Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách đếm ký tự trong ô Microsoft Excel

0

Đếm các ký tự trong một ô Excel dễ dàng hơn nhiều so với bạn nghĩ. Với một vài công thức đơn giản, bạn có thể đếm số ký tự trong một ô hoặc nhiều ô cũng như tính được tổng số ký tự cụ thể.

Nếu bạn đang chuẩn bị xuất dữ liệu và phải giới hạn số ký tự trên mỗi ô hoặc muốn tìm số lần xuất hiện của một ký tự cụ thể thì đây là cách thực hiện trong Microsoft Excel.

Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel Cells hình 1

Đếm các ký tự trong một ô trong Excel

Để lấy tổng số ký tự trong một ô, bạn sẽ sử dụng hàm Excel LEN. Cú pháp của công thức chỉ đơn giản là LEN(ô), nơi bạn nhập tham chiếu ô cho đối số.

Ví dụ: bạn có thể đếm các ký tự trong ô A2 bằng công thức sau:

=LEN(A2)

Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel Cells hình 2Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel Cells hình 2

Hãy nhớ rằng cả dấu chấm câu và dấu cách đều được tính là ký tự, cũng như bất kỳ dấu cách nào sau ký tự cuối cùng trong chuỗi.

Mẹo: Bạn cũng có thể đếm số byte trong một ô bằng hàm LENB. Ví dụ, sử dụng =LENB(A2) cho ví dụ trên.

Đếm ký tự trong nhiều ô

Có thể bạn muốn số lượng ký tự trong nhiều ô. Bạn có thể sử dụng hàm LEN và thêm hàm SUM vào công thức.

Ví dụ: với công thức sau, bạn có thể đếm số ký tự trong các ô A2, A4 và A6:

=SUM(LEN(A2),LEN(A4),LEN(A6))

Cách Đếm Ký Tự Trong Microsoft Excel Cells Hình 3Cách Đếm Ký Tự Trong Microsoft Excel Cells Hình 3

Đếm các ký tự trong một phạm vi ô

Nếu muốn lấy tổng số ký tự trong nhiều ô liền kề, bạn có thể dễ dàng liệt kê từng tham chiếu ô bằng công thức trên, nhưng có một cách tốt hơn. Bạn vẫn sẽ sử dụng hàm LEN và SUM để đếm các ký tự trong một phạm vi ô.

Ví dụ: bạn có thể lấy số ký tự trong các ô từ A2 đến A4 bằng công thức sau:

=SUM(LEN(A2:A4))

Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel Cells hình 4

Như bạn có thể thấy, bạn chỉ cần thêm phạm vi ô trong phần LEN của công thức để có được tổng số của mình.

Mẹo: Nếu đã quen với hàm SUMPRODVEL, bạn có thể sử dụng nó theo cách tương tự như hàm SUM trong trường hợp này. Ví dụ của chúng tôi, bạn có thể nhập =TỔNG HỢP(LEN(A2:A4)) cho cùng một kết quả.

Nhiều phạm vi ô

Để đếm các ký tự trong hai phạm vi ô khác nhau, bạn có thể tiếp tục sử dụng hàm SUM và LEN.

Ở đây, chúng ta sẽ đếm các ô từ A2 đến A4 cộng với C2 đến C4 với công thức sau:

=SUM(LEN(A2:A4),LEN(C2:C4))

Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel Cells hình 5

Trong trường hợp này, bạn chỉ cần thêm cả hai công thức LEN vào trong dấu ngoặc đơn cho công thức của hàm SUM.

Đếm các ký tự cụ thể trong một ô trong Excel

Có thể đó là số lượng của một ký tự cụ thể mà bạn cần tìm. Để làm điều này, bạn sẽ sử dụng LEN với hàm SUBSTITUTE.

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn đếm số lượng L trong ô A1. Bạn sẽ sử dụng công thức này:

=LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,”L”,””))

Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel Cells hình 6

Bạn có thể thấy kết quả 1 của chúng tôi là chính xác. Đây là bảng phân tích cấu trúc công thức từ trong ra ngoài:

  • THAY THẾ(A2,”L”,””) thay thế tất cả các trường hợp của chữ L bằng một chuỗi trống trong ô A2.
  • LEN(THAY THẾ(A2,”L”,””)) đếm các ký tự trong ô A2 (không có chữ L).
  • LEN(A2) đếm tổng số ký tự trong ô A2.
  • LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,”L”,””)) trừ số ký tự (không có chữ L) khỏi tổng số ký tự trong ô A2.

Ký tự cụ thể Bỏ qua trường hợp chữ cái

Như bạn sẽ thấy, kết quả của công thức trên chỉ cho chúng ta một trường hợp của chữ L. Điều này là do công thức chứa chữ L viết hoa nên nó không tìm kiếm chữ cái viết thường.

Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel Cells hình 7

Để giải thích cho trường hợp phân biệt chữ hoa chữ thường này, bạn có thể thêm UPPER hoặc LOWER vào công thức SUBSTITUTE. Tóm lại, điều này sau đó sẽ thay thế tất cả các lần xuất hiện, bất kể trường hợp nào, bằng chuỗi văn bản trống.

Sử dụng ví dụ tương tự, chúng ta sẽ thêm UPPER vào công thức như sau:

=LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(UPPER(A2),”L”,””))

Cách Đếm Ký Tự Trong Microsoft Excel Cells Hình 8

Lần này, chúng tôi nhận được kết quả là 3 bao gồm cả chữ L viết hoa và viết thường.

Đếm các ký tự cụ thể trong một phạm vi ô

Bạn muốn áp dụng những gì bạn đã học được cho đến nay và tiến xa hơn nữa? Trong phần cuối cùng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đếm một ký tự cụ thể trong một phạm vi ô. Về cơ bản, bạn sẽ kết hợp LEN, SUBSTITUTE và SUM.

Với công thức này, bạn có thể đếm số L trong phạm vi ô từ A2 đến A4:

=SUM(LEN(A2:A4)-LEN(SUBSTITUTE(UPPER(A2:A4),”L”,””)))

Cách Đếm Ký Tự Trong Microsoft Excel Cells Hình 9

Ở đây, chúng ta giữ UPPER trong công thức SUBSTITUTE để tìm tất cả các trường hợp của chữ L bất kể chữ cái viết hoa chữ cái nào.

Khi bạn bắt đầu sử dụng các hàm và công thức này trong trang tính của mình, việc đếm các ký tự trong Excel mỗi lần trở nên dễ dàng hơn. Cho dù bạn cần đếm ký tự để làm gì, hãy để Excel thực hiện công việc thay vì đếm ký tự theo cách thủ công.

Để biết thêm, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sử dụng COUNTIFS, SUMIFS và AVERAGEIFS trong Microsoft Excel.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.