Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

AdForest v5.0.3 – Classified Ads WordPress Theme

2

AdForest là một trong những chủ đề WordPress Quảng cáo rao vặt cao cấp (Classified Ads WordPress theme) hàng đầu và tốt nhất với giao diện người dùng nổi bật. Nhận quảng cáo đăng chủ đề WordPress với các tùy chọn màu sắc khác nhau và với chức năng WP tuyệt vời. Bản đồ Google cũng được tích hợp trong chủ đề AdForest WordPress

AdForest Theme được tối ưu để sử dụng và trải nghiệm người dùng tổng thể là theo công nghệ hiện đại. Nếu bạn muốn doanh nghiệp được nổi bật, AdForest là giải pháp một cửa để bắt đầu và giúp bạn dễ dàng bán sản phẩm trực tuyến.

Tính năng nổi bật AdForest – Classified Ads WordPress Theme

AdForest Theme

 • Xếp hạng & Đánh giá về quảng cáo
 • Đã thêm Tìm kiếm Đã thêm
 • Giao diện người dùng đa tiền tệ
 • Giao diện hoàn toàn mới
 • Nhiều trang chủ mới được thêm vào
 • Tích hợp bản đồ Google nâng cao
 • Đã thêm tìm kiếm bán kính
 • Đã thêm 3 loại Trang tìm kiếm quảng cáo
 • Kiểu tiêu đề mới được thêm vào
 • Dịch cho các ngôn ngữ nổi tiếng được thêm vào
 • Xác minh đăng ký người dùng mới được thêm vào
 • Hình ảnh đặt hàng lại được thêm vào
 • Danh mục dựa trên tính năng Quảng cáo nổi bật được thêm
 • Hạn sử dụng quảng cáo đơn giản
 • Tương thích với hơn 100 lượt chia sẻ quảng cáo trên mạng xã hội
 • Trình tải và kéo hình ảnh Ajax
 • Bộ lọc nội dung xấu
 • Vị trí Google Map
 • Trường tùy chỉnh không giới hạn
 • Mẹo và thủ thuật an toàn
 • Các bảng quảng cáo
 • Giới hạn hết hạn của AD
 • Kiểm soát quản trị gói miễn phí và trả phí
 • Phê duyệt tự động / Manuel AD
 • Đổi tiền từ đầu cuối
 • Phân loại liên quan đến AD
 • Tùy chọn thanh toán thương mại WooCommerce
 • Hai loại bố cục
 • Các tiện ích thanh bên khác nhau
 • Điểm quảng cáo
 • Phương thức giao tiếp
 • Hệ thống nhắn tin
 • Số điện thoại ẩn
 • Vị trí bản đồ của Google
 • Contact form 7
 • Được xây dựng trong chủ đề sắp ra mắt
 • Quảng cáo liên quan
 • Quảng cáo Sidebar sticky
 • Trạng thái quảng cáo (Đã bán, đã hết hạn, v.v.)
 • Tìm kiếm tiện ích sẵn sàng Kéo và thả
 • Tìm kiếm cơ sở phân loại
 • Tìm kiếm dựa trên giá
 • Tìm kiếm dựa trên loại AD
 • Hệ thống Biding
 • Hồ sơ công khai của người bán
 • Xếp hạng người bán
 • Tìm kiếm dựa trên vị trí
 • Tìm kiếm dựa trên quảng cáo nổi bật
 • Tìm kiếm dựa trên tiêu đề
 • Widget sidebar
 • Tìm kiếm dựa trên danh mục (Tối đa 4 cấp)
 • Quảng cáo trong kết quả tìm kiếm
 • Demo 1 lần nhấp
 • Dịch đa ngôn ngữ WPML, PolyLang
 • Redux Framework
 • WPBakery Page Builder cho WordPress
 • Bootstrap mới nhất 3.7
 • JQuery 3.1 mới nhất
 • HTML5 & CSS3
 • Phản hồi thật sự
 • Font tuyệt vời bao gồm
 • Bao gồm các biểu tượng
 • Thiết kế sạch sẽ và sáng tạo
 • Mã sạch
 • Dễ dàng tùy chỉnh
 • Phần hoàn toàn có thể tái sử dụng
 • Điểm quảng cáo được nhắm mục tiêu
 • Lưới thể loại thông minh và sáng tạo
 • Nhiều kiểu liệt kê
 • Tương thích trình duyệt chéo
 • Nhiều trang blog
 • 2 loại trang quảng cáo
 • Bảng điều khiển người dùng hoàn chỉnh
 • Trang hồ sơ người dùng
 • Đăng nhập và đăng ký mô hình
 • 404 và trang liên hệ với chúng tôi
 • Tối ưu hóa SEO
 • Sidebar tìm kiếm nâng cao
AdForest - Classified Ads WordPress Theme v5.0.3 Nulled Free Changelog

