WP Mail SMTP Pro v1.9.0 NULLED – WordPress SMTP Plugin in the World

0

WP Mail SMTP Pro là plugin phổ biến nhất cho WordPress SMTP và PHP Mailer. Định cấu hình lại chức năng wp_mail() để sử dụng Gmail/Mailgun/SendGrid/SMTP thay vì mail() mặc định và tạo trang cài đặt để quản lý cài đặt.

Demo: https://wpmailsmtp.com/

 • Tính năng cao cấp WP Mail SMTP Pro – #1 WordPress SMTP Plugin in the World

Tính năng WP Mail SMTP Pro Plugin

 • White Glove Setup: Cho phép cài đặt và định cấu hình WP Mail SMTP cho bạn.
 • Email Log: Kiểm soát email thông báo trang web WordPress của bạn gửi.
 • Manage Notifications: Kiểm soát email thông báo trang web WordPress của bạn gửi.
 • Amazon SES: Khai thác sức mạnh của AWS với tích hợp Amazon SES của chúng tôi.
 • Gmail / G Suite: Sử dụng OAuth để xác thực tài khoản của bạn, bảo mật thông tin đăng nhập của bạn.
 • Mailgun: Sử dụng tài khoản Mailgun của bạn để gửi tất cả các email WordPress một cách đáng tin cậy.
 • Office 365: Kết nối với tài khoản Office 365 của bạn với trình gửi thư Microsoft của chúng tôi.
 • Outlook.com: Trình gửi thư Microsoft của chúng tôi cũng hỗ trợ các dịch vụ khác, bao gồm Outlook.com.
 • SendGrid: Sử dụng tài khoản SendGrid của bạn để gửi email WordPress của bạn một cách đáng tin cậy.
 • All Other SMTP Providers: Tận dụng máy chủ web của bạn hoặc máy chủ SMTP của bên thứ ba để gửi email của bạn.
 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.