder-post-feature-base.php
* includes/builder/compat/scripts.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/JQueryBody.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/dynamic-assets.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/module/Shop.php
* includes/builder/module/field/Overflow.php
* includes/builder/module/helpers/StickyOptions.php
* includes/builder/plugin-compat/final-tiles-grid-gallery-lite.php
* includes/builder/plugin-compat/gravityformssignature.php
* includes/builder/plugin-compat/jucra-acf-google-maps-for-divi.php
* includes/builder/plugin-compat/m-chart.php
* includes/builder/plugin-compat/modern-events-calendar-lite.php
* includes/builder/plugin-compat/the-events-calendar.php
* includes/functions/dynamic-assets.php

v4.10.5 ( updated 08-27-2021 )
- Fixed issue with "Use Theme Styles" option in GB editor Preference settings not disabling styles in editor.
- Fixed scroll to section anchor position when css positioning is fixed for multiple sections.
- Addressed Defer jQuery optimization breaking some Plugins and online services.
- Fixed broken icon font when et-pb-icon class was used in custom HTML post content.
- Fixed some cases where the wrong Gutter styles would be applied.
- Fixed a bug that could cause Custom Page CSS to have higher priority than Builder CSS.
- Fixed broken gutter widths on pages that had invalid gutter width values of "0" stored in the shortcode.
- Fixed Search, Calendar, and Tag Cloud block based widget style issues.
- Addressed incompatibility issue with OptimizePress plugin and jQuery optimizations.
- Fixed a PHP warning that may occur in some cases where Global Presets is an array instead of an object.
- Fixed a PHP notice that may occur when exporting layouts.
- Fixed header not being full-width when set to position: fixed.
- Fixed Search, Calendar, and Tag Cloud block based widget style issues.
- Fixed unwanted comment list bullet points on posts using a theme builder body template.
- Dequeued the main stylesheet instead of just deregistering it.
* core/components/Portability.php
* functions.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/compat/early.php
* includes/builder/compat/scripts.php
* includes/builder/feature/JQueryBody.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/gutenberg/EditorTypography.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/frontend.php
* includes/builder/plugin-compat/jucra-acf-google-maps-for-divi.php
* includes/builder/plugin-compat/the-events-calendar.php
* includes/builder/scripts/frontend/global-functions.js
* includes/functions/dynamic-assets.php

v4.10.4 ( updated 08-23-2021 )
- Fixed incorrect video slider height.
- Fixed broken WooCommerce gallery shortcode lightbox styles.
- Fixed inner rows in specialty sections not inheriting parent gutter width value.
- Fixed broken blog module grid columns in the Divi Builder plugin.
- Fixed "Defer jQuery And jQuery Migrate" feature sometimes breaking Integration Code.
- Fixed broken Divi Theme Header and Divi Theme Footer RTL styles.
* includes/builder/compat/early.php
* includes/builder/feature/JQueryBody.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/dynamic-assets.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/functions/dynamic-assets.php

v4.10.2 ( updated 08-19-2021 )
- Fixed broken header and footer styles on custom post types such as WooCommerce products.
- Fixed some columns not extending full width on mobile breakpoint.
- Fixed Google recaptcha badge visibility.
- Fixed width property not being computed on FE if it's set to 100%.
- Fixed missing text overlay styles in the slider module.
- Introduces new filter to allow 3rd-party developers filter global assets on late processing.
- Fixed dynamic icon's default value when 3p modules are present.
- Fixed a minor PHP warning appearing on front end pages when no builder presets were available.
- Fixed broken module styles on custom post types when using the Divi Builder Plugin with Dynamic CSS.
- Fixed incorrect text transformations being applied to Code Modules.
- Fixed an error that could happen when using SiteGround Plugin JS Combine feature.
- Fixed error on heartbeat ajax call due to extension registers custom module which extends official module which ends up requiring function and class in unexpected call.
- Fixed broken builder due to class-et-builder-element.php is not loaded by autoload when it is needed; Mostly when third party module is called in unexpected location.
- Fixed styles that were missing for the standard WordPress gallery shortcode.
- Fixed child theme styles not being enqueued correctly in some cases.
* core/functions.php
* includes/builder/autoload.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/compat/early.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/dynamic-assets/dynamic-assets.php
* includes/builder/feature/global-presets/Settings.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/module/Code.php
* includes/builder/module/FullwidthCode.php

