Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Eduma v4.6.3 NULLED – Education WordPress Theme

9

Eduma theme là mẫu cho tổ chức giáo dục trên WordPress.

Hoạt động với plugin LMS, giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng học tập điện tử đầy đủ. Mẫu học tập WordPress này sử dụng plugin LearnPress, không chỉ hỗ trợ WooCommerce mà còn bao gồm 4 phương thức thanh toán khác: PayPal, Stripe, 2Checkout và Authorize.net.

Eduma theme sử dụng Menu Mega để cung cấp cho người dùng khả năng điều hướng tuyệt vời vì nhiều tùy chọn khác nhau có thể được hiển thị trên menu này cùng một lúc. Phù hiệu, bản vẽ và kiểu chữ.

 • Gợi ý: Learn Theme – Mẫu Chủ Đề Giáo Dục WordPress

Demo: https://themeforest.net/search/14058034

Tính năng nổi bật Education WordPress Theme | Eduma

Tính năng nổi bật Eduma- Education WordPress Theme

 • 20+ chủ đề giáo dục mầm non được xây dựng
 • Official WordPress LMS
 • Tương thích WPBakery Page Builder & SiteOrigin & Elementor
 • Tối ưu hóa UX cho mục đích giáo dục
 • Dễ dàng cho xây dựng thương hiệu + Quản Lý Sự Kiện, Đặt lịch
 • Tối ưu hóa SEO,  Tối ưu hóa hiệu suất cao
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ PolyLang, WPML
 • Menu Mega chuyên nghiệp
 • Thân thiện với thiết bị di động, tương thích đa màn hình
 • Hỗ trợ WooCommerce + Hỗ trợ bbPress + Hỗ trợ BuddyPress
 • Dịch vụ review 5 SAO
Eduma - Education WordPress Theme Nulled Free Changelog

Version 4.6.3 – 26-Apr-2022
UPDATE
Update Deprecated : _register_controls widget with elementor
Fixed: duplicate required plugin js_composer
Fixed: some minor bugs
v4.6.2 – 4-Apr-2022
BUG FIXES
Update out of date file LearnPress 4.1.6.1
Fixed Show more sections undefined in LearnPress 4.1.6.1
Update style loading when filter in archive course
Fixed: some minor bugs(padding, cache ,responsive…..)

v4.6.0 - 21 - Mar -2022
Bug fixes
Update out of date file LearnPress
Update: Archive page
Fixed: Widget Login
Fixed: some minor bugs
Version 4.5.9 – 18 – Feb -2022
BUG FIXES
Fixed: some minor bugs (rtl,…)

v4.5.8 – 23 -Dec-2021/h3>
UPDATE
Update out of date file LearnPres with LearnPress 4.1.4.1
Fixed time Remaining with another UTC
Version 4.5.7 - 08 -Dec-2021
Bug fixes
Fixed: js in file custom-script-v2.js
Fixed: some minor bugs
v4.5.6 - 02-Nov-2021/h3>
Bug fixes
Fixed: shortcode Thim: Counters Box not working in version 4.5.5
v4.5.5 – 26-Oct-2021 Version 4.5.5 – 27-Oct-2021
BUG FIXES
Fixed: style button add to cart of add-on LearnPress – WooCommerce Payment Methods Integration version 4.0.3
Fixed: button View all of shortcode Thim: List Posts with style 02 not work
v4.5.4 - 23-Sep-2021
BUG FIXES
Fixed: show duplicator curriculum with demo new edu

v4.5.3 - 17-Sep-2021
Update
REMOVE: Import data demo with WPBakery and SiteOrigin
Bug fixes
Fixed: Option Show/Hide Meta of add-on Coming soon not working
Remove: remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' ); in file functions.php of theme

v4.5.2 – 4-Sep-2021
BUG FIXES
Fixed: not show CURRICULUM when use theme version 4.5.1 and LearnPress 4.1.2

v4.5.1 – 3-Sep-2021
NEW FEATURES
Added new eduma-elegant and demo-restaurant with elementor.
BUG FIXES
Updated: Out of date file of LearnPress in version 4.1.3
Update function Deprecated in LearnPress
Fixed: block video when finish course

