Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Yoast Seo Premium v22.3 NULLED – WordPress SEO Plugin

65

Yoast SEO Premium là bộ sưu tập plugin tối ưu hóa SEO cao cấp mới nhất dành cho WordPress.

Bộ sưu tập chứa: Yoast Local SEO cho WooCommerce, Yoast Local SEO cho WordPress, Yoast News SEO cho WordPress & Google, Yoast SEO Premium, Yoast Video SEO cho WordPress, Yoast WooCommerce SEO plugin.

Yoast SEO Premium giúp nhận thêm khách truy cập từ Google và Bing, thu hút nhiều khách truy cập từ phương tiện truyền thông xã hội, tăng sự tham gia của người dùng, tối ưu hóa cho các từ khóa, cụm từ khóa, từ đồng nghĩa, từ khóa liên quan và tất cả các dạng từ của chúng.

Yoast SEO đảm bảo rằng Google, Pinterest và các nền tảng khác đều biết chính xác trang của bạn nói về điều gì, bằng cách thêm dữ liệu schema.org đúng cách. Lập chỉ mục nhanh hơn, kết quả phong phú!

Demo: https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/

Tìm hiểu thêm: Plugin cache tăng tốc, tối ưu SEO chuyên nghiệp

Các tính năng nổi bật của Yoast Seo Premium

Tính năng Yoast Seo Premium

 • Các sơ đồ trang web XML tiên tiến nhất chỉ với một nút bấm.
 • Toàn quyền kiểm soát trên Breadcrumbs của bạn: trên trang web thêm một đoạn mã và Breadcrumbs hoạt động.
 • Đặt URL chuẩn để tránh trùng lặp nội dung. Không bao giờ lo lắng về việc Google bị phạt nữa.
 • Mẫu tiêu đề và mô tả meta để xây dựng thương hiệu tốt hơn và các đoạn nhất quán trong kết quả tìm kiếm.
 • Phân tích nội dung và SEO: Công cụ viết bài SEO vô giá.
 • Bản xem trước đoạn trích cho thấy bài đăng hoặc trang của bạn sẽ xuất hiện như thế nào trong kết quả tìm kiếm – ngay cả trên thiết bị di động. Yoast SEO Premium thậm chí còn có bản xem trước cho các mạng xã hội!
 • Công cụ Phân tích hiển thị nội dung văn bản của bạn tập trung vào để bạn có thể lưu bài viết của mình theo từ khóa.
 • Tối ưu hóa bài viết của bạn cho các từ đồng nghĩa và các từ khóa liên quan.
 • Liên kết nội bộ tự động: viết một bài viết và nhận các bài viết được đề xuất tự động cho các liên kết.
 • Yoast SEO điều chỉnh công cụ của trang web của bạn để bạn có thể làm việc để tạo ra nội dung tuyệt vời.
 • Các tính năng bố trí bên trong giúp tối ưu hóa cấu trúc trang web của bạn trong một lần.
 • Tích hợp với Quản lý vai trò SEO của Google Search Console : Cung cấp cho đồng nghiệp của bạn quyền truy cập vào các phần cụ thể của plugin WordPress Yoast SEO.
 • Trình chỉnh sửa hàng loạt: Thực hiện các thay đổi quy mô lớn cho trang web của bạn.
 • Xem trước hiển thị trên mạng xã hội để kiểm soát cách chia sẻ bài đăng của bạn trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter.
 • Trình quản lý chuyển hướng: Nó giữ cho các liên kết trang web của bạn hoạt động, dễ dàng chuyển hướng các lỗi từ Google Search Console, các trang bị xóa và các URL đã thay đổi.

Yoast SEO Premium

Download Yoast SEO for WordPress Plugin Premium v18.9 Nulled Free Changelog

Yoast SEO Premium 22.3
March 19, 2024
Yoast SEO 22.3 introduces a highly-requested AI feature exclusively for our Yoast SEO Premium customers: AI-generated titles and meta descriptions for taxonomies. You will also find additional refinements and fixes for a better user experience. Explore the details in our latest release post!
Enhancements
Introducing the option to generate titles and meta descriptions for category and tag pages on your website (taxonomies). Optimize your site for higher click-through-rates at the touch of a button.
Other
Bumps the minimum required version of Yoast SEO to 22.3.
Sets the WordPress tested up to version to 6.5.

v18.9 - July 12th, 2022
In Yoast SEO Premium 18.9, we’re introducing a new word complexity assessment. This will help you get actionable feedback on your use of difficult words. This is a beta launch and is only available in English for now. Try it out! Read more about what’s new in Yoast SEO Premium 18.9 in our release post in English or our release post in Spanish!
Enhancements:
Improves the readability analysis for English by adding a word complexity assessment. This assessment provides a score based on how many complex words you’ve used in your text. Highlight complex words and replace them with words that are easier to understand! This feature is in beta, so we welcome your feedback!
Bugfixes:
Fixes a bug where the keyphrase distribution assessment errors, or fails to mark the found keyphrases in the text, when using keyphrases that include some regular expression control characters, for example brackets.
Other:
Sets the minimum required Yoast SEO version to 19.3.

v18.3 - April 5th, 2022
Say hi to Yoast SEO Premium 18.3! You’ll find a number of fixes and enhancements. We’ve also included more improvements to the rebuild of the AIOSEO importer, and we fixed a bug that prohibited us to display the text in the estimated reading time block in the site language. Happy updating! Read more about what’s new in Yoast SEO Premium 18.3 in our release post in English or our release post in Spanish!
Bugfixes:
Fixes a bug where the word ‘minute/minutes’ would be in the user language, instead of the site language, for the estimated reading time block in the frontend.
Fixes a bug where Yoast modals would close after opening after editing content in Elementor.
Other:
Sets the minimum required Yoast SEO version to 18.5.
Sets the minimum required WordPress version to 5.8.