v4.9.11 ( updated 08-11-2021 )
- Fixed broken widget styles after WordPress 5.8 update.
- Fixed an issue with Google Fonts sync where when there was an error in the API response (ex: invalid API Key) the sync would be attempted on each page load instead of once every 24 hours.
- The setting of the video backgrounds In the Bar Counters module was fixed on VB.
- Improved Global Colors performance.
- Fixed Global Colors usage in presets.
- Fixed fatal error when a post contains post excerpt dynamic content.
- Fixes the "Invalid argument supplied for foreach()" warning.
- Fixed a bug where conditional logic would return an error when the conditional value used the double-quote character.
- Fixed fatal error on Extra theme when users open new Widget Block Editor.
- Fixed theme settings color palette on Firefox.
* core/components/Portability.php
* epanel/css/panel.css
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/global-presets/Settings.php
* includes/builder/feature/gutenberg/blocks/Layout.php
* includes/builder/feature/woocommerce-modules.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/ContactFormItem.php
* includes/builder/scripts/src/builder.js

version 4.9.10 ( updated 07-19-2021 )
- Improved custom widget area feature on Widget page to adapt new Widget Block Editor.
- Fixed builder crash when extending styles of child modules that were newly created.
- Fixed the post excerpt return empty when the posts on the Query Loop block use Divi Builder layout.
- Fixed global colors tab showing error after updating react package.
* core/components/VersionRollback.php
* includes/builder/class-et-builder-settings.php
* includes/builder/feature/gutenberg/blocks/Layout.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/scripts/ext/widgets.js
* includes/builder/scripts/src/builder.js

version 4.9.9 ( updated 07-14-2021 )
- Fixed error regarding ET_Builder_Element not being found.
* includes/builder/feature/gutenberg/blocks/Layout.php

version 4.9.8 ( updated 07-14-2021 )
- Fixed default Shop module overlay icon not displaying on the frontend.
- Fixed the post excerpt return empty when the posts on the Query Loop block use Divi Builder layout.
- Fixed broken Divi Layout block preview when Template Editor is active.
- Fixed issue with Theme Builder layouts not working when posts or pages use custom block templates.
- Fix a bug in the Contact Form module that made it possible to submit the form with invalid form data triggering an email to be sent (spam).
- Added support for some option group to be displayed under sub toggle system on module settings modal.
- Fixed error in the browser console"Invalid attempt to spread non-iterable instance" when motion effect for a module is enabled.
- Fixed an issue with the current window mode (device) detection in JavaScript.
- Fixed a compatibility issue with the Imagify plugin where logo images may appear distorted in some cases.
- Fixed JS Error printed in the browser console after moving a module.
- Fixed a PHP notice that may occur in some cases when importing layouts that contain modules without content.
- Fixed a Portability bug where images from Gallary modules would not be included in the .json export file in some cases.
- Add Lazy Loading support for webp image format on Divi Builder modules.
- Fixed an error in the sortable list component that occurred when a string couldn't be parsed as JSON.
- Fixed a bug with the Imagify plugin where the wrong element was used to retrieve the image src.
* core/components/Portability.php
* core/functions.php
* core/ui/utils/utils.js
* epanel/custom_functions.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/feature/BlockTemplates.php
* includes/builder/feature/gutenberg/blocks/Layout.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/module/ContactForm.php
* includes/builder/module/field/Border.php
* includes/builder/module/field/BoxShadow.php
* includes/builder/module/field/MarginPadding.php
* includes/builder/plugin-compat/imagify.php
* includes/builder/scripts/frontend/motion-effects.js
* includes/builder/scripts/frontend/preview.js
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js
* includes/builder/scripts/src/block-layout-frontend-preview.js
* includes/builder/scripts/stores/window.js
* includes/builder/templates/block-template-canvas.php
* js/src/custom.js

version 4.9.7 ( updated 06-14-2021 )
- Fixed issue with builder freezing while scrolling when there is Blurb module with image in the content.
- Fixed Theme Builder templates assignments are getting duplicated after the saving.
- Fixed an issue with slide images that may appear distorted in some cases.
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/api.php
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/theme-builder.php

