Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WP Import Export v3.9.21 – Nhập xuất dữ liệu WordPress

9

WP Import Export Plugin là một plugin nhập và xuất dữ liệu đơn giản, nhanh chóng và tiên tiến.

WP Import Export cho bạn cơ hội xuất dữ liệu trang web của bạn sang nhiều định dạng tệp và bạn có thể nhập các tệp này vào bất kỳ trang web nào của mình.

Tất cả các loại bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại, nhận xét và người dùng của bạn được nhập / xuất bằng một cú nhấp chuột. Một cách tuyệt vời để quản lý dữ liệu trang web WordPress giữa nhiều trang web.

Demo: https://codecanyon.net/item/wordpress-import-export/24035782

Tính năng nổi bật WP Import Export

WP Import Export v3.9.21 - Nhập xuất dữ liệu WordPressWP Import Export v3.9.21 - Nhập xuất dữ liệu WordPress

 • Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng quá trình nhập và xuất
 • Import Export chạy nền
 • Import Export theo lịch trình
 • Bộ lọc mạnh mẽ có sẵn để nhập và xuất
 • Ánh xạ trường kéo và thả
 • 17+ AddOns để hỗ trợ nhiều plugin
 • Hỗ trợ nhiều định dạng cho xuất nhập khẩu
 • Nhật ký Export

Tạm dừng, tiếp tục và dừng

 • nhập và xuất có thể là Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng.
 • plugin hỗ trợ Tạm dừng và Tiếp tục với nhập & xuất nền
 • bạn có thể dừng bất kỳ việc xử lý xuất nhập khẩu nào

Xuất nhập trong nền

 • xuất nhập khẩu chế biến trong nền.
 • Nhập & xuất nền có thể được tạm dừng, tiếp tục và dừng.
 • nhiều xuất nhập khẩu có thể được xử lý cùng một lúc.
 • nhập và xuất đơn giản có thể được chuyển đổi sang nhập & xuất nền

Bộ lọc mạnh mẽ

 • bạn có thể lọc bất kỳ dữ liệu nào khi bạn xuất như bài đăng id lớn hơn 50.
 • để nhập, bộ lọc có sẵn để lọc dữ liệu tệp đã tải lên của bạn

Quản lý Field

 • Để xuất, bạn có thể sắp xếp lại và chỉnh sửa các trường chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Để nhập, kéo và thả cơ sở ánh xạ trường có sẵn.

Định dạng nhiều tệp

 • hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập và xuất cả
 • hỗ trợ lưu trữ zip
 • hỗ trợ định dạng csv, xls, xlsx, json, txt, ods và xml

Lịch trình Import & Export

 • lịch trình nhập khẩu tự động
 • quản lý xuất nhập khẩu
 • hỗ trợ xuất nhập khẩu tự động

Nhật ký quá trình Import

 • hoàn thành quá trình đăng nhập có sẵn
 • Từng bước nhập từng bản ghi có sẵn

17+ AddOns

 • Tương thích Major plugin
 • ACF, ACF Pro
 • WPML
 • WooCommerce
 • Schedule import & export
Download WP Import Export Nulled Free Changelog

v3.9.21 – March 14, 2022
- Improvement : Product Update Dedicated fields
- Improvement : ACF Improvement Update Dedicated fields
- Fixed : Product Out of stock status
- Fixed : Auto Generate sku and ignore settings
- Other Minor fixes
v3.9.20 – March 03, 2022
- Improvement : Comment Import
- Fixed : Image not imported in some cases
- Fixed : License Activation /Deactivation not working in some cases
- Fixed : Image not imported in some cases
- Fixed : WPML / Polylang translation update when update only selected fields
- Other Minor fixes

v3.9.19 – February 08, 2022
- New Feature : Same directory structure for import images
- New Feature : Search Post By Slug
- New Feature : Auto Fix Broken Serialize data
- Fixed : JSON Export Not working in some cases
- Fixed : Sale Price set 0
- Fixed : WPML Import generate error in some cases

v3.9.17 – January 04, 2022
- Fixed : Schedule and background process stopped automatically

v3.9.16 – December 27, 2021
- Fixed : Plugin set Image of previous post for imports
- Fixed : File write permission for export
- Fixed : Download file security vulnerability
v3.9.15 – December 17, 2021
- Improvement : Download Images
- Fixed : FTP upload file not found

v3.9.14 – November 25, 2021
- Improvement : Post parent support for custom post types
- Improvement : Search product translation by sku for polylang Addon
- Improvement : truncate large text for better preview

v3.9.13 – November 13, 2021
- Improvement : Allow yes to in stock and no to out of stock for product
- Fixed : Google drive file and image not downloaded
- Fixed : Setting Templates can’t delete
- Other minor fixes
v3.9.12 – October 26, 2021
- Improvement : ACF Group Fields auto detect for post types
- Fixed : Import JSON file not working
- Fixed : Cron not deleted when remove scheduled
v3.9.11 – October 11, 2021
- Improvement : Import ACF Local Fields
- Improvement : FTP and changes labels
- Fixed : Export Filters Not working properly