18.2.1
March 22nd, 2022

Other:

Reverts the 18.2 release due to errors in the WordProof integration in Yoast SEO.
18.2
March 22nd, 2022

Bugfixes:

Fixes a bug where the word ‘minute/minutes’ would be in the user language, instead of the site language, for the estimated reading time block in the frontend.
Other:

Sets the minimum required WordPress version to 5.8.
Bumps the minimum required Yoast SEO version to 18.4.

18.1
February 22nd, 2022
Enhancements:

The Facebook and Twitter Preview now uses an image instead of a background image.
Improves stemming of Turkish word forms with an apostrophe.
Solidifies auto-redirect generation by not generating a redirect when updating a post from, or to, a non-public post status.
Bugfixes:

Fixes a bug where publishing a post in a secondary language in Polylang would generate an automatic redirect.
Fixes a bug where the Zapier integration would show both connected and not connected messages.
Fixes a bug where selecting .htaccess/Web Server as redirect method would to potentially dangerous outcomes on multisite.
Other:

Sets the minimum required Yoast SEO version to 18.2.

v18.0 - February 8th, 2022
Yoast SEO Premium 18.0 is out today! This new release brings another round of bug fixes, plus a new way for us to handle the translations in our plugin — leading to a smaller plugin size for you to install. Plus: improved compatibility with WordPress 5.9. Read more about what’s new in Yoast SEO Premium 18.0 in our release post in English or our release post in Spanish!

Other:
Switches from packaged script translations to those from wordpress.org in order to reduce ZIP size and disk usage.
Improves compatibility with WordPress 5.9 by preventing a Javascript error in the Site Editor.
Sets WooCommerce tested up to version to 6.1.
Sets the WordPress tested up to version to 5.9.
Sets the minimum required Yoast SEO version to 18.1.
v17.9.0
Enhancements:
Introduces word form support for Japanese.

Bugfixes:
Fixes a bug where a fatal error would be thrown when trying to retrieve the URL of a non-existing taxonomy.

Other:
Replaces the workout assistant images in the Cornerstone and Orphaned workout.
Bumps minimum required Free version to 17.9.

v17.8.0
Enhancements:
Updates the social previews to adapt to the most recent social media platform changes.
Bugfixes:
Fixes a bug where the Orphaned Content and Cornerstone Content workouts wouldn’t display translations.
Other:
Sets the minimum required version of Yoast SEO to 17.8.

v17.7 - November 30th, 2021
Meet Yoast SEO 17.7! This release introduces a new configuration workout to help you set up the Yoast SEO plugin properly from the get-go. Get the basic settings right in Yoast SEO and create a solid foundation for your SEO! Read more about what’s new in Yoast SEO 17.7 in our release post in English or our release post in Spanish!

Enhancements:

Optimizes the loading of the redirect options by reducing the amount of queries to the database.
Other:
Updates the minimum Yoast SEO version to 17.7.

v17.6 - November 16th, 2021
Yoast SEO 17.6 is out today! This new release brings several fixes and enhancements to improve how the plugin works. And we’re getting it ready for the upcoming WordPress 5.9 release. Go check it out! Read more about what’s new in Yoast SEO 17.6 in our release post in English or our release post in Spanish!
Bugfixes:
Fixes a bug where the social media share previews images, when in landscape mode, did not match the aspect ratio of their respective platform.
Fixes a bug where anchors of headings used in the table of contents block were not generated correctly for headers with non-Latin characters.
Fixes a bug where the Block titles of our Table of Contents, Related Links, Siblings and Subpages blocks weren’t translatable.

Other:
The plugin will no longer block installation on PHP 8.0+ when installed via Composer.
Ups the minimum required Free version to 17.6.

= v17.5.0 =
Enhancements:
Introduces word form support for Greek.
Other:
Ups the minimum required Free version to 17.5.

v17.4 - October 19th, 2021
Enhancements:
Cleans up old unused database items related to a previous version of the internal linking suggestion feature. This will reduce the size of your website’s database and make your site a little bit faster.
Other:
Changes some copy in the Orphaned Content and Cornerstone Content workouts.
Ups the minimum required Free version to 17.4.

v17.3 - October 5th, 2021
Yoast SEO 17.3 is out today! We’ve revamped the two available SEO workouts. It’s become really easy to identify what content you should optimize. Start cleaning up your website and improve your internal linking structure for optimized results in search engines! If you haven’t tried the SEO workouts yet, now is the time to do so!
Enhancements:
Improvements to the Cornerstone workout:
Merges the first three steps, allowing users to search and add cornerstone articles from within the workout.
Improves the step where users can check how well their cornerstones are doing. Cornerstone articles with few links are now listed at the bottom of the table to better indicate they need attention.
Gives users control over which cornerstones they want to optimize, instead of always only showing linking suggestions for the three least linked cornerstones.
Loads all data for the workout when the workout is opened instead of on the page load.
Improvements to the Orphaned workout:
No longer includes terms (categories / tags) as part of the orphaned workout. In the majority of cases terms are very shallow in content and should be optimized in different ways.
Fixes a bug where redirect suggestions were fetched for all orphaned articles instead of only when an article is being removed.
Makes sure the reset button actually resets the entire workout.
Makes sure linking suggestions in both the Cornerstone and the Orphaned workout no longer include articles which already link towards the article you are trying to optimize.
Bugfixes:
Fixes a bug where the sitewide social image was provided to the Algolia search service, instead of the post specific featured image. If you use the social image from the Algolia search results on your search results page, you will have to reindex your Algolia database.
Fixes a bug where a notification would be shown to redirect a post that was already redirected while trashing it via the Orphaned Content workout.
v17.2 September 21st, 2021
Enhancements:
Optimizes performance for saving a post and running the SEO Optimization tool, by inserting and deleting prominent words into and from the database in one query, instead of word by word.
Introduces word form support for more Russian irregular nouns.
Introduces word form support for the most common perfective verbs in Russian.