= version 4.9.5 ( updated 06-09-2021 ) =
- Fixed group heading for Accordion module not working on the Frontend.
- Fixed issue where existing theme builder templates could unintentionally get deleted if interrupting the saving templates process.
- Fixed an issue with the Post Slider module that could cause an infinite loop when the module is used in a post.
- Added hover option for sizing the content and image on Blurb module.
- Fixed an issue with anchor links when vertical menu is present causing the links to not scroll to proper sections.
- Fixed a bug that caused the left button alignment to not work on the frontend on RTL pages.
- Fixed an issue with the Shop module where a specific overlay icon would not be rendered on the frontend.
- Fixed the animation stop working on the sticky state.
- Fixed text module's blockquote line height that's overridden by paragraph line height inherited from the module.
- Fixed extra space that is caused by WP 5.7 when post meta is not shown for the blog module.
- Fixed contact form module button background color in Divi Builder Plugin.
- Fixed issue with Accordion icon color.
- Fixed slider module content overlaps the video on mobile.
- Removed nested links for Menu module on mobile.
- Fixed accordion title heading level not working for individual accordion items.
- Fixed custom gutters breaking gallery layout.
- Fixed Body Text Size changes not reflecting in VB for Blog module with grid layout.
- Fixed an issue with the Blurb module where the blurb image animation couldn't be disabled on tablet and phone devices.
- Updated React to 16.12.0 in package.json.
- Removed auto width and height attributes from images to fix CLS ranking factor.
- Fixed an issue with the Map module where the latitude and longitude values used the wrong decimal point.
- Fixed a PHP 8 Uncaught Error: Unknown named parameter $interval.
- Introduces new class as unique identifier for categories field type on post or page settings.
- Fixed reply-to email address missing in email headers when email field is not required in contact form module.
- Fixed an issue with anchor, list, and blockquote color styles not applying correctly on the Fullwidth Post Content module.
- Fixed a PHP warning that may occur in very rare cases where the Theme Builder cannot extract the theme default head.
- Fixed an issue where the font subsets array contained an item with an empty value.
- Fixed issue causing lagging during scroll action.
- Fixed responsive content not visible in mobile devices when having content the same with desktop mode and contains HTML special characters.
- Fixed an issue with comments not displaying on LearnDash lesson pages.
- Fixed JavaScript error Cannot read property et_slider_destroy of null that may have occurred in modules that use the et_slider_destroy() function.
- Fixed an issue where scroll to anchor will trigger scroll even when the target element is in sticky state (in view).
- Fixed compatibility warnings are not shown up on Theme Customizer.
- Fix a long standing bug that caused page styles to break when a cache plugin is used while static css file generation is enabled in the theme options.
- Fixed logo max height does not update on the front-end for phones.
- Fixed issues with layout for shop module when an RTL language is used.
- Fixed Body Link Color setting in Customizer affecting links in the Post Title module while editing in the Customizer.
- Fixed an issue with Lighthouse Best Practices "Registers an unload listener" by replacing the unload with visibilitychange.
- Fixed a CLS error by adding explicit width and height for the logo image element.
* comments.php
* core/admin/js/compatibility-warning.js
* core/components/CompatibilityWarning.php
* core/components/init.php
* core/functions.php
* header.php
* includes/builder/ab-testing.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/comments_template.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/api.php
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/frontend.php
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/theme-builder.php
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/Blog.php
* includes/builder/module/Blurb.php
* includes/builder/module/ContactForm.php
* includes/builder/module/FullwidthImage.php
* includes/builder/module/FullwidthMap.php
* includes/builder/module/FullwidthMenu.php
* includes/builder/module/Image.php
* includes/builder/module/Map.php
* includes/builder/module/MapItem.php
* includes/builder/module/Menu.php
* includes/builder/module/PostSlider.php
* includes/builder/module/SliderItem.php
* includes/builder/module/Text.php
* includes/builder/module/Toggle.php
* includes/builder/module/field/Position.php
* includes/builder/module/helpers/MultiViewOptions.php
* includes/builder/module/type/PostContent.php
* includes/builder/plugin-compat/relevanssi.php
* includes/builder/scripts/frontend/global-functions.js
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js
* includes/builder/scripts/utils/sticky.js
* js/src/custom.js
* js/src/theme-customizer.js
* theme-header.php