Change log / Updates: v 5.0.3 —— February 03, 2022
Added
1) Upload video in ad post form with on/off option theme options->ad post-> upload video
2) After an ad expires, an email is sent to the creator, and a template is added to the theme options.
3) Filter tags on search with a top bar and search with the map page

Fixes
1) Map page collapsed mobile view
2) Duplicate phone number users unable to register
3) Email field not functioning user update profile
3) Ad alert not working in elementor pro
4) Coming soon mode page distorted
5) Product category not clickable
6) Category base template was not being translated when posting other than the default language
7) Ad detail page slider without thumbnail
8 ) Related ads list grid view
9) Ad expires ad sold image not showing
10) Trusted user button text on the user profile page
11) Ajax base category load backend shortcode
12) Expired image issue on the Ad Detail page.
13) Rating issue of the user on Ad Detail Page.
14) Scrolling issue was fixed for the search with Map Layout in a Mobile device.
15) Category image issue resolved if the Adforest Apps API option is activated.

Change log / Updates: v 5.0.2 —— January 21st, 2022
Added:
1-Ad claim now user can claim on ad , admin can approve decline (with email to author , admin and claimer)
2-set column of short features on ad detail page theme option -> ad view setting -> short features column
3-hide show map and filter on search page with map theme options-> search page

fixes :
1-Search layout grid issues resolved
2-image click to ad detail fixed
3-layout not change in search pages
4-footer-1, the section titles don't get changed on the front end.
5-no follow href in header top bar and in footer social widget
6-ReCaptcha v3 issues on the user profile, while sending a message
7-Twilio verify the identity issue.
8-ad post fancy, notification issues.
9-multiple image upload in ad post fancy.
10-translation issue in the ad alerts section
11-search page, category selection issue on the category filter(loads parent category after the child selection)
12-advertisement issue on the search pages.
13-Dashboard collapse button missing.
14-Dashboard rtl collapsed.
15-Missing users and why us shortcodes.
16-Header white toggle button on iPhone and iPad.
17-Regular Price on product modern shortcode.
18- Shop now button on products sliders in mobile view.
19 - and other responsive and styling issues.
Change log / Updates: v 5.0 —— December 10th, 2021
NOTE: Please follow this article to update theme from 4.6 to 5.0 How to AdForest update 4.6 to 5.0
Added :
1 - Paid biding from front end added with on/off option .package base(theme option > bidding settings)
2 - Address field hide req/no-req in ad post form. (theme option > ads settings > ad post settings)
3 - Ad email on ad post page if the email is not entered by the user in case of social login or OTP
4 - Ad report comments will also be sent in email.
5 - packages page link added to paid category notice
6 - on activating ad automatically bump up.
7 - Currency filter added for search pages
8 - compatible image size optimization with tinypng plugin while uploading
9 - admin can change the header on woo-commerce pages, like the product detail, shop, and product category pages (theme option > shop settings)
10- 404 page title and description added.. (theme options > general settings)
11 - login -registered page show password option added.
12 - Register page password and confirmation password option added
13 - Ad alert Feature (get info of specific category ad by mail)
14 - user name field on register user with OTP
15 - free video URL while registering user
16 - free tags while registering users
17 - simple ad days and feature ad days on the admin side
18 - default image on ad detail page if ad image not available
19 - WhatsApp number is shown to login/without login user
20- login / register with OTP in new style
21 - the author can view expiry and feature expiry detail of an ad
22 -Search category on ad post page when category grid style is selected
23 - Bootstrap 5