Other:
Prevents loading Premium if Free is on an outdated version, to prevent backwards compatibility issues.

v17.1.2
September 9th, 2021
Bugfixes:
Fixes a bug where internal linking suggestions, in either the editor or the orphaned content workout, and the related links block would not load on WordPress installations that have a different database table prefix than the default wp_.

v17.1.1 - September 8th, 2021
Bugfixes:
Fixes a bug where newly added Yoast Related Links blocks would load indefinitely.

= v17.0 =
Enhancements:
Speeds up load times of admin pages by preventing unnecessary counts of unindexed posts and terms related to our internal linking suggestions.
Improves word form recognition for stem-changing verbs in Spanish.
Cleans up items from the database that are not used anymore, thereby reducing the size of many sites’ database.

Bugfixes:
Fixes a bug where the Zapier settings were not visible and available when the site interface was in another language than English.
Fixes a bug where noindexed posts would show up in the orphaned content workout.

Other:
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Routes\Link_Suggestions_Route class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Repositories\Link_Suggestions_Route class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Routes\Prominent_Words_Route class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Repositories\Prominent_Words_Route class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Routes\Zapier_Route class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Repositories\Zapier_Route class.

= v16.9 =
Enhancements:
Introduces a new SEO workout: the Orphaned content workout. This workout will take you through a step-by-step process of deciding what to do with content with very few links, potentially updating it and adding links to it. It will help you to clean up your site and to make your content more findable by linking to it.
Reduces the load time of admin pages, by reducing the number of database queries and optimizing the queries themselves.

Bugfixes:
Fixes a compatibility issue with WordPress 5.6 in the workouts feature.

Other:
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Repositories\Prominent_Words_Repository class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Repositories\Prominent_Words_Repository class.
Bumps the minimum required Yoast SEO Free version to 16.9.

16.8
July 27th, 2021
Yoast SEO 16.8 is out today! This release comes with an updated readability analysis with support for two new languages: Norwegian and Slovak. Slovak doesn’t just get full readability support but also support for our word forms feature. This Premium language feature helps you improve your content in a much more natural way. Did you know that Yoast SEO is nearing language support for twenty languages? Read more about what’s new in Yoast SEO 16.8 in our release post!

Enhancements:

Introduces word form support for Slovak.
Other:

Deprecates the Yoast\WP\SEO\Integrations\Watchers\Zapier_APIKey_Reset_Watcher class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Integrations\Watchers\Zapier_APIKey_Reset_Watcher class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Integrations\Watchers\Premium_Option_Wpseo_Watcher class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Integrations\Watchers\Premium_Option_Wpseo_Watcher

16.7
July 13th, 2021

Meet Yoast SEO Premium 16.7! This release comes with extended support for headless WordPress. And the new Premium Algolia integration will improve the quality of your site search and help users find your most important content! Read more about what’s new in Yoast SEO 16.7 in our release post!

Enhancements:

Introduces an integration with the Algolia plugin by WebDevStudios. This will improve the quality of your site search if you use Algolia!
Bugfixes:

Fixes a bug where the SEO data optimization did not work on subsites in a multisite environment.
Fixes a bug where posts with post types that no longer exist could be shown in the cornerstone workout.
Fixes a bug that caused the new Workouts feature to always display in English.

= v16.6​ June 29th, 2021 =
Enhancements:

Introduces SEO workouts to help users improve their site’s SEO fitness. This release adds the Cornerstone approach, an SEO workout to help users rank their most important pages better.
Adds a thank you page that triggers after Yoast SEO Premium has been activated.
Excludes the Table of Contents block from the SEO and readability analysis.
Optimizes the generation of linking suggestions.
Bugfixes:

Fixes a bug where activating Yoast SEO would result in a fatal error on all admin pages, when Yoast SEO Premium was installed through Composer but not activated. Props to andyblackwell.
Fixes a bug where Premium users with an inactive Premium subscription would be prompted indefinitely to restart their SEO data optimization. We now show an error message informing them how to activate their subscription.

= v16.5 =
Enhancements:

Introduces the Social Appearance Templates feature. This will give you the possibility to set title and description templates and a default image for social sharing of all your content types, archives and taxonomies.
Improves the stemming of Spanish words that look like ending in suffix -mente, e.g. "clemente" was incorrectly stemmed to "cl", now it’s stemmed to "clement".
Bugfixes:

Fixes a bug where the Yoast\WP\SEO\enable_notification_{$watch_type}_{$notification_type} filter name was not correctly registered.
Other:

Deprecates the Yoast\WP\SEO\Integrations\Admin\Prominent_Words\Indexing_Integration class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Integrations\Admin\Prominent_Words\Indexing_Integration class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Integrations\Admin\Prominent_Words\Metabox_Integration class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Integrations\Admin\Prominent_Words\Metabox_Integration class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Helpers\Prominent_Words_Helper class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Helpers\Prominent_Words_Helper class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Helpers\Zapier_Helper class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Helpers\Zapier_Helper class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Conditionals\Zapier_Enabled_Conditional class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Conditionals\Zapier_Enabled_Conditional class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Integrations\Third_Party\Elementor_Premium class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Integrations\Third_Party\Elementor_Premium class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Integrations\Third_Party\Zapier class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Integrations\Third_Party\Zapier class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Integrations\Third_Party\Zapier_Classic_Editor class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Integrations\Third_Party\Zapier_Classic_Editor class.
Deprecates the Yoast\WP\SEO\Integrations\Third_Party\Zapier_Trigger class in favor of the Yoast\WP\SEO\Premium\Integrations\Third_Party\Zapier_Trigger class.

= v16.4 =
Enhancements:
Introduces word form support for Czech.
Improves Hungarian word form recognition of certain words with the letter combinations cs, dz, dzs, gy, ly, ny, ty, and zs, for example balszerencséjük and balszerencséjére.
Bugfixes:
Fixes a bug where word form support for languages other than English would not work in Elementor.