= version 4.9.4 ( updated 04-13-2021 ) =
- Fixed search module custom left and right padding not working when you hide the search button.
- Fixed incorrect scrollTo behavior when the $target is sticky module that sticks to top.
- Fixed builder crash when Content Security Policy (CSP) header is enabled.
- Fixed button hover color from theme customizer affects the media library button when editing products.
- Fixed an issue with the Testimonial module where the spacing on builder and frontend were irregular.
- Added Logo Width and Height options to the Menu module.
- Fix fullwidth header image bottom alignment not working on the default layout.
- Fixed global color set on hover state overwrites normal state on save.
- Fixed incorrect posts result on the Blog module when Relevanssi Premium plugin is active.
- Fixed the color picker input shows up when Rank Math plugin is activated.
- Allow third-party extensions to access post or page setting values on builder via ET_Builder.API.
- Fixed the color picker input shows up when Rank Math plugin is activated.
- Fixed a bug where when importing a layout with global colors the colors would not be imported as global.
- Fixed the color picker input shows up when Rank Math plugin is activated.
* core/admin/js/wp-color-picker-alpha.min.js
* core/components/Portability.php
* core/ui/utils/frames.js
* core/ui/utils/utils.js
* epanel/js/wp-color-picker-alpha.min.js
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/languages/et_builder-en_US-et-builder-gutenberg.po
* includes/builder/module/ContactFormItem.php
* includes/builder/module/FullwidthMenu.php
* includes/builder/module/Menu.php
* includes/builder/plugin-compat/relevanssi-premium.php
* includes/builder/plugin-compat/relevanssi.php
* includes/builder/plugin-compat/wp-simple-firewall.php
* includes/builder/scripts/ext/wp-color-picker-alpha.js
* includes/builder/scripts/ext/wp-color-picker-alpha.min.js
* includes/builder/scripts/utils/sticky.js

= version 4.9.2 ( updated 03-12-2021 ) =
- Fixed meta links color on the Front End not matching the Visual Builder in the Blog module when using grid layout.
- Improved logic to allow the last and only row to be moved outside specialty sections.
- Fixed copy paste styles issue on module with Global Color used.
- Fixed lost hover state global color.
- Fixed headers and footers created from Theme Builder were not respecting LearnDash focus mode.
- Fixed a compatibility issue with EWWW Image Optimizer Lazy Load which caused an issue with all modules using AJAX pagination.
- Added new fonts to the List of Google Fonts which available without API key.
* core/components/SupportCenter.php
* core/components/api/email/FluentCRM.php
* core/json-data/google-fonts.json
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/Blog.php
* includes/builder/plugin-compat/scripts/sfwd-lms.js
* includes/builder/plugin-compat/sfwd-lms.php
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js