Version 4.5.0 - ...-2021
Bug fixes
Fixed: Page checkout of learnpress error layout when has sidebar
Fixed: Page navigation of our_team 404
Fixed: Mini Cart not show content
Recommended plugin HubSpot – CRM, Email Marketing, Live Chat, Forms & Analytics

v4.4.9 – 30-Jul-2021
BUG FIXES
Fixed: Coundown of commingsoon not show in single course Layout 1 – New Demo
Fixed: Text Lever and Text Duration can’t translate in single course
Fixed: error in get_cart() when enable gutenberg widget editor (WordPress 5.8)
Added: option config image size for shortcode Thim: Course Categories layout (Slider, Gird)
Updated: Out of date file of LearnPress in version 4.1.2

v4.4.8 - 1-Jul-2021
Update
REMOVE: form register of LearnPress in widget Thim: Login Popup, Thim: Login Form use form register of theme
Bug fixes
Fixed: Duration info not show in Features courses
Fixed: Course layout 2 not show link forum course
Fixed: Display incorrect in sidebar Filter Course
Fixed: no required enroll of lesson not show Media
Fixed: icon social of author and instructor not show
Fixed: some minor bugs(FAQs in course layout new,....)

v4.4.7 - 14-Jun-2021
Bug fixes
Fixed button add to wish list in related of single course working error
Fixed style login popup when enable login social
Fixed Lost Password not working
Fixed field not working with “FRONTEND EDITOR ADD-ON FOR LEARNPRESS”
Updated allow_html_formatting of type "textarea" in widget with SiteOrigin Page Builder
Fixed layout tab event show error(error in eduma version 4.4.6)
Updated remove "wc-cart-fragments" in home page
Added options config font-size, font-weight .. of title footer

Version 4.4.6 - 27-May-2021
Update
Added form register of LearnPress to widget Thim: Login Popup, Thim: Login Form
Bug fixes
Fixed setting Thumbnail dimensions of course not working
Fixed shortcode multiple images not working with elementor
Fixed not show description in Archive course
Fixed not button finish course in header bar

v4.4.5 – 20-May-2021
BUG FIXES
Fixed search in single lesson
Fixed missing widget Thim: Navigation Menu with Elementor
Fixed list event not show when select category
Fixed icon ratting in courses show error
Fixed Layout page profile in LearnPress 4.0.5
Change button buy course in block Popular Courses of demo “NEW EDU” to Read More

= v4.4.4 - 12-May-2021 =
Bug fixes
Fixed Warning: Cannot modify header information line 1484 of custom-functions.php in version 4.4.3

= Version 4.4.2 - 6-May-2021 =
Bug fixes
Fixed icon lesson for LP4
Fixed: some minor bugs
Fixed layout collection with LP4

= Version 4.4.1 - 5-May-2021 =
Bug fixes
Fixed addon of LP4 not working
Fixed widget Thim:course not show category in backend

= Version 4.4.0 – 22 – Mar-2021 =
BUG FIXES
Fixed some minor bugs with LP4 beta
Updated out of date with WooCommerce

= v4.3.8 - 31 - Mar-2021 =
Bug fixes
Fixed notice update thim-core
Fixed Widget Search Courses when use Elementor not show

= v4.3.7 - 30 - Mar-2021 =
Bug fixes
Fixed url video youtube in single lesson not show in version 4.3.6
Fixed Widget Search Courses in demo intructor not show in version 4.3.6

= Version 4.3.6 – 22-Mar-2021 =
BUG FIXES
Fixed Review not show when use plugin LearnPress – Course Review – 4.0.0
Fixed media courses, lesson not show when use elementor for courses
Fixed comment in activity of buddypress not work

= Version 4.3.5 – 01-Feb-2021 =
BUG FIXES
Fixed logo sticky mobile not show in version 4.3.2

= Version 4.3.4 – 29-Jan-2021 =
BUG FIXES
Fixed remaining not show in tab curriculum of single course

= Version 4.3.3 – 29-Jan-2021 =
UPDATE
Added popup form login in single lesson LearnPress
BUG FIXES
Out of date file of LearnPress

= Version 4.3.2 - 18-Jan-2021 =
Bug fixes
Fixed zoom-video not show heading
Optimizer code of logo and sticky logo
Added Option config retina logo
Fixed: some minor bugs

Version 4.3.1 – 1-Jan-2021
BUG FIXES
Fixed blog not show when can’t active LearnPress in version 4.3.0

Version 4.3.0 – 29-Dec-2020
BUG FIXES
Fixed text duration can’t translate
Fixed description of author can’t line break in profile page
Fixed deprecated window.load() – removed in jQuery 3.0
Fixed lost password not working & ‘I need become a instructor’ in form register not work
UPDATE
Added options change color Label of shortcode counter-box