= v16.3 - May 18th, 2021 =
Out now: Yoast SEO 16.3! This release helps you with one of the key aspects of modern SEO: Structured data. Yoast SEO 16.3 comes with a lot of enhancements for the Schema.org implementation. You can now enhance your personal profile in Schema, for instance! Read more about what’s new in Yoast SEO 16.3 in our release post!
Enhancements:
Adds user profile controls for richer profile Schema. If you fill in (for example) your job title, birthdate or honorific prefix in the newly added input fields in your user profile settings, that data will be used in the profile Schema output.
Implements TranslationsPress to reduce the zip size, by no longer shipping translations for Premium in the zip but loading them dynamically instead.
Moves the “Custom fields to include in page analysis” input fields to above the archives settings for supported post types on the Search Appearance > Content types tab, updates the styling of the field, and adds a help icon that links to the related help page.
Other:
Restricts access for managing redirects to Editors and Administrators, and other users with the wpseo_manage_redirects capability.

= v16.2 April 28th, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where users with a role of Editor, or SEO Manager, or SEO Editor could no longer access the administration page to manage the Redirects.
Fixes a bug where the protocol instead of the domain would be displayed in the social previews.

= v16.1 April 6th, 2021 =
Yoast SEO Premium 16.1 is out today! It features several fixes that make the plugin chug along nicely. Happy updating! Read more about what’s new in Yoast SEO Premium 16.1 in our release post!
Bugfixes:
Fixes a bug where the Insights and Link suggestions features would always be re-enabled upon plugin activation, even if the user had disabled them.
Fixes a bug where upgrade routines would only be run in the admin, which meant they would not be triggered when updating the plugin via the CLI without visiting the admin.
Fixes a bug where the Premium as an addon installation status could be reset when it didn’t have to be.

= v16.0.3 - March 23rd, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where the “Activate your subscription” link would be in the wrong place on the Plugins page. Sorry for the confusion.
Fixes a bug where the strip category base class would be wrongly instantiated under specific circumstances.

= v16.0.2 =
Release Date: March 18th, 2021
Enhancements:
Changes the deactivation prevention text on the Plugins page from ‘Deactivate Yoast SEO Premium first’ to ‘Required by Yoast SEO Premium’ to avoid confusion.

= v15.9.2 - Release Date: March 11th, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where the order of the robots values was suboptimal when running WordPress 5.7. Note that the order has no effect on how the values are interpreted.

= v15.9.1 - Release Date: March 4th, 2021 =
Welcome to Yoast SEO 15.9.1! This release contains an improvement for the FAQ block schema output, and makes sure the plugin is compatible with WordPress Core’s auto-update feature and robots changes. Read more about those changes in our post about Yoast SEO 15.9.1 and WordPress 5.7!

Enhancements:
Removes mainEntityOfPage from our FAQ Schema block output and moves it to mainEntity on the WebPage output, fixing a Google parse issue with those FAQ blocks.
Performance enhancements in the post indexable builder by skipping link creation on drafts.
Bugfixes:
Fixes a bug where indexable creation caused compatibility problems with code that would hook in to new post creation.
Other:
Adds a notification to prompt users to enable auto-updates for Yoast SEO, in case they also have auto-updates for WordPress Core enabled.
Ensures compatibility with WordPress Core’s robots meta tag by hooking into the wp_robots filter and using our settings there.
Enables/disables auto-updates for the Yoast Woocommerce, News, Video and Local SEO plugins when auto-updates for Yoast SEO are enabled/disabled.

= v15.9 - Release Date: February 23rd, 2021 =
Yoast SEO 15.9 is out! This release comes with performance improvements and general enhancements. Happy updating and thanks for using Yoast SEO! Read more about what’s new in Yoast SEO 15.9 in our release post!
Enhancements:
Adds a preview of the chosen image for the organization and person image, social images, Facebook front page image and Facebook default image.
Improves interoperability and consistency in database queries.
Improves the performance by preventing database queries for the homepage indexable.
Bugfixes:
Fixes a bug where the disabled style of the switch toggles didn’t look right.

= v15.8.2 - February 12th, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where JavaScript and CSS files were missing for customers who downloaded 15.8.1 immediately after it was released.

= v15.8.1 - February 12th, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where no Zapier API key would be generated when enabling the Zapier integration.

= v15.8 - Release Date: February 10th, 2021 =
Say hi to Yoast SEO 15.8! This release comes with a brand-new breadcrumbs block for the block editor. Try it out and guide your users – and Google! Read more about what’s new in Yoast SEO 15.8 in our release post!
Enhancements:

Adds a breadcrumbs block, allowing users to add breadcrumbs to a page or post using the block editor, or to a widget area using the Gutenberg plugin.
Changes the default setting to enable breadcrumbs for the theme to true. This means themes that declare theme support for this feature automatically output Yoast breadcrumbs on every page. Existing installs will not be impacted by this change.
Breadcrumbs settings can now always be edited, regardless of if the breadcrumbs are enabled for the theme.
Like the block, the breadcrumbs shortcode is now always rendered, regardless of if the breadcrumbs are enabled for the theme.
Improves the loading time of the posts overview page in the WordPress backend. Props to Rahe.
Makes sure the breadcrumbs schema is always present, except on 404 pages.
Bugfixes:

Fixes a bug where the target indexable for relative links was not properly detected.
Fixes a bug where scheme-relative links were not parsed correctly.
Fixes a bug where paginated WooCommerce shop pages did not have the right canonical.
Fixes a bug where custom capabilities could malfunction due to a race condition. Props to Jerome Charaoui.

= v15.7 - Release Date: January 26th, 2021 =
Meet Yoast SEO 15.7! For this release, we thought we’d remind you of the powerful content analysis in Yoast SEO – it helps you write awesome content that ranks! Read more about what’s new in Yoast SEO 15.7 in our release post!