= version 4.9.1 ( updated 03-03-2021 ) =
- Fixed issue where you couldn't save a theme builder template when Yoast SEO plugin is activated.
- Fixed global colors are not updated in presets.
- Fixed new module styles inherited from existing module that not visible in viewport.
- Added wp_body_open method on the default header template.
- Introduces new way to register store on Divi Layout Block to fix deprecated registerStore method.
- Fixed fatal error after importing layout from Library modal on Divi Layout Block.
- Fixed Divi Builder button incorrect position on Gutenberg editor.
- Fixes PHP warning undefined property ID of post on FluentCRM dashboard.
- Fixed deprecated way to define Divi Layout Block controls.
- Fixed Email Optin Module's form on left not aligning correctly if there is no title.
- Fixed unwanted top offset for Settings Modal in Theme Builder and Layout Editor in GB.
- Fixed the issue when you cannot close the Layers view modal in Theme Builder.
- Fixed an issue where renaming a Template in Theme Builder was not reflecting in library.
- Fixed the issue where browser context menu didn't show inside the Code option of the Code Module.
- Fixed error printed in the browser console when copy & paste styles modules with global colors enabled.
- Fixed issue with find and replace not working on RGBA colors.
- Added support for Dynamic Content 'Manual Custom Field' outside the Theme Builder.
- Fixed a fatal error that could happen while saving a Theme Builder template when Yoast plugin was active.
- Fixed an issue with the Contact Form simple captcha field where the input field would not be cleared when a wrong result was submitted.
- Fixed docked video jumping issue when dragged to the left or top edge.
- Fixed menu module's mobile menu background color when the responsive style is enabled.
- Fixed adjusting global color change from background gradient.
- Fixed PHP Error when switching Divi Theme and Divi Builder plugin.
- Fixed various jQuery breaking changes and deprecated warnings.
- Fixed jQuery deprecated warnings on ET products.
- Fixed Email Optin module with MailPoet showing error message even when subscriber is added to the list.
- Introduces FluentCRM plugin and Email Optin module integration.
- Fixed the issue when Divi Presets and Global Colors were missing in exported layouts.
- Fixed various jQuery breaking changes and deprecated warnings.
- Fixed issue with Popup from Popup Maker plugin not displaying on mobile.
* core/admin/js/portability.js
* core/components/Portability.php
* core/components/SupportCenter.php
* core/components/VersionRollback.php
* core/components/api/OAuthHelper.php
* core/components/api/Service.php
* core/components/api/email/SalesForce.php
* core/components/init.php
* core/functions.php
* core/json-data/google-fonts.json
* core/ui/utils/attribute-binder.js
* core/ui/utils/frame-helpers.js
* core/ui/utils/frames.js
* core/ui/utils/utils.js
* functions.php
* header.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/dynamic-content.php
* includes/builder/feature/gutenberg/EditorTypography.php
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/advlist/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/anchor/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/autolink/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/autoresize/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/autosave/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/bbcode/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/charmap/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/code/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/codesample/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/colorpicker/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/contextmenu/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/directionality/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/emoticons/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/fullpage/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/fullscreen/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/help/img/logo.png
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/help/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/hr/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/image/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/imagetools/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/importcss/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/insertdatetime/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/legacyoutput/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/link/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/lists/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/media/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/nonbreaking/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/noneditable/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/pagebreak/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/paste/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/preview/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/print/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/save/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/searchreplace/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/spellchecker/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/tabfocus/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/table/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/template/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/textcolor/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/textpattern/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/toc/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/visualblocks/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/visualchars/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/plugins/wordcount/plugin.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/content.inline.min.css
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/content.min.css
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/content.mobile.min.css
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/fonts/tinymce-mobile.woff
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/fonts/tinymce.eot
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/fonts/tinymce.svg
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/fonts/tinymce.ttf
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/fonts/tinymce.woff
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/skin.min.css
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/skins/lightgray/skin.mobile.min.css
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/themes/inlite/theme.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/themes/mobile/theme.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/themes/modern/theme.min.js
* includes/builder/frontend-builder/assets/vendors/tinymce.min.js
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/dynamic-content.php
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/frontend-header-template.php
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/theme-builder.php
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/FullwidthMenu.php
* includes/builder/module/Menu.php
* includes/builder/module/Signup.php
* includes/builder/module/SliderItem.php
* includes/builder/plugin-compat/easy-digital-downloads.php
* includes/builder/plugin-compat/scripts/sitepress-multilingual-cms.js
* includes/builder/plugin-compat/wordpress-seo.php
* includes/builder/scripts/ext/jquery-ui-timepicker-addon.js
* includes/builder/scripts/ext/jquery.easypiechart.js
* includes/builder/scripts/ext/jquery.fittext.js
* includes/builder/scripts/ext/jquery.hashchange.js
* includes/builder/scripts/ext/jquery.magnific-popup.js
* includes/builder/scripts/ext/jquery.minicolors.js
* includes/builder/scripts/ext/jquery.mobile.custom.min.js
* includes/builder/scripts/ext/jquery.tablesorter.min.js
* includes/builder/scripts/ext/jquery.validate.js
* includes/builder/scripts/ext/waypoints.min.js
* includes/builder/scripts/ext/widgets.js
* includes/builder/scripts/ext/wp-color-picker-alpha.js
* includes/builder/scripts/ext/wp-color-picker-alpha.min.js
* includes/builder/scripts/frontend/global-functions.js
* includes/builder/scripts/frontend/preview.js
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js
* includes/builder/scripts/frontend/sticky-element.js
* includes/builder/scripts/frontend/sticky-elements.js
* includes/builder/scripts/src/admin_global_functions.js
* includes/builder/scripts/src/bfb_admin_script.js
* includes/builder/scripts/src/block-layout-frontend-preview.js
* includes/builder/scripts/src/builder.js
* includes/builder/scripts/src/failure_notice.js
* includes/builder/scripts/src/library_category.js
* includes/builder/scripts/src/library_scripts.js
* includes/builder/scripts/src/page-settings-metabox.js
* includes/builder/scripts/src/reset_memory_limit_increase_setting.js
* includes/builder/scripts/src/roles_admin.js
* includes/builder/scripts/stores/sticky.js
* includes/builder/scripts/utils/sticky.js
* js/src/admin_post_settings.js
* js/src/custom.js
* js/src/menu_fix.js
* js/src/theme-customizer-controls.js
* js/src/theme-customizer.js

