Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

X | The Theme v9.1.4 NULLED + X Pro v5.1.4 – Mẫu WordPress đa năng

1

X | The Theme là một chủ đề đa chức năng cho bất kỳ nhu cầu và trang web của bất kỳ chủ đề. Chủ đề có hai tùy chọn màu, xanh dương và xanh lá cây.

X | The Theme được cấu trúc theo cách mà khi đọc bài viết, người dùng tập trung vào nội dung được xuất bản càng nhiều càng tốt. Mẫu dễ dàng được cài đặt thông qua bảng quản trị hoặc bằng cách giải nén nó bằng cách đặt nó trên máy chủ, sau đó kích hoạt Thiết kế tại điểm mong muốn.

  • Chủ đề có mục cài đặt riêng, sẽ đơn giản hóa rất nhiều cấu hình của nó và cho phép bạn trích xuất tối đa các cơ hội từ nó. Chủ đề này có thể được sử dụng cả như một blog và như một tạp chí thông tin.
  • Ví dụ: từ các trang trên blog của bạn, bạn có thể cho người dùng biết ultrabook là gì. Và ngay tại thời điểm đó, tính năng đầu tiên của chủ đề sẽ hoạt động, người dùng sẽ hiểu đầy đủ thông tin được trình bày cho anh ta.

Tính năng X | The Theme

Tiện ích mở rộng (addons) – Dễ dàng xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc X | The Theme đã cung cấp một loạt các bổ sung đáng kinh ngạc.

Trong hệ sinh thái X | The Theme, Addons mở rộng bao gồm các plugin được nhân viên của chúng tôi xây dựng để hoạt động liền mạch với X, cũng như các plugin của bên thứ ba mà các nhà phát triển chúng tôi đã hợp tác để mang đến cho bạn các tính năng tuyệt vời mà chúng tôi đã tích hợp chặt chẽ vào chủ đề.

  • Điều này giữ X | The Theme cho những người có thể không cần một tính năng nhất định và hiệu quả nhất có thể cho những người làm!
  • Hãy chắc chắn kiểm tra danh sách đầy đủ các Tiện ích mở rộng của chúng tôi để biết thêm thông tin về các tính năng tuyệt vời này được bao gồm miễn phí với mỗi lần mua duy nhất cũng như Câu hỏi thường gặp này giải thích cách cấp phép hoạt động.

The Theme – X được xây dựng dựa trên đầu vào của các chuyên gia đầu ngành. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​của nhiều cá nhân và hỏi họ loại tính năng nào họ muốn thấy trong một chủ đề từ quan điểm SEO, thiết kế, bộ tính năng, et cetera và xây dựng đề xuất của họ ngay trong chủ đề. Quên lời tiếp thị, X thực sự mang đến những gì nó hứa hẹn

  • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Changelog: X | The Theme

Download X The Theme v9.1.4 - X Pro v5.1.4 WordPress Nulled Free

X 9.1.4 - November 4, 2021
Updated: Make background image script more resiliant to systems that rearrange javascript order
Bugfix: Fix fatal error when using PHP versions older than 7.3
Bugfix: Fix isotope JS not initializing

Pro 5.1.4 - November 4, 2021
Updated: Make background image script more resiliant to systems that rearrange javascript order
Bugfix: Fix responsive text regression
Bugfix: Fix video poster image not working in background layer videos
Bugfix: Fix Classic Card element not animating
Bugfix: Fix isotope JS not initializing
Bugfix: Fix delayed Animation Effects jumping to the end too early
X 9.1.3 - November 2, 2021
Bugfix: Fix portfolio filters not working

Pro 5.1.3 - November 2, 2021
Bugfix: Fix hash scrolling not scrolling to elements in the footer or other repositioned containers
Bugfix: Fix portfolio filters not working
X 9.1.2 - October 29, 2021
Updated: Updated Cornerstone to latest version

Pro 5.1.2 - October 29, 2021
Bugfix: Fix scroll effects not completing causing elements inside to not be clickable
Bugfix: Fix responsive text javascript not running
Bugfix: Fix hash scrolling not respecting sticky bar height
X 9.1.1 - October 28, 2021
Updated: Updated Cornerstone to latest version

Pro 5.1.1 - October 28, 2021
Bugfix: Fix Slide Container autoplay options not working when there is only one Slide Container on a page

X 9.1.0 - October 27, 2021
Updated: Removed IE11 javascript polyfills
Bugfix: Fix classic headers WC total and count not updating when AJAX is used to add cart items