Enhancements:
Expands the readability analysis for Turkish:
Adds the transition words assessment.
Adds the consecutive sentences beginnings assessment.
Adds the sentence length assessment.
Adds the passive voice assessment.
Improves keyphrase recognition in Turkish by filtering out function words such as birinci, i̇kinci, üçüncü.
Adds the advanced snippet variables to the Social previews of our Elementor integration.
Bugfixes:
Fixes a bug where empty author archive pages would be indexed when the author had published a custom post-type that was not shown on his/her author archive page. Props to stodorovic.
Other:
Changes the wording on the my.yoast.com connect error shown in Health Check when a Yoast premium plugin is enabled, to lead with what the user’s problem is.
Removes the release notification as the added benefit of having it is minimal.

= v15.6.2 - Release Date: January 12th, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where notifications in the notification center would not be dismissible on sites using FastCGI.

= v15.6.1 - Release Date: January 12th, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where the estimated reading time would not be shown when posts that were created before Yoast SEO 15.6 were shared on Slack.
Other:
Adjusts the default words per minute for the estimated reading time from 250 words per minute to 200 words per minute.

= v15.5 = Release Date: December 15th, 2020

Out now: Yoast SEO 15.5! You can easily check if you are doing a great job in terms of the readability of your text when writing in Hungarian! Yoast SEO helps you produce a powerful piece of content that’s easy to read. It also gives you feedback on what to improve! Read more about what’s new in Yoast SEO 15.5 in [our release post](https://yoa.st/release-15-5)!

Enhancements:

* Improves and expands Hungarian language support:
* Improves keyphrase recognition and internal linking by filtering function words such as 'harmadik', 'tiétek', and 'valaki'.
* Improves the transition words assessment.
* Adds the passive voice assessment.
* Adds the consecutive sentences assessment to ensure variety in a text.
* Removes the Open Graph and Twitter author metadata on pages and other non-post post types.
* Adds breadcrumb Schema to the homepage.

Bugfixes:

* Fixes a bug where network-wide settings about the Enhanced Slack Sharing feature would not be saved.
* Fixes a bug where translations on the Search Appearance pages would be missing.
* Fixes a bug where subsites in a multisite network could have an enabled feature toggle for the `Usage tracking` feature, even though subsites never send tracking data.
* Fixes a bug where the Yoast SEO dashboard widget would still fetch data even when the dashboard itself was hidden.
* Fixes a bug where the TinyMCE editor on term edit pages would not load correctly when using WordPress 5.6.

Other:

* Removes support for the Facebook App ID, as Facebook has indicated this feature is deprecated on their side.
* Adds a notification that tells the user to install and activate the Yoast SEO Multilingual plugin when the WPML plugin is installed and activated.

= v15.4 =
Enhancements:
Introduces a seamless integration of Yoast SEO content analysis into the Elementor editor.
Makes it possible to recognize forms of keyphrases in Arabic when they are preceded by certain multi-letter prefixes, e.g. والقبعة ,فسحرية, or وبالمفتاح.
Bugfixes:
Fixes a bug where post-sitemap.xml would cause a fatal error when the filter post_link required a WP_Post object. Props to stodorovic.
Fixes a bug where the core default_hidden_columns filter would be broken. Props to thomasmb.
Fixes a bug where memory could be exhausted on the page overview for users with a large number of pages.
Fixes a bug where an ArgumentCountError would be thrown on the Search Appearance settings page when using PHP 8.0.
Fixes a bug where disabling the tracking network-wide in a multisite environment did not automatically disable tracking on the sites in the network.
Fixes a bug where tracking would send partial data.
Other:
Provides YoastSEO->helpers->options->get_title_separator() as an alternative for the previously removed get_title_separator method.
Adds a wpseo_previously_used_keyword_active filter to deactivate the Previously Used Keyword analysis assessment.

--------------------------------------
Download Yoast Local SEO Premium v14.3 WordPress Plugin Nulled Free Changelog

v14.3 - January 25th, 2022
Other:
Disables URL assessments for locations for Japanese because slugs are frequently written in Latin characters, rather than in Japanese characters.
Sets the minimum required Yoast SEO version to 18.0.
Sets the WordPress tested up to version to 5.9.
v14.2 - November 16th, 2021
Other:
The plugin will no longer block installation on PHP 8.0+ when installed via Composer.

v14.1 - August 26th, 2021
Bugfixes:
Fixes a bug where the Article type and Page type dropdowns in the Schema tab of the Yoast SEO sidebar in the Elementor editor would show the post type as None when editing a Location, instead of the plural label as set in the Local SEO settings.

v14.0 - July 13th, 2021
Enhancements:
Adds key/value pairs of all Local SEO meta tags to our REST API.
Introduces a fallback when a primary location was set and is removed: it now falls back to a single location when only one location is left.
Bugfixes:
Fixes a bug where the current location could be selected in the “Copy data from another location” dropdown.
Fixes a bug where Local SEO would show non-functioning buttons in the text editor in Elementor.
Other:
Replaces all references to the Yoast Knowledge Base by references to the Yoast help center.
Sets the minimum required WordPress SEO version to 16.7.

### Enhancement:
- Added the address to the output of the local pickup option in WooCommerce.
- Move Local Blocks to their own category.
- Remove redundant version parameters from the asset URLs.
- Improved the preview with real address data when available.
### Bug fixes:
- Show correct permalink structure when there is a prefix to the %post_name%.
- Fixes a bug where “google is not defined” error was thrown in the console when not using a map in the Store Locator.
- Fixes a bug where no plugin icon and compatibility data would be displayed on the plugins update screen.
### Other:
Disables Local SEO in the Elementor editor as compatibility for Local SEO has not been implemented yet.
Improves security by improving input validation and output escaping in the opening hours widget.