= v4.9 ( updated 02-10-2021 ) =
- Introduced Divi's new global color system.
- Fixed an issue with WooCommerce login on the Checkout page where login error notices would not be displayed in some cases.
- Fixed an issue with the Contact Form module displaying unwanted additional options for all field types.
- Fixed issue with Divider flip functionality on Safari.
- Fixed Theme Builder Static CSS cache not bursting on the TB layout change.
- Fixed Post Title Module's headings style of Theme Builder template affecting GB editor content.
- Fixed the issue where button settings of the child Pricing Table element were not overriding settings of the parent Pricing Tables button.
- Improves sub history action hooks on builder.
- Fixed an error causing builder to not function properly when common dependencies are modified/used.
- Fixed issue where you couldn't authorize a SalesForce account.
- Improve LiteSpeed Cache compatibility during clear cache action.
- Fixed call to action button hover background color from the customizer.
* core/admin/js/portability.js
* core/components/Portability.php
* core/components/SupportCenter.php
* core/components/VersionRollback.php
* core/components/api/OAuthHelper.php
* core/components/api/Service.php
* core/components/api/email/SalesForce.php
* core/components/init.php
* core/functions.php
* core/json-data/google-fonts.json
* core/ui/utils/attribute-binder.js
* core/ui/utils/frame-helpers.js
* core/ui/utils/frames.js
* core/ui/utils/utils.js
* functions.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/class-et-builder-settings.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/gutenberg/EditorTypography.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/helpers.php
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/frontend.php
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/ContactFormItem.php
* includes/builder/module/PricingTablesItem.php
* includes/builder/module/SliderItem.php
* includes/builder/plugin-compat/woocommerce.php
* includes/builder/plugin-compat/wp-simple-firewall.php

= version 4.8.2 ( updated 01-28-2021 ) =
- Changed default filename for Layout Export as the Page Title.
- Fixed wrong options filter placement in expanded single panel content settings modal.
- Fixed builder crash with error "Cannot create property 'content' on string..." when dragging module or updating text module.
- Added an option on shop module's custom css option to change the display property of the star ratings like color, font-size etc.
- Fixed fatal error in the quick configuration wizard of Schema plugin.
- Fixed Quick Actions modal being launched unintentionally when typing in focusable element.
- Fixed builder crash when CSP is enabled by WP Simple Firewall plugin (Shield Security).
- Fixed Find & Replace not replacing Button BG And Column Background.
- Fixed video module not displaying proper video dimensions when border radius for the module is changed.
- Fixed Overlay option being visible when slider layout was selected in Gallery Module.
- Fixed HubSpot Single Checkboxes custom field get Converted to radio buttons in Email Optin Module.
- Fixed image/icon position in Blurb module for mobile devices.
- Fixed TinyMCE output content to produce consistent value before it's saved.
- Fixed shop module not respecting the pagination display option for mobile devices.
- Restored the missing "Use Background Color" option in some modules: Countdown Timer, Call To Action, Login, Email Optin, Testimonial.
- Fixed Contact Form field alignments on Front End.
- Fixed Header or Footer created from Theme Builder not working on Heroic Knowledge Base category pages.
- Fixed issue where setting toggle group fields was empty when switching to global preset mode.
- Resolved the issue where every menu's location added via the menu module was shown as primary even if it wasn't a primary menu.
- Fixed button transition issue when button hover properties on hover applied.
- Fixed an issue where the class names for the portfolio items were not the same for visual builder and on the frontend.
- Fixed an issue where left padding for a section was affecting the position of the divider.
- Fixed an issue with the Fullwidth menu module where background color wasn't displaying when the section had a parallax background.
- Fixed an issue where, in some cases, mouse wheel scroll did not work inside the icon select option.
- Fixed issue where one user with same email cannot subscribe to multiple MailPoet lists.
- Fixed dot navigation appearing on archive pages if the first post on archive has it enabled.
* core/components/api/email/HubSpot.php
* core/components/api/email/_MailPoet3.php
* functions.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/feature/gutenberg/EditorTypography.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/module/ContactFormItem.php
* includes/builder/module/FullwidthMenu.php
* includes/builder/module/Gallery.php
* includes/builder/module/Menu.php
* includes/builder/module/Shop.php
* includes/builder/plugin-compat/ht-knowledge-base.php
* includes/builder/plugin-compat/wp-simple-firewall.php
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js