v3.9.10 – September 29, 2021
- Fixed: Import change delimiter not working

v3.9.9 – September 21, 2021
- Improvement : Remove Strict sanitization

v3.9.8 – September 17, 2021
- Fixed : Download File from url not working

v3.9.5 – September 14, 2021
- Improvement : import verify xml file
- Improvement : Added Security nonce and validate request

v3.9.4 – September 07, 2021
- New option : Append Attribute to WC Product
- Improvement : Update WC Product Attributes
- Fixed : Import File from URL not working in some cases

v3.9.3 – August 27, 2021
- New Field : Import & Export Post Password
- Improvement : Load Export Setting Filter rule
- Improvement : Added dedicated fields for Import Image file renaming

v3.9.2 – August 14, 2021
- Improvement : Export Filter IN & Not IN
- Improvement : BBQ Firewall Compatibility
- Fixed : Post content image Settings not saved

v3.9.1 – August 06, 2021
- Improvement : ACF for User Import
- Improvement : Download Import Image
- Improvement : Import Data with PolyLang Addon

v3.8.1 – July 15, 2021
- Improvement : Validate and escape export csv data
- Fixed : 500 Error after Import Complete

v3.7.0 – June 26, 2021
- New Feature : Load Import / Export settings from history
- Improvement : Import / Export Design
- Improvement : Added notice for required data
- Fixed : Reimport file not readable error

v3.6.1 – June 19, 2021
- Fixed : Category and tags are not auto mapped for migrate package
- Fixed : ACF Repeater field add row not working
- Fixed : Import summary not show chosen data

v3.6.0 – June 15, 2021
- New Feature : Add Multiple User Role
- Improvement : WC Customer Import / Export
- Improvement : WC Orders Import / Export
- Improvement : Re-Import functionality

= v3.5.2 – May 14, 2021 =
- New Feature : Export Only Parent / Child variable Product
- New Field : Post slug for comment export
- Improvement : Delete import / Export files when delete log
- Fixed : HTML tags break on import
- Fixed : Polylang Settings are not saved
- Fixed : Export Preview pagination not working
- Fixed : WC Order import Create Empty Items
= v3.5.1 – May 06, 2021 =
- New Field : WC Product Variation description
- Improvement : Template Import
- Fixed : Export Filters Not working
- Fixed : Attribute Import with WPML

= v3.5.0 – April 13, 2021 =
- New Feature : Polylang Import Addon
- New Feature : Polylang Export Addon
- Fixed : Schedule import shortcode not work
- Fixed : Custom Field settings not apply in import

= v3.4.2 – March 06, 2021 =
- New Option : SFTP and FTPS Connection type
- Fixed : uncategorized category added in all items
- Fixed : WC Order custom PHP function not apply
- Fixed : Image rename not working on Download from URL

= v3.4.1 – January 28, 2020 =
- Improvement : Support SVG Image format for thumbnail and gallery images
- Improvement : Upload directory writable permission
- Improvement : Increase Export Post meta limit to 1000
- Fixed : Export Extra copy option not save in template

= v3.4.0 – January 13, 2020 =
- New Feature : External Cron for schedule and background import export
- New Feature : Support for Excel file without header label
- Improvement : PHP 8 support
-Improvement : update phpspreadsheet package

= v3.3.7 – December 14, 2020 =
- Fixed : Import Image Skip when name is sequential

v3.3.6 – November 29, 2020
- Fixed : WC Product Attributes include and exclude attribute not working

v3.3.5 – November 08, 2020
- Improvement : Find existing product variation by post id
- Improvement : User email notification for imported user
- Fixed : Schedule import not show in manage import list

v 3.3.4 – November 01, 2020
- Improvement : Find WC Order item product variation import
- Improvement : Find existing product variation import
- Improvement : Post and except filters for import
- Fixed : ACF custom field meta not saved for import
- Improvement : user email notification for imported user
- Improvement : Houzez – Real Estate WordPress Theme Support
- Improvement : Display & Saving schedule
- Improvement : Download File & Images
- Fixed : Image file name is random when image generate based on url
- Fixed : Post parent generate error
- New Feature : GZ & TAR file support
- New Feature : Skip empty nodes on xml
- Improvement : Post & Page parent search
- Improvement : WC Order number
- Fixed : Download from url not working for some url
- Fixed : Gallery image not set

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

9 bình luận
 1. Minh đã bình luận

  Không có cách nào active à bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nhập đủ 32 ký tự mã khóa là được nha:
   Ví dụ: 10101010-10ss-0101-0101-s1s010s01b10

   1. Minh đã bình luận

    Nó báo “Error: Purchase Code is Invalid” bạn ơi

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Nhập key mới:

     10101010-10bb-0101-0101-a1b010a01b10
     1. Minh đã bình luận

      Cảm ơn bác nha. Mình active được rồi, cái này mỗi site phải nhập 1 key hay sao vậy bác

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      ko nhập cũng dc, nó nulled mà vẫn import export bth thôi. key thì cứ đủ 32 ký tự theo cấu trúc của nó là dc

 2. Jackie đã bình luận

  Mình gặp lỗi “Please Activate Plugin Purchase Code from WP Imp Exp => Settings” khi import file CSV woocommerce products. Đã thử điền 123ab… nhưng không được. Please help, admin!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   để ad kiểm tra lại

 3. olalavui đã bình luận

  Key giải mã mega.nz là gì đó thím

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.