--------------------------------------
Download Yoast WooCommerce SEO Premium v14.6 for WordPress Plugin Nulled Free Changelog

v14.6 - January 25th, 2022
Enhancements:
Adapts the Product description assessment for Japanese to use a character-based count, with a recommended length of 40-100 characters.
Bugfixes:
Fixes a bug where an empty product identifier value could be output.
Other:
Sets the minimum required Yoast SEO version to 18.0.
Sets the WordPress tested up to version to 5.9.
Sets the WooCommerce tested up to version to 6.1.
14.5 December 14th, 2021
Other:
Ensure compatibility with Yoast SEO Free 17.8.
Sets the minimum required Yoast SEO version to 17.8.

v14.4 - September 7th, 2021
Enhancements:
Adds the following improvements to the SEO analysis on product pages:
Adds the Image alt tags assessment, which checks if all images have alt tags.
Removes the Outbound links assessment and Internal links assessment, as they are less relevant on product pages.
Sets the recommended minimum of the Keyphrase length assessment to 4 words.
Sets the recommended minimum of the Text length assessment to 200 words.
The SEO title width assessment no longer penalizes short titles.
Adds a criterion for orange bullet in the Images assessments on product pages.
Sets the recommended number of images to 4 in the Images assessments on product pages.
Adds the following improvements to the readability analysis on product pages:
Adds the List presence assessment which recommends using lists on product pages.
Makes the Subheading distribution assessment appear only when the text contains more than 300 words.
Sets the recommended maximum length of the Paragraph length assessment to 70 words.
Sets the recommended maximum percentage of long sentences in the Sentence length assessment to 20%. Language-specific percentages can override this default value.
Other:
Sets the minimum required Yoast SEO version to 17.1.

v14.3 - July 27th, 2021
Bugfixes:
Fixes a bug where the product identifier replacement variables %%wc_gtin8%%, %%wc_gtin12%%, %%wc_gtin13%%, %%wc_gtin14%%, %%wc_isbn%% and %%wc_mpn%% would not work in meta descriptions when retrieving posts using REST requests.

v14.2.1
July 21st, 2021
Bugfixes:
Fixes a bug where a fatal error was thrown on the frontend of product pages when using the %%wc_shortdesc%% snippet variable while running PHP 8.0.
Fixes a bug where the %%wc_price%%, %%wc_sku%%, %%wc_shortdesc%% and %%wc_brand%% snippet variable values were not displayed on the frontend.

v14.2 - July 13th, 2021
Enhancements:
Adds key/value pairs of all WooCommerce SEO meta tags to our REST API.
Other:
Sets the minimum WordPress version to 5.6.
Sets the minimum required Yoast SEO to 16.7.
Replaces an occurrence of the deprecated jQuery .ready syntax with more modern syntax. Props to kkmuffme.

= v14.1 - June 1st, 2021 =
Other:
Makes WooCommerce SEO compatible with the latest version of Yoast SEO.
Sets the minimum supported Yoast SEO version to 16.4.

= v14.0 - May 18th, 2021 =
Enhancements:
Add the rating, number of reviews, price and availability to the Google Preview for products to match Google’s search results.
Improves the priceSpecification Schema output to prevent warnings from Google Search Console.
Bugfixes:
Fixes a bug where the Social Previews would not use Product Gallery images as a fallback for social sharing.
Other:
Sets the WordPress tested up to version to 5.7 and minimum supported WordPress version to 5.6.
Sets the minimum supported Yoast SEO version to 16.3.

= v13.9 - January 26th, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where a deprecation notice would be shown in the PHP debug log when visiting a product page.

= v13.8 =
### Bugfixes:
- Fixes a bug where no plugin icon and compatibility data would be displayed on the plugins update screen.
### Enhancements:
Makes the Schema Product type filterable.
Shows the price and availability of a product in its snippet when sharing the product on Slack.
### Other:
- We’ve tested with WooCommerce 4.5. Everything works as expected!

------------------------------
Download Yoast Video SEO Premium v14.3 for WordPress Plugin Nulled Free

v14.3
- January 25th, 2022 Enhancements: Adapts the Video body assessment for Japanese so that it counts text length in characters instead of words and applies different length boundaries.
Other: Bumps the minimum required Free version to 18.0.
Sets the WordPress tested up to version to 5.9.

14.2 December 14th, 2021
Other:
Ensure compatibility with Yoast SEO Free 17.8.
Sets the minimum required Yoast SEO version to 17.8.

v14.1 - August 10th, 2021
Bugfixes:
Fixes a bug where a duplicate Video section would be shown in the Yoast sidebar in the post editor when Yoast SEO Premium is active in combination with WP 5.8.

= v13.9 - June 3rd, 2021 =
Bugfixes:
Fixes a bug where no play icon would be shown on embedded YouTube videos when the YouTube embeds: make pages load faster by only loading the YouTube player when the user clicks play feature was enabled.

= v13.8 - April 6, 2021 =
Enhancements:
Adds isPartOf to the VideoObject Schema output, referencing either the Article or the WebPage schema.
Changes the uploadDate format of the VideoObject Schema output to yyyy-mm-dd, removing the time component.
Other:
Sets the WordPress tested up to version to 5.7 and minimum supported WordPress version to 5.6.

= v13.7 - February 23rd, 2021 =
Enhancements:
Adds Yoast Video SEO to the Yoast sidebar in Elementor.

= Yoast Video SEO Premium 14.0 Premium =
v14.0 - July 13th, 2021
Enhancements:
Adds key/value pairs of all Video SEO meta tags to our REST API.
Sets the minimum required Yoast SEO version to 16.7.

Other:
Sets the minimum required WordPress version to 5.6.
Sets the minimum required Yoast SEO version to 16.7.

= v13.6 =
Enhancements:
Changes the appearance of the Video metabox by implementing components that are used across all Yoast metaboxes.
Adds the Video settings to the Yoast sidebar in the block editor.
Makes the Video input for tags more intuitive.
Introduces the ‘YouTube embeds’ option to make pages with YouTube videos load faster by only loading the video player when users click the play icon.
Other:
Adds a notification to inform users about changes in the settings.

= v13.5: January 12th, 2020 =
Enhancements:
* Adds a hook (`wpseo_video_supported_plugins`) to allow developers to add support for plugins not officially supported by Yoast. Props to [Ian Jenkins](https://github.com/jenkoian).
* Outputs "no description" when the video has no set description to prevent invalid videoObject schema.