= Education WP 4.2.9.9 – 7-Dec-2020 =
- Fixed error js in tax-meta-class
- Fixed click add-to-cart LP-Woo show popup login when use not login
- Fixed layout when install Elementor Pro: (remove code in file header.php, footer.php and add to file page.php, single.php, search.php, 404.php... all file have get_header(); and get_footer())

= v4.2.9.8 - 24-Nov-2020 =
Bug fixes
- Fixed icon completed lesson not show in version 4.2.9.7

Education WP 4.2.9.7 – 23-Nov-2020
- Update layout for LP4 beta

Education WP 4.2.9.6 – 11-Nov-2020- Fixed Google Map API not working
- Fixed out of date file LearnPress in version 3.2.8
- Fixed missing button continue in single courses
- Fixed Missing Icon of instructor, withdrawals in tab of profile
- remove file eduma/learnpress-v3/content-quiz/buttons/complete.php

Education WP 4.2.9.5 – 2020-29-Oct
- Added support of `wp_body_open`
- Fixed config limit item in elementor Courses Collection not work
- Fixed: some minor bugs

Education WP 4.2.9.4
- Fixed: Size the teacher photos in the courses
- Fixed: some minor bugs in version 4.2.9.3
- Added: Options config use google map Iframe in shortcode google map

Education WP 4.2.9.3- Fixed: Remove duplicate close icon menu in mobile
- Fixed: Image not show when use CDN
- Fixed: some minor bugs

Education WP 4.2.9.2
- Fixed: Remove Font Awesome 4.7.0 in plugin Elementor

Education WP 4.2.9.1
- Added: H5P content for LearnPress
- Added: Config Item Size for page portfolio (Multigrid, Masonry, Same size)
- Updated: out of date file in LearnPress
- Updated: Font Awesome to version 5.1.2
- Fixed: Bug layout when using another plugin
- Fixed: Background Slider of demo Edtech
- Fixed: some minor bugs

Education WP 4.2.9 - 14-Sep-2020
### UPDATE
- Added: options change image left for page 404 in customizer
### BUG FIXES
- Fixed icon of Format in Lesson not show
- Fixed Image of Variations Product not show
- Fixed some minor alt of image identical to the title
- Fixed: some minor bugs

Education WP 4.2.8.9 – 2020-7-Sep

Remove file finish.php in folder eduma/learnpress-v3/single-courses/button
Remove file button-complete.php in folder eduma/learnpress-v3/content-lesson
Remove file add-to-cart.php in folder eduma/learnpress-v3/addons/woo-payment
Fixed: some minor bugs

Education WP 4.2.8.8 – 2020-24-Aug
Fixed $woopayment_purchase_button not set default
Fixed: some minor bugs

Education WP 4.2.8.7 – 2020-21-Aug
Fixed: Mobile menu can't open in page profile

Education WP 4.2.8.6 – 2020-19-Aug
Updated: out of date with WooCommerce 4.4

password: xem hướng dẫn cuối bài

Lưu ý quan trọng:cài đặt thủ công plugin thim-core

9 bình luận
 1. Vũ Ba đã bình luận

  Mình cài theme xong, muốn install demo hoặc cài plugin thì cứ bắt đăng nhập evanto, có cách nào vượt qua dc ko ạ ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Cài bản update mới nhé

 2. Vy Lê đã bình luận

  Admin ơi theo hướng dẫn là cài đặt thủ công thim-core, mà mình tải về chỉ có file giao diện chứ ko có plugin thim-core kèm theo. Có gì admin kiểm tra lại hoặc gửi giúp mình qua email nhé. Cám ơn bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nếu ko gặp vde gì thì kệ đi bạn

 3. Yến Quỳnh đã bình luận

  Admin ơi link file bị hỏng mất rồi ạ :((

  1. Phan Triệu đã bình luận

   ok fix r nè ctrl +f5 nhé

 4. ThanhPham đã bình luận

  Eduma – Education WordPress Theme v4.2.9.9
  Add đã cập nhật chưa vậy.Thanks Pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   sáng mai là có link nha. Nay chưa up lên dc

 5. Cường Triệu đã bình luận

  Rất tuyệt, mình đang cần theme này để thử nghiệm các chức năng chuẩn bị cho website bên mình. Cảm ơn Admin, mong bạn hãy cố gắng đăng tải nhiều theme và plugin wordpress hay lên nhiều nữa.
  Cảm ơn bạn

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.