version 4.8.1 ( updated 01-15-2021 )
- Fixed JS Error e.state is null in 3rd party modules.
- Fixed issue where alt/title text from background image could overwrite the Module's image alt/title text.
- Fixed an issue in Builder controls where margin/padding values intended for Phone View could be saved to Tablet View if a user-specified default Phone View width was greater than the system default.
- Fixed an issue where the help video skip controls were not working.
- Fixed Title Text group in Woo Title module was not auto opening after clicking Quick Access of the title in Visual Builder.
- Fixed Quick Access was working only for the default heading level in Woo Title module.
- Added Quick Access functionality to Star rating in Shop Module.
- Fixed a case where Modules, Rows, and Sections taller than the browser viewport could fail to render controls on hover within the Visual Builder.
- Updated React version to 16.12.0.
- Fixed JS Error Cannot read property 'isInViewportUpdater' of null.
- Fixed builder crash on hover to section/row/module when builder setting animation is off.
- Fixed an issue where the method used to embed YouTube videos would cause a W3C validation error.
- Fixed clicking on recent reviews widget doesn't scroll to review tab built with Woo Tabs module.
- Restored and deprecated et_get_one_font_languages function.
* core/admin/js/react-dom.production.min.js
* core/admin/js/react.production.min.js
* functions.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* js/src/custom.js

= version 4.7.7 ( updated 12-14-2020 ) =
- Fixed issue where select gradient color start and end buttons didn't work on background options of Button module.
- Fixed issue where options of Text options group didn't show up after user clicked on Quick Access launch icon.
- Fixed anchor link not working when the URL is loaded on Safari or Firefox browsers.
* includes/builder/feature/gutenberg/EditorTypography.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js

= version 4.7.6 ( updated 12-11-2020 ) =- Apply theme customizer typography styles in the Gutenberg Editor.
- Fixed image module alignment issue in mobile.
- Fixed Divi reCaptcha conflict with 3rd party plugins.
- Fixed js error when Find & Replace modal was opened for Button Background options in some cases.
- Fixed the email list not working if the account name contains a quote or vertical line in the Email Optin module.
- Fixed fullwidth header module incorrect height when the fullscreen layout is enabled.
- Fixed video module border-radius in iOS and Safari.
- Fixed a compatibility issue with WordPress 5.6 where it would cause the Fullwidth Header scroll down icon to not work.
- Fixed Divider Arrangement setting option - Underneath Section Content.
- Fixed true parallax jumping issue when an animation is enabled.
- Fixed error on the console log when Filterable Portfolio is loaded on Firefox.
- Fixed an issue with the Post Slider image top and bottom position.
* core/components/api/spam/ReCaptcha.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/gutenberg/EditorTypography.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/FullwidthPostSlider.php
* includes/builder/module/Image.php
* includes/builder/module/PostSlider.php
* includes/builder/module/Signup.php
* includes/builder/module/Video.php
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js

v4.7.4 ( updated 11-24-2020 )
- Introduced hooks for add, undo, redo, jump to, and discard actions on settings modal.
- Fixed Featured Images import and export for Library items.
- Fixed some shortcut keys not being overridden in Select2 input fields.
- Fixed incorrect selectors in Woo Add to Cart module that affected Border options.
- Fixed empty logo image alt text when not set from divi builder settings.
- Fixed sticky elements position resets to top-left if sticky tab active in mobile view.
- Fixed woocommerce long description can't update in classic Divi builder.
- Fixed an issue in Visual Builder where the preview width could extend beyond the maximum allowed Tablet View width.
- Fixed the styles on the password-protected page.
- Fixed broken layout block preview after undo and redo actions.
- Fixed empty title in bar counters module.
- Fixed LearnDash content not being rendered properly when Post Content module is being used on theme builder body layout.
- Fixed broken layout on product tour tooltip modal.
- Align reset variations link on the right.
* core/components/Portability.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/FullwidthMenu.php
* includes/builder/module/Menu.php
* includes/builder/plugin-compat/sfwd-lms.php
* includes/builder/scripts/utils/utils.js