= v13.4 =
### Enhancements:
* Wraps text fields in the XML sitemap in CDATA blocks, which prevents weird XML- and HTML entities from breaking the sitemap.
* Improves the copy for the disable Video checkbox in the Video SEO meta box.
* When a post already has a Facebook image, don't output the video image / still.

--------------------------------------
Download Yoast News SEO Premium v13.1 for WordPress Plugin Nulled Free

v13.1 - November 16th, 2021
Enhancements:
Huge performance improvement: moves the XML News sitemap to be based on our Indexables architecture.
Removes images from the XML News sitemap as they serve no purpose here and this further improves performance.
Other:
Excludes attachments and non-indexed post types from the possible post types to include in the News Sitemap.

v12.9 - August 10th, 2021
Bugfixes:
Fixes a bug where a duplicate News section would be shown in the Yoast sidebar in the post editor when Yoast SEO Premium is active in combination with WP 5.8.

v12.8 - July 13th, 2021
Enhancements:
Adds key/value pairs of all News SEO meta tags to our REST API.
Improves the performance of the news sitemap. Props to archon810.

Bugfixes:
Fixes a bug where a database query including duplicate column names would fail on certain database systems.

Other:
Adds a filter to override the decision to omit an item from the news sitemap. Props to joneslloyd.
Sets the minimum WordPress version to 5.6.

= v12.7 - April 6th, 2021 =
Enhancements:
Adds News to the Yoast SEO sidebar in the Elementor editor and the block editor.
Merges the Exclude from News sitemap and the Googlebot-News index settings from the News meta box into one setting: Exclude this post from Google News. Because both settings served the same purpose, to exclude your content from the News sitemap.
Removes the Default genre setting from the News sitemap and settings because Google no longer supports Genres for articles in Google News.
Other:
Sets the WordPress tested up to version to 5.7 and minimum supported WordPress version to 5.6.
Bugfixes:
Fixes a bug where certain conditions (e.g. using a different admin language) would result in an endless loop.
Fixes “mixed content” warnings on the News SEO options page.

= v12.6 - August 18th, 2020 =
Enhancements:
Adds ‘Article’ as @type to articles that are set to be included in the news sitemap. This results in a @type array with at least ‘Article’ and ‘NewsArticle’.
Other:
Enables tracking when activating the plugin. It can be disabled in the Yoast SEO configuration wizard.
Sets the minimum supported WordPress version to 5.4.
Ngoài ra, hiện nay còn có lựa chọn thay thế Yoast Seo đó chính là All In One SEO Pack Pro

Danh sách Addons Yoast SEO Premium

 • Yoast News SEO for WordPress Plugin Premium v13.1 (update 18-11)
 • Yoast Local SEO for WordPress Plugin Premium v14.3 (update 26-01-2022)
 • Yoast WooCommerce SEO for WordPress Plugin Premium v14.6 (update 27-01-2022)
 • Yoast Video SEO for WordPress Plugin Premium v14.3 (update 26-01-2022)

Vui lòng cập nhật yoast premium lên bản v16.5, sau đó bản free lên v16.5 sẽ tự động cập nhật mà bạn không cần thực hiện gì thêm.

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Lưu ý: cài đặt cả 2 bản free + pro

password: 8zVdiKLa-3_ZadQXDBkasQ

65 bình luận
 1. Trường đã bình luận

  Ad không làm cái yoast này nữa ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Admin chuẩn bị cập nhật lại toàn bộ á, mà chắc lâu á cái này phổ biến nên ưu tiên nhé. Chắc phải mai 30.03.2024 mới bắt đầu

 2. SEO đã bình luận

  có 17.2.1 chưa vậy ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update bản 17.2.1 hôm 29 rồi. Bạn Ctrl + f5 lại nhé. Bản free v17.2.1 bản pro v17.2
   Đọc changelog: https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/change-log/

 3. Nguyễn Anh Trung đã bình luận

  Mình dùng Rank Math SEO thấy toàn bị reset lại cài đặt nhất là tính năng Remove /category/ from category archive URLs dẫn đến mất tính ổn dịnh, không biết ad có gặp kiểu lỗi này không, trước mình dùng Yoast SEO thì không bao giờ gặp

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   CÀi rankmath nó sẽ import toàn bộ cài đặt và các thứ liên quan đến SEO từ yoast qua. Nếu permalink category ko dc remove thì bạn vào cài đặt sửa lại từ Rankmath -> General settings -> Link
   Đọc thêm: https://rankmath.com/kb/general-settings/

 4. another đã bình luận

  Yoast Seo Premium V17.2.0 mà sao trong tệp zip có tận 4 file zip vậy, file new, video, local brand, woo, nhìn lạ thế ad, là cái nào vậy

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cái đó là extension mà trời. Bạn tải yoast seo thì chỉ có 2 file free+pro thôi

 5. Đoàn đã bình luận

  Ad rất nhiệt tình, thanks!

 6. Akira đã bình luận

  Mình cài bản 17.1.1 vào thì mất Premium , làm sao để fix vậy bác, thank

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài đè lên là dc. còn cái thông báo license thì kệ đi ko quan trọng đâu.