fixes :
1- bidding show on all cats issue----- resolved
2- font-awesome issue resolved with elementor icons ... (when elementor solid icons were placed on the page our icons were dismissed)
3- input type number in category base template, error message ---- fixed
4- image upload count issue in category base template
5- currency slider issue in rtl
6- add update mail to admin when the status is pending
7- feature ad button on expire ads
8- Allowed images issue in category base
9- required images in default form error
10- change the user name on the ad detail page after changing the ad author from the backend
v4.6 - November 18th, 2021
Added
Compatible with WordPress 5.8.2Category base template translate in wpml
Fixed
Bidding date autocomplete off in ad post-modernVendor access to backend profileFeature ad mobile grid 2 columnVendor filter hide in all vendor
Updated
Style File updatedLanguage file updatedPlugin updated to latest versions
v4.4.9 - August 5th, 2021​
Fixed​
Translated re-Captcha in firebase OTP.
WordPress 5.8 Block widgets with on /off option.
Update​
Plugin updated to latest version.
Fixed​
Password field not required when OTP enabled.
User star rating issue on public profile.
Making the user trusted from backend edit profile.
WCMP vendor unable to edit shipping zone.
Icons problem on activating WhizChat plugin.

v4.4.8 - June 28th, 2021​
Fixed​
User registered with phone number can add email.
Mobile 2 columns grid view fixed.
Vendor login issue.
Vendor empty detail page.
Yes/No confirmation button on bump up ads.

v4.4.7 - June 23nd, 2021
Added​
Verify phone number through firebase OTP
Register and login user with phone number with firebase otp
Elementor pro header/footer on/off option added
Woocomerce recurring payment
No more inactive ads in recent and similar ads
Expired ads with published/draft/trash option
Fixed​
Remeber me not working
Editor role unable to visit wp-admin / multivendor plugin activated
Send message styling issues on Ad detail page
Woocomerce template files updated
Fatal error on completing woo-comerce order status
Features ad slider on a mobile device
Ad posted date issue on some shortcodes
Breadcrumb issue in multivendor
Whatsapp button styling issues on mobile devices
Trusted user from user backend profile
Ad type value at ad detail page in WPML

V4.4.6 - April 2nd, 2021​
Added​
Multivendor Rtl version added
Update​
Required plugin updated to the latest version
Fixed​
Duplicate custom fields on the ad detail page
Inactive ads in recent and similar ads
Package base youtube link in default and category base template
Browser compatibility notices on mobile devices =

V4.4.4 - March 21st, 2021​
Added​
Multivendor WCMP Compatible
Email notification before ad expiry with on/off
Whatsapp chat button on ad detail with page on/off
WhizChat chat button on ad detail page
Update​
Update required plugins
Fixed​
Custom fields on ad detail page
Reset password in WPML return to language in which it was send
Solid element in category minimal widgets in AdForest-Elementor
Breadcrumb collapse when blog as home page
Ad feature image as social share image
Hero section map location in Elementor
Sticky logo in the transparent header
Register page Recaptcha in case of Elementor
Custom links in ad description
Ad type, condition and warranty taxonomies translation in multilingual on Ad detail page
Hero section (Elementor) all custom location problem
403 in case of social login
Rejected ad redirected to 404

= v4.4.5 —— March 23rd, 2021 =
Fixes:
1- Small Fixes

= v4.4.2 - December 24th, 2020 =
Added
Add new Option To Block Message Spammers in Theme Options
Update
Compatible With WordPress 5.6
Compatible With PHP 8
Fixed
Elementor Shortcodes
WPBakery Shortcodes
CSS and JS Issues

v4.4.1 - November 25th, 2020
### Fixed
- Fixes in sb_framework plugin.

v4.4.0 - November 23rd, 2020 -
### Added
Compatible With Elementor.
Ad report Email template new option (Ad report reason).
Contact Form profile Email template option (User Email in reply).
### Fixed
Styling issue in Search page.
Styling issue on single Ad view Page.
Ad edit issue from the profile in WPML.
Categories Load Style Grid issue.
Pagination issue While using AdForest users short code.
Message popup always show on .
The currency issue on the packages(users are not able to add decimal point currency 9.99->9.00) Rejected Ads show to all users.
Mobile Grid 2 columns issue on some grid style.

Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

2 bình luận
 1. quang đã bình luận

  mã code là gì bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mặc đinh là hotrowordpress nhé.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.