v4.7.3 ( updated 11-19-2020 ) -- Fixed javascript error in select font options.
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js

v4.7.2 ( updated 11-18-2020 )
- Fixed an issue in Responsive View Modes where tooltips could be positioned incorrectly after scrolling to the top of the page.
- Fixed issue where select gradient color start and end buttons don't work on background options.
- Fixed an issue in Visual Builder's responsive views where the right-click menu positioned would not adjust to match page scroll.
- Fixed an issue where the wrong icon would be displayed in some cases with RTL.
- Fixed custom fields not populated after adding a new account in Email Optin module.
- Fixed sticky not working in global modules.
- Fixed an issue where modifying dimensions in Responsive Views would reset to the Desktop View mode.
- Fixed the incorrect Custom Fields options order.
- Fixed a typo in a legacy slider code.
- Fixed ActiveCampaign general fields not shown in the custom field option.
* core/components/api/email/ActiveCampaign.php
* epanel/shortcodes/js/et_shortcodes_frontend.js
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js

v4.7.1 ( updated 11-16-2020 )
- Fixed a regression that caused changes to a global module's settings to not be updated in the database.
- Fixed the menu logo image with max-height looks stretchy.
- Fixed an issue in Visual Builder where custom CSS rules set in Theme Options could prevent scrolling in Tablet and Phone Views.
- Fixed an issue where some changes made with Responsive Views controls would not update the ET_Builder API as expected.
* core/components/CompatibilityWarning.php
* core/components/Updates.php
* core/components/api/email/SendinBlue.php
* core/components/api/spam/ReCaptcha.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/main-structure-elements.php
* includes/builder/module/Blog.php
* includes/builder/plugin-compat/amazon-s3-and-cloudfront.php
* includes/builder/plugin-compat/relevanssi.php
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js
* includes/builder/scripts/frontend/sticky-element.js
* includes/builder/scripts/src/bfb_admin_script.js
* includes/builder/scripts/stores/sticky.js

Addons Elegant Themes Divi Theme:

 • Xem thêm: tổng hợp giao diện cao cấp Themeforest miễn phí cập nhật hằng ngày

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Banner Thienhabet
12 bình luận
 1. Thoh ñen đã bình luận

  pass không đúng bạn ơi, tải ko được pass lấy ở trang ******* đó

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đúng nhé. Kiểm tra lại giúp ad. Pass phân biệt chữ hoa chữ thường và khoảng trắng

 2. coffeeshop đã bình luận

  pass không đúng bạn ơi, tải ko được
  pass lấy ở trang cc đó

  1. Phan Triệu đã bình luận

   đợi fix link nha, die tk nên mất hết dữ liệu rồi

 3. Ngoc Tan đã bình luận

  sau 30s không hiện lên mã download bạn oi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   truy cập đúng link có hậu tố .cc nhé

 4. Nam đã bình luận

  ad có theme k ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn nói gì v?

 5. thắng đã bình luận

  Hello Ad, lại là em. Em báo lỗi theme: Giao diện > tuỳ chỉnh. Mọi tuỳ chỉnh ở đây đều hiển thị khi ĐANG Ở trong trang tuỳ chỉnh. Nhưng sau khi lưu và ra ngoài site chính f5 thì nó là mặc định tức không có thay đổi. Lỗi hiện tại trên “các tab tuỳ chỉnh của theme” bao gồm cả tuỳ chỉnh css. Em đã test nhiều lần trên các trình duyệt duyệt khác nhau đều như vậy. Ad kiểm tra và fix lại cho anh em nhé.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad đã test và hoạt động hoàn hảo. Bạn vui lòng cài đặt lại nhé, tắt tất cả các plugin cache bao gồm cả litespeed, tắt cả redis nếu có bật nha

 6. coffeeshop đã bình luận

  trang này có hỗ trợ import demo ko bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Có bạn nha, bạn cài thêm Divi Builder và nhập templates từ thư viện Divi

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.