Pro 5.1.0 - October 27, 2021
Feature: New Slider Elements
Updated: Allow clamp, min, max CSS functions in unit inputs
Updated: Clicking a virtual looper element will now inspect the source element
Updated: Removed IE11 javascript polyfills
Updated: Add WooCommerce Product Gallery IDs to be used with Dynamic Content Looper providers
Updated: Counter element will detect commas and decimal points and retain them in the animation
Updated: Update hash scrolling to use window.scrollTo
Bugfix: Fix padding being applied as margin on Audio, Video, Tabs, and Widget Area elements
Bugfix: Fix fatal PHP error when calling WooCommerce cart Dynamic Content in contexts where the cart doesn't exists
Bugfix: Fix template exports not including images that were stored as an attachment ID
Bugfix: Fix unhandled exception when post_id is unacessible in some cases of plugins rendering the content outside of a normal theme template
Bugfix: Fix WC Dynamic Content resolving using current post ID instead of the current product ID which could potentially be different
Bugfix: Fix id attribute on some element partials being overriden by style attribute
Bugfix: Fix Rankmath plugin failing to update post meta
Bugfix: Fix custom attributes not being applied to Search Inline element
Bugfix: Fix Dynamic Content in generated CSS adding inline styles for unused properties
Bugfix: Fix WooCommerce Product Image Url Dynamic Content resolving full img tag

X 9.0.8 - August 31, 2021
Updated: Update Cornerstone to latest version
X 9.0.7 - August 28, 2021
Updated: Update Cornerstone to latest version
X 9.0.6 - August 26, 2021
Bugfix: Fix option to enable search in Header not showing in Theme Options
X 9.0.5 - August 24, 2021
Bugfix: Fix index.php theme template not including content when accessed directly by 3rd party plugins
Bugfix: Fix duplicate output of global custom javascript.
Bugfix: Fix modal elements in the site footer not outputting
Bugfix: Fix missing site wide background color set in Theme Options applying to Ethos single posts

Pro 5.0.8 - August 31, 2021
Bugfix: Fix PHP notice when using Post Navigation element
Bugfix: Fix video element content height option showing responsive controls
Bugfix: Fix Row element Grow option not working
Bugfix: Fix Global Blocks dynamic content regression
Pro 5.0.7 - August 28, 2021
Bugfix: Navigation Collapsed elements in Global Blocks are always rendering with a toggle
Bugfix: Fix newly added Row elements not setting reasonable width for smaller screen sizes
Bugfix: Fix element context menu appearing behind modals and other UI elements
Bugfix: Fix fractional numbers below 1 not working in Row Gap settings
Bugfix: Fix CSS parser not recognizing colors set as a hex code
Bugfix: Fix Map element always outputting with 16:9 ratio instead of honor explicit height
Bugfix: Fix media queries CSS not outputting correctly when PHP locale sets commas to separate decimals
Bugfix: Fix responsive styling not working if a non base breakpoint resets a value to the original default
Pro 5.0.6 - August 26, 2021
Bugfix: Fix timezone conflict with countdown element
Bugfix: Fix Navigation Off Canvas and Modal prefab elements having additional toggle
Bugfix: Fix Advanced Background Border Radius control not working
Bugfix: Fix Alert element padding not being applied
Bugfix: Fix base background color not outputting when interaction color is transparent
Bugfix: Fix Term Name Dynamic Content not resolving first category of post
Bugfix: Fix option to enable search in Header not showing in Theme Options
Bugfix: Fix detection of active breakpoint occasionally inaccurate in Safari
Pro 5.0.5 - August 24, 2021
Bugfix: Fix index.php theme template not including content when accessed directly by 3rd party plugins
Bugfix: Fix duplicate output of global custom javascript.
Bugfix: New pages created directly from Design Cloud are now set to draft status
Bugfix: Fix modal elements in the site footer not outputting
Bugfix: Fix deprecated cart elements missing inner cart styles
Bugfix: Fix Navigation Inline in left or right Header regions not applying the correct flex direction
Bugfix: Fix newly added Posts (Tiles) element not showing featured images
Bugfix: Fix navigation elements current link style not applying
Bugfix: Fix Inline Editing not closing if the element content was not changed
Bugfix: Fix Grid Editor changes not always applying to the currently viewed breakpoint
Bugfix: Fix resizing Row in preview not always applying to the currently viewed breakpoint
Bugfix: Fix Dynamic Content in CSS not allowing multiple instances of the same statement
Bugfix: Fix missing site wide background color set in Theme Options applying to Ethos single posts
Bugfix: Fix deprecated Content Area Dropdown element missing content