 7. no name đã bình luận

  Yoast Seo Premium Extensions -> cái này cài và dùng ntn hả ad?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài như plugin bình thường. Còn dùng như thế nào tự research đi

 8. Hoàng Nam đã bình luận

  Alo bạn ơi. Pass unlock báo sai bạn ơi. làm nhiều lần mà vẫn báo sai.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress đang chuyển đổi password. Vui lòng Ctrl + F5 và thử lại sau 18h 18/8/2021 (UTC+7)

 9. Nam đã bình luận

  Pass Unlock lỗi bác ơi. Cứ báo sai hoài bác. Không unlock link dc.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress đang chuyển đổi password. Vui lòng Ctrl + F5 và thử lại sau 18h 18/8/2021 (UTC+7)

 10. Quân đã bình luận

  vào lấy pass mà nhập vào đẻ tải pass báo sai

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   pass có 2 mã riêng mà chứ ko phải cả chuỗi ký tự đâu. Thử 1 trong 2 nhé

   1. Quân đã bình luận

    Cái này là mình kích hoạt bản quyền kiểu sao vậy

   2. Quân đã bình luận

    Làm sao để kích hoạt bản quyền vậy, hay chỉ cần cài rồi dùng thôi

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     cài vô là dc đừng quan tâm cái trạng thái của nó

 11. Abc đã bình luận

  Link dow lại lỗi rồi ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chán v ta. Ok để xíu mình fix, bạn cố gắng thử hết toàn bộ link nha

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   Link ad check vẫn sống nhé. Ctrl + F5 bài viết và kiểm tra lại giúp mình.

 12. Nguyen Tu đã bình luận

  Lỗi: An error occurred: unfortunately our Morphology feature is not working. Please make sure you activate your subscription in MyYoast(Opens in a new browser tab) and then reload this page to make it work properly.
  Fix như thế nào vậy ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Xóa và cài đặt lại thử nhé. Ad test ko bị gì hết. Clear cache luôn nha

 13. Nghĩa đã bình luận

  Sao em cài bản cập nhập v16.6 lại báo ko tìm thấy gói mở rộng hợp lệ. Hay phải update bản free lên 16.6.1 trước ạ a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bên trong có 2 folder free+ pro thì cài đặt thủ công nhé. Tải về cũng mở thử bên trong có gì chư@@

 14. Hải đã bình luận

  Em làm theo hướng dẫn để lấy password k tìm thấy .site ad ơi. Với lại khi vào trang web là wordpress á ad. Mong ad cập nhật lại ạ. Tks ad ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Pass và hd lấy pass đã thay đổi, Ctrl + F5 hoặc truy cập ẩn danh vào hotrowordpress để xem hướng dẫn mới nhé

 15. Profisherman đã bình luận

  password: 8zVdiKLa-3_ZadQXDBkasQ

  not working for yoast premium can you send me the correct password

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Yoast Extension: 8zVdiKLa-3_ZadQXDBkasQ
   Yoast Premium: Tutorial

 16. Baby đã bình luận

  Có pb mới r ad ơi

  1. Phan Triệu đã bình luận

   ok r nè

 17. Hoàng Nam đã bình luận

  ad ơi, mình tải về rồi, cài đặt vào wordpress như nào ạ, mới tập tành nên gà mờ quá :((

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Cài thủ công cho chắc nhé

   1. Hoàng Nam đã bình luận

    ad có thể hướng dẫn ko ạ

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     thì upload giải nén lên thư mục wp-content/plugins là được

 18. Đam Mê đã bình luận

  Ad còn bản sạch 15.9.2 không ạ? Cho em xin với.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   có chứ bản mới lỗi à

 19. Hai đã bình luận

  ad update lên 16.1.1 để fix lỗi elementor được k ạ. E cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mình check thì premium chưa có bản mới, chỉ có free mới có bản mới thôi mà. Đợi ad kiểm tra lại xem có tương thích ko nhé

 20. anh đã bình luận

  sau khi cài plugin thì Trình chỉnh sửa đã gặp một lỗi không mong đợi là bị lỗi gì vậy ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update lên bản mới, bật debug để xem đang lỗi thằng nào nha@@

 21. Thành đã bình luận

  Có virut nhé anh chị em. Admin tải ở đâu về nhớ check virut

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mệt thật lại virustotal à. Bạn có mua yoast chính thức thì check bản này thử cũng báo thế thôi. Việc dương tính giả là bình thường với các file js và basecode

 22. toan đã bình luận

  tìm hoài cái pass mà ko thấy.
  nhâp hotrowordpress cũng không đc ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   làm theo hướng dẫn cuối bài viết nhé, bạn nhớ là search chứ ko truy cập trực tiếp để ủng hộ ad duy trì cập nhật nha. tks

 23. Clone đã bình luận

  Bản 15.7 bị lỗi cài xong không cài đặt plugin khác từ WordPress được

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Tải lại bản fix nhé

 24. Son đã bình luận

  ad ơi uplate bản 15.7 di ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok nè bạn

 25. Nghĩa đã bình luận

  Bác ơi. em đang sài bản Premium 15.0 giờ em đổi Premium 15.5 thì em tải đè lên ạ. hay gỡ cái cũ rồi cài cái mới vậy bác. Em cám ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đè lên là dc rồi. Ko cần gỡ ra nhé

 26. seotit đã bình luận

  Cảm ơn AD chia sẻ nhưng link đang bị lỗi ko download đc. ad fix lại cái link giùm. thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ko có lỗi nhé. Đọc kĩ bài viết giúp mình

 27. Văn Tiến đã bình luận

  Cảm ơn AD đã chia sẻ. Sau khi tải về và quét bằng virustotal thấy báo có Malware (Sangfor Engine Zero) và Suspected Of JS.Crypted.Heur (VBA32). Theo AD và anh em thì nó có an toàn không nhỉ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Không sao đâu, việc báo dương tính giả là bthuong. Việc trong code có hàm base64 or JS… thì việc báo malware là bthuong. Minh đang có key bản quyền thì bản đó scan vẫn báo như v nên ko xao đâu nhé

 28. thành mỹ đã bình luận

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ

 29. time is gold đã bình luận

  ad làm link rút gọn hay j đi chờ 1phut rồi chờ 1 phút nửa tốn time lắm biết bao nhiêu bài viết mà cứ tốn 2p !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   à này qua tuần mình bỏ rồi á, tuần này đang bị limit nên chuyển cloud thôi

 30. Hân đã bình luận

  Cảm ơn bác đã share những plugin tuyệt vời như vật nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tks~~~

 31. SEO Service đã bình luận

  Awesome post! Keep up the great work! 🙂

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.