X 9.0.4 - August 21, 2021
Updated: Update Cornerstone to latest version
Bugfix: Fix original stack fonts not loading when font manager is disabled

Pro 5.0.4 - August 21, 2021
Bugfix: Fix rule color of text columns feature not allowing global colors
Bugfix: Fix original stack fonts not loading when font manager is disabled

X 8.3.3 - April 20, 2021
Updated: Sync Google Fonts list

Pro 4.3.3 - April 20, 2021
Updated: Sync Google Fonts list
Bugfix: Fix import button not providing any feedback in template mananger
Bugfix: Fix Paste Style action on Social element overwriting text content
Bugfix: Fix Navigation Off Canvas rendering with an additional toggle after saving

X 8.3.2 - April 14, 2021
Bugfix: Fix duplicate WooCommerce Breadcrumbs output

Pro 4.3.2 - April 14, 2021
Bugfix: Fix body scroll continuing to be disabled if you delete a Modal element while it is open
Bugfix: Fix fatal PHP error using Product Gallery element outside of a WooCommerce single product layout
Bugfix: Fix Design Cloud site import no longer setting a thirty second cURL timeout
Bugfix: Fix WP Auto Embeds running in Text element after shortcodes instead of before
Bugfix: Fix javascript error when markup contains a toggleable area without a matching toggle
Bugfix: Fix Creative CTA element not outputting interactive content
Bugfix: Fix next/previous post Dynamic Content sometimes caching incorrect post IDs
Bugfix: Fix live preview error message covering up other parts of the UI
Bugfix: Fix duplicate WooCommerce Breadcrumbs output
Bugfix: Fix failed template mananger imports not indicating the error

Pro 4.3.1 - April 8, 2021
Updated: Updated Live Preview to allow more cases of server side site accelerators adjusting HTML output
Bugfix: Fix Design Cloud Site importer showing progress bar without working
Bugfix: Fix PHP autoloader warnings

Pro 4.3.0 - April 7, 2021
Feature: New Element: Dropdown
Feature: New Element: Modal
Feature: New Element: Off Canvas
Feature: New Element: Mini Cart
Feature: New Megamenu Prefab elements
Updated: Design Cloud Assets can be installed from the "Use a Template" screen
Updated: Content, Header, Footer, and Layout Design Cloud Assets can be used directly without needing to be installed
Updated: Template Manager and Design Cloud can now be opened in any builder without having to navigate away
Updated: Add WordPress auto embed support to Audio and Video elements
Updated: Deprecate elements based on old Modal, Dropdown, and Off Canvas pattern and replace with new prefabs
Updated: Automatically open modals or off canvas elements when they are created
Updated: Added option to Preview Manager for locking element toggles
Updated: Allow Dynamic Content in footer content area
Updated: Trigger WooCommerce before/after product hooks when a layout is assigned.
Updated: Add hooks to hash scrolling
Updated: Use hooks instead of templates for WooCommerce wrapper markup
Updated: Removed changes to WooCommerce markup in favor of targeting with CSS
Updated: Allow setting a search term when previewing search results
Updated: Add nocache headers on builder WP JSON API routes for better compatibiltity with server side caching schemes
Updated: Clone Existing feature now imports entity settings including Custom CSS and Javascript
Updated: Access saved templates from the Use Template screen
Updated: Add Login, Logout, and Registration URL options to Dynamic Content
Updated: Use recommended Contact Form 7 wpcf7_load_css hook instead of wp_deregister_style
Updated: When section separators are turned on automatically set a z-index so they appear instantly
Bugfix: Fix WooCommerce Product type Element condition not working
Bugfix: Fix WooCommerce Navbar cart Theme Options getting cached and not updating in realtime
Bugfix: Fix javascript console error when using Product Gallery element
Bugfix: Fix Products element not restoring previous WordPress post data
Bugfix: Fix not being able to inspect Add to Cart element
Bugfix: Fix toggle secondary image requiring additional tap to appear in iOS Safari
Bugfix: Fix accordions remaining open when inside an area using dynamic rendering
Bugfix: Fix Twitter missing in portfolio share options
Bugfix: Fix CSS minifier sometimes failing on allowing multiple consecutive line breaks
Bugfix: Fix element error in live preview when using Content Area Modal
Bugfix: Fix Countdown element not accounting for WordPress timezone
Bugfix: Fix Tabs elements not updating in live preview

X 8.3.1 - April 8, 2021
Bugfix: Fix Design Cloud Site importer showing progress bar without working

X 8.3.0 - April 7, 2021
Updated: Allow Dynamic Content in footer content area
Updated: Use hooks instead of templates for WooCommerce wrapper markup
Updated: Removed changes to WooCommerce markup in favor of targeting with CSS
Updated: Use recommended Contact Form 7 wpcf7_load_css hook instead of wp_deregister_style
Bugfix: Fix WooCommerce Navbar cart Theme Options getting cached and not updating in realtime
Bugfix: Fix Twitter missing in portfolio share options
Bugfix: Fix CSS minifier sometimes failing on allowing multiple consecutive line breaks

X 8.2.3 - March 10, 2021
Bugfix: Fix submenus not working in IE11
Bugfix: Fix Contact Form 7 response being hidden

Pro 4.2.3 - March 10, 2021
Updated: Improved live preview performance when typing in text controls
Updated: Account for padding and border widths when aligning sub menus
Updated: Modal, Dropdown and Off Canvas based elements show the content controls before toggle controls in the Inspector
Bugfix: Fix Looper Consumer outputting a duplicate item when combined with Element conditions based on Consumer data
Bugfix: Fix submenus not working in IE11
Bugfix: Fix Contact Form 7 response being hidden

X 8.2.2 - March 6, 2021
Updated: Updated bundled version of Cornerstone

Pro 4.2.2 - March 6, 2021
Updated: Add Found Posts to Dynamic Content
Bugfix: Fix toggle hash functionality not working
Bugfix: Adjusted anchor content and graphic styling to address styling issues in some edge cases

Pro 4.2.0 - March 2, 2021
Updated: Performance improvement: Builders only save values that have changed from the default
Updated: Add Grid Element to all Builder contexts
Updated: Dynamic Content now shows which meta fields are available in the current context
Updated: Add Term Slug to Dynamic Content
Bugfix: Fix missing characters for new social share element that affects email sharing feature.
Bugfix: Fix nav_menu_link_attributes not applying class from other plugins to navigation elements
Bugfix: Fix Dynamic Content directives not being parsed in pages with only Classic Sections
Bugfix: Fix worker script not loading cross origin
Bugfix: Fix Mobile Button CSS output not specifying px unit
Bugfix: Fix Bar generated CSS outputting invalid value for border radius when it should be disabled
Bugfix: Fix Query Builder not specifying tax_query relation
Bugfix: Fix performance issue with unlimited sidebars

X 8.2.0 - March 2, 2021
Updated: Dynamic Content now shows which meta fields are available in the current context
Bugfix: Fix WP Bakery legacy integration missing styles to format backend editor content
Bugfix: Fix Mobile Button CSS output not specifying px unit
Bugfix: Fix performance issue with unlimited sidebars

X 8.1.5 - February 4, 2021
Bugfix: Fix fatal PHP error in TGM_Plugin_Activation class when using X with plugins that also include the class

Pro 4.1.5 - February 4, 2021
Updated: Apply price formatting to WooCommerce Dynamic Content price fields
Updated: Add cs_content_settings_update filter

X 8.1.3 - January 30, 2021
Updated: Add x_slider_scroll_top_anchor_content hook

Pro 4.1.3 - January 30, 2021
Updated: Rename Term Title to Name in Dynamic Content to be more consistent with WordPress conventions
Updated: Add WC Product Price HTML to Dynamic Content
Updated: Add WC Product Type to Dynamic Content and Element Conditions
Updated: Add x_slider_scroll_top_anchor_content hook
Bugfix: Avoid PHP warnings in the WP Block parser by ensuring only scalar values are passed intp wp_kses
Bugfix: Fix Element Conditions not applying to individual Tab elements
Bugfix: Fix Layout Builder unable to assign WooCommerce layouts to Cart and Checkout
Bugfix: Fix Search Element not starting with x-search-has-content class when applicable

X 8.1.2 - January 28, 2021
Bugfix: Fix Portfolio not showing if Theme Options haven't been saved
Bugfix: Fix usage of get_terms to avoid PHP warnings when results are empty

X v8.1.1 - January 27, 2021
Updated: Add toggle to disable Portfolio
Bugfix: Fix legacy font options getting saved in the wrong format

Pro v4.1.2 - January 28, 2021
Updated: Custom loopers will detect WP_Post objects and set them up as the current post when consumed
Bugfix: Fix Grid element now showing in WooCommerce Layout Builder modes
Bugfix: Fix option to check specific WooCommerce product not showing in element conditions
Bugfix: Fix performance leak causing high CPU usage when switching between builders
Bugfix: Fix PHP notices and warnings
Bugfix: Fix usage of get_terms to avoid PHP warnings when results are empty
Bugfix: Fix responsive text not applying on front end

X 8.0.11 - January 6, 2021
Updated: Updated bundled version of Cornerstone

Pro 4.0.11 - January 6, 2021
Bugfix: Fix classic elements stripping some HTML tags
Bugfix: Fix textarea DOM nodes preventing elements from previewing
Bugfix: Fix dynamic content breaking when previous or next post is called on the first or last post
Bugfix: Fix original post data not being restored after a post looper is used
Bugfix: Fix looper index dynamic content being incremented by one for array based loopers

Cornerstone 5.0.11 - January 6, 2021
Bugfix: Fix classic elements stripping some HTML tags
Bugfix: Fix textarea DOM nodes preventing elements from previewing
Bugfix: Fix dynamic content breaking when previous or next post is called on the first or last post
Bugfix: Fix original post data not being restored after a post looper is used
Bugfix: Fix looper index dynamic content being incremented by one for array based loopers

X 8.0.10 - December 24, 2020
Updated: Updated bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix nav item padding not outputting correct dimension when navbar is fixed left or right
Bugfix: Fix duplicated output of WooCommerce cross sells

Pro 4.0.10 - December 24, 2020
Bugfix: Fix nav item padding not outputting correct dimension when navbar is fixed left or right
Bugfix: Fix duplicated output of WooCommerce cross sells
Bugfix: Fix Global Blocks not alawys outputting if entirely composed of classic elements
Bugfix: Fix additional Soliliquy fatal error on some installs

Cornerstone 5.0.10 - December 24, 2020
Bugfix: Fix placeholder messages in code editors
Bugfix: Fix Global Blocks not alawys outputting if entirely composed of classic elements
Bugfix: Fix additional Soliliquy fatal error on some installs

X 8.0.9 - December 23, 2020
Updated: Updated bundled version of Cornerstone

X 8.0.8 - December 22, 2020
Updated: Updated bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix scroll top anchor not working when used on a slider below the masthead
Bugfix: Fix jQuery 3.0 breaking changes related to outerHeight and outerWidth return value

Pro 4.0.9 - December 23, 2020
Bugfix: Fix graphic interaction animation not working when using images
Bugfix: Fix Global JS code editing using incorrect linting rules
Bugfix: Fix fatal error caused by trying to load Soliloquy sliders too early
Bugfix: Fix top seperator not working in the preview
Bugfix: Fix Query Builder "Must have all selected terms" option not working
Bugfix: Additional fixes to ilightbox javascript

Pro 4.0.8 - December 22, 2020
Updated: Use span instead of h1 as default for WooCommerce Product price element and Cart total element
Bugfix: Fix scroll top anchor not working when used on a slider below the masthead
Bugfix: Fix jQuery 3.0 breaking changes related to outerHeight and outerWidth return value
Bugfix: Fix inconsistent order of device icons in inspector
Bugfix: Fix template and Global Block selects not sorting alphabetically
Bugfix: Avoid sending request URIs that are too long when loading the builder
Bugfix: Fix bug preventing content from saving if plugins try to run the shortcodes during the save_post hook
Bugfix: Fix observer getting stuck when mouse leaves iframe

= X v8.0.7 - December 19, 2020 =
Updated: Updated bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix WooCommerce product shortcode not outputting as a single column

= Pro v4.0.7 - December 19, 2020 =
Bugfix: Fix builder preview no longer setting DONOTCACHE constants to signal caching plugins
Bugfix: Fix translation builder content in WPML not associating translation with original content
Bugfix: Fixed Inspector crashing when enabling a box shadow on a Tab element
Bugfix: Fix WooCommerce product shortcode not outputting as a single column
Bugfix: Fix content template controls not working when the workspace is horizontal

= X v8.0.4 - December 17, 2020 =
Updated: Updated bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix classic pricing table element always being displayed as three columns
Bugfix: Fix javascript dependencies loading in incorrect order

= Pro v4.0.6 - December 18, 2020 =
Bugfix: Fix Classic Column V2 element collapsing when empty
Bugfix: Fix javascript errors generated by ilightbox script. The lightbox shortcode still has unaddressed behavioral issues (see release notes FAQ)
Bugfix: Fix builder not loading in Chrome OS
Bugfix: Fix inability to update image controls in classic elements.

= X 8.0.1 - December 16, 2020 =
Updated: Add WPForms Lite to Approved Plugins
Updated: Update bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix Classic Feature Box and Feature List element animations not activating.

= X 8.0.0 - December 15, 2020 =
Updated: Display hidden Woocommerce cart label's for smaller devices
Updated: Removal of review/comment schema that conflict with existing Woocommerce review schema
Updated: Search layout now dependent on archive layout options per doc's feature description
Bugfix: Design Cloud's import conflict with ConvertPlus plugin
Bugfix: Menu's custom fields duplicating issue due to WordPress v5.4
Bugfix: Wrong Header offset upon load of hashed page
Bugfix: IE11 submenu issues
Bugfix: Responsive embed wrapper for non-video embeds
Bugfix: Integrity background color missing from footer
Bugfix: Cart Elements not showing cart contents consistently in preview
Bugfix: Adjusted media query CSS to account for subpixel rendering

= Pro 4.0.1 - December 16, 2020 =
Updated: Add WPForms Lite to Approved Plugins
Bugfix: Fix fatal PHP error in E&P form builder integration
Bugfix: Avoid fatal PHP error related to lazy loading images in WordPress 5.4 and earlier
Bugfix: Fix Dynamic Content not working in Video element source URL
Bugfix: Fix length Dynamic Content parameter not applying to manual excerpts
Bugfix: Fix inability to inspect elements that have interaction effects enabled
Bugfix: Fix Global Blocks create form not working
Bugfix: Fix Classic Feature Box and Feature List element animations not activating.

= Pro 4.0.0 - December 15, 2020 =
Feature: Layout Builder
Feature: Loopers
Feature: Element Effects Module
Feature: Conditional Elements
Feature: Revamped UI
Feature: Added a Dev Console to expose tooling used by Themeco developers
Feature: Three new Posts Elements
Feature: Comments Elements
Feature: Pagination Elements
Feature: Div Element
Feature: Post Navigation Element
Feature: Form Integration Element
Feature: Numerous Dynamic and WooCommerce Elements
Updated: More assignment rules and contexts for Headers and Footers
Updated: Added superscript and subscript options in Rich Text mode and inline editing
Updated: Removed inline editing button for blockquote
Updated: Added min, max, step options to Number control in element API
Updated: Moved Custom UI CSS preference into a code editor in the Dev Console
Updated: Add code folding in the code editor gutters
Updated: Added linting to CSS and JavaScript code editors
Updated: Add element context menu to inspector sortables
Updated: Clear caches when version increments
Updated: Display hidden Woocommerce cart label's for smaller devices
Updated: Element favorites are stored per user profile instead of local storage
Updated: Removal of review/comment schema that conflict with existing Woocommerce review schema
Updated: Search layout now dependent on archive layout options per doc's feature description
Updated: Add loop option for background videos
Bugfix: Image box shadow interactive color not applying unless the "link" option was enabled
Bugfix: Sourcemap warnings
Bugfix: Header's sticky header clipping causing wrong offset position
Bugfix: Classic Section, Row, and Column's custom classes not reflecting to the builder preview
Bugfix: Design Cloud's import conflict with ConvertPlus plugin
Bugfix: WordPress v5.4 Gutenberg editor display issue
Bugfix: Menu's custom fields duplicating issue due to WordPress v5.4
Bugfix: Multiple Pro Header Bars offset positioning
Bugfix: Wrong Header offset upon load of hashed page
Bugfix: IE11 submenu issues
Bugfix: Some front hand event handlers to listen passively
Bugfix: Anchor particles overlaping border radius in Safari
Bugfix: Text Shadow control not appearing in Safari
Bugfix: Color picker modal issue with editor's expander
Bugfix: .woff mime type issue with WordPress v5.4
Bugfix: Compatibility issue with Jetpack's opengraph and cs_content_seo
Bugfix: Header and Footer assignment for posts pag
Bugfix: Estimation form warnings
Bugfix: Replace wp_make_content_images_responsive with wp_filter_content_tags (WordPress v5.5)
Bugfix: Responsive embed wrapper for non-video embeds
Bugfix: Integrity background color missing from footer
Bugfix: Classic Code Snippet element not previewing correctly
Bugfix: Accordion's duplicate IDs due to icon indicator
Bugfix: Adjusted media query CSS to account for subpixel rendering

Demo: https://themeforest.net/search/5871901

Download: 

password: Xem hướng dẫn bên dưới

1 bình luận
  1. adasd đã bình luận

    Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.